Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI MEZUNLARININ GİDEBİLECEKLERİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI TANITIM SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI MEZUNLARININ GİDEBİLECEKLERİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI TANITIM SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI MEZUNLARININ GİDEBİLECEKLERİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI TANITIM SUNUMU

2 GİDEBİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI EBELIK 4 YGS-2 HEMŞIRELIK 4 YGS-2 HEMŞIRELIK VE SAĞLıK HIZMETLERI 4 YGS-2 ERGOTERAPI (YÜKSEKOKUL) 4 YGS-2

3 ERGOTERAPİ  Ergoterapi ( İş ve uğraşı tedavisi ) Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bozukluğu olan kişilerin günlük yaşam aktiviteleri ve çalışma becerilerini düzenleyerek yaşam kalitesi ve sağlıklarını koruyan, geliştiren bir alandır. Kişi merkezli yaklaşımı ile Ergoterapist kişiye, çevreye ve aktiviteye odaklanır. Kişinin bilişsel, ruhsal ve fiziksel kapasitesini anlamlı ve amaçlı aktiviteler yolu ile arttırır.

4  Ergoterapinin amaçları: -Özürlü kişilerin bağımsızlığını, ev, sosyal ve iş yaşamlarının gereği rollerini kimseye muhtaç olmadan yapabilmelerini sağlamak -Teknik, yasal ve davranış engellerini ortadan kaldırarak özürlü kişilerin iş yapabilme potansiyellerini artırmak - Özürlü bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olmak ve Avrupa iş kazandırma stratejilerini ülkemizde uygulayabilmek - Özürlüler, sokak çocukları, alkol ve madde bağımlıları, şiddet gören kadınlar, AIDS'li kişiler ve yaşlıların aktivite ve rol performanslarını artırarak yeterliliklerini ve toplumsal katılımlarını sağlamak -Anlamlı ve amaçlı fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktiviteleri ile kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejiler geliştirmek.

5  Ergoterapi, ev, okul, işyeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurumlar gibi kamu, özel veya gönüllü kuruluşları içeren geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.

6 GİDEBİLECEKLERİ 12 ÖNLİSANS PROGRAMLARI  Diyaliz 2 YGS-2  Elektronörofizyoloji 2 YGS-1  Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 YGS-2  Evde Hasta Bakımı 2 YGS-2  Fizyoterapi 2 YGS-2  İlk ve Acil Yardım 2 YGS-2  Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 YGS-6  Yaşlı Bakımı 2 YGS-2  Ameliyathane Hizmetleri 2 YGS-2  Sosyal Hizmetler 2 YGS-5  İş ve Uğraşı Terapisi 2 YGS-1  Sağlık Turizmi İşletmeciliği YGS-6

7 Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan kişidir. GÖREVLER Elektroensefalografi (EEG) çeker, Basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) yapar, Polisomnografi cihazları kullanır, Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar, Görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar, Hasta kayıtlarını tutar. ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

8

9

10 Elektronörofizyoloji” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilirler.

11 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Nöroloji, KBB, psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin elektroansefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler.

12 Böbrek yetmezliği olan hastaya yardımcı olmak üzere çalışan teknik elemana "Diyaliz Teknikeri" denir. GÖREVLER  Diyaliz teknikeri, doktorların direktifleri doğrultusunda, diyaliz makinesine bağlanması gereken hastalarla ilgilenir,  Hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip eder,  Makinenin bakımını yaparlar, kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar,  Hastaların diğer sorunlarıyla ilgilenir,  Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumludur,  Böbrekle ilgili hastalıklarda diyet yapmak önemli olduğu için, bu konularda hastayı bilgilendirir,  Hasta yakınlarına bilgi verir. DİYALİZ

13

14 DGS ile  Hemşirelik  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine geçiş yapabilirler.

15 Engelli bakımı teknikeri; almış olduğu engelli bakımı eğitimi ile engelli bakım bilgi ve tekniklerini kullanarak, engelli ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan insan gücü olarak tanımlanabilir. ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON

16 Terapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrencilerimiz “Dikey Geçiş Sınavı” ile aşağıda belirtilen bölümlere başvurabilirler: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Beslenme ve Diyetisyenlik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi

17 Hasta veya özürlü bireylerin yaşantılarını, her yönüyle sağlam insanlara benzetmek amacıyla, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarını, fizik tedavi doktoru ve fizyoterapist denetimi ile birlikte yapan kişidir. FİZYOTERAPİ

18

19 Fizik Tedavi" ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

20 İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekiple işbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir İLK VE ACİL YARDIM

21

22 DGS ile  Acil Yardım ve Afet Yönetimi  Hemşirelik  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerine geçiş yapabilirler.

23 Hastalık, özür ve diğer sağlık nedenlerinden kaynaklanan hareket bozukluklarına, Fizyoterapist kontrolünde fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik tedavi programını uygulayan kişidir. İŞ UĞRAŞI TERAPİSİ

24

25 “ İş ve Uğraşı Terapisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Ergoterapi FTR Hemşirelik Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına dikey geçiş yapabilirler

26 Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

27 - İşletmenin sağlık politikasını oluşturur. -İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir. -Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir. - Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar. -Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar. - Sağlık alanındaki gelişmeleri izler. - Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır. - Muayene ve sağlık ücretini saptar, - Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır

28 DGS ile İşletme  Sağlık İdaresi  Sağlık Yönetimi Lisans programlarına geçiş yapabilirler.

29 Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir. AMELİYATHANE HİZMETLERİ

30

31 GÖREVLER Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında; Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar, Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur, Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar, Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar, Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar, Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

32 Ameliyathane hizmetleri önlisans programından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan DGS ‘de başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

33 EVDE HASTA BAKIM Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

34 DGS ile  Gerontoloji  Beslenme ve Diyetetik  FTR  Hemşirelik  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerine geçiş yapabilirler.

35 YAŞLI BAKIM Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti verebilecek ara eleman ihtiyacının giderilmesi için açılmış bir bölümdür.

36  Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir,  Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygulanmasına yardımcı olur.  Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar,  Yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygular.  Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar,,  Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur,  Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur,  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur,  Yetişkin psikolojisi konusunda kendini yetiştirir.

37 Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

38 DGS ile Gerontoloji  Beslenme ve Diyetetik  FTR  Hemşirelik  Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümlerine geçiş yapabilirler.

39 Sosyal hizmetler yüksekokulundan mezun olanlar “Sosyal Çalışmacı” ünvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür. SOSYAL HİZMETLER

40 ön lisans bölümlerinden de DGS ile sosyal hizmet 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapılabilir.

41

42 Çalışılabilecek Kurumlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adalet Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Devlet Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, SHÇEK İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarıdır ve sosyal çalışmacılara olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

43 GÖREVLER – Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmesi, bakımının sağlanması için gereken çalışmaları yürütür, – Kimsesiz çocukların koruyucu ailelere veya yetiştirme yurtlarına yönlendirilmesini sağlar, durumlarını izler, – Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kişi veya ailelere, para, gıda, giyim yardımı yapmak amacı ile gerekli hizmetleri geliştirir, bu hizmetlerin uygulanması için kaynak sağlamaya çalışır, – Gelişmede geri kalmış kırsal alanlarda ve gecekondu bölgelerinde insanların ihtiyaçlarını saptar ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunur.

44 SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ  Program aktif, girişken, yabancı kültürlere meraklı, yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrenci adaylarına hitap ediyor.  Programın amacı, iki yıllık eğitimle, sektörün öncelikli ihtiyacı olan nitelik olarak gelişmiş sağlık ve turizm bilgisine sahip personeller yetiştirmek.  Program mezunları, seçkin sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık turizmi birimlerinde operasyon sorumlusu, sağlık turizmi ile ilgili faaliyet gösteren acentelerde, sağlıklı yaşam konusunda hizmet veren otel ve tesislerde iş imkanı bulabileceklerdir.


"HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI MEZUNLARININ GİDEBİLECEKLERİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI TANITIM SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları