Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE LAİK EĞİTİM MÜCADELESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE LAİK EĞİTİM MÜCADELESİ."— Sunum transkripti:

1 1 EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE LAİK EĞİTİM MÜCADELESİ

2 22 Eğitimin ve toplumsal yaşam kurallarının hem içerik, hem de biçimsel olarak dini kural ve referanslara göre belirlenmesi, siyasi iktidarın siyasal-ideolojik ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik politika ve uygulamalar bütünü… EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ

3 3 Bir ülkede insanlar, hangi bilgiler ve değerler üzerinden biçimlendirilecekse, eğitim politikaları da ona uygun olarak oluşturulur…

4 4 12 EYLÜL AKP DÖNEMİ 12 EYLÜL AKP DÖNEMİ Türk Müslüman Sünni (Hanefi) Erkek Muhafazakar TEMEL DİNSELLEŞTİRME ARAÇLARI ZORUNLU DİN DERSLERİ + KUR’AN KURSLARI + İMAM HATİPLER UYGULAYICILARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI + DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI + DİNİ VAKIF VE CEMAATLER HEDEFLERİ DİNDAR, İTAATKAR, SORGULAMAYAN, İTİRAZ ETMEYEN NESİLLER YETİŞTİRMEK! TÜRKİYE’DE EĞİTİMİ DİNSELLEŞTİRME SÜRECİ TÜRK - İSLAM SENTEZİ

5 5  Müfredat değişiklikleri, öğretim programlarında yoğun dinsel referanslar, ders kitapları ve yardımcı kitaplara dini ifadelerin yerleştirilmesi…  Felsefe, bilim, sanat derslerinin sayısının azaltılması, din dersleri sayısının katlanarak artması…  Otizmli çocuklara 2010’da itibaren zorunlu din dersi getirilmesi…  Okul öncesinde, kreşlerde, fiilen dini eğitim verilmeye başlanması…  Zorunlu din dersi ve “Zorunlu seçmeli” din dersleri dayatması…  Okullara “mescit” zorunluluğu getirilmesi…  Reşit olmayan kız çocuklarına başörtüsü uygulaması…  İmam hatiplere ayrıcalık, normal okullarda imam hatip sınıflarının açılması…  MEB-Diyanet-Dini vakıf ve derneklerle imzalanan protokoller, birlikte uygulanan projeler…  Okulöncesi ve ilkokul öğrencilerinin dini kıyafetlerle camilere götürülmesi…  Okullarda farklı inanç ve mezheplere yönelik baskı ve ayrımcı uygulamaların artması…  ‘Kutlu Doğum Haftası’ ve okullarda dini içerikli yarışmaların hızla artması…  Karma eğitimin hedef haline getirilmesi, sınıfların cinsiyete göre bölünmesi …  Değerler eğitimi adı altında ‘dini değerler eğitimi’ verilmesi… EĞİTİMDE YAŞANAN BAŞLICA DİNSELLEŞTİRME UYGULAMALARI

6 6 Öncelikli Hedef: Okulöncesi Eğitim

7 7 Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dini İçerikli Değişiklikler

8  O. Wilde’ın Mutlu Prens’inde Miller ve Hans “Hayırlı sabahlar” diyerek selamlaşıyor…  Pinokyo “Allah rızası” için ekmek istiyor…  Tolstoy’un “İnsan Ne ile Yaşar” adlı kitabında “Bana acıdınız, Allah sizden razı olsun”...  La Fontaine’den Seçmeler’de balıkçı, “Ya nasip”; tilki ise, “Allah yolunuzu açık etsin”…  Anton Cehov’dan Seçmeler; “Çok günah işlemeye başladık. Allah’ı büsbütün unuttuk (…) Aklımızı başımıza toplamanın zamanı şimdi.”  Andersen Masalları’ndaki Bülbül masalı, “Bir varmış bir yokmuş, Allah’ın kulları çokmuş”…  Pinokyo’dan tekerleme: “Benim elim değil, Fadime ananın eli. El benden sebebi Allah’tan, Okumak benden şifa Allah’tan. Elemtere fiş, kem gözlere şiş Bir daha nazar değmez inşallah”... 8 100 Temel Eser Kitap Çevirilerinde Uydurulan Dinsel Söylemler

9 9 Otizmli Çocuklara Zorunlu Din Dersi! Milli Eğitim Bakanlığı, otizmli çocuklar için kurulan özel eğitim merkezlerinin ders programlarında beden eğitimi dersinin saatini azaltıp, zorunlu dersi getirdi.

10 10 Eğitimde 4+4+4 ile “Tek Tip” Okul, “Tek Tip” Öğrenci!

11 11 Karma Eğitim Karşıtlığı  Kız ve erkek öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bir arada okutulması, farklı cinslerin birbirini tanıması, farklılıklarına saygı göstermesi ve kadın erkek eşitliğinin okul çağlarından itibaren bilince çıkarılması açısından önemlidir…  Karma eğitim sadece eğitim alanı ile ilgili olmayan, toplumsal, sosyolojik ve pedagojik açıdan çok yönlü özellikleri olan bir uygulamadır…  Kız ve erkek öğrencilerin önce ayrı sınıflarda, daha sonra ayrı ayrı okullarda öğrenim görmesinin arkasında yatan asıl unsur güçlü olan karşısında itaat edecek, iktidara her koşulda biat edecek “dindar nesiller” yetiştirmektir.

12 12 Okulöncesi ve İlkokullarda Dini Eğitim  Çocuklar, somut düşünme evresinde somut bilgileri düzenli ve mantıklı olarak işleyebilir. Somut düşünce evresi 11-12 yaşlarında tamamlanır…  Yetişkinliğin düşünüş biçimi olan soyut düşünebilme, çocuklar için oldukça önemli bir gelişim aşamasını ifade eder…  Somut ve soyut düşünce evresini tamamlamamış çocuklara dini eğitim verilmesi, çocukların yaşamının sonraki evrelerini olumsuz etkileyebilir…  Henüz oyun çağında olan, somut ve soyut düşünce yetileri gelişmemiş olan okulöncesi ve ilkokul öğrencilerine dini eğitim verilmesi, çocukların zihinsel gelişimi açısından sakıncalıdır…

13 13 Okulöncesinde Dini Değerler Eğitimi  Çocukların sosyal gelişimlerinde oldukça önemli bir yere sahip olan; sosyal beceri, sosyal gelişim ve problem çözme becerilerini kazanmada kritik ve duyarlı oldukları dönem 5-6 yaş arasıdır…  “Tek din, tek mezhep” üzerinden tüm topluma dayatılan zorunlu din dersleri gibi, dini değerler temel alınarak yapılacak bir değerler eğitiminin ne eğitim sistemine ne de çocuklara somut bir faydasının olması mümkün değildir…  Okulda “dini değerler” eğitimi çocukların gelişimi ve pedagojik açıdan sakıncalı bir durumdur…

14 14 Çocukları Cehennem Ateşi ile Korkutmak!

15 15 Osmanlıca Dersi Dayatması  Osmanlıca üç dilden (Arapça, Farsça, Türkçe) oluşan karma bir yazı dilidir. Bu anlamda bilinen şekliyle Osmanlıca diye ayrı bir dil yoktur…  Osmanlıca ile Türkçe konuşma açısından benzerdir. Sadece kullanılan alfabe farklıdır.  Osmanlıca, Osmanlı Sarayında kullanılmıştır. Halk evde, sokakta, günlük yaşamında hangi dili konuşuyorsa onu kullanmıştır.  21. yüzyılda öğrencilere sırf mezar taşlarını okusunlar diye Arapça ve Farsça karışımı olan bir alfabe üzerinden eski harfleri yazmayı zorla öğretmenin hiçbir faydası yoktur…

16 16 Eğitimde MEB - Diyanet - Dini Vakıf ve Derneklerle İşbirliği

17 17 19. Milli Eğitim Şurası Kararları

18 18

19 19

20 20 Zikirmatik, Mezuniyet Kınası, Mezuniyet Mevlidi…

21 21 Duayla Yetişen Fasulye Deneyine TÜBİTAK Ödülü!  Ses geçirmeyen yalıtımlı üç kaba üçer adet fasulye tohumu ekildi.  Birinci kapta bulunan fasulyelere bir hafta süresince dünyaca ünlü hafızların sesinden Kur’an-ı Kerim okudu…  İkinci kaba kulakları rahatsız eden müzik sesi verilirken, üçüncü kaptaki fasulyeye hiçbir ses verilmedi.  Bir hafta sonra Kur’an-ı Kerim dinletilen fasulyenin boyunun 33 cm, sessiz ortamda büyüyen fasulyenin 11 cm ve kulağa rahatsızlık veren ve içinde karamsar sözler bulunan şarkılar dinletilen fasulyede ise çimlenme gözlemlenmediği…  Kur’an ayetlerinin bitkiler üzerinde pozitif etkisi olduğunu laboratuar ortamında kanıtlayan projeye TÜBİTAK bilim ödülü verildi!!!…

22 22 2014 TEOG DİN SORUSU…

23 23

24 24

25 LAİK EĞİTİMDEVLET ELİYLE DİNSEL EĞİTİM Demokratik, katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü ve insan hakları odaklıdır. Türk-İslam sentezine dayalı, mezhepçi, sağcı, cinsiyetçi, tekçi ve otoriterdir. Laik ve bilimsel referanslara dayalıdır. Büyük ölçüde dinsel karakterlidir ve dini referanslara dayalıdır. Herkese eşit, parasız ve nitelikli eğitim hakkını temel alır. Paralı, piyasa merkezli ve rekabetçi eğitim anlayışına dayanır. Sorgulayan, eleştiren ve itiraz etmeyi öğreten nesiller yetiştirmeyi hedefler. Sorgulamayan, itaat eden, biat eden, itiraz etmeyen “dindar nesil” hedeflenir. Çocukların yüksek yararına, çıkarına dayanır.Çocukları nesneleştirir, pasifleştirir. Çokinançlı, çokkültürlü ve çokdilli toplum yapısına uygundur. Tek din, tek mezhep, tek dil, tek millet anlayışına dayalıdır. Bilimsel ve eleştirel eğitimi savunur. Eleştiri ve sorgulamaya kapalı, dogmatik bilgilere dayalı eğitimden yanadır. Eşit haklara ve eşit yurttaşlık bilincine uygun, çoğulcu eğitim söz konusudur. Ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve eşitsizlikleri yeniden üretmeye dayalıdır.

26 26 LAİKLİK VE LAİK EĞİTİM MÜCADELESİNİN ÖNEMİ  Laiklik; dinsel etkinliklerin, devlet ve ekonomik yaşamdan ayrı olarak ele alınması, devletin dinsel esaslara ve dini güce dayanmaması, devletin bütün din ve inançlar karşısında tarafsız olmasını ifade eder…  Laikliğin temel ilkesi başkalarının inançlarına, düşüncelerine saygılı olmak, aklı ve bilimi rehber edinmek, hangi din ve inançtan olursa olsun her insanın değerli olduğunu savunmak, farklı inançlara ve inanmayanlara saygı göstermektir…  Laik eğitim, “dinsizlik eğitimi” demek değildir. Eğitim sisteminin bilimsel esaslara göre demokratik bir içerikte düzenlenmesinin önkoşuludur…  Laik olmayan bir eğitim sistemi bilimsel olamayacağı gibi, ne demokrasiye hizmet etmesi, ne de bireylerin inançlarını serbestçe yaşaması mümkündür…  Türkiye gibi ülkelerde laiklik ve laik eğitim mücadelesi, okulda ve toplumda yürütülen demokrasi, barış ve özgürlük mücadelelerinden bağımsız ya da ayrı değildir…  Eğitimin gerçek anlamda demokratik, laik ve bilimsel bir içerikte olması, herkesin kendi anadilinde eğitim alma hakkının sağlanabilmesi için faklı inanç, mezhep ve kimlikler başta olmak üzere, toplumun en geniş kesimlerinin ortak hedeflere doğru birleşmesi ve birlikte mücadele etmesi gerekmektedir...

27 27 NE YAPILMALI?  Hiçbir toplum tamamen aynı inancı paylaşan insanlardan oluşmadığına göre, tüm inançlara aynı mesafede bulunması gereken devletin ağırlıklı olarak bir dinin ya da mezhebin eğitimini zorunlu ya da seçmeli olarak vermesi doğru bir uygulama değildir …  Devlet sosyal yaşamı ve eğitimi örgütlerken bunu asla dini referanslara göre yapmamalı, hiç kimseyi çoğunluk da olsa, belli bir inanç grubunun eğitimini almaya zorlamamalıdır…  Din dersi, devletin bütün din ve inançlar karşısında tarafsız kalmamasına, ağırlıklı olarak tek bir dinin tek mezhebini öğreterek, diğer dinsel inançlara karşı açık bir ayrımcılık ve adaletsizlik yaratılmasına yol açıyor…  Eğitimde dini referans ve kurallar değil, herkes için geçerli olan bilimsel gerçekler ve referanslar temel alınmalıdır…  Zorunlu ve “zorunlu seçmeli” din dersleri kaldırılmalı, dinin siyasallaşması ve siyasal çıkarlara alet edilmesini engellemek için devlet, kişisel bir alan olan inanç alanından elini tamamen çekmelidir…  Eğitim sistemi ve okullar ya tamamen egemen ideolojiye teslim edilecek ya da çocuk ve gençlerin nasıl bir eğitim alması, nasıl bir toplumda yaşaması isteniyorsa, onun için mücadele edilmelidir…

28 28

29 29 NASIL BİR EĞİTİM İSTİYORUZ?  Eğitim sistemi ırkçı, etnik ayrımcı, dışlayıcı, cins ayrımcı, farklı kültürleri yok sayan ve piyasacı öğelerden tamamen arındırılmalıdır.  Eğitim bütün insanlar için cinsiyeti, etnik kimliği, dili, inancı ne olursa olsun temel bir insan hakkı olarak görülmeli, herkes eğitim hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanmalıdır…  Zorunlu ve “zorunlu seçmeli” din dersi uygulamasına son verilmeli, devlet din eğitiminden tamamen çekilmeli, bütün inançlar karşısında eşit ve tarafsız olmalıdır…  Eğitim süreci egemen ideolojinin değil, özgür düşüncenin önünü açacak, çocukların zihinsel gelişimlerine yardımcı olacak biçimde yeniden düzenlenmeli, demokratik, laik, bilimsel ve evrensel ilke ve değerler referans alınmalıdır…  Eğitim politikaları sermayenin istek ve ihtiyaçlarına göre değil, eğitim biliminin gerekleri ve halkın ihtiyaçları gözetilerek sunulmalıdır…  Eğitimin Türk-İslam sentezci ve piyasacı temelde şekillenmiş, sormayan, sorgulamayan, bencil bireyler yetiştiren yapısı tamamen değiştirilmeli, eleştiren, sorgulayan ve kendi geleceğine sahip çıkacak sağlıklı nesiller yetiştirmek hedeflenmelidir…

30 30


"1 EĞİTİMİN DİNSELLEŞTİRİLMESİ VE LAİK EĞİTİM MÜCADELESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları