Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HAZIRLAYICI EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HAZIRLAYICI EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HAZIRLAYICI EĞİTİMİ

2 2 Sosyal Politika Ekonomik bakımdan zayıf, korunmaya gereksinim duyan insanlara; adil gelir, hizmet, hak ve özgürlük sağlayan, refah düzeyi yüksek bir toplum düzeni oluşturmayı amaçlayan önlemler bütünüdür.  Yoksulluk ve sosyal dışlanma  Yaygın eğitim  Sosyal güvenlik  Çalışma hayatının düzenlenmesi

3 3 Sosyal Güvenlik Bireylerin tüm yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere karşı güvence sağlayarak koruyan politika ve sistemler bütünüdür.

4 4 Sosyal Güvenliğin Gelişimi Geleneksel Koruma Tasarruf Aile Koruması Yardım Sandıkları (Loncalar) Modern Sosyal Güvenlik Anlayışı Sosyal Güvenlik - Sosyal Yardım - Sosyal Hizmet

5 5 Beveridge Önleyici Bismark Tazmin edici Sosyal Güvenliğin Gelişimi

6 6 Hastalık 1884 İş Kazası 1885 Malullük - Yaşlılık 1891 İş Kazası-Meslek Hastalığı 1946 Yaşlılık 1950 Hastalık - Analık 1951 Malullük – Yaşlılık - Ölüm 1957 DÜNYA’DATÜRKİYE’DE

7 7 Anayasa’da Sosyal Güvenlik Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Madde 60 – Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Madde 61 – Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Madde 62 – Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

8 ILO 102 Nolu Sözleşme - 1952 İş Kazası Meslek Hastalığı Malullük Hastalık – SağlıkYaşlılık Hastalık - GelirÖlüm Analıkİşsizlik Aile Sigortası

9 9 Finansman Kaynakları PRİMSİZ SİSTEM PRİMLİ SİSTEM vergi KARMA SİSTEM vergi + prim

10 10 Finansman Yöntemleri Fon Yöntemi Fon kurulması Sigortalının, kendi geleceğini finanse etmesi Dönemler arası transfer Dağıtım Yöntemi (Pay As You Go) Çalışanların emeklileri finanse etmesi Yaş grupları arası transfer

11 Emeklilik Programları

12 Tek Çatı 194519491971

13 Tek Çatı 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

14 Tek Çatı Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanlık

15 Kurumun Yapısı Ana Hizmet Birimleri Sigorta Primleri G.M.Emeklilik Hizmetleri G.M.Genel Sağlık Sigortası G.M.Hizmet Sunumu G.M.Aktüerya ve Fon Yönetimi D.B.Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Danışma Birimleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İç Denetim Birimi Başkanlığı Yardımcı Hizmet Birimleri İnsan Kaynakları D.B.Destek Hizmetleri D.B.İnşaat ve Emlak D.B.

16 Reformun Ana Parametreleri Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı Aylık Bağlama Oranı Güncelleme Katsayısı

17 17 Sosyal Güvenlik Reformu REFORM SGK SİGORTA GSS PRİMSİZ

18 Genel Sağlık Sigortası

19 Sağlık yardımların yararlanma staj süresi eskiden; 4/a (SSK)  90-120 gün 4/b (BAĞ-KUR)  240 gün 4/c (ES)  0 gün 5510 ile birlikte bütün statüler için  30 gün

20 20 Sosyal Güvenlik Reformu REFORM SGK SİGORTA GSS PRİMSİZ

21 Kavramlar Sigortalı Biraz Sigortalı Genel Sağlık Sigortalısı

22 Kavramlar Sigorta Primine Esas Kazanç Brüt Asgarî Ücret = 1647 Net Asgarî Ücret = 1300 Alt Sınır: Asgarî Ücret Üst Sınır: 6,5 X Asgarî Ücret

23 Kavramlar Hak Sahibi Ölüm Sigortası Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Genel Sağlık Sigortası Hak Sahibi Ölüm Sigortası Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi

24 24 Kavramlar Ödenek Gelir Aylık Geçici Sürekli Kısa V. Uzun V. Kısa V. Uzun V.

25 5510 sayılı Kanun Sosyal Sigortalar 506 5434 1479 2925 2926 Genel Sağlık Sigortası 5510 ve Kanunu

26 Kazanılmış Hakların Korunması 2008/Ekim  Yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları  Hak sahipliği  Bakmakla yükümlü olunan kişi  Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları  İş kazasının bildirimi  Prim oranları UZUN VADELİ SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KISA VADELİ SİGORTALAR PRİM MEVZUATI

27 4/a Hizmet akdiyle çalışanlar 4/b Bağımsız çalışanlar 4/c Kamu görevlileri Sigortalılık Statüleri 506 2925 506 2925 1479 2926 1479 2926 5434

28 Sigorta Kolları Kısa Vadeli Sigorta Kolları İş Kazası Meslek Hastalığı HastalıkAnalık Uzun Vadeli Sigorta Kolları MalullükYaşlılıkÖlüm

29 Statü / Sigorta Kolları Malullük Yaşlılık Ölüm İş Kazası Meslek Hastalığı Analık Hastalık Genel Sağlık Sigortası 4/a 4/b 4/c İsteğe Bağlı Tabi Olunan Sigorta Kolları

30 Prim Oranları

31 Sağlanan Yardımlar KISA VADELİ SİGORTASAĞLANAN YARDIMLAR İş Kazası Meslek Hastalığı  Geçici İş Göremezlik Ödeneği  Sürekli İş Göremezlik Geliri  Ölüm Geliri  Evlenme Ödeneği  Cenaze Ödeneği Hastalık  Geçici İş Göremezlik Ödeneği Analık  Geçici İş Göremezlik Ödeneği  Emzirme Ödeneği

32 Sağlanan Yardımlar UZUN VADELİ SİGORTASAĞLANAN YARDIMLAR Malullük  Malullük Aylığı Yaşlılık  Yaşlılık Aylığı  Yaşlılık Toptan Ödemesi Ölüm  Ölüm Aylığı  Ölüm Toptan Ödemesi  Evlenme Ödeneği  Cenaze Ödeneği

33 Sosyal Güvenlik Kapsamı

34 İşsizlik Sigortası Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmakSon 120 gün sürekli çalışmakSon 3 yıl içinde 600 gün prim30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak Yararlanma Şartları

35 İşsizlik Sigortası Ödeneğin Miktarı Son 4 aylık ortalama prime esas kazancın % 40’ı Brüt asgari ücretin % 80’ini geçmemek üzere Prime Esas Kazanç OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı 1647658,80 40001600,* *1647X 0.80 = 1317,60

36 İşsizlik Sigortası Ödeneğin Verilme Süresi Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde; 600 gün sigortalı  180 gün 900 gün sigortalı  240 gün 1080 gün sigortalı  300 gün


"SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI HAZIRLAYICI EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları