Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a."— Sunum transkripti:

1

2

3 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z.

4 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. YÖNET İ M YEREL YÖNETİM BELEDİYE (İL,İLÇE, BELDE) İL ÖZEL İDARESİ MUHTARLIK (MAHALLE KÖY) MERKEZE BAĞLI YÖNETİM KAYMAKAMLIK VALİLİK

5 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. İ L ÖZEL İ DARES İ İL ÖZEL İDARESİ HER İLİN VALİLİGİNDE KURULAN YEREL YÖNETİM BİRİMİDİR. BU BİRİMİN BAŞINDA VALİ BULUNUR. BİR İL ÖZEL İDARESİNİN KARAR ORGANLARI İL GENEL MECLİSİ VE İL EMCÜMENİDİR. İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ SEÇİMLE BEŞ YILLIGINA GÖREVE GELİRLER

6 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. İ L ÖZEL İ DARES İ N İ N GÖREVLER İ Okul yaptırmak isteyenlere arsa temin edilir. Muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarda bulunur Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları açılır Çevrenin korunması ile ilgili çalışmaları destekler Okul binalarının yapılacağı arsaları belirler ve okul yapılır.

7 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. MUHTAR OLMAK İÇİN YASALARCA BELİRLENMİŞ BAZI ŞARTLAR VARDIR. BUNLAR Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak. 25yaşını doldurmuş olmak. Aday olduğu mahallede 1 yıldan beri oturuyor olmak Türkçe okur yazar olmak Yüz kızartıcı suçlardan hiçbirini işlememiş olmak.

8 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. MUHTARIN GÖREVLER İ Asker çağına gelenlerin askerlikle ilgili işlerini takip etmek. Ölüm belgesini onaylamak Doğum belgesini onaylamak Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ile ilgili kuruluşlara bildirmek Sandık seçim listelerini ilen eder.

9 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. BELED İ YE Belediyeler il,ilçe ve beldelerde devlet yönetiminden ayrı,seçimle oluşturulmuş olan yerel yönetim birimleridir.

10 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. SORULAR 1 Aşağıdakilerden hangisi halk tarafından seçilen biri değildir? A) muhtar B)kaymakam C)başbakan D)belediye başkanı

11 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi belediye kuruluşu olamaz? A)köy B)belde C)ilçe D)il

12 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevlerinden biridir ? A) Gelir vergisi toplamak B) Şehirlerarası yolları onarmak C) Emlak vergisi toplamak D) Posta hizmeti yapmak

13 B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a n ı z ı b u l u n T a m a m ' ı t ı k l a t ı n. A m b l e m i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n A m b l e m i ç i n d e b i r y e r i t ı k l a t ı n. A m b l e m d ı ş ı n d a g ö r ü n e n k u t u l a r a " b o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı " d e n i r. N e s n e y i b o y u t l a n d ı r m a k i ç i n b u n l a r ı k u l l a n ı n. B o y u t l a n d ı r m a t u t a m a ç l a r ı n ı k u l l a n m a d a n ö n c e ü s t k a r a k t e r t u ş u n u b a s ı l ı t u t a r s a n ı z, b o y u t l a n d ı r d ı ğ ı n ı z n e s n e d e k i o r a n l a r ı k o r u r s u n u z. Aşağıdakilerden hangisi köy muhtarının görevlerinden biri değildir? A) Evlenenlerin nikahını kıyar. B) Ölüm,doğum ve evlenme olaylarını nüfus idaresine bildirir. C) Köyden vergi toplar. D) Köyün dirlik ve düzenini sağlar.

14 DERSİMİZ BİTTİ…

15


"B u s l a y d a ş i r k e t a m b l e m i n i z i e k l e m e k i ç i n E k l e m e n ü s ü n d e n " R e s i m ” i s e ç i n A m b l e m d o s y a." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları