Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Güvenlik Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Güvenlik Sistemi."— Sunum transkripti:

1 Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Güvenlik Sistemi

2 29 Mayıs 2016 KURUMSAL YAPI 2 tek çatı  16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile üç kurumdan oluşan sosyal güvenlik yapılanması, tek çatı altında birleştirilmiştir.

3 29 Mayıs 20163 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GÖREVLERİ  Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve geliştirmek  Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek  Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak

4 29 Mayıs 2016 MERKEZ TEŞKİLATI Yardımcı Hizmet Birimleri Ana Hizmet Birimleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Danışma Birimleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İç Denetim Birimi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı

5 29 Mayıs 2016 TAŞRA TEŞKİLATI Birim Sayısı Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri 81 Sosyal Güvenlik Merkezleri526 Sosyal Güvenlik Merkezi 409 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi 35 Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi 82 TAŞRA TEŞKİLATI

6 29 Mayıs 2016 SGK BÜTÇESİ BÜTÇE (Milyon TL) Yıllar/Years 2012201320142015 Gelirler142.929163.014184.329220.102 Giderler 160.223182.689204.400231.546 Açık17.29519.67520.07211.444

7 29 Mayıs 2016 SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI Yıl / Year2015 Aktif Sigortalılar 20.773.227 Pasif Sigortalılar 10.686.946 Bağımlılar 34.202.660 Aktif/Pasif Oranı 1,94 Sosyal Sigorta Sistemi Kapsam Oranı% 84,8 Genel Sağlık Sigortası Kapsam Oranı% 97

8 29 Mayıs 2016 Primli ve Primsiz Rejim 8

9 29 Mayıs 20169 SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ  Kısa Vadeli Sigorta Kolları  İş Kazası  Meslek Hastalığı  Hastalık  Analık  Uzun Vadeli Sigorta Kolları  Malullük  Yaşlılık  Ölüm

10 29 Mayıs 201610 KİŞİSEL KAPSAM  Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)  Bağımsız çalışanlar (4/b)  Kamu görevlileri (4/c)

11 29 Mayıs 2016 Kural: işe başladığı tarihten önce İstisna: İnşaat, Balıkçılık, Tarım işe başladığı gün 4/a Vergi Daireleri Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü 15 gün içinde İlgili kurum, kuruluş ve birlikler (tarım – 1 ay) 4/b Kamu idareleri 15 gün içinde 4/c 1 ay içinde kendisini bildirme Sigortalılığın Bildirimi ve Tescili md.8

12 29 Mayıs 2016 4 (a), (b) ve (c) bentleri ile Geçici 20 nci maddesi ve 2925 sayılı Kanun kapsamında çalışmamak, İsteğe bağlı sigortalı veya isteğe bağlı iştirakçi olmamak, Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmamış olmak, Ek 5 Kapsamında Sigortalı Olma Şartları TARIM İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK ÇALIŞANLAR / 5510 EK 5

13 29 Mayıs 2016 Ek 5 Kapsamındaki Tarım İşçilerinin Sosyal Sigorta Kapsamı 4/a MYÖİKMHAnalıkHastalıkGSS Tarımda süreksiz çalışan(ek md.5) ** * 13

14 29 Mayıs 2016 5510 sayılı Kanunun Ek 5 nci maddesine tabi sigortalı olmak için başvuru süreci 14  “Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” veya  “Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ile Kuruma müracaat edeceklerdir.

15 29 Mayıs 2016 4 üncü maddeye istinaden sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden ya da prim ödemek istediği ayın sonundan Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden Ölen sigortalının ölüm tarihinden Sigortalılığın başladığı tarihten itibaren prim ödemesi bulunmayanların talepte bulunmaları halinde, ek 5 inci maddeye tabi sigortalılıkları başlangıç tarihi itibariyle sona erdirilecektir Sona Ermesi 5510 sayılı Kanunun Ek 5 nci maddesine tabi sigortalılığın sona ermesi

16 29 Mayıs 2016 EV HİZMETLERİNDE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 16 Ev hizmetlerinde ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan çalışanlar kapsamdadır, Ev sahibi tarafından prime esas günlük kazanç alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi çalışan için yatırılır, Çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden işe giriş bildirgesi en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar Kuruma verilerek sigortalılık başlatılır, Bu kapsamda çalışanlar isteğe bağlı olarak ay içerisindeki gün sayılarını 30 güne tamamlayabilirler, Hizmetler 4/a sigortalılık (hizmet akdi ile çalışanlar) statüsündedir.

17 29 Mayıs 2016 Ev hizmetlerinde kısmi süreli çalışanların sigortalılığının çalıştıran tarafından bildirimi 17 Çalışan ve çalıştıran kişinin imzası bulunan «Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu» ile Kuruma bildirimde bulunulabilir, Yada www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirim yapılabilir. Doğrudan Kuruma /SGM ‘ye Elektronik Başvuru

18 29 Mayıs 2016 Ev hizmetlerinde kısmi süreli çalışanların sigortalılığının çalışan tarafından bildirimi 18 Sigortalı tarafından çalışmayı izleyen ayın sonuna kadar uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin ödenmesi durumunda çalışmanın olduğu ay için hizmet kaydı oluşturulacaktır. Doğrudan Kuruma /SGM ‘ye 30 güne tamamlama Sigortalı «Sigortalı Bildirim Belgesi» ile kendi çalışmasını bildirebilir.

19 29 Mayıs 2016 GELİR VERGİSİNDEN MUAF EV HANIMLARININ SİGORTALILIĞI 19

20 29 Mayıs 201620 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI - 1 Riskler  İş Kazası, Meslek Hastalığı  Hastalık, Analık İş Göremezlik Türleri  Geçici İş Göremezlik  Sürekli İş Göremezlik

21 29 Mayıs 201621 Yardımlar İş Göremezlik Durumundaki Yardımlar  İş Kazası ve Meslek Hastalığı: Geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölüm halinde ise bakmakla yükümlü olduğu kimselere yardım ve bu kişilerin sağlık masraflarının karşılanması  Hastalık ve Analık: Analık hali ve hastalık süresince geçici iş göremezlik ödeneği KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI - 2

22 29 Mayıs 201622 Koşullar  İş Kazası ve Meslek Hastalığı: Koşul yok  Hastalık: İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 günlük prim bildirmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin 3. gününden başlamak üzere ödenek verilir.  Analık: Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödenmesi koşulu vardır. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI - 3

23 29 Mayıs 2016 UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI - 1: Malullük 23  Malullük: Çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalı malul kabul edilir.  Şartlar :  En az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olunmalıdır.  Toplam 1800 günlük prim ödenmelidir.  Maddi Kapsam :  Malullük Aylığı

24 29 Mayıs 2016 UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI - 2: Yaşlılık 24 Şartlar :  En az 9000 gün prim ödeme gün sayısı tamamlanmış olmalıdır. (4a için bu sayı 7200’dür.)  Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş doldurulmalıdır. (Yaşlılık aylığı bağlanmasında dikkate alınan yaş sınırı zaman içerisinde kademeli olarak arttırılmaktadır. Buna göre, 2048 yılında kadın ve erkek için emeklilik yaşı 65 yaşta eşitlenecektir.) Maddi Kapsam :  Yaşlılık aylığı ve toptan ödeme

25 29 Mayıs 2016 UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI - 3: Ölüm 25 Şartlar :  En az 1800 gün prim ödeme gün sayısı (4a için 900 gün prim ödeme gün sayısı ve 5 yıldan beri sigortalı olmak) Maddi Kapsam :  Ölüm aylığı, toptan ödeme, kız çocukları için evlenme ödeneği ve cenaze ödeneği

26 29 Mayıs 2016 26 Ölüm toptan ödemesi Evlenme ödeneği Cenaze ödeneği Ölüm aylığı DUL VE YETİMLERE SAĞLANAN HAKLAR BAĞLAMINDA ÖLÜM SİGORTASI

27 29 Mayıs 2016 27 yazılı istek 5 yıl 1800 gün genel kural 900 gün 4/(a) borçlanmalar hariç borcu bulunmama 4/(b) Ölen Sigortalı İlişkin Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları- md.32

28 29 Mayıs 2016 28 çalışmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan 25 yaş öğrenim görmüyorsa lise ve dengi öğrenim, çıraklık, mesleki eğitim 18 yaş 20 yaş yüksek öğrenim Evli olmayan kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın Geçimi sigortalı tarafından sağlanan, net asgari ücretin altında gelir sahibi Malul çocukları yaşlarına ve evli olup olmadığına bakılmaksızın Yeniden evlenmemiş eski eş Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları

29 29 Mayıs 2016 Ölüm Aylıklarının Kesilmesi 29  Hak sahibi olma koşullarının ortadan kalkması  Hak sahibi eş ve kız çocuklarının boşandığı eşleriyle fiilen yaşadıklarının tespiti (5510/56. madde son fıkra)

30 29 Mayıs 2016 Ölüm Toptan Ödemesi 30 Ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla Sadece uzun vadeli sigorta kolu primleri ödenir.

31 29 Mayıs 2016 Evlenme Ödeneği 31  Evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilmesi gereken kız çocukların (5434 sayılı Kanuna göre dul eş de), talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylıkların iki yıllık tutarı (müteveffa sigortalı 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi idiyse 1 yıllık tutarı) bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.  Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmaz.  Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylıkları evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren yeniden hesaplanır.  Ek ödeme tutarı evlenme yardımı hesabında dikkate alınmaz

32 29 Mayıs 2016 Cenaze Ödeneği İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya, Kendisi için en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalının ailesine, cenazenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda bunlara ödenir. Ailesine ödenmesinde sırasıyla sigortalının eşi, yoksa çocukları, o da yoksa ana babası, o da yoksa kardeşleri esas alınır. Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. 2016 için 489 TL 32

33 29 Mayıs 2016 ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI 33

34 29 Mayıs 2016 GENEL SAĞLIK SİGORTASI Kapsamdakiler Tüm vatandaşlar Türkiye’de 1 yıldan fazla ikamet eden yabancılar (istekleri halinde) Vatansız ve sığınmacılar 18 yaşın altındaki çocuklar koşulsuz sigortalı Kapsam dışındakiler Vatani görevini yapan er ve erbaşlar Tutuklu ve hükümlüler Yabancı ülke vatandaşlarından yurtdışında sigortalı olanlar Türk vatandaşlarından yabancı bir ülkeden sağlık yardımı hakkı olanlar

35 29 Mayıs 2016 GSS Tarafından Karşılanan Sağlık Hizmetleri Hastalık, analık, iş kazası, meslek hastalığı Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Ağız ve diş muayenesi, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının; en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri. Yurtdışında Tetkik ve Tedavi: Geçici veya sürekli görevle gidenler - Türkiye’de tedavinin sağlanamadığı hallerde tüm kişilere -Sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlanan sağlık yardımları Yol, gündelik ve refakatçi giderleri

36 29 Mayıs 2016 Karşılanmayan Sağlık Hizmetleri  Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik tedaviler  Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti olarak tanımlanmayan diğer hizmetler  Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları,

37 29 Mayıs 2016 60/c-1 (Yeşil Kart): Düşük gelirlilerin genel sağlık sigortası  Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar  18 yaşını doldurmamış çocuklar: Bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşı çocuklar  Hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş kadınlar: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası kapsamında olup sağlık yardımlarından yararlanamayan kişiler  Lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını doldurmamış işsizler: Mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle

38 29 Mayıs 2016 SİGORTA PRİM ORANLARI 5510 38 Sigorta Kolları İşveren Payıİşçi PayıToplam Devlet Katkısı Uzun Vadeli Sigorta Kolları 11%9%20% 25% (SGK 'nın UVSK ve GSS masraflarına devletin katılımı %25'tir) Kısa Vadeli Sigorta Kolları 2%- Genel Sağlık Sigortası 7,5%5%12,5% Toplam 20,5%14%34,5% İşsizlik 2%1%4%1%

39 29 Mayıs 2016  Toplam 30 ülke ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış olup 28’i yürürlüktedir. Bunlardan 15’i Avrupa Birliği ülkesidir. SGK’NIN DIŞ İLİŞKİLERİ

40 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Teşekkürler… Daha fazla bilgi için: www.sgk.gov.tr


"Sunum Planı Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Güvenlik Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları