Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUBAKUT TİROİDİT Dr.Oğuzhan Deyneli Marmara Univ. Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUBAKUT TİROİDİT Dr.Oğuzhan Deyneli Marmara Univ. Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD."— Sunum transkripti:

1 SUBAKUT TİROİDİT Dr.Oğuzhan Deyneli Marmara Univ. Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD.

2  Tiroidit terminolojisi /sınıflaması  Subakut tiroidit klinik laboratuar radyolojik bulgular  Tanı /ayırıcı tanı  tredavi

3 Tiroidit Sınıflaması Kronik otoimmün tiroidit(Hashimoto tiroidit) Ağrılı tiroidit Subakut granulomatöz tiroidit Infeksiyöz tiroidit Radyasyon tiroiditi Travmaya bağlı tiroidit Ağrısız tiroidit Subakut lenfositik tiroidit Postpartum tiroidit ilaca bağlı tiroidit (IFN-a,IL-6,amiodorone) Fibröz (Riedel’s) tiroiditi

4 Subakut granülomatöz tiroidit Tanım:  Tiroidin kendi kendini sınırlayan ağrılı noninfeksiyöz inflamatuar hastalığıdır

5 Subakut Tiroidit  Subakut granülomatöz De Quervain Tiroiditi Subakut Nonsuppuratif Tiroidit Dev Hücreli Tirodit Migratuar Tiroidit Struma Granulomatoza  Subakut ağrısız tiroidit ( Lenfositik tiroidit )  Subakut postpartum tiroidit

6 Subakut tiroiditler  Tirotoksikozlu hastaların % 15-20 si  Hipotiroidi vakalarının %10 u  Etyolojileri farklı ancak klinik seyirleri benzerdir

7 Subakut granülomatöz tiroidit: insidans  12.5 /100,000 hasta yılı  gençlerde 24 /100000 hasta ylı  Orta yaşta 35 /100000 hasta yılı  Kadın 19.1 /erkek 4.1  En sık genç yetişkinlerde görülür. Rochester Epidemiology Project i n Olmsted county, Minnesota.

8 Klinik: şikayetler Ses kısıklığı yutma güçlüğü Ateş çarpıntı,sinirlilik Hipertiroidi semptomları vakaların %50 sinde görülürHipertiroidi semptomları vakaların %50 sinde görülür Viral infeksiyonu takiben (2-8 hafta) ortaya çıkar Prodromal dönem: miyalji, boğaz ağrısı Tiroid bezinde ağrı: Çene boğaz ve kulaklara yayılım x2

9 Hassas Genişlemiş Sert nodüler tiroid bezi Taşikardi Tremor Ateş Çok yüksek sedimentasyon Klinik : bulgular

10 Technetium-99m tiroit sintigrafisi Düşük, yama şeklinde uptake destruktif tiroidit Normal Graves' hastalığı, genişlemiş, uptake’i artmış

11

12 TSH T4 Subakut tiroidit : doğal seyir subakut tirodit,ağrısız postpartum tirodit, ağrısız sporodik tiroditin klinik seyirleri benzerdir 6-8 hafta tirotoksikoz,2-4 ay hafif hipoitirodi, ötiroidi (vakaların %90-95i) Olgular en az 1 fazın bulgularını gösterirler

13

14 Subakut Tiroidit : Etioloji Neden çok neder gösterilebilmiştir. Üst solunum yolu infeksiyonları sonrası : viral etyoloji olasıdır İnfeksiyöz – otoimmün etyoloji kanıtlanamamıştır Virüs kültürelerinde üreme saptanmamıştır Viral antikorlar yüksek bulunmuştur

15 İnflamasyon Nonspesifik anemnestik yanıt Tiroid follikül hasarı Tiroglobülin depolarının proteolizisi Klinik ve biyokimyasal hipertiroidizm

16 Subakut Tiroidit: Patoloji  Tiroid bezi genişlemiş ve ödematözdür.  Folliküler yapı bozulmuştur.  Yama lezyonlar  Multinükleer dev hücreler  granüloma Normal granulomatoz tiroidit

17 Subakut tiroidit: patoloji Multinükleer dev hücre

18 Eritrosit sedimentasyon hızı (>50 mm/h) C-reaktif protein (> 3 mg/dl) T3 ve T4 tüksekliği,TSH düşüklüğü lökositoz Tiroglobülin yüksekliği Otoantikor titresi düşük Tanı kriterleri Ağrılı tiroid bezi Radyoaktif İyot Uptakinde azalma

19 TSH < 0.05 IU/ml Olan olgularda Uptake azalması ayırıcı tanısı Subakut granülamatöz Subakut lenfositik tiroidit Postpartum tiroidit Ekzojen iyot alımı Hipotiroide tiroid sintigrafisinin yeri yoktur Subakut tiroiditte İdrarda iyot < 500 mcg/L

20 Subakut tiroiditli bir vakada ultrason bulguları Her iki lobda genişleme Sınırları belirsiz hipoekoik alan Korean J Radiol 7(4), December 2006 Hipoekoik, heterojen, büyük tiroid glandı

21 Akut tiroidit Subakut tiroidit ÜSY infeksiyonu sonrası88%17% Ateş100%54% Tirotoksikoz semptomlarıender47% Boğaz ağrısı90%36% Ağrı yutma100%77% Cillte eritem83%ender Lökositoz57%25-50% ESR yüksekliği100%85% Anormal tiroid hormon değerleri5-10%60% 23 I uptake düşüklüğüender%100 Tek lob etkilenmesi%90ender Akut–Subakut Tiroidit: ayırıcı tanı Ayırıcı tanıda akut bakterial tiroidit, nodül içi kanama düşünülmelidir

22 Tanısal yaklaşım Semptomlar Boyun ağrısı EvetHayır RAIU ArtmışAzalmış Akut Mikrobial tiroidit subakut granulomatoz tiroidit hipertiroidhipotiroid RAIU Artmış Azalmış Graves Subakut lenfositik T. Kronik Lenfositik tiroidit

23 Ağrı kontrolü NSAID Naproxen 1000 -1500 mg /gün İbuprofen 1200 - 3200 mg Aspirin 2600 mg (serbest hormon düzeyini arttırabilir) Narkotik analjezik Prednisone 40- 60 mg gün /tek doz 1 hafta 4 hafta içinde doz azaltılarak kesilir Semptomlar (ağrı) steroid başladıktan sonraki 72 saat içinde kaybolur

24 Tirotoksikoz destrüksiyona bağlı olduğundan TPO inhibitörleri kullanılmaz Çok yüksek tiroid hormon düzeyleri olanlarda (tirotoksik kriz) T4 T3 dönüşümünü inhibe etmek için: ipodate (iopanoik asit ) 1000 mg Potasyum iodide, 2x2 2 damla Tirotoksikoz kontrolü β-blokerler Propranolol : 60-320 mg gün Atenolol : 50-100 mg gün Metoprolol : 50-100 mg gün β-bloker kontendike ise Verapamil 40-80 mg 3x1

25 6-8 hafta Viral infeksiyon sonrası Miysalji, ateş Boyun ağrısı T4 ve T3 yüksek TSH basklı Sedim >50 mm/h RAIU düşük Hafif seyreder LT4 replasmanına İhtiyaç olmayabilir 2-4 ay hipertiroidhipotiroidötiroid Hipotiroidi vakaların % 10 unda gelişir Subakut tiroiditte doğal seyir spontan remisyon ile sonuçlanır

26 Sonuç  Kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır  Tedavi semptomatiktir  Propranolol, +/- steroidler,, NSAIDs  Nedeni bilinmeyen ateş nedenleri arasındadır.  Hipertiroid evaluasyonu için : TSH,sT4 ve RAI uptake yeterlidir.  2-9% rekürrens

27 TEŞEKKÜRLER


"SUBAKUT TİROİDİT Dr.Oğuzhan Deyneli Marmara Univ. Endokrinoloji ve Metab. Hast. BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları