Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Satış ve Operasyon Planlama- Toplu Üretim Planı (Aggregate Production Plan) Oluşturulması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Satış ve Operasyon Planlama- Toplu Üretim Planı (Aggregate Production Plan) Oluşturulması."— Sunum transkripti:

1 Satış ve Operasyon Planlama- Toplu Üretim Planı (Aggregate Production Plan) Oluşturulması

2 SOP’nın ana işlevi Kaynakların ve tesis kapasitesinin, stratejik işletme amaçlarına uygun olarak koordinasyonu Dört temel faktör: talep, arz, hacim ve ürün tipleri

3 SOP Temelleri SOP’un rolü hacim (volume) seviyesinde talep ve tedariği dengelemek olmalıdır. TalepTedarik HacimÜrün Karması Satış ve Operasyon Planlama Tedarik ve Talep arasında denge kurmak önemlidir.

4 SOP Temelleri Talep ve arz arasında dengeyi kurma T>A: Servis kötü durumdadır çünkü müşteri istediği ürünleri alamamaktadır. Masraflar, fazla mesai ve hızlı teslimat zorunluluğundan dolayı artar A>T: Dengesizlikten dolayı envanter artar. Üretimde azaltmaya gitme, işten çıkarma ile neticelenir. Malın elden çıkarılması için düşük fiyatla satılması gerekir, bu da kar marjını azaltır SOP, bir işletme periyodu boyunca, talebin nasıl karşılanacağının stratejisini belirlemelidir.

5 SOP Temelleri Üretim hacmi ve üretilecek ürün tiplerini belirleme Hacim: Tepeden bakış; hangi ürün ailesinden ne kadar üretileceğinin, üretim hızının kararı Ürün Tipleri : Toplam üretim içinde bireysel ürünlerin üretim adetlerinin belirlenmesi Direkt ürün tiplerinin adetleri üzerinde odaklanılırsa, arz-talep dengesizliklerinin ortaya çıkma ihtimali artar

6 SOP Fonksiyonları SOP farklı planlama aktivitelerini koordine etmede üst yönetim için anahtar komünikasyon linklerini, firmaya temin eder. Strategic Planning Marketing Planning Resource Planning Financial Planning Demand Management Rough-Cut Capacity Planning Sales & Operations Planning (Volume) Sales Plan Operations Plan Master Production Scheduling (Mix) Front End MPC Boundary

7 SOP Getiriler Bir işletmenin fonksiyonel alanları arasında daha iyi bir bilgi akışı ve bütünleşme sağlanır SOP yapılmaz ise, fazla stoklar, kötü müşteri servisi, fazla kapasite kullanımı, uzun teslim süreleri, yeni fırsatlara cevap verebilme kabiliyetin zayıf olması gibi durumlar ortaya çıkar.

8 SOP- Toplu Üretim Planı SOP’nin planı, uygulanması halinde, imalat bakış açısından, stratejik amaçları sağlayacaktır. SOP’nin oluşturduğu plan ‘Toplu Üretim Planı’ (Aggregate Production Plan) dır. Toplu Üretim Planı, gelecek zaman dilimlerindeki üretim, talep ve stok miktarlarını, zaman dilimleri itibarı ile toplu değerler (ton, hektolitre, adam*saat, makine*saat, vb.) cinsinden gösteren plandır.

9 Aylık SOP Süreci

10 1.Satış Tahmini raporlarının incelenerek gerçek satışların, üretim miktarının ve stok miktarının hesaplanması 2.Raporların ışığında yeni bir 12 aylık periyot için tahminlerin yenilenmesi ve buna göre yeni planın oluşturulması 3.Her ürün ailesi için, yeni planın, kapasite ile karşılaştırılarak ek önlemlere ihtiyacın belirlenmesi 4.Ön SOP toplantısı: Burada, işletmenin birçok bölümündeki sorumlular bir araya gelerek şu kararları alırlar: Arz ve talebin dengelenmesi ile ilgili kararlar; farklı görüşlerin bulunması durumunda ortak bir noktada birleşme; ortak çözüm bulunamaması durumunda yönetim kuruluna aktarma ; Yönetim kurulunda görüşülecek konuların belirlenmesi 5.Yönetim kurulu toplantısı: (Executive meeting): Her ürün ailesi için satış ve operasyon planlarının onayları, üretim/satınalma hızlarındaki değişiklikler ile ilgili masrafların onaylanması, planların ana işletme planına uygunluğunun kontrolü, ön SOP toplantısında karar verilemeyen konuları karara bağlama ve müşteri servisi / işletme performansını değerlendirme.

11 S O Planlama Süreci - özet Satış tahmin raporlarının alınması Talep planlarının gözden geçirilmesi (gerektiğinde istatistiksel tahminlerin, pazarlama bölümü danışmanlığında düzeltilmesi) Talep değişikliklerin etkisinin incelenmesi ve yeterli malzeme ve kapasitenin varlığının kontrol edilmesi. Stok düzeylerinin belirlenmesi Planlanan dönem içinde üretilmesi gereken miktarın tespiti Üretilmesi istenilen miktarın zaman dilimlerine dağıtılması

12 SOP’da kullanılacak Stratejiler TÜP yapılırken aşağıdaki gibi sorulara cevap bulunması gerekir: Planlanan süre için, talepteki değişiklikler: envanter(stok)’tan mı karşılanmalıdır? iş gücü sayısında değişikliğe gidilerek mi karşılanmalıdır? fazla mesai kullanılarak mı yoksa part-time çalışan alınarak mı karşılanmalıdır? fason imalata gidilerek mi karşılanmalıdır? Fiyatlar ve farklı faktörler, talebi değiştirmek için kullanılabilir mi?

13 Tipik Üretim Planı Hedefleri Masrafların en düşük, karın en yüksek tutulması Müşteri servisinin en yüksek tutulması Envanter seviyesinin minimize edilmesi Üretim hızında değişikliklerin minimize edilmesi İş gücü seviyesinde değişikliklerin minimize edilmesi Tesis ve ekipman kullanım oranının maksimize edilmesi

14 Üretim Planı Hedefleri Talebin karşılanması Kapasitenin verimli kullanılması Envanter seviyesinin şirket politikasına göre olan bir seviyede tutulması Masrafların enazlanması İşgücü Envanter Tesis & ekipman

15 Toplu Üretim Planı ve Ana Üretim Programı Ana Üretim Programı (MPS), Toplu Üretim Planı’na (TÜP) dayanır TÜP uzun vadeli (aylık bazda1 yıl ve üzeri), MPS kısa vadelidir (haftalık bazda, birkaç aya kadar) TÜP ürün ailelerini göz önüne alır, MPS ise son mamulleri (çeşitleri dahil) göz önüne alır MPS, TÜP’nın daha kısa dönemli olarak son ürün bazında ayrıştırılmış halidir

16 TÜP TÜP’da değişen talebe göre plan yapmak için kullanılabilecek opsiyonlar 1- Kapasitenin değiştirilmesi 2- Talep ile ilgili opsiyonlar

17 Kapasite Opsiyonları: Stok düzeylerinin değiştirilmesi Üretim hızlarında değişikliğe gitme İşgücü miktarının değiştirilmesi Fazla mesai ile açığı kapatma Part-time işgücü kullanımı Fason imalat

18 Talep Opsiyonları Talebi değiştirmeye çalışmak Yüksek talep zamanında geç teslimat Backlog – Backorder: Birikmiş ve teslim edilmemiş sipariş Sezona bağlı talep değişikliklerine karşı, çift sezonlu ürün veya servis sunma

19 Kapasite ile ilgili kısıtlamalar: Makine kapasitesi Eğitime alınabilecek insan sayısı sınırlaması Stoklama kapasitesi Firmanın fason üretim, fazla mesai veya backorder konusundaki prensip kısıtlamaları Minimum stok seviyesi

20 Masraflar Üretim masrafı regular time – normal mesai maliyeti undertime – işgücünün üretim yapmadan geçirdiği süre ile ilgili maliyet Fazla mesai masrafı İşe alma / işten çıkarma masrafları Envanter tutma masrafları (stok) Siparişlere geç cevap verme (backorder) veya stoksuz kalma (stockout) masrafları

21 SOP Disiplini SOP Prosesinin rutin ve efektif olabilmesi için, koşullar gerektirdiği yani ihtiyaç gösterdiği durumda, yeniden planlamanın gerçekleştirilmesi zorunludur. Planlar için desteğin sürdürülmesi mekanizması önemlidir. Kıdemli yönetimin kararlara dahil edilmesi son derece önemlidir.

22 SOP Bilgilerinin Komünike Edilmesi- Görüntüleme SOP bilgileri genelde farklı yollarla ortaya konur: 1)Grafiklerle (aylık öngörü, kümülatif üretim, alternatif planlar) 2)Çizelgelerle görüntüleme (kolaylıkla izlenebilir, çizelge üzerinden dökümante edilen planlar vasıtasıyla, komünike edilebilir.

23 SOP Tabular Display A planning factor is used to convert sales $ to units The display includes both history and the plan Using a chase strategy can lead to large variations in planned production Planning assumptions are clearly displayed Financial results of the plan are calculated and displayed

24 Talebe göre üretim planlama stratejileri Sabit parametre stratejisi (Level Strategy) Sabit işgücü adedi Sabit ürün adedi Talebi izleme stratejisi (Chase Strategy) Karma strateji (Mixed Strategy)

25 Sabit parametre stratejisi (Level Strategy)

26 Talebi izleme stratejisi (Chase Strategy)

27 Karma strateji (Mixed Strategy)

28 Örnek: XYZ şirketi (figure 4.5 ve 4.6) Chase Strategy (talebi izleme stratejisi) Calculate hires and fires each period If Employeest > Employeest-1 then Hires t = Employeest – Employeest-1 else Fires t =Employeest-1 - Employeest Calculate the number of employees required Employeest = Planned productiont/Employee productivity Calculate the operations plan (in units) Planned productiont = Forecast salest – Inventory t-1 +Inventoryt Calculate end-of-month inventory targets Inventoryt = Target days x Expected Demandt+1/Working days t+1

29 Örnek: XYZ şirketi

30 Örnek: XYZ şirketi (figure 4.7) Level Strategy (seviyelendirme stratejisi)XYZ şirketi Calculate ending inventory levels and days of supply Inventoryt = Inventoryt-1 + Planned production t – Forecast demandt Days of supplyt = Inventory t /(Expected demandt+1/Working dayst+1) Calculate the number of employees needed InventoryT = Expected DemandT+1/Working days T+1 Total production required = Total forecast demand – Beginning inventory + Ending inventoryT Planned production each period = Total production required/Number of periods Employees required each period = Planned production each period/Employee productivity per day

31 Örnek: XYZ şirketi

32 Örnek: XYZ şirketi (figure 4.10) Mixed Strategy (Karma Strateji)XYZ şirketi Karma strateji uygulaması genelde deneme yanılma yoluyla gerçekleştirilir. Burada anahtar kural,, karar değişkeninin ne olacağına karar verilmesidir. Özellikle talebin pike yaptığı durumları hesaba katabilmek için, işgücü seviyelerini değiştirerek yani gerektiğinde işe adam alma yada işten adam çıkarma yoluyla, talebin karşılanmasını sağlamak en çok uygulanan stratejilerden biridir.

33 Örnek: XYZ şirketi

34 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 1 Table 13.2 MonthExpected Demand Production Days Demand Per Day (computed) Jan9002241 Feb7001839 Mar8002138 Apr1,2002157 May1,5002268 June1,100 2055 6,200124 = = 50 units per day 6,200 124 Average requirement = Total expected demand Number of production days

35 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 1 Figure 13.3 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 0 – JanFebMarAprMayJune=Month  221821212220=Number of working days Production rate per working day Level production using average monthly forecast demand Forecast demand

36 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 2 Table 13.3 Cost Information Inventory carrying cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $20 per unit Average pay rate $10 per hour ($80 per day) Overtime pay rate $17 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit Plan 1 – constant workforce

37 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 2 Table 13.3 Cost Information Inventory carrying cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $20 per unit Average pay rate $10 per hour ($80 per day) Overtime pay rate $17 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit Plan 1 – constant workforce Month Production Days Production at 50 Units per Day Demand Forecast Monthly Inventory Change Ending Inventory Jan221,100900+200200 Feb18900700+200400 Mar211,050800+250650 Apr211,0501,200-150500 May221,1001,500-400100 June201,0001,100-1000 1,850 Total units of inventory carried over from one month to the next= 1,850 units Workforce required to produce 50 units per day= 10 workers

38 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 2 Table 13.3 Cost Information Inventory carrying cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $20 per unit Average pay rate $10 per hour ($80 per day) Overtime pay rate $17 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit Plan 1 – constant workforce Month Production Days Production at 50 Units per Day Demand Forecast Monthly Inventory Change Ending Inventory Jan221,100900+200200 Feb18900700+200400 Mar211,050800+250650 Apr211,0501,200-150500 May221,1001,500-400100 June201,0001,100-1000 1,850 Total units of inventory carried over from one month to the next= 1,850 units Workforce required to produce 50 units per day= 10 workers CostsCalculations Inventory carrying$9,250(= 1,850 units carried x $5 per unit) Regular-time labor99,200(= 10 workers x $80 per day x 124 days) Other costs (overtime, hiring, layoffs, subcontracting)0 Total cost$108,450

39 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 2 Figure 13.4 Cumulative demand units 7,000 – 6,000 – 5,000 – 4,000 – 3,000 – 2,000 – 1,000 – – JanFebMarAprMayJune Cumulative forecast requirements Cumulative level production using average monthly forecast requirements Reduction of inventory Excess inventory 6,200 units

40 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 3 Table 13.2 MonthExpected Demand Production Days Demand Per Day (computed) Jan9002241 Feb7001839 Mar8002138 Apr1,2002157 May1,5002268 June1,100 2055 6,200124 Minimum requirement = 38 units per day Plan 2 – subcontracting

41 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 3 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 0 – JanFebMarAprMayJune=Month  221821212220=Number of working days Production rate per working day Level production using lowest monthly forecast demand Forecast demand

42 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 3 Table 13.3 Cost Information Inventory carrying cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $20 per unit Average pay rate $10 per hour ($80 per day) Overtime pay rate $17 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit

43 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 3 Table 13.3 Cost Information Inventory carry cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $10 per unit Average pay rate $ 5 per hour ($40 per day) Overtime pay rate $ 7 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit In-house production=38 units per day x 124 days =4,712 units Subcontract units=6,200 - 4,712 =1,488 units

44 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Table 13.3 Cost Information Inventory carry cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $10 per unit Average pay rate $ 5 per hour ($40 per day) Overtime pay rate $ 7 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit Roofing Supplier Example 3 In-house production=38 units per day x 124 days =4,712 units Subcontract units=6,200 - 4,712 =1,488 units CostsCalculations Regular-time labor$75,392(= 7.6 workers x $80 per day x 124 days) Subcontracting29,760(= 1,488 units x $20 per unit) Total cost$105,152

45 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 4 Table 13.2 MonthExpected Demand Production Days Demand Per Day (computed) Jan9002241 Feb7001839 Mar8002138 Apr1,2002157 May1,5002268 June1,100 2055 6,200124 Production = Expected Demand Plan 3 – hiring and layoffs

46 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 4 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 0 – JanFebMarAprMayJune=Month  221821212220=Number of working days Production rate per working day Forecast demand and monthly production

47 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 4 Table 13.3 Cost Information Inventory carrying cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $20 per unit Average pay rate $10 per hour ($80 per day) Overtime pay rate $17 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit

48 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Roofing Supplier Example 4 Table 13.3 Cost Information Inventory carrying cost $ 5 per unit per month Subcontracting cost per unit $10 per unit Average pay rate $ 5 per hour ($40 per day) Overtime pay rate $ 7 per hour (above 8 hours per day) Labor-hours to produce a unit 1.6 hours per unit Cost of increasing daily production rate (hiring and training) $300 per unit Cost of decreasing daily production rate (layoffs) $600 per unit Month Forecast (units) Daily Prod Rate Basic Production Cost (demand x 1.6 hrs/unit x $10/hr) Extra Cost of Increasing Production (hiring cost) Extra Cost of Decreasing Production (layoff cost) Total Cost Jan90041 $ 14,400 —— Feb7003911,200— $1,200 (= 2 x $600) 12,400 Mar8003812,800— $600 (= 1 x $600) 13,400 Apr1,2005719,200 $5,700 (= 19 x $300) —24,900 May1,5006824,000 $3,300 (= 11 x $300) —24,300 June1,1005517,600— $7,800 (= 13 x $600) 25,400 $99,200$9,000$9,600$117,800 Table 13.4

49 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Comparison of Three Plans Table 13.5 CostPlan 1Plan 2Plan 3 Inventory carrying$ 9,250$ 0 Regular labor99,20075,39299,200 Overtime labor000 Hiring009,000 Layoffs009,600 Subcontracting029,7600 Total cost$108,450$105,152$117,800 Plan 2 is the lowest cost option

50 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Hesaplama Yaklaşımları  Doğrusal Programlama (Linear Programing), Ulaşım Modelleri (Transportation Models)  Optimum planı oluşturular  Yönetim katsayıları yöntemi  Yönetici deneyim ve performansına göre modelleri  Diğer Modeller  Doğrusal Karar Kuralı (Linear Decision Rule)  Simulasyon

51 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Management Coefficients Model  Builds a model based on manager’s experience and performance  A regression model is constructed to define the relationships between decision variables  Objective is to remove inconsistencies in decision making

52 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Other Models Linear Decision Rule  Minimizes costs using quadratic cost curves  Operates over a particular time period Simulation  Uses a search procedure to try different combinations of variables  Develops feasible but not necessarily optimal solutions

53 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Summary of Aggregate Planning Methods Techniques Solution ApproachesImportant Aspects Graphical methods Trial and error Simple to understand and easy to use. Many solutions; one chosen may not be optimal. Transportation method of linear programming OptimizationLP software available; permits sensitivity analysis and new constraints; linear functions may not be realistic. Table 13.8

54 © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Summary of Aggregate Planning Methods Techniques Solution ApproachesImportant Aspects Management coefficients model HeuristicSimple, easy to implement; tries to mimic manager’s decision process; uses regression. SimulationChange parameters Complex; may be difficult to build and for managers to understand. Table 13.8


"Satış ve Operasyon Planlama- Toplu Üretim Planı (Aggregate Production Plan) Oluşturulması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları