Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 | İZMİR. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016 KURULUŞ KANUNU 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı Kanun ve bunu tadil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 | İZMİR. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016 KURULUŞ KANUNU 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı Kanun ve bunu tadil."— Sunum transkripti:

1 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 | İZMİR

2 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016 KURULUŞ KANUNU 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı Kanun ve bunu tadil eden 3223 sayılı Kanun, 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5330 sayılı Kanunla bugünkü özerk ve demokratik yapısına kavuşmuştur. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır.

3 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016 TEŞKİLAT YAPISI Merkez Birliği (Ankara’da) 16 Bölge Birliği (İzmir Bölge Birliği bunlardan birisidir) 1.625 Tarım Kredi Kooperatifi 184 Hizmet Bürosu 1.100.000 çiftçi ortağı ile Türkiye’mizin en büyük çiftçi ailesidir. Toplam çalışan sayısı 7.250’dir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1.1 Milyon Ortak 16 Bölge Birliği 1.625 Birim Kooperatif 184 Hizmet Bürosu

4 TEŞKİLAT YAPISI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU – DENETİM KURULU İDARE Kooperatiflerimizde ortaklarımızdan oluşan 5 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Denetim Kurulu Üyesi, Bölge Birliklerimizde ortaklarımızdan oluşan 7 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Denetim Kurulu Üyesi, Merkez Birliğimizde ortaklarımızdan oluşan 9 Yönetim Kurulu Üyesi, 3 Denetim Kurulu Üyesi ile birlikte yeteri kadar sayıda çalışanımız mevcuttur. Kooperatif, Bölge ve Merkez Birliği Genel Kurulları 4 senedi bir yapılmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

5 AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI 1- Ortaklarının; a- Kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, b- Mahsüllerini değerlendirmek, c- Müştereken faydalanabilecekleriher çeşit makina ekipman ve tesisleri temin etmek, 2- Ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin; a- Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak ve bu amaçla kuruluşlara iştirak etmek, b- El sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek, c- Meslski ve teknik yönden bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel konularla ilgili faaliyette bulunmak, kurslar açmak ve seminerler düzenlemek, 3- Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

6 ORTAKLIK ŞARTLARI A-Bir Üreticinin Kooperatife Ortak Olabilmesi İçin: a- Medenî hakları kullanma yeterliğine sahip olması, b- Kooperatif bölgesinde, kendisine ait arazi üzerinde tarımsal bir işletmeye sahip olması veya Merkez Birliğince tespit edilecek esas ve ölçülerde büyük ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık, arıcılık, ipekböcekçiliği, balıkçılık, yaş meyve ve sebze üreticiliği ve benzer konulardan herhangi birinde üretim faaliyetinde bulunması, c- Üretimdeki kazançları müşterek olan başka bir ortağın aile fertlerinden olmaması, (Ancak, müşterek ve iştirak hâlindeki toprak mülkiyeti, ayrı ayrı ortak olmaya mani değildir.) d- Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinde ortak olmaması, e- Ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmaması, faizle para veya mal olarak kredi vermemesi, f- Tarım kredi kooperatifleri, bölge birlikleri ve Merkez Birliği personeli olmaması. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

7 ORTAKLIK ŞARTLARI B-Tüzel Kişiler ile Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Ortak Olabilmeleri İçin: a-Kooperatifin çalışma alanı içerisinde faaliyet göstermesi, b-Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinin ortağı olmaması, c-Yetkili organlarınca ortaklığa ilişkin karar alınması ve söz konusu kararın bir suretinin kooperatife ibraz edilmesi, d-Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmaması, faizle para veya mal olarak kredi vermemesi, Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

8 KREDİLER 1- İşletme kredileri ( Vadesi 1 yıla kadar olan krediler) a- Nakdi krediler b- Ayni krediler (Ortakların kimyevi gübre, yem, tohum, motorin, fidan-fide, zirai ilaç vb. zirai ihtiyaçları) 2- Yatırım kredileri (Vadesi 4 yıla kadar olan krediler) (Traktör ve her tür alet makina, hayvan, sulama malzemeleri, seracılık vb.) 3- Tüketim kredileri (Ortakların tarımsal olmayan tüketim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik krediler) 4- Faizsiz krediler

9 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016 KREDİLER Tarım Kredi Kooperatifleri 2015 yılında toplam kullandırdığı 6.405.665.266 TL ile ülkemizdeki tarımsal kredi kullandıran en büyük 2. kuruluştur. İzmir Bölge Birliği ise 2015 yılında 1.158.751.206 TL kredi kullandırmıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır.

10 KREDİLER Tarımsal kredi faizlerinde sübvansiyon uygulaması bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, sübvansiyonlu kredi kullandıran iki kurumdan birisidir. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

11 KREDİLER Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarımsal Kredi faiz oranları - İşletme kredileri için yıllık % 8 - Yatırım Kredileri için yıllık % 10’dur. Bu oranlar üzerinden olmak üzere; - Hayvancılık, sulama ve seraların modernizasyonunda % 100 faiz sübvansiyonu (0 faiz) - Kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin, vb. tüm işletme kredilerinde % 50 faiz sübvansiyonu (% 4 faiz) - Diğerlerinde % 25 faiz sübvansiyonu

12 KREDİLER Ortak başına kullandırılabilen kredi limitleri: Kooperatif yetkisi: Ortak başına 50.000.-TL’ye kadar olan kredi taleplerini kooperatifler değerlendirir. Bölge Birliği yetkisi: Ortak başına 250.000.-TL’ye (Bölge Birliklerinin ölçeklerine göre bu rakam 150.000-250.000-.TL arasında değişebilir) kadar olan kredi taleplerini Bölge Birlikleri değerlendirir. Merkez Birliği yetkisi: Ortak başına 1.000.000.-TL’ye kadar olan kredi taleplerini Merkez Birliği değerlendirir. 1.000.000.-TL’nin üstündeki talepler Merkez Birliği Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

13 HİZMETLERİMİZ Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerin ihtiyacı olan tohum, kimyevi gübre, zirai ilaç, yem, motorin, tarımsal alet makine, sulama malzemeleri ve sistemleri, tüketim malzemeleri, fide fidan, sera örtüsü ve malzemeleri, bağ örtüleri, direk, tel vb. ürünleri kendi şirketlerince üretim ya da sözleşmeler yoluyla firmalardan, en kaliteli ve uygun şartlarda peşin ve kredili olarak karşılamaktadır. Tüm Kooperatifler sigorta acenteliği yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarım Kredi Şirketler Topluluğu çiftçimize uygun tarımsal girdi ve ekipman tedariki için tek adres olmayı hedeflemektedir.

14 ÜRÜN DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ Tarım Kredi Kooperatifleri, Üreticilerin tüm tarımsal girdi ihtiyaçlarının temini yanında üretmiş oldukları ürünleri de imkanlar ölçüsünde alarak ürünlerini değerlendirmektedir. Bu şekilde hem ürünleri değer fiyattan alınmakta, hem de piyasayı dengeleyici görev üstlenmektedir. İzmir Bölge Birliği olarak alımı yapılan ürünler: Mısır, buğday, arpa, zeytin, kuru incir, mısır silajı, kuru yonca Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

15 TEKNİK HİZMET Bünyemizde bulunan (kurum ve iştirak) ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler Tarım Bakanlığı teknik elemanları ile işbirliği içinde üreticilerin bağına, bahçesine, tarlasına, ahırına ziyaretlerde bulunarak daha bilinçli bir üretim için teknik hizmet vermektedirler. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır.

16 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016 TARIM KREDİ ŞİRKETLER TOPLULUĞU Gübretaş A.Ş. (Kimyevi gübre ve bitki besleme imalatı, satışı) Tarım Kredi Yem A.Ş. (Karma hayvan yemi üretimi) (9 fabrika) Tareks A.Ş. (Patates, mısır, hububat tohumluğu üretimi) Tareks hayvancılık A.Ş. (Büyükbaş- küçükbaş hayvan üretimi, ithalatı ve satışı) İmece Plastik A.Ş. (Sera örtüsü üretimi) T.K. Plastik A.Ş (Sulama borusu üretimi) Tarkim A.Ş. (Zirai ilaç üretimi) Tarım Kredi Gıda A.Ş. (Ayçiçek yağı, zeytin yağı, zeytin) Tarım Kredi Süt A.Ş. (Süt ürünleri, yoğurt, peynir, tereyağı imalatı) Tarnet A.Ş. (Bilişim, iletişim) Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır.

17 İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ 231 Kooperatif 565 personel (212’si ziraat mühendisi) 18 satış bürosu 140.000 ortak Bölge Birliğine bağlı 5 ilde 231 kooperatif ve 18 satış bürosu ile 212’si ziraat mühendisi 565 personel 140.000 ortağımıza hizmet vermektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

18 İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİN 2015 YILINDAKİ BAŞLICA FAALİYETLERİ Kullandırılan kredi miktarı: 1.158.751.206 TL Kimyevi gübre satışı: 170.000 ton Karma hayvan yemi: 100.000 ton Kömür: 53.000 ton Motorin: 41.250.000 lt Sera örtüsü: 2.000 ton Sebze fidesi: 14.000.000 adet Zirai ilaç: 21.500.000 TL Büyükbaş-küçükbaş hayvan: 6.500 baş Ürün alımı: 25.000 ton Sigorta üretimi: 50.000.000 TL Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

19 Alper VERİM Bölge Müdür Yrd. TEŞEKKÜR EDERİZ… TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ


"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 | İZMİR. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016 KURULUŞ KANUNU 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı Kanun ve bunu tadil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları