Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeme Bozuklukları Yönetimi 2 YRD. DOÇ. DR. AYÇA ÇETİNBAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeme Bozuklukları Yönetimi 2 YRD. DOÇ. DR. AYÇA ÇETİNBAŞ"— Sunum transkripti:

1 Yeme Bozuklukları Yönetimi 2 YRD. DOÇ. DR. AYÇA ÇETİNBAŞ aycacetinbas@trakya.edu.tr

2 Amaç Bu dersin sonunda dinleyicilerin; ◦Yeme bozukluklarının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2

3 Hedefler Bu dersin sonunda dinleyiciler; ◦Yeme bozukluklarının yönetiminin ◦Yeme bozukluklarında beslenme tedavisinin amaçlarının ◦Yeme bozukluklarında tedavi yöntemlerinin ◦Yeme bozukluklarında tedavide multidisipliner yaklaşımın prensiplerini açıklayabilmeli 3

4 Yeme Bozuklukları ve Yeme Davranışı AN ve BN hastalarında, kırmızı etin, unlu mamullerin, tatlıların, tam yağlı süt ürünlerinin, yağ eklenmiş veya kızartılmış besinlerin ve enerji içeriği olan içeceklerin sevilmemesi veya bu besinlerden tiksinilmesi yaygın bir durumdur. Bu hastalar, bazı besinleri “iyi”, bazı besinleri “tamamen kötü” olarak belirledikleri için, bu yaklaşım tedavi sürecinde zorluklara neden olabilmektedir. 4

5 Yeme Bozuklukları ve Yeme Davranışı Beslenme durumunun belirlenmesinde; ◦Besin tüketiminde törensel davranışlar, geleneksel olmayan araç gereç kullanımı, alışılmışın dışında besin karıştırma, fazla miktarda yapay tatlandırıcı veya çeşni verici kullanımı saptanmalıdır. ◦Yemek için harcanan zaman da belirlenmelidir. Birçok hasta günün geç saatlerine kadar tüketecekleri besinler için zaman ayırırlar. 5

6 Yeme Bozuklukları ve Yeme Davranışı Çoğu AN hastası yemeklerini çok yavaş hızda, genellikle yemekle oynayarak, küçük parçalara bölerek tüketirler. Bu davranış, besin tüketiminin önlemesinden farklı olarak starvasyon (açlık) sonucu da gelişebilir. 6

7 Yeme Bozuklukları ve Yeme Davranışı Birçok BN hastası ise tatmin güçlüğü nedeniyle çok hızlı yemek yerler. Buna ek olarak BN hastaları yiyecekleri, tıkınırcasına yeme ataklarına neden olan tuzaklar olarak tanımlarlar ve yiyecekler onlar için ya vardır ya da hiç yoktur. Bu besinleri tüketmemeyi tercih eden BN hastalarının, besinlerle tekrar tanıştırılması ve düzenli aralıklarla, kontrollü miktarlarda tüketimlerine izin verilmesi, tedaviye yardımcı olabilir. 7

8 AN ve BN'nin Karakteristik Yeme Tutum, Davranış ve Alışkanlıkları 1. Yeme Tutumu A.Besinden hoşlanmama, iğrenme, isteksizlik B.Güvenli, riskli, yasak yiyecekler C.Tıkınma tuzağı besinler D.Kendince besinlerin uygun miktarları üzerine fikir ileri sürmek 8

9 AN ve BN'nin Karakteristik Yeme Tutum, Davranış ve Alışkanlıkları 2. Yeme Davranışı A.Törensel davranışlar B.Atipik besin karışımları C.Besinleri atipik lezzetlendirme D.Yapay tatlandırıcıların aşırı kullanımı 9

10 AN ve BN'nin Karakteristik Yeme Tutum, Davranış ve Alışkanlıkları 3.Yeme Alışkanlıkları A. Alım örüntüsü 1. Ana ve ara öğün sayısı 2.Gün içindeki zamanlama 3.Ana ve ara öğün süreleri 4.Yemenin gerçekleştiği çevre - nerede kiminle 5. Nasıl tüketildiği - oturarak veya ayakta B. Özellikle yüksek enerji içeren bazı besinlerin diyetten çıkarılması C. Çeşitliliğin varlığı D. Sıvı alımı kısıtlı veya aşırı 10

11 Biyokimyasal DeğerIendirme AN'da dikkat çekici düzeydeki kaşeksi, Malnütrisyonun beklenen biyokimyasal göstergelerini taşımakla beraber Dengeleyici mekanizmalar nedeniyle de hastalık, ileri düzeylere ulaşana kadar laboratuvar bulgularında anormallikler görülmeyebilir. 11

12 Biyokimyasal DeğerIendirme Serum albümin düzeyi normal gibi görünse de, tedavinin erken dönemlerinde dehidratasyon nedeniyle maskelenebilir. 12

13 Biyokimyasal DeğerIendirme Tipik olarak düşük yağ ve kolesterol içeriğine sahip diyet tüketimine karşın malnütrisyonlu AN hastalarında, total kolesterol seviyeleri yaygın olarak yüksektir. Hiperlipidemiye rağmen, beslenme tedavisi sırasında kolesterolden sınırlı diyete ihtiyaç duyulmayabilir. Eğer hiperlipidemi, AN öncesine dayanıyorsa veya ailede hiperlipidemi öyküsü tanımlanıyorsa, vücut ağırlığının geri kazanımından ve ağırlık stabilize edildikten sonra, hasta yeniden değerIendirilmelidir. 13

14 Biyokimyasal DeğerIendirme BN hastalarında abdominal bölgede yağ birikimi oluşur. BN hastaları, kısıtlama döneminde düşük yağ ve düşük enerji içerikli besinler tüketmelerine karşın, tıkınma atakları sırasında yüksek yağ ve yüksek enerji içerikli besinler tüketirler. Zamansız uygulanan düşük enerji ve düşük yağ içerikli diyetler, böylesine ikili yeme ataklarını pekiştirir. 14

15 Biyokimyasal DeğerIendirme Kesin lipit profili, diyet stabilize edildikten sonra izlenebilir. BN'Ii hastalar da zaten tedavinin başlangıcındaki lipit profili isteğine karşı çıkabilirler. Düşük serum glikoz düzeyi, glikoneogenesis yolu ile glikoz üretimi için kullanılan kaynakların yetersizliğinin bir sonucudur. 15

16 Biyokimyasal DeğerIendirme AN'de kronik starvasyona bağlı olarak, hipotalamik-pitüiter- tiroid fonksiyonlarında bozulma ile birlikte serum triiyodotironin (T3) düzeyinde düşüklük (düşük T3 sendromu) görülebilir. Bu durum, hem TRH’ye, TSH yanıtının azalması, hem de periferal tiroksinin (T4), T3'e dönüşümünün azalması ile oluşur. Kandaki serum T3 konsantrasyonu azalırken serbest T3 düzeyinde artış görülebilir. 16

17 Yeme Bozuklukları ve Vitamin Mineral Yetersizlikleri Hiperkarotenemi, lipid depolarının boşalmasına, ağırlık kaybının neden olduğu katabolik değişiklikler ve metabolik strese bağlı olarak AN'nın yaygın bulgusudur. Beslenme tedavisi sırasında karotenin normal alınması sağlanmalıdır. Araştırmalar, ileri derecede düşük vücut ağırlığına sahip kronik AN olgularında, riboflavin, vitamin B 6, tiamin, niasin, folat ve vitamin E yetersizlikleri olduğu rapor edilmiştir. 17

18 Yeme Bozuklukları ve Vitamin Mineral Yetersizlikleri Amenore ve katabolik süreç sonucu, demir gereksiniminin azaldığı görülür. Tedavinin başlangıcında dehidratasyona bağlı olarak hemoglobin seviyesinde yalancı bir artış olabilir. Malnütrisyonlu hastalarda sıvı retansiyonu ile hemodilüsyon sonucu demir seviyesi yanıltıcı olarak azalmış gibi algılanabilir. Ağır malnütrisyonlu AN hastalarında yağsız kitle dokularının azalması, kırmızı kan hücresi kütlesinde de azalma ile sonuçlanır. 18

19 Yeme Bozuklukları ve Vitamin Mineral Yetersizlikleri Beslenme tedavisi ve ağırlığın geri kazanımı sırasında depolar dışından sağlanan ferritine bağlı demir, genellikle hücresel yenilenme ve artan kırmızı kan kütlesi gereksinimini karşılayabilir. Tedavinin ileri aşamalarında, demir desteğine ihtiyaç duyulabileceği göz önünde tutularak, hastaların demir depolarının durumu periyodik olarak izlenmelidir. 19

20 Yeme Bozuklukları ve Vitamin Mineral Yetersizlikleri Yetersiz enerji alımı ve kırmızı et tüketimi ile vejetaryen besin seçimleri uyumuna bağlı olarak sekonder çinko yetersizliği görülebilir. Çinko yetersizliği tat algısı değişikliğine eşlik etmekle birlikte, yetersizliğin, AN semptomlarının ortaya çıkmasında veya devamında etkisi üzerine bir kanıt yoktur. Yine çinko desteğinin, AN hastalarında besin alımını arttırdığı ve ağırlık kazanımı sağladığı ileri sürülse de bu konudaki çalışmalar hala yetersizdir. 20

21 Yeme Bozuklukları ve Vitamin Mineral Yetersizlikleri Genel olarak osteopeni ve osteoporoz prevelansı, ağırlık kaybı ve hormon dengesizliğine bağlı kalsiyum, magnezyum ve vitamin D yetersizlikleri bütün patogenez ile birliktedir. Bozulmuş kemik mineralizasyonunun belirlenmesi için radyolojik inceleme gereklidir. 21

22 Sıvı ve Elektrolit Dengesi Yeme bozukluğu olan hastalarda sıklıkla görülen sıvı ve elektrolit dengesizliğinin önemli nedenlerinin arasında, kusma, laksatif ve diüretik ilaç kullanımı yer almaktadır. Laksatif kullanımı, hipokalemiye, diüretik kullanımı ise hipokalemi yanında dehidratasyona da neden olmaktadır. Kusmalar, dehidratasyon, hipokalemi, hipokloremiyle birlikte alkalozis ile sonuçlanır. 22

23 Sıvı ve Elektrolit Dengesi Hiponatremi, görülen diğer bir ağır komplikasyondur ancak daha seyrektir. Semistarvasyonda idrar atımı artarken, idrar konsantrasyonu azalır. Malnutrisyona ve refeeding'e (geribeslenme) karşılık ödem oluşur. Kısıtlanmış miktarlarda, aşırı miktarlara kadar değişen sıvı tüketimi, hastaların elektrolit değerlerini etkileyebilir. 23

24 Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Beslenme Danışmanlığı AN'de tedavi yöntemi ve düzeyi; ◦Yeme bozukluğu sonucu ortaya çıkan malnütrisyonun şiddeti ◦Medikal ve psikiyatrik değişkenlik ◦Hastalık süresi ◦Büyüme geriliği derecesine göre seçilir. 24

25 Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Beslenme Danışmanlığı Bazı durumlarda tedavi, hastanın hastaneye yatırılması ile başlatılır, ağırlık kazanımı başarısına göre, tedavi yoğunluğu azaltılarak hastanın ayaktan izlenmesi aşamasına geçilebilir. Diğer bir yaklaşım da, hastanın tedavi programının ayaktan başlatılarak, ağırlık kazanımının yetersiz olması halinde daha yoğun tedavi programına geçmek olabilir. 25

26 Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Beslenme Danışmanlığı BN'de ise tedavinin başlangıcında, genellikle ayaktan izlenmesi yeterlidir. Hastanın durumuna göre, yine ayaktan yapılan günlük takipler sırasında, gerektiği takdirde yoğun tedavi programına geçilebilir. Genel olarak BN hastalarının, çok özel amaçlar veya elektrolitlerinin dengelenmesi gibi kısa süreler dışında hastaneye yatırılmaları gerekmez. 26

27 Anorexia Nervosa Tıbbi Beslenme Tedavisinin hedefleri; ◦Vücut ağırlığının geri kazanımı ve ◦Yeme alışkanlık ve örüntüsünü normalleştirmektir. Tedavinin temel amacı, vücut ağırlığının geri kazanımı olmalıdır. 27

28 Anorexia Nervosa Tıbbi olarak değişken, ağır malnütrisyonlu veya büyüme geriliği olan hastanın kontrollü ağırlık kazanımı, uzmanlaşmış hastane veya ünitede hastanın yatırılarak veya dışarıdan "Yeme Bozukluğu Tedavi Programı"na dahil edilerek sağlanmalıdır. Tedavi sürecinde hastanın enerji gereksinimi ve istenen ağırlık kazanım miktarı/oranı ekip tarafından belirlenir. 28

29 Anorexia Nervosa Tedavi programı vücut ağırlığının geri kazanımı sürecinde üç aşamadan oluşur: 1.Vücut ağırlığının stabilize edilmesi 2.Daha fazla ağırlık kaybının önlenmesi 3.Ağırlık kazanımı ve ağırlığın sürdürülmesi Bu aşamalar, hastadan hastaya değişiklik gösterse de, vücut ağırlığının geri kazanımı süreci en uzun süreli olanıdır ve hastanın malnütrisyon durumu ile yakından ilişkilidir. 29

30 Anorexia Nervosa Tedavi planları, beklenen ağırlık kazanımına odaklıdır. Hospitalize edilerek tedavi gören hastanın 0,5-1,5 kg/hafta, ayaktan tedavi gören hastanın ise 0,25-0,5 kg/hafta ağırlık kazanımı, ulaşılabilir ve gerçekçi ağırlık hedefleridir. Her ne kadar ilk enerji önerisi 1000-1600 kkal/gün (30-40 kkal/ kg/gün) olsa da, hedeflenen vücut ağırlığına ulaşabilmek için enerji alımını kademeli olarak arttırmak gerekebilir. 30

31 Anorexia Nervosa Bunu başarabilmek için enerjinin her 2-3 günde bir 100-200 kkal arttırılması gerekebilir. Bazı tedavi programlarında, enerjinin daha fazla arttırılabileceği de bildirilmiştir. 31

32 Anorexia Nervosa Olması gereken vücut ağırlığının % 70'inden azına sahip olan ağır malnütrisyonlu AN hastalarının Agresif geri beslenmesinde Oral, nazogastrik veya intravenöz beslenme uygulamasının ilk haftasında, refeeding sendromunun, yaşamı tehlikeye sokabilecek komplikasyonları olabilir. Sendromun klinik tablosu sıvı ve elektrolit dengesizliği, kardiyak, nörolojik ve hematolojik komplikasyonlar ile ani ölümdür. 32

33 Anorexia Nervosa Yüksek riskli hastaların günlük serum fosfor, magnezyum ölçümleri haftalarca izlenmelidir. Fosfor, magnezyum, potasyum desteği oral veya intravenöz olarak verilebilir. AN hastası çocuklar veya adolesanlarda refeeding sendromu riski daha yüksek olduğundan, planlanan enerji ve besin öğeleri gereksinimi aşılmamalıdır. 33

34 Bulimiya Nervoza (BN) BN, bireyin beslenmesinde bir kaos durumu olarak tanımlanır. Genellikle ölçülü besin alımı dönemlerini izleyen kötü besin seçimi ile karakterize kontrolsüz yeme atakları olarak tanımlanır. BN' de çoğu hastanın yeme ve arınma davranışları kilo kaybını hedefler. BN hastaları, nadiren hastaneye yatırıldıklarından, beslenme danışmanlığı çoğunlukla ayaktan tedavi ortamında başlayacaktır. 34

35 Bulimiya Nervoza (BN) BN'nin beslenme tedavisinde diyetisyenin rolü, hastanın toleransını değerlendirerek akılcı bir plan çerçevesinde, periyodik kontrollerle doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Vücut ağırlığı kaybı, makul, uzun vadeli bir hedef olmakla birlikte, Yakın hedefler; tıkınırcasına yeme ve arındırma döngüleri arasında, normal yeme davranışı kazandırılması ve vücut ağırlığının stabilizasyonu olmalıdır. 35

36 Bulimiya Nervoza (BN) BN hastalarının, metabolik hız farklılıkları, diyetin enerji düzeyinin hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. Düşük metabolik hız şüphesi varsa tedavinin başlangıcında 1500-1600 kkal/gün enerji içeren bir diyet programı uygun bir adım olacaktır. İlk diyet programının oluşturulmasında yardımcı olan diğer bir yaklaşım ise, hastanın tıkınma ve arınma davranışlarını da içine alan besin tüketimi verilerini temel almaktır. 36

37 Bulimiya Nervoza (BN) Hasta beslenme programının başlamasıyla eş zamanlı olarak, vücut ağırlığının stabilize edilmesi amacı ile izlenmelidir. Hastanın vücut ağırlığı kaybı ile enerji alımı arasındaki ilişkiye göre enerji düzeyi belirlenir. BN hastalarında vücut ağırlığı kaybı izleminin yanında, takip için cesaretlendirilmeleri de önemli bir etki gösterir. 37

38 Bulimiya Nervoza (BN) Bu hastalara, enerji alımında katı ve kısıtlayıcı girişimlerin, sadece tıkınırcasına yeme ataklarını arttırabileceği ve geçmişte kendi yöntemleriyle ölçülü enerji alımlarının ağırlık kaybı sağlamadığı hatırlatılmalıdır. Beslenme programlarının temel ilkesi, enerji kısıtlamasına bağlı tıkınırcasına yeme atağının engellenmesidir. Yeme arzusunun önlenmesi amacıyla diyet, yeterli miktarda karbonhidrat, tokluk hissini desteklemek için yeterli protein ve yağ içermelidir. Dengeli makro besin öğesi alımı, normal bir yemek düzeninin sağlanması için gereklidir. 38

39 Bulimiya Nervoza (BN) BN'de tıkınırcasına yeme - çıkarmak - enerji alımının sınırlanması döngüsü genellikle açlık ve tokluk hislerinin uyaranlarının tanınmasını bozabilir. Çıkarma davranışının bırakılması, Üç ana öğünde enerji alımının dengeli dağılımı ve Ara öğünlerle desteklenen beslenme programı açlık ve tokluk hislerinin biyolojik olarak güçlendirilmesinde etkindir. 39

40 Bulimiya Nervoza (BN) Birçok BN hastası, daha sonra tıkınırcasına yeme sonucu aşırı enerji alımı endişesiyle, günün erken saatlerinde yemek için büyük korku duyarlar. Bu nedenle de aşırı enerji alımını kısıtlamaya çalışırken, tıkınmadan sonraki öğün planlamalarında sapmalar yapabilirler. Bu yeme alışkanlıklarında olumlu değişiklikler yapma sürecinde sabır ve destek çok önemlidir. 40

41 Bulimiya Nervoza (BN) Kognitif Davranış Terapisi (KDT- CBT), olumsuz tutum ve davranışları değiştirmek için BN de sıklıkla tercih edilen, kullanılan psikoterapötik bir tedavi yöntemidir. Yeme bozukluklarında uygulandığında üç ayrı ve sistematik aşamadan oluşan 20 haftalık bir girişimdir: 1.Düzenli beslenme modelinin kurulması 2.Değerlendirme ve biçim ve ağırlığa ilişkin inançları değiştirme 3.Atakların önlenmesi 41

42 Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (TYB) Hastalarının Nutrisyonel İzlemi TYB hastası, eğer fazla kilolu ise Diabetes Mellitus (DM), hipertansiyon, solunum problemleri, azalmış mobilite, reaktif hipoglisemi, yüksek cerrahi riskler, zor gebelikler, menstrual düzensizlikler ve safra kesesi taşı gibi obeziteye eşlik eden kronik dejeneratif komplikasyonlardan da zarar görmektedir. Bütün yeme bozukluklarında, fiziksel semptomlar tanımlanarak tedavi edilmeli ve hastaya hem sağlık, hem de belirli yeme alışkanlıklarının kazandırılması amacı açıkça anlatılmalıdır. 42

43 Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (TYB) Hastalarının Nutrisyonel İzlemi Yiyecekler ve TYB konusunda inanışlar, hem yeme bozuklarının gelişimine, hem de sürdürülmesine neden olduğundan bu hastalar, tedavi arayışına girerler. Yapılan çalışmalarda, bu hastaların, tedavi sırasında ilkeleri belirlenmiş diyet programına dahil olmalarıyla birlikte tıkınırcasına yeme davranışlarının azaldığı bildirilmiştir. 43

44 TYB'da Beslenme Durumunun DeğerIendirilmesi  Şu andaki ve önceki besin alımı, yeme alışkanlıkları ve vücut ağırlığı öyküsü  Diğer yeme bozukluğu davranışları (Arınma, laksatif, diüretik kullanımı gibi)  Ailenin diyete yapma durumu da dahil hastanın zayıflama diyet öyküsü  Fiziksel aktivite seviyesi ve egzersiz  Tedavi ile hastanın eğilimlerini değiştirmek için motivasyon  Vücut ağırlığının yönetimi için beslenme gereksinimlerinin hesaplanması  Tedavi planı 44

45 Nutrisyonel Rehabilitasyon ve Danışmanlık Eğitimi Besinler ve tıkınırcasına yeme hakkındaki yanlış inanışlar, yeme bozukluklarının gelişimini ve sürmesini önemli ölçüde etkilemekte, bu durum, bireylerin tedavi için yardım alma gereğini kaçınılmaz hale getirmektedir. Başarılı kilo kaybı; tıkınırcasına yeme atakları sıklığının azalmasına neden olabilmesine rağmen nüks sık görülür. Genellikle TYB tedavi programları öncelikle kilo kaybı odaklıdır. 45

46 Nutrisyonel Rehabilitasyon ve Danışmanlık Eğitimi Bu tür yeme bozukluklarının tedavi programlarında, beslenme danışmanlığı eşliğinde tıkınma ataklarının azaltılarak ağırlık kaybı amaçlanmalıdır. Hastanın hedef vücut ağırlığı ve/veya ağırlık aralıkları, gerçek aile öykülerine ve diğer faktörlere dayandırılarak bireyselleştirilmelidir. Enerji düzeyi, bireyin durumuna göre düzenlenmiş diyetleri de içine alan davranışsal ağırlık kontrolü programları, tıkınırcasına yeme semptomlarını azaltarak ağırlık kaybını sağlayabilir. 46

47 Nutrisyonel Rehabilitasyon ve Danışmanlık Eğitimi Ancak hastanın, ağırlık kaybının her zaman sürdürülemeyeceği, tıkınırcasına yeme davranışının geri gelmesi ile yeniden ağırlık kazanılabileceği konusunda uyarılması son derece önemlidir. Diyet ve davranış terapisi, kişilerarası terapiler, psikodinamik psikoterapiler, ağırlık odaklı olmayan psikososyal ve medikal tedavilerin farklı kombinasyonlarından oluşan tedaviler, tıkınırcasına yeme davranışlarının düzeltilmesiyle ağırlık kaybı veya stabilizasyonu için faydalı olabilir. 47

48 Nutrisyonel Rehabilitasyon ve Danışmanlık Eğitimi Ağırlık kaybı-kazanımı döngüsü (yo-yo) içinde olan hastalar, ağırlık kaybetmekten önce tıkınırcasına yeme ataklarını azaltma yönünde yapılacak çalışmalardan daha iyi sonuçlar alabilirler. Eğitim ve rehberlik sürecinde, hastanın yeme kontrolünü bozabilecek yiyecek düşüncesi, inanışlar, duygular, aktiviteler gibi tuzak durumların tanımlanmasına yardımcı olmak gerekir. 48

49 Nutrisyonel Rehabilitasyon ve Danışmanlık Eğitimi Eğitim, aynı zamanda çeşitlilik; denge, uygun yiyecek karışımlarının, açlık ve tokluk ipuçlarını sağlayacak dikkat noktalarının da anlaşılmasına yardımcı olacak sağlıklı beslenme biçiminin tanımlanmasını da içermelidir. TYB'de olumsuz yeme davranışları, beden ile ilgili farkındalık (açlık/ tokluk), öğün planlama, besinleri karıştırma ve yiyecek yoksunluğu olmaksızın tuzakları yönetme eğitimleri ile düzeltilebilir. 49

50 Öğün Planlama TYB'da öğün planlama aşamasında, yeme bozukluğunun doğası ve şiddeti, obezite varlığı ve bireyin tedavi modeli göz önünde bulundurulmalıdır. İçsel ipuçlarına odaklanarak planlanan öğünler, kognitif davranış tedavisi ile de birleştirilince, enerjinin sınırlandığı öğün planlamalarına göre daha kalıcı, ancak daha uzun dönemde sonuç verirler. 50

51 Öğün Planlama Programın fiziksel aktiviteyi de kapsaması, metabolik hızı ve özgüveni arttırır. Ağırlık kaybının 0.5-1 kg/hafta geçmemesi önerilmektedir. Diyet tedavisinde amaç, bireyin sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanırken besin yetersizliğine girmesini ve sürecin geri dönüşünü de önlemektir. Besin kaydı tutulması, hastanın gerçek besin alımı, açlık ve tokluk hisleri ile yeme ile ilişkili duygularının farkına varabilmesinde yararlı olur. 51

52 Beslenme Eğitimi Başlıkları Yeme bozuklarında beslenme eğitimi, yiyecek algısının değiştirilmesinde ve beslenme davranışının düzeltilmesinde önemli bir yere sahiptir. Hastanın ilgi duyduğu konular başta olmak üzere birçok beslenme konusu bu eğitimler sırasında ele alınmalıdır. 52

53 Beslenme Eğitimi Başlıkları 1. Sağlıklı beslenme için rehberlik: enerji, makro besin ögeleri, vitaminler, mineraller, sıvılar ve elektrolitler 2. Malnütrisyonun adölesanda büyüme ve gelişme üzerine etkisi 3. Malnütrisyon ve davranış etkileşimi 4. Sağlıklı bir vücut ağırlığı için hedeflerin belirlenmesi 5. Beslenme biçiminin metabolizma üzerine etkisi 53

54 Beslenme Eğitimi Başlıkları 6. Tıkınma ve çıkarma nedenleri ve döngüyü kırma teknikleri 7. Vücut ağırlığının geri kazanımı sırasında meydana gelen vücut bileşimindeki değişiklikler 8. Egzersiz, fiziksel aktivite ve enerji dengesi 9. Uzun süreli ağırlık kontrolünde kusma, laksatif ve diüretiklerin etkisizliği 54

55 Beslenme Eğitimi Başlıkları 10. Porsiyon kontrolü 11. Sosyal yaşam yemekler 12. Açlık ve tokluk ipuçları 13. Gıda etiketi yorumlama 55

56 TEŞEKKÜRLER 56


"Yeme Bozuklukları Yönetimi 2 YRD. DOÇ. DR. AYÇA ÇETİNBAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları