Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

- - -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "- - -"— Sunum transkripti:

1 rukiyehaleerol@dsi.gov.trrukiyehaleerol@dsi.gov.tr - igedik@dsi.gov.tr - mervetopbas@dsi.gov.tr - okkac@dsi.gov.tr@dsi.gov.tr

2 2  Havzanın Tanımı  Konya Kapalı Havzası İzleme Ağı  İzleme Noktaları Türkiye’ deki Havzalar Pilot Havzalar Konya Kapalı Havzası

3 3 Ülkemiz, yüzeysel su kaynakları açısından 25 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır.

4 4 ‘Havza Koruma Eylem Planlarının Nehir Havza Yönetim Planlarına Dönüştürülmesi Projesi’ isimli çalışma kapsamında söz konusu havzalardan 4 adedi pilot olarak belirlenmiştir.

5 5 Pilot havzalardan biri olan Konya Kapalı Havzası, 44841 km 2 yüzölçümü ile Orta Anadolu’ da yer alan ve nihai boşalım noktası Tuz Gölü olan kapalı bir havzadır.

6 6 DSİ 4. Bölge Müdürlüğü görev alanı içinde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri ile Konya Kapalı Havzasının %90’lık kısmı bulunmaktadır. Konya Kapalı Havzası'nda yaklaşık 3 milyon kişi yaşamaktadır. Bunun %45'i kırsal alanlarda, %55'i kentsel alanlardadır. Havza genelinde, kırsal alanlarda nüfusun giderek azaldığı kentsel alanlardaysa arttığı gözlenmektedir. Konya Kapalı Havzası'nda; Konya, Aksaray, Karaman, Isparta, Niğde, Ankara, Nevşehir, Antalya il merkezlerine bağlı 39 ilçe bulunmaktadır.

7 Havzanın alanının büyük kısmı 900-1050 m arasında bir yüksekliğe sahiptir. İç Anadolu Platosunun ana bölümünü oluşturur. Yetersiz drenajın bir sonucu olarak toprakları genellikle alüvyonlu ve tuzludur. Konya Ovası, havzanın yukarı su tutma havzasını oluşturan kireç taşıyla ve volkanik dağlık alanlarla (3.534 metreye varan yüksekliklerle) kaplıdır. Dağlar denize drenajı önleyerek, Türkiye'nin en büyük kapalı havzalarından birini oluştururlar. Havzadaki yüzey suları, bataklık ya da yarı bataklıklarda son bulur. 7

8 Doğal Yapı Konya Kapalı Havzası, özellikle sulak alanları, çok geniş tuz stepleri, fauna ve florasının çeşitliliği bakımından Türkiye ve dünyada doğa koruma için büyük önem taşımaktadır. Havzanın içinde 11 Önemli Kuş Alanı (ÖKA) bulunmaktadır. Havza, İç Anadolu'nun eşsiz tuz gölleriyle ilişkilendirilen, mevsimsel olarak su basar çayırlar, tuzlu bozkırlar içermektedir. 8

9 Sosyo-ekonomik yapı Konya Havzası'nda, %45'I kırsal kesimde (azalmaktadır), %55‘i kentlerde (artmaktadır) olmak üzere yaklaşık üç milyon insan yaşamaktadır. Konya ve Aksaray civarındaki ana endüstri kolları arasında süt çiftlikleri, bakır ve alüminyum madenleri, deri işleme tesisleri ve gıda işleme endüstrileri yer almaktadır. Tarım açısından bakıldığında (sulama yapılan tarımın yanı sıra kuru toprak tarımı), havza; Türkiye'nin tahıldan elde ettiği toplam gelirin %9,2'sini, baklagillerin %6,2'sini ve şeker pancarının da dahil olduğu endüstriyel mahsullerin %8,5'ini sağlamaktadır. Küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. Bazı köylerinde sazlık hasadı yapılmakta, çoğunlukla Beysehir Gölü ve çevresinde balıkçılıkla uğraşılmaktadır. Tuz Gölü civarındaki tuz endüstrilerinde yılda 750.000 ton tuz üretilmektedir ve bu Türkiye'nin toplam tuz üretiminin % 55'ine eşittir. 9

10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Konya Kapalı Havzasında Su Kütlelerinin Belirlenmesi ve Tipolojisinin Belirlenmesi çalışmasına 05.09.2011 tarihi itibariyle AB Eşleştirme çalışması kapsamında başlanılmış ve çalışma Mayıs 2014 itibariyle bitirilmiştir. Çalışma sonucu 57 Adet Nehir Su Kütlesi 34 Adet Göl Su Kütlesi Belirlenmiştir.

21

22 Çalışmalar esnasında belirlenmiş olan 57 adet nehir su kütlesi tipolojilerine bakıldığında 22 farklı tipte olduğu görülmüştür. Tespit edilen 34 adet Göl Su Kütlelerinin ise 11 farklı tipte olduğu tespit edilmiştir.

23 23 FaktörlerSeçeneklerKodYorum Akış rejimi Mevsimsel A1 İlk yaklaşım Sürekli A2 Büyüklük (Drenaj Alanı) <1000 km 2 (kurak alanlarda <3000 km2) D1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >1000 km 2 (kurak alanlarda >3000 km 2 ) D2 Yağış <400 mm Y1 (Yalnızca sürekli akış olması halinde kullanılır) >400 mm Y2 Eğim <%2 E1 Hepsi için kullanılır >%2 E2 Rakım 0-800 m R1 Hepsi için kullanılır >800 m R2 Jeoloji Düşük mineralizasyon J1 Hepsi için kullanılır Yüksek mineralizasyonJ2

24 24 NoTip Su Kütlesi Sayısı Toplam Uzunluk (Km) Toplam Nehir Su Kütlesi Uzunluğuna Oranı (%) 1A1R2E1Y1D1J24 98.008,719,18 2A1R2E1Y2D1J15 44.266,624,15 3A1R2E1Y2D1J22 46.928,484,40 4A1R2E2Y1D1J11 9.902,060,93 5A1R2E2Y1D1J22 18.607,251,74 6A1R2E2Y2D1J14 32.567,763,05 7A1R2E2Y2D1J22 22.524,232,11 8A1R3E2Y1D1J11 10.726,541,01 9A1R3E2Y2D1J11 6.799,020,64 10A2R2E1Y1D1J13 87.123,648,16 11A2R2E1Y1D1J28 246.408,7623,09 12A2R2E1Y1D2J21 10.443,420,98 13A2R2E1Y2D1J12 21.125,161,98 14A2R2E1Y2D1J29 184.768,2017,31 15A2R2E1Y2D2J11 22.368,742,10 16A2R2E1Y2D2J22 46.203,274,33 17A2R2E2Y2D1J11 15.561,751,46 18A2R3E1Y1D1J11 7.234,750,68 19A2R3E1Y1D1J21 19.123,271,79 20A2R3E1Y2D1J13 37.442,563,51 21A2R3E2Y2D1J12 40.541,623,80 22A2R3E2Y2D2J11 38.439,123,60 Toplam57 1.067.115,00100,00 Konya Kapalı Havzasında, 22 nehir tipi bulunmaktadır. Bu 22 tip ve her tipteki su kütlesi sayısı, su kütlelerinin toplam uzunlukları ve yüzdeleri

25 25 FaktörlerSeçeneklerKod Rakım <800 mR1 800-1600 mR2 > 1600 mR3 Derinlik < 5 mD1 > 5 mD2 Yüzey alanı < 500 haA1 > 500 haA2 Jeoloji Yüksek mineralizasyonJ1 Düşük mineralizasyonJ2

26 26 NoTipSu Kütlesi Sayısı Toplam Yüzey Alanı (Ha) Toplam Göl Su Kütlesi Alanına Oranı (%) 1R2D1A1J21 706.423,480,02 2R2D1A2J11 15.561.348,210,53 3R2D1A2J25 2.023.358.127,0069,35 4R2D2A1J16 13.704.824,660,47 5R2D2A1J24 4.500.371,430,15 6R2D2A2J16 816.916.767,2028,00 7R2D2A2J23 31.105.513,021,07 8R3D1A1J11 802.752,460,03 9R3D1A1J21 2.354.083,590,08 10R3D2A1J12 5.553.279,180,19 11R3D2A1J24 3.157.264,410,11 Toplam34 2.917.720.755,00100,00 Konya Kapalı Havzasında, 11 göl tipi bulunmaktadır. Her tipteki su kütlesi sayısı, su kütlelerinin toplam alan ve yüzdeleri Tabloda sunulmaktadır.

27

28 28 KriterEşik DeğerKapsamBirim Yapay%0,80Havza membası% Yoğun tarım%20Havza membası% Akış düzenlemesi Uzman görüşüHavzaEvet/hayır Fiziko- kimyasal Oksijen saturasyonu %50 ve %120 arasında Saha % pH6 ve 9 arasında-log10[H] + BOİ<6mg/l Nitrat<10mg/l Amonyak<1mg/l Toplam fosfat<0,4mg/l EndüstriyelUzman görüşüHavza membasıEvet/hayır Diğer baskılarUzman görüşüHavza membasıEvet/hayır

29 29 No Referans İzleme Noktasının Kodu Su Kütlesi AdıMevkiTip Su Kütlesi Kodu 1KKGİG005Tersakan GölüKonya CihanbeyliR2D1A2J2KOG_009 2KKGİN014 Uluçay Deresi (BSA Memba) Konya Seydişehir Karacaören Köyü Yolu Üzeri Köprü A2R2E1Y2D1J2KON_009 3KKGİN022Sugla Memba Konya Seydişehir Susuz Köyü Köprüsü A2R3E2Y2D1J1KON_011 4KKGİN025 Yeşildere (İbrala Barajı Memba) Karaman Merkez Kızıllarağını Köyü Köprüsü A2R3E1Y2D1J1KON_021_1 5KKGİN026 Bozyer Deresi (Gödet Barajı Memba) Karaman Merkez Gülkaya Köyü Çıkışı Köprü A2R2E1Y2D1J1KON_020

30 30

31 31 Koruma AlanıKapsamMevzuatDurum İçme suyu korunan alanıİnsani tüketime yönelik su çekimi için belirlenen alan Konsolide İçme Suyu Çekimi Direktifi (75/440/AET), İçme Suyu Çekimi Direktifine ilişkin İçme Suyu Örnekleme Kardeş Direktifi (konsolide – 79/869/AET) 22 Aralık 2007 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yerini SÇD almıştır. Yüzme sularıRekreasyon alanları olarak belirlenen su kütleleri Yüzme Suları Direktifi (2006/7/AT) Nitrat Açısından Hassas Bölgeler Su kalitesinin tarımsal kaynaklı nitrat artışından etkilendiği alanlar Nitrat Direktifi (91/676/AET) Nütrient Açısından Hassas Alanlar Suyun ötrofikasyona maruz kaldığı veya su kalitesinin deşarjlar nedeniyle artan nitrattan etkilendiği alanlar Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi (27/91/AET) Doğa koruma alanlarıHabitat veya türlerin korunması amacıyla, su durumunun korunması veya geliştirilmesinin - ilgili Natura 2000 sahaları da dahil olmak üzere - korunmalarında önemli bir faktör olduğu alanlar Kuş Direktifi (79/409/AET) ve Habitat Direktifi (92/43/AET) Tatlı su balıkları korunan alanı Ekonomik açıdan önemli sucul türlerin korunması amacı ile belirlenen alanlar Tatlı Su Balıkları Direktifi (2006/44/AT)22 Aralık 2007 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yerini SÇD almıştır. Kabuklu su ürünleri korunan alanı Ekonomik açıdan önemli sucul türlerin korunması amacı ile belirlenen alanlar Kabuklu su ürünlerinin yetiştiği suların kalitesine ilişkin direktif (2006/113/AT) 22 Aralık 2007 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve yerini SÇD almıştır.

32 32 No Izleme Noktasinin Kodu Su Kütlesinin Kodu Su Kütlesi Adı MevkiParametre 1KKKAİG001KOG_010Tuz GölüKonyaKAİ3 (Korunan Alan-Habitat) 2KKKAİG002KOG_003 Beysehir Gölü Konya Beyşehir KAİ1, KAİ2,KAİ3 (Korunan Alan-İçme Suyu, Yüzme Suyu, Habitat) 3KKKAİG003KOG_003 Beysehir Gölü Konya Beyşehir KAİ1, KAİ2, KAİ3 (Korunan Alan-İçme Suyu, Yüzme Suyu, Habitat) 4KKKAİG004KOG_003 Beysehir Gölü Konya Beyşehir KAİ1, KAİ2, KAİ3 (Korunan Alan-İçme Suyu, Yüzme Suyu, Habitat) 5KKKAİG005KOG_012Düden GölüKonya KuluKAİ3 (Korunan Alan-Habitat) 6KKKAİG006KOG_004Bolluk GölüKonya CihanbeyliKAİ3 (Korunan Alan-Habitat) 7KKKAİG007KOG_001Meke GölüKonya KarapınarKAİ3 (Korunan Alan-Habitat) 8KKKAİG008KOG_029İbrala BarajıKaraman MerkezKAİ1 (Korunan Alan-İçme Suyu) 9KKKAİG009KOG_017 Altınapa Barajı Konya SelçukluKAİ1 (Korunan Alan-İçme Suyu) 10KKKAİG010KOG_031 Mamasın Barajı Aksaray GülağaçKAİ1 (Korunan Alan-İçme Suyu)

33 33

34 34 No İzleme Noktası KoduSu Kütlesi KoduSu Kütlesi AdıMevki 1 KKGİN001KON_032Pazarözü DeresiKonya Kulu Tuz Gölü Giriş Öncesi Köprü 2 KKGİN002KON_002_10Donrul-Bag-Kocacay Deresi (Beyşehir Memba) Konya Hüyük Isparta-Konya Yolu Kuşluca Köyü Sapağı 3 KKGİN003KON_013Dinarno DeresiKonya Meram Kavakköy Girişi Köprü 4 KKGİN004KON_021_2Sarıkaya DeresiKaraman Merkez İbrala Barajı Giriş Öncesi 5 KKGİN005KON_026_5Ağzıkarahan Deresi (Mamasın memba)Aksaray Merkez Ağzıkahan Köyü Köprüsü 6 KKGİN006KON_002_11Yama Deresi (Beyşehir Memba)Konya Hüyük Budak Köyü Giriş Köprüsü 7 KKGİN007KON_010Suludere (BSA Memba)Konya Seydişehir Bostandere Köyü Köprü 8 KKGİN008KON_017_2Küçükmuhsine DeresiKonya Selçuklu Küçükmuhsine Köyü Köprüsü 9 KKGİN009KON_002_3Anamas Yaylası Deresi (Beyşehir Memba) Isparta Yenişarbademli Beyşehir Gölü Giriş Öncesi Gedikli Yolu 10 KKGİN010KON_018Meram ÇayıKonya Selçuklu Altınapa Baraj Çıkışı DSİ SKİ 11 KKGİN011KON_026_1Karasu Aksararay Gülağaç Demirci Köyü Yolu Üzeri Köprü DSİ AGİ 12 KKGİN012KON_001Ulu IrmakAksaray Merkez Kalanlar Mah. Köprü 13 KKGİN013KON_002_1Salur Deresi (Beyşehir Memba)Isparta Şarkikaraağaç Çeltek Köyü Köprüsü 14 KKGİN014KON_009Uluçay Deresi (BSA Memba) Konya Seydişehir Karacaören Köyü Yolu Üzeri Köprü 15 KKGİN015KON_005Kurucay-Hoyuklu-Yazi Deresi (BSA Memba)Konya Beyşehir Sevindik Köyü Köprüsü 16 KKGİN016KON_002_7 Derebucak Barajı Mansap Kanalı (BeyşehirGölüGüney) Konya Beyşehir Yeşildağ Köyü Yolu Üzeri Köprü 17 KKGİN017KON_008Beyşehir Çayı (BSA) Konya Beyşehir Eylikler ve Küçük Afşar Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü 18 KKGİN018KON_002_5Kurucaova Deresi (Beyşehir Memba) Konya Beyşehir Kurucaova ve Gölkonak Köyleri Arası Köprü 19 KKGİN019KON_023Aydin Kent Çayı (İvriz Barajı Memba)Konya Halkapınar Büyük Doğan Köyü Mevki 20 KKGİN020KON_035Ilısu NehriAksaray Güzelyurt Ilısu Köyü Köprüsü 21 KKGİN021KON_021_1Yeşildere (İbrala Barajı Memba)Karaman Merkez Nalıma Köyü Köprüsü 22 KKGİN022KON_011Sugla MembaKonya Seydişehir Susuz Köyü Köprüsü 23 KKGİN023KON_002_4Yenişarbademli Deresi (Beyşehir Memba) Isparta Yenişarbademli Gölyaka Girişi DSİ Gölyaka AGİ 24 KKGİN024KON_022Uludere (Ayrancı Barajı Memba) Karaman Ayrancı, Ayrancı Barajı Giriş Öncesi DSİ Kavaklık AGİ 25 KKGİN025KON_021_1Yeşildere (İbrala Barajı Memba)Karaman Merkez Kızıllarağını Köyü Köprüsü 26 KKGİN026KON_020Bozyer Deresi (Gödet Barajı Memba)Karaman Merkez Gülkaya Köyü Çıkışı Köprü

35 35 NoTipSu Kütlesi Sayısı Nehir Su Kütlelerindeki İzleme Noktası Sayısı 1 A1R2E1Y1D1J2 41 2 A1R2E1Y2D1J1 51 3 A1R2E1Y2D1J2 21 4 A1R2E2Y1D1J1 11 5 A1R2E2Y1D1J2 21 6 A1R2E2Y2D1J1 41 7 A1R2E2Y2D1J2 21 8 A1R3E2Y1D1J1 11 9 A1R3E2Y2D1J1 11 10 A2R2E1Y1D1J1 31 11 A2R2E1Y1D1J2 81 12 A2R2E1Y2D1J1 22 13 A2R2E1Y2D1J2 92 14 A2R2E1Y2D2J1 11 15 A2R2E1Y2D2J2 21 16 A2R2E2Y2D1J1 11 17 A2R3E1Y1D1J1 11 18 A2R3E1Y1D1J2 11 19 A2R3E1Y2D1J1 32 20 A2R3E2Y2D1J1 22 21 A2R3E2Y2D2J1 11 22A2R2E1Y1D2J211 Toplam5726

36 36 No İzleme Noktası Kodu Su Kütlesi KoduSu Kütlesi Adı Mevki 1KKGİG001KOG_013Kozanlı GökgölKonya Cihanbeyli 2KKGİG002KOG_002Akgöl (Ereğli Sazlıkları)Karaman Ayrancı 3KKGİG003KOG_006Samsam GölüKonya Kulu 4KKGİG004KOG_012Düden GölüKonya Kulu 5KKGİG005KOG_009Tersakan GölüKonya Cihanbeyli 6KKGİG006KOG_004Bolluk GölüKonya Cihanbeyli 7KKGİG007KOG_010Tuz GölüKonya 8KKGİG008KOG_023Deliçay BarajıKaraman Merkez 9KKGİG009KOG_011AcıgölKonya Karapınar 10KKGİG010KOG_001Meke GölüKonya Karapınar 11KKGİG011KOG_003Beysehir GölüKonya Beyşehir 12KKGİG012KOG_031Mamasın BarajıAksaray Merkez 13KKGİG013KOG_008Sariot GölüKonya Bozkır 14KKGİG014KOG_027Güneydere GöletiKonya Meram 15KKGİG015KOG_030İvriz BarajıKonya Halkapınar 16KKGİG016KOG_022Damlapınar BarajıKonya Beyşehir

37 37 NoTipSu Kütlesi Sayısı Göl su kütlelerindeki ön izleme (gözetimsel izleme) noktası sayısı 1R2D1A1J211 2R2D1A2J111 3R2D1A2J255 4R2D2A1J161 5R2D2A1J242 6R2D2A2J161 7R2D2A2J231 8R3D1A1J111 9R3D1A1J211 10R3D2A1J121 11R3D2A1J241 Toplam3416

38 38

39 39 NoIzleme Noktasinin KoduSu Kütlesinin KoduMevkiSu Kütlesi AdıParametre 1KKOİG001KOG_031Aksaray Gülağaç Mamasın Barajı Oİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ34 2KKOİG002KOG_024Antalya İbradı Derebucak Barajı Oİ1, Oİ2, Oİ3 3KKOİG003KOG_035Konya Seydişehir Suğla Depolaması Oİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ4, Oİ18, Oİ34 4KKOİG004KOG_032Konya Çumra May Barajı Oİ1, Oİ2, Oİ3 5KKOİG005KOG_026Karaman MerkezGödet BarajıOİ1,Oİ2, Oİ3,Oİ34, Oİ40 6KKOİN001KON_002_8 Konya Beyşehir Beyşehir-Derebucak-Yenişarbademli Yolu Üzeri Köprü Ukavakbasi-Kavak- Büyükköprü Deresi Oİ1, Oİ2, Oİ34,Oİ3,Oİ35 7KKOİN002KON_002_10Konya Hüyük Isparta-Konya Yolu Kuşluca Köyü SapağıDonrul-Bag-Kocacay DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ34,,Oİ35 8KKOİN003KON_002_13Konya Hüyük Söğütlük Mevki Beyşehir gölü Giriş Öncesi Köprüİlmen DeresiOİ1, Oİ2, Oİ34,Oİ3 9KKOİN004KON_002_15Konya Hüyük Tolca Köyü KöprüsüOzan DeresiOİ1, Oİ2, Oİ34 10KKOİN005KON_002_1Isparta Şarkikaraağaç Çeltek Köyü KöprüsüSalur DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ34, Oİ18 11KKOİN006KON_008Konya Beyşehir Küçük Afşar Köyü RegülatörüBeyşehir Çayı (BSA)Oİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ4,Oİ34 12KKOİN007KON_015 Konya Bozkır Kuşca Köyü Mevki Mavi Tünel Şantiye Yanı Köprü Çarşamba Çayı 3Oİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ4,Oİ34 13KKOİN008KON_023Konya Halkapınar Büyük Doğan Köyü MevkiAydin Kent ÇayıOİ1, Oİ2, Oİ3 14KKOİN009KON_022Karaman Ayrancı Üçharman Köyü KöprüsüUludereOİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ34 15KKOİN010KON_021_1Karaman Merkez İbrala Barajı Girişi Öncesi AkköprüYeşildereOİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ34 16KKOİN011KON_029Ankara Haymana Çalış- Gölbek Yolu Üzeri KöprüAğıliç DeresiOİ1, Oİ2, Oİ34 17KKOİN012KON_029Konya Kulu Sarıyayla-Yeşilköy Arası Yol Üzeri KöprüÖzdereOİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ34 18KKOİN013KON_032Konya Kulu Tuz Gölü Giriş Öncesi Köprü Gökgöl Mansap (Tuz Gölü Memba) Oİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ34 19KKOİN014KON_031Konya Cihanbeyli Cihanbeyli-İnsuyu Arası Yol Üzeri Köprüİnsuyu DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ34 20KKOİN015KON_028 Ankara Ş.Koçhisar Aliuşağı-Yalnizpınar Köyleri Arası Yol Üzeri Köprü Peçenekboğazı DeresiOİ1, Oİ2, Oİ34 21KKOİN016KON_033Ankara Ş.Koçhisar Berat Cömertoğlu Cad. Mesire Yeri YanıYanarkaç DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ4 22KKOİN017KON_027 Aksaray Merkez Ankara-Aksaray Yolu Üzeri Çimeliyeniköyü Mevki Köprü Kulhasan DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ4, Oİ34 23KKOİN018KON_026_2Aksaray Gülağaç Kızılkaya Köyü KöprüsüMelendiz ÇayıOİ1, Oİ2, Oİ3,Oİ34 24KKOİN019KON_026_1Aksararay Gülağaç Demirci Köyü Yolu Üzeri Köprü DSİ AGİKarasu ÇayıOİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ34 25KKOİN020KON_024Niğde Merkez Akkaya Barajı Giriş Öncesi KöprüYukarioz DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ18,Oİ35 26KKOİN021KON_016Akkaya Barajı Mansap (Ereğli Tahliyesi Memba) Oİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ4, Oİ18,Oİ35 27KKOİN022KON_019Konya Ereğli Adana-Aksaray Yolu Acıkuyu Köy Çıkışı 3. KmEreğli Tahliyesi MembaOİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ34, Oİ35 28KKOİN023KON_017_1Konya Selçuklu Ulumuhsine Köyü Yolu Üzeri KöprüDolav DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3 29KKOİN024KON_031Konya Cihanbeyli Karatepe Köyü Köprüsüİnsuyu DeresiOİ1, Oİ2, Oİ3, Oİ6

40 40

41 41

42

43 43 T e s e k k ü r l e r


"- - -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları