Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 /32 1/51 Jandarma Genel Komutanlığı. 2 /32 2/51 *J.Gn.K.lığı, Türkiye genelinde (81) ilimizde teşkilatlandırılan, (931) İlçe J.K.lığı ve (1.544) J.Krk.K.lığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 /32 1/51 Jandarma Genel Komutanlığı. 2 /32 2/51 *J.Gn.K.lığı, Türkiye genelinde (81) ilimizde teşkilatlandırılan, (931) İlçe J.K.lığı ve (1.544) J.Krk.K.lığı."— Sunum transkripti:

1 1 /32 1/51 Jandarma Genel Komutanlığı

2 2 /32 2/51 *J.Gn.K.lığı, Türkiye genelinde (81) ilimizde teşkilatlandırılan, (931) İlçe J.K.lığı ve (1.544) J.Krk.K.lığı marifetiyle, ülke yüzölçümünün % 93’lük diliminde, nüfusun %14’lük kesimine % 45’i profesyonel olmak üzere toplam (175.000) personel ile emniyet ve asayiş hizmetleri sunmaktadır. *[(32) General, (6.500) Subay, (25.000) Astsubay, (22.500) Uzm.J.Çvş., (20.000) J.Uzm.Çvş., (101.000) Erbaş/Er)] Jandarma Genel Komutanlığı

3 3 /32 3/51 Jandarmanın Tanımı *Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silâhlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

4 4 /32 4/51 Jandarmanın Görevleri Mülkî görevlerAdlî görevler Askerî görevlerDiğer görevler

5 5 /32 5/51 *Kolluk kuvveti olarak jandarmanın temel vazifesi, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamaktır. Kişi hak ve hürriyetlerinin korunması çerçevesinde, çocukların suçtan korunması, büyük önem arz etmektedir. Jandarmanın Görevleri

6 6 /32 6/51 *Çocuklarla ilgili yasal mevzuat, taraf olduğumuz sözleşme ve ilkelerin tümü “Çocuğun Yüksek Yararı” ilkesinden yola çıkılarak hazırlanmış, her koşulda çocuğun yararının en iyi şekilde korunmasını ve önde tutulmasını göz önüne alarak düzenlenmiştir. Çocuk Koruma Kanunu Jandarmanın Görevleri

7 7 /32 7/51 *Çocukların suçtan korunması, suç işlemelerinin önlenmesi ile suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı olan çocuklarla ilgili işlemlerin daha etkin olarak yerine getirilmesi maksadıyla; Jandarmanın Görevleri

8 8 /32 8/51 J.Gn.K.lığı (37) İl J.K.lığı Diğer İl J.K.lığı İlçe J./Krk. K.lığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı Teşkilatlanma Faaliyetleri

9 9 /32 9/51 Teşkilatlanma Faaliyetleri *2019 yılına kadar (81) İl J.K.lığında “Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri” teşkil edilecektir.

10 10 /32 10/51 Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Teşkilât Yapısı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Osmaniye, Trabzon, Ordu, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Düzce, Karabük, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Mersin İllerinde kurulmuştur. (3) Asb., (1) Svl.Me. (4 Personel) Çck. ve Kadın Kısım Amiri (1 Asb.) Psikolog/Psk.Dnş. ( 1 Svl. Me.) Çck. ve Kadın suçları İşl.Asb. (2 Asb., (1) tercihen Kadın Asb.) 37 Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği KONUŞ YERİKADROSUMİKTARIKISIM BİRİMİ ADI

11 11 /32 11/51 *Görevlendirilen personele, özel bilgi ve beceriye sahip olması gerektiği bilinciyle, Jandarma Eğitim Komutanlığında (2) hafta süreli olarak, çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi, şiddet mağduru kadınlarla görüşme teknikleri konularının da yer aldığı “Çocuk Suçlarının ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kursu” verilmektedir. Personel Eğitimi

12 12 /32 12/51 * Korunmaya muhtaç, suç mağduru, kayıp, kaçırılan ve buluntu çocuklarla ilgili işlemler yürütülmekte, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Görevleri

13 13 /32 13/51 * *Suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların ilk işlemleri C.Savcısının talimatı doğrultusunda yapılmakta ve olayın gelişimine göre diğer birimlerle koordineli olarak çalışılmakta, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Görevleri

14 14 /32 14/51 * * Ailesine, yasal temsilcisine, adli makamlara veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü birimlerine teslim edilmesi gereken çocuk, ilgili birime teslimine kadar muhafaza edilmekte, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Görevleri

15 15 /32 15/51 * * Çocuğa karşı ve çocuk tarafından suç işlenmesini önleyici çalışmalar yürütülmekte, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Görevleri

16 16 /32 16/51 * Suç işlemeye müsait yerler, örgün ve yaygın eğitim öğretim kuruluşları ile eğlence ve sosyal merkezlerin bulunduğu bölgelerde, çocukların korunmasına yönelik olarak önleyici ve koruyucu devriyeler görevlendirilmekte, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliklerinin Görevleri

17 17 /32 17/51 İşlem Yapılan Çocuk Sayıları YılSuça Sürüklenen Korunma İhtiyacı Olan TOPLAM 2015278264597673802

18 18 /32 18/51 Suça Sürüklenen ve Korunma İhtiyacı Olan Çocuklarla İlgili Jandarma Tarafından Yürütülen İşlemler

19 19 /32 19/51 * Gözaltına alma işlemleri C.Savcısının talimatı ile yapılmakta, * Gözaltına alınan çocuklar, Jandarma’da “Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri”nde tutulmakta, “Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri”nin bulunmadığı yerlerde ise çocuklar yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulmakta, * Çocuğun ailesi/yasal temsilcisi ve baroyla irtibat kurularak durum hakkında bilgi verilmekte, Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yürütülen İşlemler

20 20 /32 20/51 * Kendi talebi olmasa dahi müdafiden yararlandırılarak, müdafi nezaretinde çocuğun kimliği tespit edilmekte, * Çocuğun yararı aksini gerektirmediği takdirde, Jandarma’da bulunduğu süre içerisinde yanında yakınlarından birinin devamlı olarak bulunmasına imkân sağlanmakta, * Suça sürüklenen çocuğun, yakalanma anındaki sağlık durumunun belirlenmesi ve herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi durumunda adlî sağlık raporu aldırılmakta, Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yürütülen İşlemler

21 21 /32 21/51 *Suça sürüklenen çocuğun ifadesi bizzat C.Savcısı tarafından alındığından Jandarma tarafından hiçbir şekilde ifadesi alınmamakta (12 yaş ve üstü), * Suç, büyüklerle birlikte işlenmişse çocukla ilgili soruşturma evrakı ayrı olarak düzenlenmekte, * Çocuğun C.Savcılığına sevki esnasında, hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerden biri veya birkaçının alınmasını gerektiren sebepler varsa durum C.Savcısına bildirilmekte, Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yürütülen İşlemler

22 22 /32 22/51 * * Çocuklarla ilgili işlemler, kelepçe ve benzeri aletler takılmadan yürütülmekte, * Çocukların, kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulmakta, * Çocukların, herhangi bir kuruma sevk edilmesi ya da serbest bırakılması durumunda “Sevk/Serbest Bırakma Tutanağı” tanzim edilmekte, Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yürütülen İşlemler

23 23 /32 23/51 * * Çocuk, C.Savcısının talimatı doğrultusunda, ailesine, yasal temsilcisine veya sosyal hizmet kurumuna “Teslim Tesellüm Belgesi” düzenlenerek teslim edilmekte, * “Çocuk ve Kadın Kısım Amirlikleri”ne gelen veya getirilen çocuklarla ilgili işlemler, sivil kıyafetli personel tarafından yürütülmektedir. Suça Sürüklenen Çocuklarla İlgili Yürütülen İşlemler

24 24 /32 24/51 Suç Mağduru Çocuklara Yapılan İşlemler * Jandarma birimlerine getirilen mağdur çocuklar hakkında derhâl C.Savcısına bilgi verilmekte, * Ailesi veya yasal temsilcisi ile irtibat kurularak, durum hakkında bilgi verilmekte, * Sağlık durumunun belirlenmesi için vekil nezaretinde “Adlî Sağlık Raporu” aldırılmakta,

25 25 /32 25/51 Suç Mağduru Çocuklara Yapılan İşlemler * Çocuğun vekili yoksa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilmesi sağlanmakta, * Mağdur çocuğun birden fazla ifadesinin alınmasının çocukta olumsuz etki yaratmasını engellemek amacıyla, ifadesi görüntülü veya sesli olarak kaydedilmektedir. (CMK 52/3, 236/2)

26 26 /32 26/51 İHBAR, BAŞVURU, TESPİT (İhmal ve İstismar, Güvenlik vs.) Çocuk Savcısına bilgi verilir. (5395 S. Çocuk Koruma Kanunu) İhtiyaç duyulan bilgiler temin edilir. Suç: Adı Soyadı: T.C.: Baba Adı: Anne Adı: D.Yeri ve Tarihi: (Gün, ay, yıl) Nüf.Kayıtlı Olduğu Yer: (İl, İlçe, Köy, Mah.) Suç Yeri ve Tarihi: Çocuk ve Kadın Ks.A.liğine derhal haber verilir. Çocuk, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine getirilir ya da olayın meydana geldiği ilçeye gidilir. Ankara Barosundan Çocuk kimlik bilgileri verilerek Avukat talep edilir. Mağdur çocuğun Avukat ve Sos.Hzm.Uzm. nezaretinde görüntülü ve sesli ifadesi alınır. Mağdur çocukla Sos.Hiz.Uzm. tarafından görüşme yapılır ve rapor tanzim edilir. Çocuk, Savcı talimatıyla ÇİM’e sevk edilir. (Sadece cinsel istismar mağdurları için) - Çimde görevli Adli Tıp Uzmanı tarafından Adli Tıp Raporu verilir. - Sos.Hiz.Uzm. ve\veya psikolog tarafından Görüşme Raporu düzenlenir. - Aile ile görüşülür. - Cumhuriyet Savcısı görüntülü ve sesli ifade alınması esnasında kolluk görevlisi hazır bulunur. -Aile ve Çocuk için Sosyal İnceleme Raporu hazırlanarak Çocuk hakkında nihai karar verilir. Talimatlar Rapor ve diğer belgelerin hazırlanmasını müteakip Savcının talimatıyla Koruma tedbiri alınan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.lüğüne bağlı bir kuruluşa yerleştirilir. Ailesine teslim edilir. (Teslim-Tesellüm ve Tebliğ- Tebellüğ Belgesi ile) Sivil Araçla! Suç Mağduru Çocuklara Yapılan İşlemler

27 27 /32 27/51 Suça Sürüklenen Çocuklara Yapılacak İşlemlerde Akış Şeması İHBAR, BAŞVURU, TESPİT İhtiyaç duyulan bilgiler temin edilir. Suç: Adı Soyadı: T.C.: Baba Adı: Anne Adı: D.Yeri ve Tarihi: (Gün, ay, yıl) Nüf.Kayıtlı Olduğu Yer: (İl, İlçe, Köy, Mah.) Suç Yeri ve Tarihi: Gözlem Altına Alınma Tarihi: Sivil Araçla Çocuk, Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine getirilir ya da olayın meydana geldiği ilçeye gidilir. Ankara Barosundan Çocuk kimlik bilgileri verilerek Avukat talep edilir. Suça sürüklenen çocuğun Avukat nezaretinde kimlik tespiti yapılır. Müdafi Görüşme Tutanağı tanzim edilir. Suça sürüklenen çocukla Sos.Hiz.Uzm. tarafından görüşme yapılır ve gerekirse rapor düzenlenir. Talimatlar Rapor ve diğer belgelerin hazırlanmasını müteakip, mevcutlu olarak Savcılığa götürülür ve Savcılığın talimatıyla Korunma ve Barınma tedbiri alınan çocuk Aile ve Sosyal Politikalar.İl Md.lüğüne bağlı bir kuruluşa yerleştirilir. Tutuklanarak Tutukevine götürülür. Ailesine teslim edilir. (Teslim-Tesellüm ve Tebliğ- Tebellüğ Belgesi ile) Çocuk Savcısına bilgi verilir. (5395 S. Çocuk Koruma Kanunu) Çocuk ve Kadın Ks.A.liğine derhal haber verilir.

28 28 /32 28/51 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

29 29 /32 29/51 *Yaşayan aile bireylerden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine aile mahkemesi hakimi tarafından mağdur tarafı korumak amacıyla alınacak tedbirleri içeren koruma kararını ve karara uyulması halinde verilecek cezaları düzenler. Aile içi Şiddetle İlgili Mevzuat

30 30 /32 30/51 *Kanun uygulanması sadece fiziksel şiddete yönelik olmayıp özgürlüğün engellenmesi fiziksel, ekonomik, psikolojik zarar verme ve cinsel şiddet dahil her türlü şiddet biçimini kapsamaktadır. Aile içi Şiddetle İlgili Mevzuat

31 31 /32 31/51 Kadına Yönelik Şiddet; Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan yada sonuçlanması muhtemel olan, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına dair tehdit yada zorlama olarak özgürlüğün kısıtlanması olarak tanımlanmaktadır. Aile içi Şiddetle İlgili Mevzuat

32 32 /32 32/51 *Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Aile Dayanışma Merkezleri ve Toplum Merkezleri. *Kadın Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınakları. *Aile Mahkemeleri. *Baro Kadın Hakları Uygulama Merkezleri. *Valilik ve Kaymakamlıklar. *Belediyeler. *Sivil Toplum Örgütleri. Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddette Mevcut Mekanizmalar

33 33 /32 33/51 Mahkeme, Mülki Amir ve Kolluk Amiri Tarafından Verilebilecek Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları

34 34 /32 34/51 * Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde -Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması -Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması tedbirleri ilgili KOLLUK AMİRLERİNCE de alınabilir. Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

35 35 /32 35/51 *Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. *Mülkî amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

36 36 /32 36/51 *Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde İlgili kolluk amirince de alınabilir. * Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması * Müşterek konuttan veya bulunulan yerden derhâl uzaklaştırılma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsisi *Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması Hakim Tarafından Verilecek Tedbir Kararları

37 37 /32 37/51 *Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması Hakim Tarafından Verilecek Tedbir Kararları

38 38 /32 38/51 Kolluk amiri evrakı; * Kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. * Kolluk amirince alınan kararın nihai süresine ve şekline hakim karar verir. * Hâkim tarafından 24 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Hakim Tarafından Verilecek Tedbir Kararları

39 39 /32 39/51 İşlem Yapılan Kadın Sayıları YılOlay Sayısı Mağdur Kadın Sayısı Uygulanan Koruma Kararı Sayısı ŞÖNİM’e Teslim Kadın Sayısı 201524.07525.7387.476425

40 40 /32 40/51 Kanunun Uygulaması Mağdurun Şahsen Müracaatı İkinci bir şahsın ihbarı (Komşusu, Akrabası, Çocukları) Devriyenin Olaya Rastlaması (Suçüstü Hali) Adli Makamların Bildirimi (C.Savcısı,Hakim) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bildirmesi Sağlık Birimleri, (Valilik, Kaymakamlık, Sağlık Birimleri, Belediye, ŞÖNİM, ASPİM)

41 41 /32 41/51 Yürütülen Görevler Sağlık kuruluşuna sevk Avukat Temini MAĞDUR ŞÜPHELİ Soruşturma işlemleri Resen uzaklaştırma Koruma kararına uymadığının tespiti halinde C.Başsavcılığına bildirilmesi Aile Mahkemesi Hakimi Zorlama Hapsi (3-10 Gün) Form Düzenlenmesi Risk Değerlendirmesi C.Savcısını Bilgilendirme MAĞDUR Koruyucu/Önleyici tedbirler Barınma Yeri Temini İLÇEJ./J.KRK.K.LIĞI/ ÇOCUK VE KADIN KISIM AMİRLİĞİ

42 42 /32 42/51 Ücretsiz olarak, (24) saat hizmet veren, “156 Jandarma İmdat telefon hattı ve www.jandarma.gov.tr. İnternet adresinden ulaşılabilmektedir.www.jandarma.gov.tr 156 Jandarma İmdat Hattı

43 43 /32 43/51 İLÇE JANDARMA KOMUTANLIKLARINDA AJANS TERMİNALİ BULUNMASI DURUMUNDA ÇALIŞMA DİYAGRAMI 112 Tek Numara Çağrı Alıcı Yazılımı Telefon Ajans Terminali (Harekat Merkezi, İlçe J.K.lığı, J.Krk.K.lığı) Mobil Terminal (Devriye Personeli) Devriye Personeli tarafından Mobil Terminal ile sonuç bildirimi Çağrı Yönlendirici ihbarı aldığı esnada 1-10 sn. arasında Ajans Terminali ve Mobil Terminal vasıtası ile İlçe J.K.lığı, J.Krk.K.lığına veya devriye personeline bilgi verebilme imkanı mevcuttur. İhbar geri bildirimi Mobil Terminal veya Ajans Terminali ile yapılmakta aynı anda tüm birimler (Hrk.Mrk., ilgili ilçe J.K.lığı/Krk.K.lığı) bunu görmektedir. KONTROL İhbar Kapatma Yetkisi

44 44 /32 44/51 Yapılan İhbarların Değerlendirilmesi 112 Tek Numara Çağrı Alıcı Yazılımı Telefon Harekat Merkezi Devriye Personeli İlçe J.K.lığı J.Krk.K.lığı İhbar geri bildirimi Çağrı Yönlendirici Harekat Merkezi aracılığı ile telefon, telsiz v.b. vasıtası ile İlçe J.K.lığı veya J.Krk.K.lığına bildirmesi İhbar geri bildirimi

45 45 /32 45/51 * Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Teknik Destek Projesi” 23 Temmuz 2013 ve 23 Temmuz 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından İcra Edilen Faaliyetler

46 46 /32 46/51 *Bu Proje kapsamında; -(30) ilde Çalıştaylar düzenlenmiş, (250) rütbeli personele Eğiticinin Eğitimi verilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından İcra Edilen Faaliyetler

47 47 /32 47/51 * Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında “İllerde bulunan Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin tefrişi ile olaylara müdahalede ihtiyaç duyulan teçhizatın sağlanması projesi” 2016 ve 2017 yılları arasında uygulanacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından İcra Edilen Faaliyetler

48 48 /32 48/51 *Bu Proje kapsamında; -(59) donanımlı araç alınması, (118) balistik yelek alımı, (59) İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personelinin eğitilmesi amaçlanmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından İcra Edilen Faaliyetler

49 49 /32 49/51 Sonuç *Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın suçtan korunması ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi maksadıyla, Jandarma Teşkilatı kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini en iyi şekilde icra etmeye devam edecektir.

50 50 /32 50/51 Sonuç “Jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir KANUN ORDUSUDUR.”

51 51 /32 51/51 Jandarma Genel Komutanlığı Arz Ederim.


"1 /32 1/51 Jandarma Genel Komutanlığı. 2 /32 2/51 *J.Gn.K.lığı, Türkiye genelinde (81) ilimizde teşkilatlandırılan, (931) İlçe J.K.lığı ve (1.544) J.Krk.K.lığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları