Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 2. Elementler ve Bileşikler  Element ve bileşiklerin özelliklerini  Molekül kavramını  Molekül modelini  Moleküller ve molekül olmayan maddeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 2. Elementler ve Bileşikler  Element ve bileşiklerin özelliklerini  Molekül kavramını  Molekül modelini  Moleküller ve molekül olmayan maddeler."— Sunum transkripti:

1

2

3 2 2. Elementler ve Bileşikler  Element ve bileşiklerin özelliklerini  Molekül kavramını  Molekül modelini  Moleküller ve molekül olmayan maddeler olduğunu öğreneceğiz. olduğunu öğreneceğiz. Anahtar Kavramlar  Element  Molekül  Bileşik

4 Yapısında tek tür tanecik (atom veya molekül) içeren maddelere saf madde denir. Saf maddelerin içinde yabancı madde bulunmaz. SAF MADDE BİLEŞİKELEMENT DEMİRALTIN

5 4 ELEMENT AYNI CİNS ATOMLARDAN OLUŞUR Maddeler atomlardan meydana gelmiştir. Bakır cezve çok sayıda bakır atomundan oluşmuştur. Altın yüzük sayamayacağımız kadar çok altın atomu içerir. Çok sayıda aynı atomun bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir. Elementler tek çeşit atom içerirler ve saf maddelerdir. ELEMENTELEMENT

6 5 Bir element arka arkaya defalarca bölünürse, onu oluşturan tanecik (atom) elde edilir. ELEMENT ATOM ELEMENT

7 Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu sebeple farklı elementler farklı özelliklere sahiptir. Altın Atomu Altın Elementi Altın Yüzük Gümüş Atomu Gümüş Elementi Gümüş Yüzük

8 7 BAKIRBAKIR

9 8 ALTINALTIN

10 AHMET HARMANBAŞI MERSİN ÇANKAYA İ.Ö.O. 9 DEMİR

11 10 ALÜMİNYUMALÜMİNYUM

12 11 KARBON

13 12 İYOT

14 13 ELEMENT YAPI MODELLERİ Bazı elementler atomlarının bir birine bağlanmasıyla oluşur. Demir, gümüş, altın, alüminyum gibi bazı elementlerin en küçük taneciği atomdur. Böyle elementler atomik yapıdadır. BAKIRALTINDEMİRALÜMİNYUM

15 14 Bazı elementleri oluşturan aynı çeşit atomlar kümeler halinde bulunur. Hidrojen, oksijen ve iyot elementini oluşturan atomlar doğada ikişerli kümeler halinde bulunur. Atomların oluşturduğu atom kümelerine MOLEKÜL denir. ELEMENT ATOMİK YAPILIMOLEKÜL YAPILI

16 15 Element Atom ALÜMİNYUM Atom BAKIR Atom ÇINKO

17 Bu demir tencere (demir), bakır çaydanlık (bakır) alüminyum pencere (alüminyum) adı verdiğimiz maddelerden üretilmiş. Onu da çok yakından incelersek aynı çeşit atomları görebiliriz. Çok sayıda aynı çeşit atomdan oluşan maddelere element denir.

18 Elementleri oluşturan atomlar her zaman ayrı ayrı durmazlar. Bazı maddelerin atomları kümeler halinde görülür. Atomların oluşturduğu bu atom kümelerine ise molekül denir. Oksijen molekülü Ozon molekülü Hidrojen molekülü İyot molekülü

19 Maddeleri oluşturan elementlerin en küçük birimi atom veya molekül olabilir. En küçük birimi molekül En küçük birimi atom En küçük birimi molekül Bu, maddenin bünyesindeki atomların özelliğine göre değişir.

20 Atom kümelerine molekül adı vermiştik. Atom kümelerinin birleşimi ile oluşan yapı moleküler yapıdır. Bu moleküllerden oluşan bileşiğe ise moleküler yapılı bileşik denir.

21 Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı özellik taşır. Bu özellikleri nedeni ile bilim insanları farklı elementlerden milyonlarca yeni bileşik hazırlayabilmektedir.

22 21 İki ya da daha fazla çeşitte element atomlarının oluşturduğu saf maddelere bileşik denir. O H H H 2 O (SU) N NH 3 (AMONYAK) H H H BİLEŞİK FARKLI CİNS ATOMLARDAN OLUŞUR.

23 22 Çeşitli Molekül Örnekleri CaCO 3 (Kalsiyum karbonat) CO 2 (Karbondioksit)

24 23   E  Elementler bileşik oluşturmak için bir araya geldiklerinde farklı özelliklere sahip yeni bir madde oluşturur.   B  Bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı özelliklere sahiptirler.   B  Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuştur. Bir bileşiği oluşturan moleküllerin her biri diğerleriyle aynı sayıda atom içerir.

25 24 SU BİLEŞİĞİ Oksijen atomu Hidrojen atomu Atomlar Su molekülleri su  Atomların birleşmesiyle molekül, moleküllerin birleşmesiyle madde oluşur.

26 25 B İ LE Şİ K MOLEKÜLLER İ

27 Çünkü bazı maddeler moleküler yapıda değildir. Tanecik yığınlarından oluşan bu bileşiklere ise moleküler yapıda olmayan bileşikler denir. Moleküler yapıdaki: ŞekerMoleküler yapıda olmayan: Tuz

28 27 Bazı bileşikler moleküler yapıda iken bazı bileşiklerin molekülleri yoktur. Örneğin, tuz bileşiğinin molekülü yoktur. Tuz bir bileşiktir çünkü 2 farklı elementin birleşmesiyle oluşmuştur. Tuzda sodyum ve klor elementler atomları bulunur. CaCl

29 ELEMENTLER BİLEŞİKLER ATOMİK YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLANLAR MOLEKÜLER YAPIDA OLMAYANLAR SAF MADDELER

30 Atomlar elementleri, elementler ise bileşikleri oluşturur. Dünyamızda en az iki farklı elementin bir araya gelmesi ile oluşmuş milyonlarca bileşik vardır. ELEMENTBİLEŞİK Aynı cins atomlar Farklı cins atomlar

31 Bileşikleri oluşturan moleküller aynı sayıda atom içerir ve bu moleküller her zaman aynı yapıda bulunur. Molekül Bileşik Atom

32 Maddelerin özelliklerine göre bazı maddeler atomik, bazı maddeler ise moleküler yapıdadır. Atomik madde Moleküler madde Moleküllerden oluşan maddelere moleküler madde, atomlardan oluşan maddelere atomik madde denir.

33 Atom kümelerine molekül adı vermiştik. Atom kümelerinin birleşimi ile oluşan yapı moleküler yapıdır. Bu moleküllerden oluşan bileşiğe ise moleküler yapılı bileşik denir.

34 Elementler Bileşikler 1.Atomik yapıda olan elementler Örnek:Demir, bakır, altın, gümüş 2.Molekül yapıda olan element Örnek:Hidrojen, oksijen, iyot 1.Molekül yapıda olan bileşikler Örnek: Su, şeker, karbondioksit 2.Molekül yapıda olmayan bileşikler Örnek:Tuz

35 34 SORU 1 I.Ç ok sayıda aynı çeşit atomun bir araya gelerek oluşturdukları maddeye bileşik denir. II.F arklı elementler farklı atomlardan meydana gelir. Yukarda verilen ifadeler için ne söylenebilir. A) Yalnız I doğrudur B) Yalnız II doğrudur D) Her ikisi de yanlış C) Her ikisi de doğru

36 35 SORU 2 SAF MADDELER BİLEŞİKELEMENT Molekül yapıda olanlar …….K…… Yukarıda saf maddelerin sınıflandırılmasına ait bir şema verilmiştir. Buna göre şemada K harfi ile gösterilen bileşiğin tanecik modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir. A) C) D) B)

37 36 SORU 3 Şekildeki X maddesinin tanecik modeli verilmiştir. Buna göre X maddesi ile ilgili; a)Bir molekülde kaç tane atom vardır? b)Bir molekülde kaç farklı tür atom vardır? c)Şekildeki X maddesinde kaç tane atom vardır? a) 5b) 3c) 25

38 37 SORU 4 =Oksijen atomu=Karbon atomu =Hidrojen atomu Yukarıda verilen tanecik modellerine göre aşağıdakilerden hangisi bir bileşik değildir? A) B) C)D)

39 38 SORU 5Tanecikmodeli Yapısındaki atom çeşidi sayısı Yapısındaki toplam atom sayısı Yukarıdaki tabloda,, ve sembolleri ile gösterilen yerlere hangi seçenekte verilenler yazılabilir? A) 2 2 3 5 C) 3 3 4 3 D) 8 4 3 4 B) 2 3 4 5

40 SBS-2010 Öğretmen, öğrencilerine bileşikler konusunda kart oyunu oynatmaktadır. Kartların bir yüzünde bileşiklerin özellikleri, diğer yüzünde bu bileşiklerin tanecik modelleri bunmaktadır. İki çeşit atom içerir. Moleküllerden oluşur. Molekülünde üç atom vardır. Buna göre, öğretmenin tuttuğu kartın diğer yüzünde, aşağıdaki modellerden hangisi vardır? A)B) C) D)

41 SORU 6

42 SORU 7

43 Günlük yaşamda karşımıza çıkan maddelerin çoğu saf madde değildir. İki ya da daha fazla sayıda farklı maddenin bir araya gelerek oluşturduğu maddelere karışım denir.

44 Karışımı oluşturan maddeler bir araya gelirken kendi özelliklerini kaybetmezler. SAF MADDE Tanecik yapısında incelersek, karışımı oluşturan maddeler atomlardan ya da moleküllerden oluşabilir. KARIŞIM

45 Su, su moleküllerinden oluşurken, şekerli su, su ve şeker moleküllerinin karışımından meydana gelir. SUŞEKERLİ SU

46 Su içersine şekeri koyduğumuzda, şeker su içersinde dağılır. SUKÖMÜRLÜ SU Ancak su içersine kömür parçaları koyduğumuzu düşünürsek, kömür parçaları dibe çöker. Tanecik yapısı da buna benzer bir şekil alır…

47 46 Karışımlar  Karışımlarda değişik element ve bileşikler bulunur. Fakat bunlar birleşme olmadan, yani kendi özelliklerini değiştirmeden bir arada bulunur.  Toprak,  Hava,  Deniz suyu,  Kayalar karışımdır.  Adi karışım ve çözelti olmak üzere iki gruba ayrılır.  İçindeki her madde kendi özelliğini taşır. Karışım miktarları eşit değildir.

48 47 Birden çok maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Karışımlar saf madde değildir. Karışımlar birden fazla madde içerirler. Bu yüzden karışımı oluşturan tanecikler farklı moleküller ve ya farklı atomlar olabilir. Soluduğumuz hava azot,karbondioksit, oksijen ve hidrojenden gibi farklı maddelerden oluşmuştur. Hidrojen molekülü Karbondioksit molekülü Oksijen molekülü Azot molekülü Soluduğumuz hava

49 48 Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlara HOMOJEN KARIŞIMLAR denir. Örneğin; bir miktar şeker ile suyu karıştırdığımızda, şeker suyun her tarafına eşit olarak dağılır. Şekerli su homojen bir karışımdır. Tuzlu su, alkollü su, kolonya, gazoz, hava homojen karışımdır. A) HOMOJEN KARIŞIMLAR

50 49 Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmamışsa bu tür karışımlara HETEROJEN KARIŞIMLAR denir. Örneğin; zeytinyağı ile su karıştırıldığında, zeytinyağı karışımının her tarafında aynı miktarda bulunmaz, karışımın üst tarafında zeytinyağı alt tarafında ise su bulunur. Su-benzin, tebeşir tozu-su karışımı, çamur, sütlaç, ayran heterojen karışımdır. B) HETEROJEN KARIŞIMLAR

51 50 ElementBileşikKarışım 1-Bir çeşit atomdan oluşur. 2-Kendi özelliğini taşıyan en küçük taneciği atomdur. 1-Çeşitli atomların birleşmesinden oluşur. 2-Molekül yapılı bileşiklerin kendi özelliğini taşıyan en küçük taneciği moleküldür. 1-Çeşitli elementlerin veya bileşiklerin yan yana gelmesinden oluşur. 2-İçindeki her madde kendi özelliğini taşır

52

53

54

55


"2 2. Elementler ve Bileşikler  Element ve bileşiklerin özelliklerini  Molekül kavramını  Molekül modelini  Moleküller ve molekül olmayan maddeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları