Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr.Gör.Aysel Abbasoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr.Gör.Aysel Abbasoğlu."— Sunum transkripti:

1 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr.Gör.Aysel Abbasoğlu

2  Tiroid bezi, trakeanın önünde, krikoid kartilajın hemen altında yer alan kelebek şeklinde bir organdır.  İstmusla birbirine bağlı olan iki lateral lobu vardır.Sağ ve sol lateral loblar trakeanın iki yanında yer alır.Yaklaşık olarak 20-30 gr. ağırlığında olan tiroid bezi, kan akımı yönünden oldukça zengindir.Bu, tiroid bezinin metabolik aktivitesinin yüksekliğinin göstergesidir.

3 http://www.sozce.com/nedir/177928-kalkan-bezihttp://www.sozce.com/nedir/177928-kalkan-bezi, erişim tarihi: 03.12.12

4

5

6 (Foliküler hücreler) Tiroksin (T4) (Foliküler hücreler) Tiroksin (T4) (Foliküler hücreler) Trioodotironin(T3) (Foliküler hücreler) Trioodotironin(T3) (Parafoliküler hücreler) Kalsitonin (Parafoliküler hücreler) Kalsitonin

7  Tiroid hormonlarının sentez edilebilmesi için iyoda gereksinim vardır.Diyetle alınan ve gastrointestinal kanaldan emilen iyot, tiroid hücresine girdiğinde bir amino asit olan tirozinle birleşerek mono ve diiiyodotironini oluşturur.Daha sonra bunlar kendi aralarında birleşerek T3 ve T4’ ü oluştururlar.  Bedenin hormon gereksinimine ve TSH ile gelen emirlere göre T3 ve T4 serbest halde kana geçer, kanda yeniden proteine bağlanır.Hücre düzeyine geldiğinde proteinini bırakır ve serbest halde hücreye geçerek metabolizmayı düzenler.

8

9

10  Hücresel metabolizmayı hızlandırarak beden ısısını artırır.  İnsülini etlileyerek glikozun uygun şekilde kullanımını sağlar.  Protein sentezini hızlandırıp, doku onarımında rol oynar.  Yağ kullanımını hızlandırır.

11  Normal büyüme gelişme ve sinirsel gelişim için gereklidir.  İdrar miktarını artırır.  Miyokardın kasılma gücünü artırır ve diğer kasların da fonksiyonunu etkiler.  Sempatik sinir sistemi aktivitesini artırır.

12  Kalsitonin; kemiklerde kalsiyum depolanmasını artırarak plazma kalsiyum düzeyini azaltır.Kanda kalsiyum düzeyinin yükselmesi durumunda salgılanır.

13 Bedende tiroid hormonu salgısının normal sınırlarda olmasına ötiroidi; gereğinden fazla olmasına hipertiroidi; az olmasına hipotiroidi denir. Guatr ise tiroid bezinin büyümesi anlamına gelir.

14 1.Serum Tiroksin(T4) ve Triiyodotironin(T3) Düzeyi 2.Serum Tiroid Stimule Edici Hormon(TSH)Düzeyi 3.Radyoaktif İyot Tutulumu 4.Tiroid Sintigrafisi

15  Antitiroid ilaçlar ve radyoaktif iyot ile yapılan hipertiroidzm  Hemoraji olasılığı  Guatrın çevredeki dokuya bası yapması  Kozmetik nedenler  Tiroid kanseri

16 Tiroid bezinin cerrahi girişimle çıkarılmasına tiroidektomi denir. Tiroidektomi uygulanma şekilleri:  Lobektomi: Tiroid bezinin bir lobunun tam olarak çıkarılmasıdır.Tek taraflı tiroid nodüllerinin tedavisinde kullanılır.  Subtotal Tiroidektomi: Her iki lobun posterior kısmı yerinde bırakılır.Graves hastalığının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

17  Total Tiroidektomi: Tiroid bezinin tümü çıkarılır.Tiroid kanserinde ya da tekrarlayabileceği düşünülen benign durumlarda uygulanabilir.  Totale yakın Tiroidektomide ise,tiroid bezinin bir lobu tümüyle çıkarılır ve diğer lobuna ise subtotal rezeksiyon yapılır.

18

19

20  Birey, ilaçlar ve iyot preparatları ile ötiroidi hale getirilir.  Kalbe ilişkin sorunlar tedavi edilir.  Bireyin dinlenmesi ve rahatlaması sağlanır.  Bireyin beslenmesi düzenlenir ve kilosu normal düzeye getirilir.  Hemşire, bireyi hipertiroidzm ve hipotiroidizm belirti ve bulguları yönünden değerlendirerek bakımı planlar.

21  Ameliyat öncesi dönemde hastanın iyi bir beslenme desteğine gereksinimi vardır.  Bireyin anksiyetesinin azaltılması ve dinlenmesinin sağlanması, ameliyat öncesi hemşirelik bakımında önemlidir.  Duygusal stres, tiroid krizini başlatabileceğinden,hastada strese yol açan durumlar en aza indirilir.

22  Hemşire,bireye ameliyat sonrasında boynunu nasıl destekleyeceğini öğretmelidir.  Birey, hareket ederken, dirseklerini kaldırıp ellerini boynunun arkasına koyarak destek sağlamalıdır.

23 Tiroidektomi sonrasında gelişebilecek sorunların önlenmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik hemşirelik bakımı verilir.

24  Troidektomi sonrasında glottis ödemi;  Larengeal sinirin zarar görmesi;  Hemoraji nedeniyle trakeanın bası altında kalması;  Sekresyon artışı nedeniyle gelişebilir.

25 Bu nedenle:  Hastada dispne,siyanoz ve hırıltı belirtileri değerlendirilir.  Hastaya yarım saatte bir derin nefes alma, verme egzersizleri yaptırılır.  Sekresyon atılımını kolaylaştırmak ve solunum yolu açıklığını sağlamak için nemli oksijen verilir.

26  Hastada solunum sorunu varsa, narkotik analjezikler verilmez.  Trakeostomi seti,endotrakeal tüp ve larengoskop, kolay ulaşılabilecek bir yerde hazır bulundurulur.

27  Ameliyat sonrası ilk 12 saat içinde ortaya çıkar.  Yaşam bulguları, stabil oluncaya kadar 15 dakikada bir değerlendirilir.  Nabız artışı ve kan basıncı düşüklüğü kanama bulgusu olabileceğinden doktora bildirilir.  Hastanın pansumanları, boynunun arka kısmı ve omuzları kanama yönünden gözlenir.  Boyun bölgesinde basınç hissi de kanamaya bağlı olabileceğinden, rapor edilmesi gereken bir durumdur.

28  Tiroid ameliyatı sırasında paratiroid bezlerin travması ya da yanlışlıkla alınması, hipoparatiroidizme yol açabilir.  Paratiroid hormon kan kalsiyumunu düzenlemede önemli rol oynadığından, hormon salgısının azalması hipokalsemiye yol açar.  Hipokalsemi belirti ve bulguları ameliyat sonrası 1. -7. Günlerde ortaya çıkabilir.

29  Hipokalseminin erken belirtileri el ve ayak parmaklarında uyuşma ve karıncalanma olmasıdır.  Hemşire hastayı hipokalsemi yönünden izlemelidir. Hastada trousseu ve chvostek bulguları ve kan kalsiyum düzeyi değerlendirilir.

30  Ameliyat sırasında rekürrent laringeal sinirin zarar görmesi nedeniyle ses kısıklığı olabilir.  Anestezinin etkisi geçtikten sonra hasta ile 30-60 dakikada bir konuşularak sesin durumu değerlendirilir.

31  Ameliyat öncesinde yeterli tedavi edilmeyen hipertiroidili hastalarda ortaya çıkabilen bir komplikasyondur.  Hemşire hastayı, yüksek ateş, ajitasyon ve taşikardi gibi tiroid krizi bulguları yönünden değerlendirir.Yüksek ateş, tiroid krizinin ilk bulgusu olduğundan, hemen hekime bildirilir.

32  Ameliyat sonrası 1-2 gün hastada yutma güçlüğü olabilir.  Ameliyat sonrasında ağızdan beslemeye sıvı gıdalarla başlanır. Yutma güçlüğü azaldıkça yumuşak ve katı gıdalara geçilir.

33  Yara alanındaki gerginliği önlemek için, hastaya semi fowler pozisyon verilir.  Baş ve boyun yastık ile desteklenir.  Boynun fleksiyonu ve hiperekstansiyonu önlenir.

34  Genellikle, tiroidektomi sonrası post operatif 1. Günde hasta ayağa kaldırılır. Otururken ve hareket ederken, hastanın boynunu ameliyat öncesinde öğretildiği şekilde desteklemesi sağlanır.  Boyunda kontraktür gelişmesini önlemek için yara yeterince iyileştikten sonra, günde birkaç kez boynun yapabildiği yönlere hareket ettirilmesi konusunda hastaya eğitim verilir.

35 Eğer klempleme yapmadan minivak dren bağlantı yerinden ayrılırsa hangi komplikasyon gelişebilir ??? DİKKAT!!

36 CİLT ALTI AMFİZEMİ

37  Total tiroidektomi yapılmışsa tiroid hormonu içeren ilaçların kullanımı ve yan etkileri konusunda hastanın ve ailesinin eğitilmesi gerekir.  Hastaya, boyun egzersizlerini evde de sürdürmesinin ve taburculuk sonrası izlemlerin önemi vurgulanmalıdır.

38  Metabolik hızın aşırı artması ile ilgili olarak Beslenmede Değişiklik  Aşırı uyarılma, endişeli olma, aşırı huzursuz ve emosyonel dengesizlik ile ilgili Bireysel Başetmede Yetersizlik  Sözel İletişimde Bozulma  Kollobratif Problem: Hemoraji

39 TEŞEKKÜRLER


"Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğr.Gör.Aysel Abbasoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları