Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD."— Sunum transkripti:

1 Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD.
SUBAKUT TİROİDİT Dr.Oğuzhan Deyneli Marmara Univ. Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD.

2 Tiroidit terminolojisi /sınıflaması
Subakut tiroidit klinik laboratuar radyolojik bulgular Tanı /ayırıcı tanı tredavi

3 Tiroidit Sınıflaması Kronik otoimmün tiroidit(Hashimoto tiroidit)
Ağrılı tiroidit Subakut granulomatöz tiroidit Infeksiyöz tiroidit Radyasyon tiroiditi Travmaya bağlı tiroidit Ağrısız tiroidit Subakut lenfositik tiroidit Postpartum tiroidit ilaca bağlı tiroidit (IFN-a,IL-6,amiodorone) Fibröz (Riedel’s) tiroiditi

4 Subakut granülomatöz tiroidit Tanım:
Tiroidin kendi kendini sınırlayan ağrılı noninfeksiyöz inflamatuar hastalığıdır

5 Subakut Tiroidit Subakut granülomatöz
De Quervain Tiroiditi Subakut Nonsuppuratif Tiroidit Dev Hücreli Tirodit Migratuar Tiroidit Struma Granulomatoza Subakut ağrısız tiroidit ( Lenfositik tiroidit ) Subakut postpartum tiroidit 

6 Subakut tiroiditler Tirotoksikozlu hastaların % 15-20 si
Hipotiroidi vakalarının %10 u Etyolojileri farklı ancak klinik seyirleri benzerdir

7 Subakut granülomatöz tiroidit: insidans
12.5 /100,000 hasta yılı gençlerde 24 / hasta ylı Orta yaşta 35 / hasta yılı Kadın /erkek 4.1 En sık genç yetişkinlerde görülür. Rochester Epidemiology Project i n Olmsted county, Minnesota .

8 Klinik: şikayetler Viral infeksiyonu takiben (2-8 hafta) ortaya çıkar
Prodromal dönem: miyalji, boğaz ağrısı Tiroid bezinde ağrı: Çene boğaz ve kulaklara yayılım x2 Ses kısıklığı yutma güçlüğü Ateş çarpıntı ,sinirlilik Hipertiroidi semptomları vakaların %50 sinde görülür The illness is dominated by nonspecific systemic manifestations of inlammation such as fever, malaise and myalgia, thyroid pain and tenderness, which may be severe. About half of the patients have a hx. Of recent upper respiratory infection. Thyrotoxicosis usually short lived, lasting 4-6 weeks or less.

9 Klinik : bulgular Hassas Genişlemiş Sert nodüler tiroid bezi Taşikardi
Tremor Ateş Çok yüksek sedimentasyon

10 Technetium-99m tiroit sintigrafisi
Graves' hastalığı, genişlemiş, uptake’i artmış Normal Düşük, yama şeklinde uptake destruktif tiroidit

11

12 Olgular en az 1 fazın bulgularını gösterirler
Subakut tiroidit : doğal seyir subakut tirodit ,ağrısız postpartum tirodit , ağrısız sporodik tiroditin klinik seyirleri benzerdir TSH T4 Thyroid Function in Acute Thyroiditis In acute thyroiditis, inflammation of thyroid tissue leads to unregulated leakage of thyroid hormones from the gland into the circulation. The resulting thyrotoxicosis typically lasts 2 to 8 weeks and ends spontaneously as the glandular hormone stores are exhausted. A comparable period of hypothyroidism often follows, because of impaired thyroid hormone synthesis, but in most patients, the gland gradually returns to normal function. 6-8 hafta tirotoksikoz ,2-4 ay hafif hipoitirodi , ötiroidi (vakaların %90-95i) Olgular en az 1 fazın bulgularını gösterirler

13

14 Subakut Tiroidit : Etioloji
Neden çok neder gösterilebilmiştir. Üst solunum yolu infeksiyonları sonrası : viral etyoloji olasıdır İnfeksiyöz – otoimmün etyoloji kanıtlanamamıştır Virüs kültürelerinde üreme saptanmamıştır Viral antikorlar yüksek bulunmuştur

15 Nonspesifik anemnestik yanıt Klinik ve biyokimyasal hipertiroidizm
İnflamasyon Nonspesifik anemnestik yanıt Tiroid follikül hasarı Tiroglobülin depolarının proteolizisi Klinik ve biyokimyasal hipertiroidizm

16 Subakut Tiroidit: Patoloji
Tiroid bezi genişlemiş ve ödematözdür. Folliküler yapı bozulmuştur. Yama lezyonlar Multinükleer dev hücreler granüloma Histiocytes coalesce into giant cells Normal granulomatoz tiroidit

17 Subakut tiroidit: patoloji
Multinükleer dev hücre

18 Tanı kriterleri Ağrılı tiroid bezi
Eritrosit sedimentasyon hızı (>50 mm/h) C-reaktif protein (> 3 mg/dl) T3 ve T4 tüksekliği ,TSH düşüklüğü lökositoz Tiroglobülin yüksekliği Otoantikor titresi düşük Radyoaktif İyot Uptakinde azalma

19 tiroid sintigrafisinin
TSH < 0.05 IU/ml Olan olgularda Uptake azalması ayırıcı tanısı Subakut granülamatöz Subakut lenfositik tiroidit Postpartum tiroidit Ekzojen iyot alımı Hipotiroide tiroid sintigrafisinin yeri yoktur Subakut tiroiditte İdrarda iyot < 500 mcg/L

20 Subakut tiroiditli bir vakada ultrason bulguları
Hipoekoik, heterojen, büyük tiroid glandı Her iki lobda genişleme Sınırları belirsiz hipoekoik alan Korean J Radiol 7(4), December 2006

21 Akut–Subakut Tiroidit: ayırıcı tanı
Ayırıcı tanıda akut bakterial tiroidit , nodül içi kanama düşünülmelidir Akut tiroidit Subakut tiroidit ÜSY infeksiyonu sonrası 88% 17% Ateş 100% 54% Tirotoksikoz semptomları ender 47% Boğaz ağrısı 90% 36% Ağrı yutma 77% Cillte eritem 83% Lökositoz 57% 25-50% ESR yüksekliği 85% Anormal tiroid hormon değerleri 5-10% 60% 23I uptake düşüklüğü %100 Tek lob etkilenmesi %90

22 Tanısal yaklaşım Boyun ağrısı Evet Hayır Semptomlar RAIU Artmış
Azalmış hipertiroid hipotiroid Kronik Lenfositik tiroidit RAIU Akut Mikrobial tiroidit subakut granulomatoz tiroidit Artmış Azalmış Graves Subakut lenfositik T.

23 Ağrı kontrolü NSAID Naproxen 1000 -1500 mg /gün
İbuprofen mg Aspirin 2600 mg (serbest hormon düzeyini arttırabilir) Narkotik analjezik Prednisone mg gün /tek doz 1 hafta 4 hafta içinde doz azaltılarak kesilir Semptomlar (ağrı) steroid başladıktan sonraki 72 saat içinde kaybolur

24 Tirotoksikoz kontrolü
Tirotoksikoz destrüksiyona bağlı olduğundan TPO inhibitörleri kullanılmaz Çok yüksek tiroid hormon düzeyleri olanlarda (tirotoksik kriz) T4 T3 dönüşümünü inhibe etmek için: ipodate (iopanoik asit ) 1000 mg Potasyum iodide , 2x2 2 damla β-blokerler Propranolol : mg gün Atenolol : mg gün Metoprolol : mg gün β-bloker kontendike ise Verapamil mg 3x1

25 Hipotiroidi vakaların % 10 unda gelişir
Subakut tiroiditte doğal seyir spontan remisyon ile sonuçlanır hipertiroid hipotiroid ötiroid 6-8 hafta 2-4 ay Hipotiroidi vakaların % 10 unda gelişir Viral infeksiyon sonrası Miysalji, ateş Boyun ağrısı Hafif seyreder LT4 replasmanına İhtiyaç olmayabilir T4 ve T3 yüksek TSH basklı Sedim >50 mm/h RAIU düşük

26 Sonuç Kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır Tedavi semptomatiktir
Propranolol, +/- steroidler, , NSAIDs Nedeni bilinmeyen ateş nedenleri arasındadır. Hipertiroid evaluasyonu için : TSH,sT4 ve RAI uptake yeterlidir . 2-9% rekürrens

27 TEŞEKKÜRLER


"Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları