Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ergonomi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ergonomi."— Sunum transkripti:

1 Ergonomi

2 Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma ortamı tasarımları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrenme Hedefleri Ergonomiyi ve temel kavramlarını tanımlar. Ergonomik risklerin etkilerini belirler. Ergonomik risklerin önlenmesinde yapılacak çalışmaları açıklar. Konunun alt başlıkları Çalışma yaşamı ve ergonomi fizyolojisi ve biyomekanik Antropometri ve çalışma ortamı tasarımı Bilgi teknolojisine dayalı ergonomik düzenlemeler Güvenlik tekniğine dayalı ergonomik düzenlemeler Ofis ergonomisi İlgili mevzuat

3 ERGONOMİ Presentation focus: basic awareness, ergo in computerized office goal: no pain/discomfort related to furniture or computer equipment assess your own workstation, make changes, or request equipment If you print out these notes pages, you may wish to replace the black background with a light gray. While in Slide View, under Format on the menu bar, select Background Click the arrow on color selection drop-down box, select a light gray, then click Apply to All After printing the notes, close the file without saving and the original background will return Then delete this box

4 Program Ergonomi nedir? İşyerindeki uygulamalar nelerdir?
Birikimsel zedelenme hastalıkları nelerdir (CTDs)? Bu açıdan etkinlikler nelerdir? Ne yapabilirsiniz. Use slide as bullet points

5 What is Ergonomics? Eşyaları kullanıcı dostu yapar
Çalışma koşullarını rahatlatır “Çalışma kurallarınıbelirler” İşi kişiye uydurur Best phrase: fit task to person Greek ergon means “work” and nomos “rules”; thus “the rules of work” Method to find ways to work smarter, and not harder. Make things user-friendly.

6 Ergonominin uygulamaları
İmalat Ev ve dinlenme Manufacturing Ergo used for every task, workplace or not Use slide as bullet points Hizmet Büro

7 Güvenlilik, kalite ve etkililik
Goals: Improve employee well-being, Enable people to do their jobs better Example, look at this person. User-friendly set-up? Sore at the end of the day? Do her job right the first time? Work efficiently? Thus, fit the task to the person to promote safety, quality, and efficiency.

8 Ergonomi biliminin amaçları:
1. İnsanlar tarafından kullanılan araç gereç ve düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması 2. Günlük hayatta karşılaşılan insan kullanımına ve etkileşimine açık olan her şeyin insana uygun tasarımıyla: a. İnsan performansının artması b. İnsan güvenliğinin sağlanması c. İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi d. İnsan mutluluğunun ve doyumunun sağlanması amaçlanır.

9 Üretim sistemleri tasarımlarında ve işletiminde
ergonomik faktörler dikkate alınmazsa; Verim azalır Kayıp zamanlar artar Devamsızlıklar ve işten ayrılmalar artar İşle ilgili hatalar artar İş kalitesi düşer Çalışanların fiziksel ve psikolojik sorunları artar İş kazaları – Meslek Hastalıkları artar

10 çevre – insan etkileşimi olarak tanımlanabilir.
Ergonomi; insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının optimal hale getirilmesi çalışmalarının tümüdür. çevre – insan etkileşimi olarak tanımlanabilir. Ergonomi, insanların anatomik ve antropometrik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve toleranslarını göz önüne alarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karşısında, sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplinli bir araştırma geliştirme aracıdır. Ergonomi; insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşama koşullarının optimal hale getirilmesi çalışmalarının tümüdür. En kısa ve geniş tanımıyla çevre insan etkileşimi olarak tanımlanabilir.

11 “Ergon= Çalışma, Nomikos = Yasa” Ergonomi= Çalışma yasası (Kuralları)
Latincede; “Ergon= Çalışma, Nomikos = Yasa” Ergonomi= Çalışma yasası (Kuralları) Ergonomi sözcüğü, Yunanca "ergo" ve "nomos" sözcüklerinden oluşmaktadır. Ergo (iş) nomos (kural / yasa) anlamına gelmektedir. Ancak bu kelimelerin birleşmesinden oluşan anlam ergonomi sözcüğünün anlamını karşılamaz. Ergonomi insanı gözlemleyerek, çevreye müdahele eden bir disiplindir.

12 Önce vücudumuzu tanıyalım
Hücreler  Dokular  Organlar  Sistemler Dokunma –duyu sistemi:Deri (örtü sistemi) İskelet- kas sistemi (hareket sistemi) Solunum sistemi Kalp dolaşım sistemi Sindirim sistemi Boşaltım sistemi Sinir sistemi İç salgı sistemi (endokrin) Üreme sistemi Ergonomi sözcüğü, Yunanca "ergo" ve "nomos" sözcüklerinden oluşmaktadır. Ergo (iş) nomos (kural / yasa) anlamına gelmektedir. Ancak bu kelimelerin birleşmesinden oluşan anlam ergonomi sözcüğünün anlamını karşılamaz. Ergonomi insanı gözlemleyerek, çevreye müdahele eden bir disiplindir.

13 Önce vücudumuzu tanıyalım
Bu sistemler bir bütün içinde çalışırlar ama İskelet sistemi Kalp dolaşım sistemi Solunum sistemi Sinir sistemi çalışma sırasında ön plana çıkar. İnsan vücudu dinamik bir yapıya sahiptir. Yaş ve çevre koşulları ile değişim içindedir. Zamanla kas gücü azalır, Görme yeteneği azalır, İşitme yeteneği azalır. Ergonomi sözcüğü, Yunanca "ergo" ve "nomos" sözcüklerinden oluşmaktadır. Ergo (iş) nomos (kural / yasa) anlamına gelmektedir. Ancak bu kelimelerin birleşmesinden oluşan anlam ergonomi sözcüğünün anlamını karşılamaz. Ergonomi insanı gözlemleyerek, çevreye müdahele eden bir disiplindir.

14 ERGONOMİNİN AMACI: uyumluluk mobilyalar, el araçları, insan ölçüleri,
Temel ilke: Uyumluluk mobilyalar, el araçları, ekipmanlar, işin gereklilikleri işyeri çevresi insan ölçüleri, yetenekleri kısıtlılıkları beklentileri Ergonominin amacı ve temel ilkesi kısa tanımda ifade edildiği gibi insan çevre uyumunun sağlanmasıdır. Bu uyum sağlanmaya çalışılırken insan ölçüleri, Yetenekleri, kısıtlılıkları, Beklentileri gözlemlenir, insanın çevresindeki mobilyalar, el araçları, ekipmanlar, işin gereklilikleri, işyeri çevresi düzenlenmeye çalışılır. Özetle insanı gözlemleyip çevreye müdahele etme sanatıdır. Çevreye müdahele et İnsanı gözlemle

15 Statik Çalışma Anında Vücutta Meydana Gelebilen Arızalar
Statik Çalışmaya Örnekler Meydana Gelen Şikayetler Sürekli ayakta durma Ayak ve bacak ağrıları, varisler Aralıksız sandalyede oturma Sırt ve boyun ağrıları Oturma yerinin arkalığının yüksek olması durumu Diz, alt ve üst baldır, ayak ağrıları Öne doğru eğilme halinde Omurlar arası ağrılar ve omuz deformasyonu Yana doğru omuz hareketli çalışma Omuz ve üst kol ağrıları Başı devamlı olarak aşırı derecede öne eğimli çalışma Sırt, boyun ağrıları, boyun omurlarında aşınma Herhangi araç ve gerecin uygun olmayan şekillerde tutulması Parmak, bilek ağrıları ve mafsal iltihapları

16 ERGONOMİK TASARIM Kullanımı kolay olmalı Kullanıcıya uygun olmalı
Rahatlığı arttırmalı ERGONOMİK TASARIM Performansı arttırmalı Sağlığı korumalı Ergonomik tasarım kullanıcıya uygun olmalı, kullanımı kolay olmalı, ve rahatlığı artırmalı, sağlığı ve güvenliği artırmalı. Bunlara ilaveten, hızlı, doğru ve hassaas çalışmayı sağlayarak performansı artırmalıdır. Hız Güvenlik Doğruluk, kesinlik, hassasiyet

17 Multidisipliner bir bilimdir.
Bu amaç(lar)a ulaşmak için ergonomi bilimi birçok bilimle iç içe çalışmak zorundadır. Multidisipliner bir bilimdir. Bu amaç(lar)a ulaşmak için ergonomi bilimi birçok bilimle iç içe çalışmak zorundadır. Multidisipliner bir bilimdir. Birçok bilimin katkısı ile faaliyetini yürüten bir bilim alanıdır. Bir iş yerinde, Ergonomik tasarım yapılacaksa, ergonomik riskler saptanacaksa veya herhangi bir ergonomik iyileştirme yapılacaksa antropometri, fizyoloji, tasarım mühendisliği, insan anatomi ve fizyolojisi, tıp, psikoloji vb birçok bilim alanının katkısı ile gerçek bir ergonomik faaliyet yürütülebilir.

18 ERGONOMİYİ OLUŞTURAN BAŞLICA BİLİMLER Antropometri Fizyoloji ve
Biyomekaniktir. Diğer katkıda bulunan bilimler: Fizyoloji, biyoloji Fizik Psikoloji Enformasyon bilimleri Adli tıp İstatistik İşletme yöntemleri Tasarım Yönetim İş psikolojisi Sosyoloji Mühendislik sistemleri Başta fizyoloji biyomekanik ve antropometri olmak üzere birçok bilim alanı katkıda bulunur böylece ergonomik bir uygulama gerçekleştirilebilir.

19 Antropometri İnsan vücut ölçülerinin istatistiksel karakteristikleri ile ilgilenir. Antropometrik veriler elbise mobilya, makine, el aletleri ve tezgah dizaynı için çok önemli bilgiler sağlar.

20 Antropometri

21 Algısal-Bilişsel Ergonomi:
CognitcOİTİVEive Ergonomi (Cognitive-Ergonomi) Asıl çalışma alanı gösterge dizaynıdır. Hata olasılığını en aza indirmek hedeflenir. Kumanda, kontrol düğmeleri, uyarı zilleri, sinyaller, joystickler, direksiyon ve araç-uçak göstergeleri

22

23 Ergonomi bilimi insan çevresindeki streslerle ilgilenir
Ergonomi bilimi insan çevresindeki streslerle ilgilenir. Bu stres çoğunlukla işyerlerindedir.

24 İş Fizyolojisi: İşin gerekliliklerine kas iskelet sisteminin, solunum sisteminin ve Kalp-damar sisteminin yanıtı ne olacaktır? sorusuyla ilgilenir.

25 Biyomekanik: İnsan dokularının özellikleri ve mekanik streslere dokuların yanıtı ne olacaktır? sorusuyla ilgilenir. Makinede çalışan kişilerin olası zararlardan korunması için kask, eldiven maske vb. koruyucu ekipman üretimi biyomekanik desteğiyle başarılabilir Kronik ya da kümulatif bozuklukların oluşmaması için önlem almayı sağlar.

26 Antropometri

27 Antropometri

28 Antropometri KULLANILDIĞI ALANLAR: Raf yüksekliği :
Konveyör yüksekliği: “ Elektrik düğmesinin yerden yüksekliği: Ayakkabı üretimi : Eldiven üretimi : Çalışma masası/ sandalye üretimi

29 Antropometri

30

31 Özet — Nötral duruşlar Boyun düz Omuzlar gevşek Dirsekler yanda
More to cover, but to emphasize these key points. Use slide as bullet points. Principles relevant for any task: Home or work, Not just computer work. Bilekler nötral Sırtta S eğrisi

32 ANROPOMETRİK VERİLERDEN YARARLANILMAZ İSE:
KAS İSKELET SİSTEMİ İNJÜRİLERİ, YORGUNLUK .... SORUNLARI ORTAYA ÇIKAR.

33 İş biliminin temel kavramları
YÜKLENME: Herhangi bir işin yapılabilmesi için gerekenlerin tümünü kapsar. Yüklenme, işin yapılması için kişiden kişiye değişmeyecek özellikler toplamıdır. ZORLANMA: Yüklenmenin kişi üzerinde etkisi. Kişiden kişiye değişir. GEREKENLER: İşin yapılabilmesi için bir takım kişisel ve mental unsurların oluşturulması gerekir. O iş için yapılması gereken şeylerin tümüdür.

34 Yüklenme ile zorlanma arasındaki ilişki
Kişisel Özellikler Zorlanma Yorgunluk

35 Dinamik ve Statik Çalışma Durumlarında Kasların Ekonomik Kullanımına İlişkin İlkeler
Statik kassal çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Statik kuvvet gerektiren durumlarda mümkün olduğunca organ ya da vücut ağırlıklarından yararlanılmalıdır. Tutma kuvveti azami kas gücünün %15’den küçük miktarlarda olmasına özen gösterilmelidir. Makine sistemlerinde, kumanda kollarında en uygun kuvvet yönlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.

36 YORGUNLUK VE DİNLENME Yorgunluk, bir çok durumun tanımlanması için kullanılmaktadır: 1. Dikkatte azalma 2. Algılamanın yavaşlaması ve azalması 3. Güdülenmede azalma 4. Fiziksel ve mental performans hızında azalma 5. Aynı çıktının sağlanabilmesi için daha büyük oranda enerji harcanması 6. Küntlük, yorgunluk ve irritabilite duygusu. Günlük yaşamda yorgunluk değişik kaynakların birikimine bağlı olarak meydana gelmektedir.

37

38 Yorgunluk Yorgunluk, iş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm organizmanın işlevsel yeteneğinin, performansının azalmasıdır. Sürekli performans sınırının üstünde çalışılırken, artan oksijen gereksinimi yeter düzeyde karşılanamadığından anaerobik glikolizin oluşturduğu laktik asit artmaya ve kas lifleri de fazla asit yüzünden şişmeye başlar. Lifler katı bir zarfla sarılı olduklarından ağrı algılayan sinirleri de bu sargı içinde sıkıştırmaya başlarlar.

39 Endüstride yorgunluk kavramı
Yorgunluk kavramına bakış açısına göre bunu çeşitli tanımları mevcuttur. Endüstride yorgunluk başlıca üç ana konuda incelenir. Yorgunluk Hissi: Genellikle uzun süre çalışanlarda olduğu varsayılan bir kavramdır. Yorgunluk hissi kişinin çalışmasını değerlendirmede yalnız başına bir kriter olarak kullanılamaz. Vücutta Fizyolojik Değişmeler: Kalp hızı artar, kan dolaşımı değişir. Vücudun Çalışma Kapasitesi: Kaslarda, kanda biriken asit artar. Çalışma kapasitesi düşer.

40 İşyerinde Yorgunluk Yorgunluğun işaretleri hem objektif hem de sübjektif karakterlidir. En önemli yorgunluk işaretleri şunlardır: Subjektif yorgunluk, uyku hali, işten kaçış duygusu algılamaları Kolay düşünememe Dikkatin azalması Algılama hızının düşmesi Bedensel ve mental faaliyetlerde performans düşüşü.

41

42 İş Molaları İşbilimimde mola; bir vardiya süresi içerisinde işe ilişkin faaliyetlerin durdurulduğu zaman dilimi şeklinde tanımlanır.

43 Mola Türleri İşyerlerinde, yapılan işlerin türüne ve ağırlığına göre, yeteri kadar sıklıkta ve uzunlukta mola süreleri bilimsel olarak tespit edilmeli ve uygulanmalıdır. MOLALAR; Organize edilebilen molalar; işyeri tarafından belirlenmiş ve uygulanmaya konulmuştur. Organize edilemeyen molalar ikiye ayrılır. Keyfi Molaları: Dinlenme amacıyla, işçi tarafından keyfi olarak iş arasına sokulmuş molalardır. Kural olarak, uzun sürmez. Fakat ağır işlerde sıkça görülür. Gizli Molalar: Çalışan kişi, yaptığı işten yorulduğu için, daha önemsiz 2. dereceden bir işle uğraşarak yorgunluğunu gidermeye çalışır. Kısaca çalışmayıp çalışıyor görünmekle aslında, gizli bir mola süresi meydana getirmektedir.

44 Şekil: Mola sonrası işe başlarken artan oksijen gereksinimi
5 dakikadan uzun süren molalardan sonra tekrar işe başlarken vücudun oksijen gereksinimi ilk iki dakika süresinde biraz daha fazladır, ikinci dakika sonuna doğru normal düzeye iner. Şekil: Mola sonrası işe başlarken artan oksijen gereksinimi

45 Şekil: Molaların dinlendirme değeri süresi uzadıkça azalır.
Molanın etkenliği süresi arttıkça azalır, molanın dinlendirme değeri azalan üstel bir fonksiyon biçimindedir. Şekil: Molaların dinlendirme değeri süresi uzadıkça azalır.

46 Şekil: Aynı oranda, farklı mola dağılımının performansa etkisi

47 Mola Ne Zaman Verilmelidir?
Mola düzenlemelerinde dikkate alınması gereken kurallar: Molanın ilk bölümünün dinlendirme değeri en büyüktür. Bu nedenle kısa molalar tercih edilmelidir. Vardiya süresi uzadıkça kısa molaların sıklığı ve süresi artırılmalıdır. Molaların sıklığı bedensel ve zihinsel çalışmanın ağırlığına bağlıdır. Çok ağır işlerde birkaç dakikalık çalışmadan sonra da mola vermek gerekebilir. Aşırı sıcak ve gürültüden dinlenme molaları eğer mola bu ortamın dışında değerlendirilebiliyorsa yararlıdır. Molada başka bir yan iş yapılırsa, molanın değeri kaybolur.

48 Molaların Düzenlenmesi
Mola süresi, pratik olarak şu formülle belirlenir. MS=[(a-4)/4]x0.100 MS: Çalışmanın %'si olarak, molaya ayrılan kısmı a: İşin yapılması için, dakikada gerekli olan enerji miktarı (KCal/dak) 4: Bir insanın dinlenme durumunda l dakikada harcadığı enerji miktarı (KCal)

49 sarfediyorsa Ne kadar dinlenmelidir?
ÖRNEK: Ayakta çalışan l teknik ressam, l dakikada 5 kcal enerji sarfediyorsa Ne kadar dinlenmelidir? MS = [(a-4)/4] x 0.100 MS = [(5-4)/4] x = %25 Çalıştığı sürenin %25'ini dinlenerek geçirmelidir. Dinlenme süreleri, prensip olarak çalışan insanın performansının en düşük olduğu noktalara yerleştirilmelidir. Yapılan araştırmalar, orta ağırlıktaki bir iş için, öğleden önce ve sonra bir dinlenme süresinin gerekli olduğunu göstermiştir. Bunların uzunluğu dak. olmalıdır. Hafif işlerde 5'er dakika yeterlidir.

50 Kötü ergonomik tasarımın sonuçları
Discomfort  kronik ağrı Kaza  zedelenme-injüri Yorgunluk  kaza-hata olasılığı artışı C. Trauma  işe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları

51 İnsan makine ilişkisi İNSAN MAKİNE

52 İnsan makine ilişkisi

53 İnsan makine ilişkisi

54 Temel ilke süreçte gizlidir.
Ergonomi süreçtir... Temel ilke süreçte gizlidir.

55 Ergonomide ilk iş tehlikeleri belirlemektir.

56 Riski saptayamazsan önlem alamazsın…

57 Ergonomi stresi azaltma sanatıdır.

58 Ergonomik iyileştirme
Ergonomi stresi azaltma sanatıdır. Ergonomik iyileştirme Hazard: Manual wire welding is a primary element in ship construction and repair.  The use of standard straight welding "whips" forces the worker to flex the wrist towards the little finger side.  Carpal Tunnel Syndrome may also be associated with the use of straight welding whips. Solution: A bent-tip wire-welding handle (see photo) allows the worker to maintain a more natural or neutral wrist posture than straight "whips."  In this manner, the tool, not the wrist is bent. ÖNCE SONRA

59 Ergonomik iyileştirme
Ergonomi stresi azaltma sanatıdır. Ergonomik iyileştirme Hazard: Manual wire welding is a primary element in ship construction and repair.  The use of standard straight welding "whips" forces the worker to flex the wrist towards the little finger side.  Carpal Tunnel Syndrome may also be associated with the use of straight welding whips. Solution: A bent-tip wire-welding handle (see photo) allows the worker to maintain a more natural or neutral wrist posture than straight "whips."  In this manner, the tool, not the wrist is bent. ÖNCE SONRA

60 Ergonominin bir amacı da kazaları önlemek ve rahatlıktır

61 Ergonomik Programın Elemanları
TEHLİKE ÖNLEME VE KONTROL (Hazard Prevention and Control) İŞYERİ ANALİZİ (Workplace Analysis) BİLİNÇLENDİRME VE EĞİTİM (Education and Training) SAĞLIK HİZMETİ (Health Care Management) Given the spiraling numbers and costs of these disorders, you might be wondering how the AF Medical Service has responded. On March 6, 1998, an interim ergonomics policy was signed into effect by Gen Mabry, requiring implementation of integrated risk-based ergonomics programs “to specifically and prudently address WMSDs”. These programs must contain the elements shown in the slide. The program elements are typical of all effective occupational safety and health programs. PROGRAMI GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME (Program Evaluation and Review) 17 16 17

62 Ergonomi konusunun yer aldığı Mevzuat:
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Yasası 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği-MÜLGA 2. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 3. Titreşimli aletle çalışma Yönetmeliği 4. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 5. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Given the spiraling numbers and costs of these disorders, you might be wondering how the AF Medical Service has responded. On March 6, 1998, an interim ergonomics policy was signed into effect by Gen Mabry, requiring implementation of integrated risk-based ergonomics programs “to specifically and prudently address WMSDs”. These programs must contain the elements shown in the slide. The program elements are typical of all effective occupational safety and health programs. 16 17 17

63 Çalışma alanı (yüzeyi) tasarımı
Bir çalışma ortamı çalışanın dengeli vücut pozisyonunun devamını sağlamalıdır. Ayakta dururken veya otururken omurga aynı pozisyonda olmalıdır. Çalışana rahat hareket olanağı veren çalışma ortamı olmalı

64 Işıklandırma sistemi;
iyi bir genel aydınlatma sağlamalı, Gerekli olan yerlerde masa aydınlatması sağlamalı Yansıma, parlama ve kamaşmayı önlemeli El araç -gereç ve ekipmanları; omuza baskı yapabilecek, kontak strese neden olabilecek Ağır el araçlarından kaçınmalı, Uygunsa kol desteği gereklidir Ayak desteği olmalı Diz arkasına bası engellenmeli

65 Kişisel özellikler: İnsan ölçüleri Yaş Eğitim Cinsiyet Hamilelik Solaklık Psikolojik durum Alkol kullanma Sigara kullanma

66 RİSKLİ OTURMA POZİSYONLARI
Sandalyede çok yüksekte oturmak (bel ve boyun injürisi), Başın öne eğilmesi, (Boyun injüri) Bel desteği olmadan oturmak (Bel ağrısı) Kollar yıkarda çalışmak (omuz travması) Bilek eğik pozisyonda çalışmak (bilek, omuz ağrısı) Önkol desteği olmadan çalışmak (bel-omuz ağrısı)

67

68 İdeal oturma pozisyonu:
Kalça, diz ve bilek açıları 90 ° daha fazla olmalı Beden açısı 30 ° den fazla olmamalı Üst kol yere 20 ° aşı yapmalı Dirsek açısı 90° ila 120° olmalı Önkol yere 20 °- paralel durmalı Ön kol desteği olmalı Baş omurganın devamıdır. Bilek önkolun devamıdır.

69 Çalışma yüzeyinde bakış açısı 10° ile 30° değişmelidir.
İdeal bakma açısı : Çalışma yüzeyinde bakış açısı 10° ile 30° değişmelidir.

70 İş istasyonu tasarımında akla ilk gelen temel düzenlemeler; oturak, ekran ve masa üzerinde yoğunlaşmıştır. Bununla ilgili dünyanın pek çok yerinde kurulmuş enstitülerde standartlar oluşturulmuştur. Çalışma masasının düzenlenmesi sırasında uyulması gerekli standartlar şunlardır: Masa yüksekliği: cm Ekrana bakış mesafesi: cm. Masa kalınlığı: 2.5 cm Çalışma alanı genişliği: En az 71.3 cm. Bilgisayar ve döküman için ek alan gereklidir. Göz - Ekran ilişkisi: Ekranın tepe noktası göz hizasında olmalıdır. Bakış açısı: derece Sandalye oturma genişliği (en az): 51.0 cm. Diz-masa mesafesi (en az): 38.1 cm

71 BİRİKİMSEL ZEDELENME HASTALIKLARI

72 Birikimsel zedelenme hastalıkları
İş kaybı İşten kalma Tazminatların “en önemli nedeni”

73 Tanım AĞIR, TEKRARLANAN ya da SÜREKLİ GÜÇ HARCAMASI gerektiren iş aktivitelelerinin yol açtığı, ağırlaştırdığı kas iskelet sistemi hastalıklarıdır.

74 Tanım Tendonlar, Tendon kılıfları, İlişkili kaslar ve kemikler El, bilek, dirsek, omuz, Boyun, bel ve sırtı ilgilendiren hastalıklardır.

75 “Yeni değildir” Bernardino Ramazzini, 1713 Gray, 1893 Mayo klinik, 1910, Carpal Tünel Sendromu İsviçre sigortası (1927) Tekrarlanan zorlamaya bağlı tenosinovit 1931, sigorta tazminatları arasına kas-iskelet sistemi hastalıkları dahil edildi İşle ilgili kas-iskelet sistemi hastalıkları ABD’nin bir çok eyaletinde tazminatlı oldu. 1970’de ABD’de Mesleki Güvenlik ve Sağlık yasasının çıkartılması ile İİBZH bildirimi artmıştır.

76 “Yaygınlık”

77 “Yaygınlık” ABD’ de yapılan bir araştırmada,
1993 yılında yeni olgu saptanmış, Bu olguların; %64’ü kadın %70’i üretim, işleme ve hizmet sektörlerinde çalışmakta %5 Yönetim işleri

78 “Yaygınlık” Hollanda’da işçide yapılan bir araştırmada (1998), İşçilerin %30.5’inin Son 12 ayda “Boyun ya da üst ekstremite” sorunu olduğu belirlenmiştir. Belçika’da %39.7 İngiltere’de %17.0 İsveç’te erkeklerde %20 (Her hafta iş bitimi) kadınlarda %33

79 Patogenez KİŞİSEL FAKTÖRLER Yaralanma ya da hastalıklar Yaş Vitamin eksiklikleri Cinsiyet Obezite

80 İŞLE İLGİLİ Yinelenen ya da sürekli yapılan iş

81 İŞLE İLGİLİ Aşırı kuvvet

82 İŞLE İLGİLİ Belirli postürlerde çalışmak
Lokalize mekanik temas baskıları

83 İŞLE İLGİLİ Düşük sıcaklık Vibrasyon

84 Ergonomik çalışmaların
ÖZETLE- Ergonomik çalışmaların 2 boyutu vardır 1-İnsan ve çevre etkileşiminin bilimsel olarak incelenmesi 2-Elde edilen sonuçların tasarım ve uygulamalar için kullanılması

85 Ergonomik tasarımlarda göz önüne alınacak hususlar;
ÖZETLE- Ergonomik tasarımlarda göz önüne alınacak hususlar; Sistemler; Antropometrik ölçülere Anatomik – Fizyolojik özelliklere Yeteneklere – Becerilere Kendisini geliştirmeye Yanlışı telafi etmeye uygun olmalıdır

86 ÖZETLE-Ergonomik tasarımlarda göz önüne alınacak hususlar;
İnsanın meslek hastalığı ve iş kazası riski en az olmalı Zorlanma düzeyi mesai boyunca sürdürülebilir olmalı Tehlike sinyallerinin özel bir ayırdedilebilirliği olmalı Sinyaller; Kolay algılanabilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir olmalı Birbirleri ile ilgili kumanda elemanları birbirlerine yakın olmalı Sistem içindeki nesneleri tutma ve taşımak kolay olmalı Tehlike anında hızla yer değiştirmek olanaklı olmalı Çevre koşulları ergonomik sınırlar içinde olmalı Yapılan iş tekdüze olmamalı Sosyal ve kişisel gereksinimleri karşılamalı

87 Birikimsel zedelenme hastalıkları
Repetitive Strain Injuries (RSIs) Cumulative Trauma Disorder (CTD) Work Related Musculoskletelal Disorders Strain Injuries Sprain Injuries

88 Birikimsel zedelenme hastalıkları
Kümülatif travma hastalıkları Travma hastalıkları İşle ilgili kas-iskelet sistemi hastalıkları Repetitif zorlanma zedelenmeleri, Aşırı zorlanma zedelenmeleri, Aşırı kullanım sendromları

89 Birikimsel zedelenme hastalıkları
1. Patogenezlerinde mekanik ve fizyolojik süreçleri birlikte bulundururlar. 2. Gelişmesi için haftalar, aylar ya da yıllar gerekir. 3. İyileşme için de aylar, yıllar gerekmekte ve tam iyileşme sağlanamamaktadır. 4. Semptomlar nonspesifiktir, iyi lokalize edilemezler ve epizodiktir. 5. Sıklıkla bildirilmez.

90 Birikimsel zedelenme hastalıkları
Üst Ekstremitenin İşle İlgili Birikimsel Zedelenme Hastalıkları PATOGENEZ KİŞİSEL Yaralanma ya da hastalıklar( DM, Romatoid artrit) Hormonal faktörler Yaş Vitamin eksiklikleri Cinsiyet (kadınlar) Bileğin şekli ve kalınlığı Psikososyal faktörler

91 Birikimsel zedelenme hastalıkları
İŞLE İLGİLİ Tekrarlayan ve sürekli zorlamalar Sürekli el-kol postürü Hızlı yinelenen hareketler Mekanik baskı uygulanması Vibrasyon Soğuk ortamda çalışmak İşin organizasyonu

92 Birikimsel zedelenme hastalıkları

93 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Karpal Tünel Sendromu El bileğinin tekrarlayan şekilde öne-arkaya bükülmesi Hızlı bilek çevirme, eli bilekten sağa-sola yatırma Parmakla baskı uygulama Tutam hareketi Parlatma Cilalama, Bileme Törpüleme Çekiçle dövme Montaj Daktilo, bilgisayar Ev işleri, halıcılık Müzisyen, cerrah

94 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Epikondilit, Tenisçi dirseği Dirsek bükülmüşken el bileğinin dışa döndürülmesi, el bileğinin arkaya bükülmesi,Silkme tarzında atma ya da çarpma hareketi Vidalama , küçük parçaların montajı Çekiçle dövme Tenis ve bowling oynama Müzisyenler

95 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Boyun gerilim sendromu Boyun, omuz ve kolun uzun süreli statik duruşu, omuzda ya da elde uzun süreli yükler taşınması Bant montajı Küçük parça montajı, Paketleme Elde ya da omuz üstünde yük taşıma

96 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Pronator teres sendromu Önkolun hızla dışa çevrilmesi, güçlü olarak dışa çevrilmesi, yada elbileğinin öne bükülmesi ile beraber dışa çevrilmesi Parlatma, cilalama, törpüleme, bileme

97 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Radyal tünel sendromu Önkolun içe yada dışa doğru çevrilmesi ile birlikte elbileğinin tekrarlı şekilde öne bükülmesi El aletleri kullanımı

98 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Omuz kirişleri yangısı, rotator kaf sendromu Kol gerilmiş, dirsekten 60 dereceden fazla bükülmüşken omuzdan kaldırma ve çekme hareketi, sürekli dirsekten kaldırma, omuz hizası yukarısında elle yapılan işler, omuzda taşıma, fırlatma hareketi Zımba pres operatörleri, baş hizasının üstünde yapılan montaj, kaynak, boya, araba tamiri gibi işler, bant montajı, paketleme, yükleme, erişme hareketi, kaldırma işi

99 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Bilekte kiriş yangısı Bileğin güçlü olarak öne yada arkaya bükülmesi, güçlü olarak dışa yatırılması Zımba pres operatörleri, montaj işleri, telgraf ve pense kullanıcısı

100 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER De Quarvain hastalığı El bileği hareketleri, parmaklarla güç uygulayarak el bileğinin öne yada arkaya bükülmesi, el bileğinin hızlı döndürülmesi Parlatma, cilalama, törpüleme, bileme, zımba pres operatörleri, cerrah, kasap, pense kullanımı, testere kullanımı, elle kavranıp döndürülerek kontrol edilen araçlar (motosiklet), vidayı yatağına yerleştirme işi, elle burma işi

101 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Tetik parmak Parmakların tekrarlayan bükülmesi, el ayasının aşırı gerilmesi hareketi Tetik parmağıyla yapılan işler, elin fazla açılmasını gerektiren aletlerin kullanımı

102 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Ulnar sinir tuzağı, Guyon tüneli sendromu El bileğinin uzun süreli öne yada arkaya bükülmesi, hipotenar tepeye baskı, ulnar yarığa baskı Halıcılık, pense kullanımı, askerlik, çekiçle dövmek, müzisyen

103 Birikimsel zedelenme hastalıkları
HASTALIK VÜCUT HAREKETİ TİPİK İŞLER, MESLEKLER Raynaud fenomeni Titreşimli aletler tutmak, Kan akımını engelleyen el aletleri ile çalışmak Motorlu testere, Tepkili çekiç, Törpüleme, Boya kazıma, Soğuk ortamda çalışmak

104 Birikimsel zedelenme hastalıkları

105 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
SÜRVEYANS UYGULAMALARI Kas iskelet sistemi hastalıklarının işle ilişkileri yönünden değerlendirilmesini, Var olan verilerin periyodik olarak değerlendirilmesini Programın uygulanmasına paralel olarak ya da işyeri ve çalışma koşullarında önemli değişiklikler söz konusu olduğunda işyerlerinin risk faktörleri açısından proaktif değerlendirilmesini kapsamaktadır.

106 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
SÜRVEYANS UYGULAMALARI, İşçi taramaları ve tıbbi muayeneleri ile desteklenmelidir, Tarama yöntemlerinin sensitiviteleri ve spesifiteleri yüksek değildir.

107 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
GÖREV ANALİZİ Çalışma ortamında risk faktörleri varsa, ayrıntılı değerlendirmeler gerekir, Görev analizinin 4 evresi vardır; 1. İşin dökümentasyonu 2. Streslerin analizi 3. Müdahale tasarımı, 4. Müdahale etkinliğinin değerlendirilmesi

108 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
1. İşin dökümantasyonu Görev neden yapılmaktadır? Üretim miktarı ve kalite beklentisi nedir? Görevin yapılması için gerekli eleman sayısı nedir? Her bir görev aşamasının yapılabilmesi için gerekli adımlar nedir? Uzanım mesafelerinin belirlenmesi için çalışma yerinin basit krokisi ve ölçüleri Üretim sürecinde kullanılan parça ve maddeler İşin yapılması için gerekli araçlar İş istasyonu ve yakınındaki koşullar

109 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
2. İş Faktörlerinin Analizi Stresler belirlenir ( işçi değerlendirmesi), sıralanır ve ağırlıklandırılır. İşyeri gözlemi, Ölçümler, Video kayıtları

110 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
YİNELENEN ve SÜREKLİ OLAN ÇALIŞMA Her saatte ya da vardiyadaki çalışma sayısı iş standardı ve yöntem analizleri ile belirlenir. Yinelenen hareketler, Yapılan uygulamaların hızı ve frekansı Uygulama döneminin arasındaki toparlanma döneminin süresi

111 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
ZORLU ÇALIŞMA Çalışma yönteminin basamaklarının gözlenmesiyle kuvvetler belirlenebilir. Kuvvetler, çalışma döngüsünün başlangıcından uygulamanın sonuna kadar değişir. Kuvvet gereksiniminin değerlendirilmesinde aşağıdaki faktörler göz önüne alınmalıdır; Ağırlık, direnç ve reaksiyon kuvvetlerinin boyutu, Sürtünme etkisi, Denge Tempo Eldivenler

112 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
DURUŞ BİÇİMİNE BAĞLI STRESLER Uzanım mesafeleri, Dirsek yüksekliği, Gövdenin arkasına erişme, Tam dirsek fleksiyonu, Ulnar, radial bilek deviasyonu, Bilek fleksiyonu, Tam bilek ekstansiyonu açılarından değerlendirme yapılmalıdır İşin gözlenmesi ya da video kayıtları kullanılır. Analizde, boyun, dirsek, bilek el vb tüm eklemler kapsanmalıdır.

113 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
LOKALİZE MEKANİK STRESLER Lokalize temas stresi, vücudu etkileyen kuvvetin temas yüzeyine bölünmesiyle hesaplanır. İş istasyonu ve araçların özelliği nedeni ile kuvvetler eşit yayılım göstermeyebilir. Analizde ortalama ve pik stresler gözönüne alınmalıdır.

114 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
DÜŞÜK SICAKLIK DERECELERİ Aracın tutulması ve ince işin yapılmasını, periferik dolaşımı var olan nörolojik bir hastalığın semptomlarını etkiler Deri sıcaklığının 20ºC altına düşmesi durumunda yan etkiler ortaya çıkabilir.

115 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
VİBRASYON Vibrasyonun, yumuşak doku üzerine doğrudan etki yaptığı çalışanların çalışma materyalini tutma ve kullanma etkinliğini değiştirir.

116 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
ORGANİZASYONEL FAKTÖRLER Ergonomik stres işçilerle görüşülerek belirlenir. Tüm işçilere aynı sorular sorulmalı Yönlendirici olunmamalıdır. Değerlendirme için işçilerin algıladıkları çalışma şiddeti ya da rahatsızlığı puanlamaları istenebilir

117 Üst ekstremite iibzh’nın kontrolü
YÖNETİM SORUMLULUĞU İŞÇİ KATILIMI EĞİTİM İŞÇİ BİLDİRİMLERİ VAR OLAN KAYITLARIN ANALİZİ İŞ DEĞERLENDİRMESİ TARAMA SİSTEMİ BZH TIBBİ YÖNETİM VE DEĞERLENDİRMESİ TIBBİ DEĞERLENDİRME TIBBİ TEDAVİ VE KAYIT İŞ ANALİZİ VE DÜZENLENMESİ (TASARIM) BZH RİSKLERİNE YÖNELİK İŞ ANALİZİ İŞ MÜDAHALESİ VE İZLEME İİBZ İİBZ KAYDI BELİRGİN ÇÖZÜM

118 iibzh’nın kontrolü Olası çözümleri araştır, Olası sonuçları belirle
1. Konuyu tanımla; İhtiyaçları belirle, Olası çözümleri araştır, Olası sonuçları belirle Etkilenecek olan işçilerle işbirliği yap 2. Hedefini belirle Ergonomik hedefler ne olacak Bu hedeflere ulaşabilmek için stratejiler Programın amaçları ve zaman çizelgesini oluştur. Kaynaklar ve bilgi için ergonomistler ile görüş

119 iibzh’nın kontrolü İşçileri çalışırken videoya al
3. Araştırma Yap İşçilerle görüşme ya da araştırma yap İşçileri çalışırken videoya al Durum analizi raporunu hazırla Kaynaklar ve bilgi için ergonomistler ile görüş Öneriler geliştir Toplanan verileri değerlendir Belirlenen problemleri sorgulamaya ya da önlemeye yönelik uygulamalar geliştir, İşçiler ve yöneticiler için eğitim materyali geliştir

120 iibzh’nın kontrolü Çözümleri normal çevrede uygula
5. Bu programları yürüt Önerilen çözümleri test et Çözümleri normal çevrede uygula İşçilerin yorumlarını ve onların ürettikleri çözümleri dikkate al İşçileri eğit İşin yeni biçimine uyumun sağlanması için işçilerin eğitimine devam et Stresin azaltılması için egzersiz ve dinlenme aralarının etkili kullanılması konusunda eğitim ver.

121 ŞİMDİ ÇAY VAKTİ


"Ergonomi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları