Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mart 2013 S anayi İşbirliği Üniversite Yrd.Doç.Dr. Kurtuluş KAYMAZ Doç.Dr.Kadir Y. ERYİĞİT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mart 2013 S anayi İşbirliği Üniversite Yrd.Doç.Dr. Kurtuluş KAYMAZ Doç.Dr.Kadir Y. ERYİĞİT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama."— Sunum transkripti:

1 Mart 2013 S anayi İşbirliği Üniversite Yrd.Doç.Dr. Kurtuluş KAYMAZ Doç.Dr.Kadir Y. ERYİĞİT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM) Akademik Tabanlı Öneriler

2 Mart 2013 Üniversite Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Teknopark Sürekli Eğitim Merkezi Proje Yönetim Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi Teknopark Sürekli Eğitim Merkezi Proje Yönetim Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi Devlet (Yasal Düzenlemeler) Devlet (Yasal Düzenlemeler) Sanayi Ar-Ge Merkezi Olan Firmalar SİADLAR... Sanayi Ar-Ge Merkezi Olan Firmalar SİADLAR... Sivil Örgütlenmeler (ÜSİMP…) Sivil Örgütlenmeler (ÜSİMP…) Kamu Örgütlenmeleri Bölgesel Kalkınma Ajansları Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) TÜBİTAK KOSGEB Valilikler / Belediyeler vb. Kamu Örgütlenmeleri Bölgesel Kalkınma Ajansları Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) TÜBİTAK KOSGEB Valilikler / Belediyeler vb. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Kurumsal Biçimler

3 Mart 2013 Sanayinin Üniversite Algısı Üniversite tüm sanayinin problemlerine çözüm üretmelidir. Teknolojik altyapı yönüyle istenen seviyede değildir. Akademisyenler uygulamaya yakın değildirler. Öğrencilerin uygulama bilgisi çok zayıftır. Üniversite-Sanayi İşbirliği geliştirme sadece üniversitelere aittir. YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4 Mart 2013 Üniversitenin Sanayi Algısı Sorunlara KISA zamanda, TAM çözüm üretilmesi istenmektedir. Mali kazanç beklentisi bulunmaktadır. Akademisyen Katkısı Metot geliştirme Önermeler türetme Yeni fikir üretme Bilimsel metotlar kullanılmamaktadır.

5 Mart 2013  Akademinin araştırma geliştirme projeleri için sanayiden sağladığı fon miktarı,  Üniversite ve sanayi kesiminden araştırmacıların bir araya gelerek yaptıkları ortak bilimsel makale çalışma sayısı,  Üniversite tarafından yapılan lisans anlaşma sayısı,  Lisans anlaşmalarında üniversitenin elde etmiş olduğu gelir düzeyi,  Üniversite-sanayi işbirlikleri sonucu alınan yeni patent, endüstriyel tasarım, faydalı model sayısı. GİRİŞİMCİ Akademik Paradigma Üniversitelerin Performans Kriterleri KAYNAK: Crespo, M. & Dridi, H. (2007). Itensification Of University-Industry Relationhips and Its Impact On Academic Research, High Education, 54, 61-84.

6 Mart 2013 GİRİŞİMCİ Akademik Paradigma KAYNAK: Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Terra, B.R.C. (2000). The Future Of The University and The University Of The Future: Evolution Of Ivory Tower To Entrepreneurial Paradigm, Research Policy, 29, 313-330. 1.İçsel Dönüşüm Evresi Üniversiteler, geleneksel akademik görevlerini yeniden tanımlamakta, misyon araştırma, metodoloji geliştirme ve mevcut bilgiyi sorgulama yönünde eksen değiştirmektedir. Akademik bilgi, endüstriyel iş sonuçlarına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Akademik personel, uygulamaya ağırlık vermektedir. Üniversite dışı kurumlarla işbirliği biçimi ve süreci tanımlanmaktadır. Üniversite iç işleyiş bürokrasisi, ilişkileri hızlandıracak biçimde yalınlaştırılmaktadır.

7 Mart 2013 GİRİŞİMCİ Akademik Paradigma KAYNAK: Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Terra, B.R.C. (2000). The Future Of The University and The University Of The Future: Evolution Of Ivory Tower To Entrepreneurial Paradigm, Research Policy, 29, 313-330. DEVLET, yasal düzenlemeler ile kurumlar arası etkileşimi formel düzeyde regüle etmektedir. Devlet, üniversite-sanayi işbirliği doğrultusunda yasal düzenlemelere gitmektedir. -Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu -5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun vb. Araştırmalara fon temini için yasal zeminler oluşturulmaktadır. -TÜBİTAK -BEBKA -KOSGEB vb. 2.Kurumlar Arası Etkileşim Evresi

8 Mart 2013 GİRİŞİMCİ Akademik Paradigma KAYNAK: Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Terra, B.R.C. (2000). The Future Of The University and The University Of The Future: Evolution Of Ivory Tower To Entrepreneurial Paradigm, Research Policy, 29, 313-330. Akademik personel çeşitli işbirlikleri için görevlendirilmektedir. İşbirliklerine dönük uzman istihdamı sağlanmaktadır. (Tanıtım, bilgilendirme, proje yönetme) 3.Arayüz Olma Evresi

9 Mart 2013 GİRİŞİMCİ Akademik Paradigma KAYNAK: Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Terra, B.R.C. (2000). The Future Of The University and The University Of The Future: Evolution Of Ivory Tower To Entrepreneurial Paradigm, Research Policy, 29, 313-330. Üniversiteler bünyesinde çeşitli statülerde arayüzler kurulmaktadır. -Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri -Sürekli Eğitim Merkezleri - Araştırma Enstitüleri -Mükemmeliyet Merkezleri -Merkezi Araştırma Laboratuarları -Tekno-Parklar -Teknoloji Transfer Ofisleri vb. 4.Organizasyon Oluşturma Evresi

10 Mart 2013 GİRİŞİMCİ Akademik Paradigma KAYNAK: Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., Terra, B.R.C. (2000). The Future Of The University and The University Of The Future: Evolution Of Ivory Tower To Entrepreneurial Paradigm, Research Policy, 29, 313-330. 1.İçsel Dönüşüm Evresi Akademik bilgi, endüstriyel iş sonuçlarına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Akademik personel, uygulamaya ağırlık vermektedir. Üniversite dışı kurumlarla işbirliği biçimi ve süreci tanımlanmaktadır. Üniversite iç işleyiş bürokrasisi, ilişkileri hızlandıracak biçimde yalınlaştırılmaktadır.

11 Mart 2013 “European Paradox” Bilimsel Bilginin Endüstriyelleşmesi “Knowledge Industrialization” REF:Debackere, K. & Veugelers, R. (2005). The Role Of Academic Technology Transfer Organizations In Improving Industry Science Links, Research Policy, 34, 321-342.

12 Mart 2013 İşbirliği Süreci İçin Akademik Tabanlı Öneriler…

13 Mart 2013 Üniversite-Sanayi İşbirliği teması daha fazla oranda BİLİMSEL YAYINA KONU OLMALIDIR.  Bilimsel Kongreler ÜSİMP Kongresi Yönetim Organizasyon Kongresi  Bilimsel Dergiler!!!  Yüksek Lisans ve Doktora Tez Konusu  Bilimsel Kongreler ÜSİMP Kongresi Yönetim Organizasyon Kongresi  Bilimsel Dergiler!!!  Yüksek Lisans ve Doktora Tez Konusu Arayüzlerin işleyiş sistematiği ile ilgili BİLİMSEL bir model önerisi bulunmamaktadır.

14 Mart 2013 İşbirliği Kültürü Genç akademisyenler (Arş.Gör.) teşvik edilmelidir. Öğrenciler daha fazla oranda işbirliği projelerinde görevlendirilmelidirler. 2.nesil iş adamları ile genç akademisyenler her fırsatta biraraya getirilmelidir. Girişimci Bilim İnsanı “Entrepreneur Scientist” Başarılı işbirliği örnekleri ödüllendirilmelidir.

15 Mart 2013 √ Sanayi Cephesi… arayüzler oluşturmalıdır… Ticaret Sanayi Odaları, Sanayici ve İşadamları Dernekleri, Odalar bünyesinde…

16 Mart 2013  Atama ve Yükseltme Sistemi… Sanayi ile yapılan ortak projeler özellikle doçentlik düzeyinde esas alınan ve puanı yüksek bir performans kriteri haline getirilmelidir.

17 Mart 2013 Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Applied Science University” Kurulmalı ve Yaygınlaştırılmalıdır… Teknik bilgi odaklı eğitim (Bilişim teknolojileri, mühendislik, sağlık, enerji vb.) Küçük gruplar halinde proje bazlı çalışma, Etkin staj ve uygulama imkanı, Çoğunluğu sanayi deneyimi olan öğretim üyeleri, Kısa ama sayısı çok sınav sistemi vb.

18 Mart 2013 Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Applied Science University” Kaynak : Research at Universities of Applied Sciences in Europe Conditions, Achievements and Perspectives, Ocak 2009, Hollanda. ÜLKESAYI Danimarka10 Estonya21 Finlandiya28 Fransa116 Almanya126 İrlanda13 Litvanya27 Hollanda39 Portegiz20 İsviçre9 Avusturya20

19 Mart 2013 Akademik yapılar içinde kurulan arayüzler etkinleştirilmelidir... Uzman personel istihdamı, Bütçe, Fiziksel çalışma olanakları, Bürokratik işleyişin sadeleştirilmesi. Akademik Arayüzler… Üniversitelerin genel bütçesinden arayüzler için bir ÖNEMLİ düzeyde bir pay ayırması zorunlu hale getirilmelidir.

20 Mart 2013 Tedarik Yurt içi ve yurt dışı diğer üniversite/araştırma birimlerinin bilgi ve teknoloji yetenekleri transfer edilebilmelidir… Akademik Arayüzler… Teknoloji Transfer Ofisleri “Material Transfer Agreement”

21 Mart 2013 Bilginin Tek Merkezde Toplanması Tüm üniversite çapında yürütülen işbirliği çalışmaları tek merkezde toplanıp, kayıt altına alınmalıdır. Akademik Arayüzler…

22 Mart 2013  Rutin Ürün Test ve Analizi / AR-GE  Bilimsel Araştırma Akademisyen Sanayici Laboratuar AKREDİTASYON

23 Mart 2013 Eğitim programlarının içeriği ile SANAYİ BEKLENTİLERİ uyumlaştırılmalıdır.  Periyodik Paylaşım Toplantıları  Anketler  İşveren Kurulları  Periyodik Paylaşım Toplantıları  Anketler  İşveren Kurulları  Derslerin sanayici ya da profesyoneller ile birlikte yürütülmesi,  Her öğretim üyesinin bir sanayi temsilcisi ile ortak çalışmasının sağlanması.  Derslerin sanayici ya da profesyoneller ile birlikte yürütülmesi,  Her öğretim üyesinin bir sanayi temsilcisi ile ortak çalışmasının sağlanması.

24 Mart 2013 İlginiz İçin Teşekkür Ederim…


"Mart 2013 S anayi İşbirliği Üniversite Yrd.Doç.Dr. Kurtuluş KAYMAZ Doç.Dr.Kadir Y. ERYİĞİT ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları