Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fotoğraf: Salih Zeki İlban Fotoğraf: Salih Zeki İlban.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fotoğraf: Salih Zeki İlban Fotoğraf: Salih Zeki İlban."— Sunum transkripti:

1 Fotoğraf: Salih Zeki İlban Fotoğraf: Salih Zeki İlban

2 Haydarpaşa Dosyası

3 Bildiğiniz gibi, Aralık 2004’te basında “Haydarpaşa Manhattan olacak” başlığı altında haberler yayımlanmaya başladı…

4 Haydarpaşa Manhattan oluyor Tarih: 10.08.2004 Saat: 14:32 Üsküdar Gazetesi İstanbul Haydarpaşa Limanı'nı New York'un gökdelenlerle kaplı Manhattan bölgesine benzetecek proje çalışmasına başlandı. Proje maliyeti ise 10 milyar dolar... …AKP, projenin ihalesiz yapılmasının yolunu açacak. 230 sayılı kanun hükmündeki kararnamede yer alan, 'KİT'ler özel sektörle anonim şirket kurabilir' maddesinden hareketle, TCDD yerli veya yabancı bir kuruluşla hasılat paylaşımı ya da gelir paylaşımı esasına dayalı olarak anonim şirket kuracak. TCDD, partner olacağı şirketin projesini değerlendirecek. En iyi projeyi veren belirlendikten sonra, Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) onayına sunulacak. Haydarpaşa Limanı'nı kapsayan bölgeyle ilgili TCDD yetkililerinin yerli firmaların yanı sıra, Almanya, İspanya ve ABD'li firmalarla da görüşmelere başladığı öğrenildi.

5 Basında çıkan haberler üzerine; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi temsilcisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı tarafından 7 Aralık 2004 tarihinde düzenlenen “İstanbul Belediyesi İçin Gelecek Senaryoları” toplantısında belediye yetkililerine yöneltilen soruya, “İstanbul Belediyesi İçin Gelecek Senaryoları” toplantısında belediye yetkililerine yöneltilen soruya,

6 “Böyle bir projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olmadığı ve basında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği “ yanıtı verildi. “Böyle bir projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olmadığı ve basında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiği “ yanıtı verildi.

7 İstanbul için gündeme getirilen üçüncü köprü, Haydarpaşa gibi projeler ve İstanbul Metropoliten Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında ilk elden bilgilenerek kamuoyunu doğru yönlendirebilmek amacı ile; İstanbul için gündeme getirilen üçüncü köprü, Haydarpaşa gibi projeler ve İstanbul Metropoliten Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında ilk elden bilgilenerek kamuoyunu doğru yönlendirebilmek amacı ile; Prof. Dr. Hüseyin Kaptan Prof. Dr. Hüseyin Kaptan Mimarlar Odası’na davet edildi. Mimarlar Odası’na davet edildi.

8 2 Şubat 2005 Çarşamba günü Yıldız Dış Karakol binamızda düzenlenen toplantıya katılan Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, sorulan sorular üzerine; 2 Şubat 2005 Çarşamba günü Yıldız Dış Karakol binamızda düzenlenen toplantıya katılan Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, sorulan sorular üzerine; G erek Haydarpaşa gerekse üçüncü köprü gibi projelerde merkezi yönetimlerin ve siyasilerin baskısının olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. G erek Haydarpaşa gerekse üçüncü köprü gibi projelerde merkezi yönetimlerin ve siyasilerin baskısının olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

9 Mart 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 20 “Vizyon Projesi” ile Cannes şehrinde toplanacak Dünya Gayrimenkul Fuarı’na katılacağı ve bu projeleri uluslararası emlak piyasasının ve yatırımcıların ilgisine sunacağı öğrenildi.

10 Basında bu haber

11 8-11 Mart 2005 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Cannes’da düzenlenen 2005 Dünya Emlak Fuarı’na (Küresel Emlak Pazarı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez katıldıklarını, fuarda İstanbul’un öncelikli yatırım bölgesi olarak ilan edildiğini ve İstanbul’a 20 ila 25 milyar dolar yatırım çekmeyi düşündüklerini kamuoyuna ilan etti.

12 CANNES PROJELERİ

13 Bosphorus Tower

14 Çamlica Tower

15 Central Business District -Millenium Towers

16 GOLDEN HORN CONGRESS CENTER

17 HALİÇ KÖPRÜSÜ

18 Grand Asia Waterfront and Urban Transformation Concept

19 Istower Concept

20 Küçükçekmece Consept

21 Zeytinburnu Key Transformation & Development Project

22 VE… Haydarpasa Development Concept

23 İstanbul'un Haydarpaşa Garı ve Liman alanı, gerçekleştirilecek uluslararası bir proje ile adeta küçük bir "Manhattan" olacak. Proje 5 milyar dolara mal olacak.

24 6 Nisan 2005 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin basında da yer alan dayanışma çağrılarına ilk yanıt BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul Şubesi’nden geldi. 6 Nisan 2005 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıda kamuoyundan gizli tutulan proje hakkında gerekli bilgi ve belgelerin elde edilerek geniş bir kampanya başlatılması için işbirliği yapılması konusunda prensip kararına varıldı.

25 Kanun no : 5234 Kabul Tarihi : 17. EYLÜL. 2004 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, GEÇİCİ 5. MADDE

26 Mülkiyeti Hazineye ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye ve İhsaniye mahallelerinde bulunan ve Haydarpaşa Limanı olarak kullanılan taşınmazları, üzerindeki muhdesatı ile birlikte ödenmiş sermayesine ilave edilmek üzere,Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

27 Bu taşınmaz mallarla ilgili olarak imar mevzuatındaki kısıtlamalar ile plân ve parselasyon işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi olmaksızın, her ölçekteki imar plânını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re'sen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yetkilidir. Kesinleşen plânlar ilgili belediyelere tebliğ edilir. Bu plânların uygulanması zorunludur.

28 Bu kanuna bağlı olarak; Cumhurbaşkanı Necdet Sezer tarafından Meclise iade edilmiş bulunan 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 27 Nisan 2005 tarih ve 25798 sayılı 27 Nisan 2005 tarih ve 25798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. yürürlüğe girdi. Kamuoyunda “torba yasa” olarak anılan kanunun Kamuoyunda “torba yasa” olarak anılan kanunun 32. maddesi ile de Haydarpaşa Garı ve liman alanında kalan taşınmazların satış, devir, plan ve proje yaptırma yetkisi DDY Genel Müdürlüğü’ne devredildi. 32. maddesi ile de Haydarpaşa Garı ve liman alanında kalan taşınmazların satış, devir, plan ve proje yaptırma yetkisi DDY Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Yerel yönetimler sadece görüş bildiren merciler haline getirildi.

29 Bu arada… 30.Mart.2004 TARİHİNDE Özelleştirme idaresinin teklifi üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından “Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik” de değiştirilerek, kıyılar ile ilgili hukukumuza ilginç bir “Kruvaziyer Liman” tanımı getirilmiştir. Bu tanım maddesi ile de bütün kıyılarımız ve koylarımızın; “organize turlar” ile seyahat edecek kişilerin taşındığı kruvaziyer gemilerin bağlanacağı, beş yıldızlı oteller,alışveriş merkezleri,yeme içme merkezleri,ofis binaları vb. gibi kapalı korumalı alanların bulunduğu turizm ve ticaret merkezleri haline getirilmesine olanak sağlanmıştır.

30 Bu madde ile de; planlama ve mimarlık literatürümüze “ülke tanıtım ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm tesisleri” nitelemesi girmiş; ancak bir ülkenin alt ve üst seviye tespitinin hangi kriterlere göre ve ne şekilde yapıldığına dair her hangi bir belge ve bilgiye de henüz ulaşılamamıştır. TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından bu yönetmelik maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması hakkında açılan davada; Danıştay 6.Dairesi 5 Kasım 2004 tarihli ve esas no 2004 / 3060 sayılı ara karar ile “ANAYASA VE KIYI YASASINA AYKIRI OLAN ve uyuşmazlığa konu yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” şeklinde karar alarak yürütmeyi durdurmuştur.

31 Bu karara rağmen; 3 Temmuz 2005 tarihinde; 15 yıldır kıyılarımızı koruma altına almak ve anayasamıza uygun olarak herkesin eşit ve serbestçe yararlanmasına yönelik olarak hukukumuzda bulunan 3621 sayılı Kıyı Kanununa; Danıştay 6.Dairesi tarafından “ANAYASA” ya aykırı bulunarak iptal edilen yönetmelik maddesinin “tıpkı kopyası” aplike edilmiştir.

32 13 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te 13 Mayıs Cuma günü saat 14.00’te Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında, o güne kadar gizli tutulan imar planı ve notları ile bu plandan yararlanarak yapılan görsel canlandırma çalışmaları ile 1.000.000 m²’lik alanı kapsayan 7 gökdelenli Haydarpaşa projesi “ilk kez” kamuoyunun bilgisine sunuldu. Ve Ve Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması kuruldu. kuruldu.

33

34 1.000.000 m2’lik kamusal alanı e=3 emsalle “Dünya Ticaret Merkezi ve Kruvaziyer Liman” adı altında kamusal kullanıma kapatarak yapılaşmaya açan, İstanbul’un ve Anadolu’nun demiryolu ve deniz ulaşımı bağlantısını, toplumsal belleğimizi ve anılarımızı tarihi-kültürel simgelerimizi yok eden; Dünyanın en özel ve güzel siluetine her türlü yasa ve yönetmelikle birlikte bilimsel ve etik kuralları da hiçe sayarak tam yedi adet gökdelen dikmeye kalkan; Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bu yoğun yapılaşma alanında yer kalırsa, yapacakları yolları parkları ve bahçeleri bile girişimciye bırakarak kamu mülkiyetine terk etmeyeceğini hükme bağlayan ve şimdilerde yenisi hazırlanmakta olan bu talihsiz satış projesinin, gelişimine kısaca bakalım…

35

36

37

38 10 kasım 2000

39 Yıl 2003

40

41

42

43 13 Temmuz 2005 13 Temmuz 2005 Başbakan R. Tayyip Erdoğan, ABD gezisi dönüşü yaptığı açıklamada projede ısrarlı olduklarını ve hatta Başbakan R. Tayyip Erdoğan, ABD gezisi dönüşü yaptığı açıklamada projede ısrarlı olduklarını ve hatta Haydarpaşa Lisesi binasını da alabildikleri takdirde bölgenin daha da canlanacağını ve Haydarpaşa ve Galata Port projesi ile İstanbul’un çehresini değiştirmeye kararlı olduklarını bildirdi (Milliyet gazetesi). Haydarpaşa Lisesi binasını da alabildikleri takdirde bölgenin daha da canlanacağını ve Haydarpaşa ve Galata Port projesi ile İstanbul’un çehresini değiştirmeye kararlı olduklarını bildirdi (Milliyet gazetesi).

44

45 24 Ağustos 2005 Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan ve Marmaray projesi nedeni ile işlevsiz kalacak Haydarpaşa Garı’nın 2009 yılında kapatılacağı ve bu alana dünya ticaret ve turizm merkezi yapılacağı hakkındaki açıklamalar üzerine Haydarpaşa Dayanışması adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından İzmit, Gebze ve Pendik İstasyonları ve banliyö trenlerinde “Artık Bu Trene Binemeyeceksiniz!” başlıklı bildiri dağıtıldı.

46 24-27 Ağustos 2005 24-27 Ağustos 2005 Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan ve Marmaray projesi nedeni ile işlevsiz kalacak Haydarpaşa Garı’nın 2009 yılında kapatılacağı ve bu alana dünya ticaret ve turizm merkezi yapılacağı hakkındaki açıklamalar üzerine Haydarpaşa Dayanışması adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından İzmit, Gebze ve Pendik İstasyonları ve banliyö trenlerinde “Artık Bu Trene Binemeyeceksiniz!” başlıklı bildiri dağıtıldı. Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan ve Marmaray projesi nedeni ile işlevsiz kalacak Haydarpaşa Garı’nın 2009 yılında kapatılacağı ve bu alana dünya ticaret ve turizm merkezi yapılacağı hakkındaki açıklamalar üzerine Haydarpaşa Dayanışması adına Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından İzmit, Gebze ve Pendik İstasyonları ve banliyö trenlerinde “Artık Bu Trene Binemeyeceksiniz!” başlıklı bildiri dağıtıldı. Haydarpaşa Dayanışması’nın tüm bileşenlerinin katılımı ile “Artık Bu Trene Binemeyeceksiniz!” ve “Haydarpaşa’mıza Dokunmayın” başlıklı basın bildirileri dağıtıldı. Haydarpaşa Dayanışması’nın tüm bileşenlerinin katılımı ile “Artık Bu Trene Binemeyeceksiniz!” ve “Haydarpaşa’mıza Dokunmayın” başlıklı basın bildirileri dağıtıldı. 31 Ağustos 2005 - 3 Eylül 2005 31 Ağustos 2005 - 3 Eylül 2005 Gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgisini canlı tutabilmek adına Kadıköy, Beşiktaş vapur iskeleleri önü ve Taksim Meydanı’nda imza kampanyasına devam edildi. Gelişmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgisini canlı tutabilmek adına Kadıköy, Beşiktaş vapur iskeleleri önü ve Taksim Meydanı’nda imza kampanyasına devam edildi.

47 MARMARAY KADIKÖY – BOSTANCI TRAMVAY HATTI SÖĞÜTLÜÇEŞME ENTEGRASYON NOKTASI

48 5 Eylül 2005 5 Eylül 2005 İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 4.5.2005 tarih ve 585 sayılı kararı ile uygun görülmemiş bulunan Haydarpaşa gar ve liman alanının düzenlenmesine dair imar planı değişikliğinin yeniden 2 ve 3 numaralı kurulların gündemine alınarak görüşüldüğü bilgisinin alınması ve ısrarla yapılan şifahi başvurulara yanıt alınamaması üzerine, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 25.6.3866 sayılı yazıyla adı geçen kurullara yapılan başvuruyla konu hakkında bilgi ve varsa alınan kararların iletilmesi talep edildi.

49 27 Eylül 2005 27 Eylül 2005 İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 20 Temmuz 2005 tarih ve 792 sayılı kararı (bkz. Ek 5) talep üzerine Büyükkent Şubesi’ne iletildi. İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 20 Temmuz 2005 tarih ve 792 sayılı kararı (bkz. Ek 5) talep üzerine Büyükkent Şubesi’ne iletildi.

50 14 Eylül 2005 Basında TCDD Yönetim Kurulu’nun Haydarpaşa projesinin ihale biçimini belirlemek için toplanacağı ve ihale hazırlıklarına başlandığı haberlerinin yer alması üzerine şube tarafından TCDD Genel Müdürlüğü’nden yapılan ihale çalışmaları hakkında bilgi ve ihaleye esas olacak belgeler talep edildi.

51 TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No: 20.7.2005-79 Karar Tarihi ve No:20.7.2005-792 “ kentsel değişimler çerçevesinde bir dönüşüm alanı olarak ele alınmasının, bu kapsamda kentsel yaşam içerisine entegre edilmesinin ve sürdürülebilir gelişme ilkeleri bağlamında planlanmasının bir gereklilik olduğuna, “ kentsel değişimler çerçevesinde bir dönüşüm alanı olarak ele alınmasının, bu kapsamda kentsel yaşam içerisine entegre edilmesinin ve sürdürülebilir gelişme ilkeleri bağlamında planlanmasının bir gereklilik olduğuna, Bu bağlamda dönüşüm alanı olarak tariflenen bu bölgenin İstanbul Nazım planı bütünü ile ilişkilendirilecek biçimde, Kentsel Tasarım süreciyle desteklenerek belirlenecek fonksiyonlar ve ihtiyaç programı ile planlanmasının prensip olarak uygun olduğuna, Bu bağlamda dönüşüm alanı olarak tariflenen bu bölgenin İstanbul Nazım planı bütünü ile ilişkilendirilecek biçimde, Kentsel Tasarım süreciyle desteklenerek belirlenecek fonksiyonlar ve ihtiyaç programı ile planlanmasının prensip olarak uygun olduğuna, Sunulan 1/3000 ölçekli yaklaşım planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağı 2863 sayılı yasa kapsamında Kurulumuzca değerlendirildiğinde; Sunulan 1/3000 ölçekli yaklaşım planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği taslağı 2863 sayılı yasa kapsamında Kurulumuzca değerlendirildiğinde; Söz konusu alanın çevresinde yer alan Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Marmara Üniversitesi Kampusü, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ve etrafında yer alan yeşil dokudan oluşan kentsel peyzajın özgün bir nitelik taşıması, İstanbul’un farklı noktalarından algılanan silueti oluşturması nedeniyle yeni önerilecek Kentsel Dönüşüm Projesinde ortaya çıkacak siluetin,mevcut siluet değerlerini ve 3. boyutu da dikkate alınacak bir kentsel tasarım projesi çerçevesinde ele alınmasının Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması kapsamında gerekli olduğuna karar verildi.” Söz konusu alanın çevresinde yer alan Selimiye Kışlası, Haydarpaşa Marmara Üniversitesi Kampusü, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ve etrafında yer alan yeşil dokudan oluşan kentsel peyzajın özgün bir nitelik taşıması, İstanbul’un farklı noktalarından algılanan silueti oluşturması nedeniyle yeni önerilecek Kentsel Dönüşüm Projesinde ortaya çıkacak siluetin,mevcut siluet değerlerini ve 3. boyutu da dikkate alınacak bir kentsel tasarım projesi çerçevesinde ele alınmasının Kültür ve Tabiat Varlıklarının korunması kapsamında gerekli olduğuna karar verildi.”

52 TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU kARAR Toplantı Tarihi ve No: 20.07.2005/50 Karar Tarihi ve No: 20.07.2005/438 … 21.09.2004 gün 25590 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5234 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesi gereğince hazırlanan planların, gerek görüntü kirliliği yaratan Haydarpaşa Limanı, gerekse Marmaray projesi kapsamında fonksiyonunu yitirecek olan Haydarpaşa Gar ve çevresinin planlama çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç olduğuna; yeni planlamayla kamu yararının yüceltilmesi ve kentin siluetinin zenginleştirilmesinin uygun olacağına; 21.09.2004 gün 25590 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5234 Sayılı Kanunun Geçici 5. Maddesi gereğince hazırlanan planların, gerek görüntü kirliliği yaratan Haydarpaşa Limanı, gerekse Marmaray projesi kapsamında fonksiyonunu yitirecek olan Haydarpaşa Gar ve çevresinin planlama çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç olduğuna; yeni planlamayla kamu yararının yüceltilmesi ve kentin siluetinin zenginleştirilmesinin uygun olacağına; Ancak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2005 güm B.16.KTV.0.10.00.01/269-95103 sayılı yazısı ekinde iletilen yaklaşım planında mer-i imar planı kapsamında, planlanan alanın çevresi ve kent ile nasıl bütünleştirildiğinin anlaşılamadığı,ayrıca yollar,yapı yükseklikleri,konumları gibi ayrıntıya dönük bilgilerin yer almaması nedeniyle de korunması gerekli kültür varlıklarının nasıl etkileneceğinin anlaşılamadığından 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Kurulumuzca sağlıklı bir değerlendirilmenin yapılabilmesi için; Ancak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2005 güm B.16.KTV.0.10.00.01/269-95103 sayılı yazısı ekinde iletilen yaklaşım planında mer-i imar planı kapsamında, planlanan alanın çevresi ve kent ile nasıl bütünleştirildiğinin anlaşılamadığı,ayrıca yollar,yapı yükseklikleri,konumları gibi ayrıntıya dönük bilgilerin yer almaması nedeniyle de korunması gerekli kültür varlıklarının nasıl etkileneceğinin anlaşılamadığından 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Kurulumuzca sağlıklı bir değerlendirilmenin yapılabilmesi için;

53 Oluşturulacak planlarda: a. Planlanan alanın kent bütünlüğü içindeki yerinin tanımlanması ve yolların belirlenmesi; b. Denizden ve karadan siluet verilerek öneri yapıların, İstanbul’un simgeleri kabul edilen kültür varlıklarını nasıl etkilediğinin belirlenmesi c. Korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının plana işlenmesi, d. Şehrin bütünü düşünülerek bölgede ve yakın çevresinde yapılacak ulaşım etütleri doğrultusunda emsal hesaplarının brüt parsel alanı üzerinden değil,net parsel alanı üzerinden hesaplanması,gerekli görülmesi halinde emsalin düşürülmesi, e. Otopark ihtiyacının tamamının otopark yönetmeliğinde belirlenenden az olmamak şartıyla ulaşım etütleri doğrultusunda planlama alanı içinde çözümlenmesi ve f. Plan yapım yönetmeliğindeki donatı standartlarına uyulması;

54 Bu bağlamda, yeniden oluşturulacak planlarda: 1. Emsal net parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır. 2. Plan Yapım Yönetmeliğindeki donatı standartlarına uyulacaktır. 3. Yapıların kontur ve gabarileri,siluet çalışmaları yapılarak İstanbul Boğazının her iki yakasındaki İstanbul’un simgeleri olarak kabul edilen yapılar ile diğer korunması gerekli kültür varlıkları dikkate alınarak tespit edilecektir. 4.Şehrin bütünü düşünülerek bölgenin ve yakın çevresinde yapılacak ulaşım etütleri doğrultusunda gerekiyorsa emsal düşürülecektir, 5. Kültür varlıkları ve koruma alanlarındaki her türlü uygulama (onarım,yeni yapı,dolgu,tevhit-ifraz vb.) Koruma Bölge Kurulu’nun kararları doğrultusunda yapılacaktır. 6. Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunacak Kentsel Tasarım Projesine göre uygulama yapılacaktır. Plan notlarının eklenmesine,

55 Ayrıca planlama alanı içinde kalan 54 pafta,240 ada,1 parselde İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.08.1997 gün 4542 sayılı kararı ile I.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Haydarpaşa Garı,Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11.2.1978 gün 10275 sayılı kararı ile tescili İskele Binası(Vedat Tek’in eseri),İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.03.2004 gün 6910 sayılı kararı ile tescilli Elektrik Evi,Muhacir Misafirhanesi,Yatakhane ve Yemekhane olarak kullanılan bina,Poliklinik Binası,Eski Karakol Binası;240 ada,3 parselde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1975 gün 8762 sayılı kararı ile tescilli iki adet yapı; Haydarpaşa Garı önündeki tarihi mendireğin üzerinde(780 ada,1 parsel) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.03.2004 gün 6910 sayılı kararı ile tescilli 2 adet Fener ile Dikitin yer aldığına, Ayrıca planlama alanı içinde kalan 54 pafta,240 ada,1 parselde İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.08.1997 gün 4542 sayılı kararı ile I.grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli Haydarpaşa Garı,Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11.2.1978 gün 10275 sayılı kararı ile tescili İskele Binası(Vedat Tek’in eseri),İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.03.2004 gün 6910 sayılı kararı ile tescilli Elektrik Evi,Muhacir Misafirhanesi,Yatakhane ve Yemekhane olarak kullanılan bina,Poliklinik Binası,Eski Karakol Binası;240 ada,3 parselde Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1975 gün 8762 sayılı kararı ile tescilli iki adet yapı; Haydarpaşa Garı önündeki tarihi mendireğin üzerinde(780 ada,1 parsel) İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 31.03.2004 gün 6910 sayılı kararı ile tescilli 2 adet Fener ile Dikitin yer aldığına, 7 Envanter Numarası ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 19.06.1981 gün 12853 sayılı kararıyla “doğal anıt” olarak tescil edilen kıyı bandındaki ağaçlar 09.02.2005 gün 215 sayılı anıt ağaç olarak tescil edilmiş olup,söz konusu tabiat varlıklarının (namazgah ve ahşap yapıların) karşı yapı adasında ve planlama alanı içinde kalan 240 ada,14 parselin (Et Balık Kurumunun yer aldığı parsel) Kurulumuzun 09.02.2005 gün 215 sayılı kararı ile tescilli kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanı olarak belirlendiğine; 7 Envanter Numarası ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 19.06.1981 gün 12853 sayılı kararıyla “doğal anıt” olarak tescil edilen kıyı bandındaki ağaçlar 09.02.2005 gün 215 sayılı anıt ağaç olarak tescil edilmiş olup,söz konusu tabiat varlıklarının (namazgah ve ahşap yapıların) karşı yapı adasında ve planlama alanı içinde kalan 240 ada,14 parselin (Et Balık Kurumunun yer aldığı parsel) Kurulumuzun 09.02.2005 gün 215 sayılı kararı ile tescilli kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanı olarak belirlendiğine; 240 ada,1 parselin planlama sınırı içinde kalan lojman binalarının,üç adet kagir yapının(eski cezaevi ve ona bağlı idari binalar),Devlet Malzeme Ofisi tarafından kullanılan Siloların (2 adet) ve tescilli 2 adet Fener ile Dikitin yer aldığı Tarihi Mendireğin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;yine 240 ada,1 parselde yer alan 4 adet çınar ve 2 adet sedirin korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edilmesine; bu kararımız ile tescil edilen kültür ve tabiat varlıklarının da plan paftaları üzerine işlenmesine;ayrıca plan paftaları üzerinde yeri yanlış işaretlenen Poliklinik Binasının yerinin de düzeltilmesine karar verildi. 240 ada,1 parselin planlama sınırı içinde kalan lojman binalarının,üç adet kagir yapının(eski cezaevi ve ona bağlı idari binalar),Devlet Malzeme Ofisi tarafından kullanılan Siloların (2 adet) ve tescilli 2 adet Fener ile Dikitin yer aldığı Tarihi Mendireğin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;yine 240 ada,1 parselde yer alan 4 adet çınar ve 2 adet sedirin korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edilmesine; bu kararımız ile tescil edilen kültür ve tabiat varlıklarının da plan paftaları üzerine işlenmesine;ayrıca plan paftaları üzerinde yeri yanlış işaretlenen Poliklinik Binasının yerinin de düzeltilmesine karar verildi.

56 14 Eylül 2005 Basında TCDD Yönetim Kurulu’nun Haydarpaşa projesinin ihale biçimini belirlemek için toplanacağı ve ihale hazırlıklarına başlandığı haberlerinin yer alması üzerine odamız tarafından TCDD Genel Müdürlüğü’nden yapılan ihale çalışmaları hakkında bilgi ve ihaleye esas olacak belgeler talep edildi. 6 Ekim 2005 TCCD Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı tarafından şubenin başvurusuna verilen 6.11.2005/7007 sayılı yanıt ile Haydarpaşa gar ve liman alanının düzenlenmesine ilişkin çalışmaların halen devam etmekte olduğu, ihale hakkındaki bilgilere ise Resmî Gazete, Basın İlan Kurumu, TCDD Web Sitesi, gar ve istasyonlardaki ilan tahtaları yolu ile ulaşılabileceği bildirildi.

57 Kim istedi? NEDEN?

58 Nisan 2006 TCCD Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı tarafından 5 numaralı Anıtlar Kuruluna başvurularak bir önceki kurul kararları ile tescil konusu olan eski eserlerin tescillerinin iptali talep edildi TCCD Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı tarafından 5 numaralı Anıtlar Kuruluna başvurularak bir önceki kurul kararları ile tescil konusu olan eski eserlerin tescillerinin iptali talep edildi

59 Ancak 3 Mayıs 2006 tarihli kurul kararı ile NEDEN?

60 5 numaralı anıtlar kurulu’nun 3 mayıs 2006 tarihinde almış olduğu bu tarihi ve önemli karar, gereği yapılmak üzere ilgili mercilere hala ulaştırılmamıştır. Neden?

61 TCDD Genel Müdürlüğü hangi yetki, plan ve karara dayanarak 1.5-2.5 emsal arasında bir tuhaf bir yapılaşma kararı ile uluslar arası yarışma açmaya kalmaktadır? TCDD Genel Müdürlüğü

62 15.000 m2 yapı alanına sahip olacak yeni binasını 500 yıllık sanayi siti olan Haliç Tersanesine taşıyacağını duyurmuş bulunan İstanbul Metropolitan Planlama bürosu bir bölümünü Haydarpaşa Garına taşımıştır bir bölümünü Haydarpaşa Garına taşımıştır NİÇİN? NİÇİN?

63 SON HABER OLARAK

64 “Çünkü ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim.” RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYET BAŞBAKANI


"Fotoğraf: Salih Zeki İlban Fotoğraf: Salih Zeki İlban." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları