Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ"— Sunum transkripti:

1 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
| İZMİR

2 KURULUŞ KANUNU 1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı Kanun ve bunu tadil eden 3223 sayılı Kanun, 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5330 sayılı Kanunla bugünkü özerk ve demokratik yapısına kavuşmuştur. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

3 TEŞKİLAT YAPISI 1.1 Milyon Ortak 16 Bölge Birliği
Merkez Birliği (Ankara’da) 16 Bölge Birliği (İzmir Bölge Birliği bunlardan birisidir) 1.625 Tarım Kredi Kooperatifi 184 Hizmet Bürosu çiftçi ortağı ile Türkiye’mizin en büyük çiftçi ailesidir. Toplam çalışan sayısı 7.250’dir. 1.1 Milyon Ortak 1.625 Birim Kooperatif Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 16 Bölge Birliği 184 Hizmet Bürosu Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

4 YÖNETİM KURULU – DENETİM KURULU
TEŞKİLAT YAPISI GENEL KURUL YÖNETİM KURULU – DENETİM KURULU İDARE Kooperatiflerimizde ortaklarımızdan oluşan 5 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Denetim Kurulu Üyesi, Bölge Birliklerimizde ortaklarımızdan oluşan 7 Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Denetim Kurulu Üyesi , Merkez Birliğimizde ortaklarımızdan oluşan 9 Yönetim Kurulu Üyesi, 3 Denetim Kurulu Üyesi ile birlikte yeteri kadar sayıda çalışanımız mevcuttur. Kooperatif, Bölge ve Merkez Birliği Genel Kurulları 4 senedi bir yapılmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

5 AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
1- Ortaklarının; a- Kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, b- Mahsüllerini değerlendirmek, c- Müştereken faydalanabilecekleriher çeşit makina ekipman ve tesisleri temin etmek, 2- Ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin; a- Üretim ve zaruri tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak ve bu amaçla kuruluşlara iştirak etmek, b- El sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek, c- Meslski ve teknik yönden bilgilerini artırmak, sosyal ve kültürel konularla ilgili faaliyette bulunmak, kurslar açmak ve seminerler düzenlemek, 3- Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acentalığı yapmak. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

6 ORTAKLIK ŞARTLARI A-Bir Üreticinin Kooperatife Ortak Olabilmesi İçin: a- Medenî hakları kullanma yeterliğine sahip olması, b- Kooperatif bölgesinde, kendisine ait arazi üzerinde tarımsal bir işletmeye sahip olması veya Merkez Birliğince tespit edilecek esas ve ölçülerde büyük ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık, arıcılık, ipekböcekçiliği, balıkçılık, yaş meyve ve sebze üreticiliği ve benzer konulardan herhangi birinde üretim faaliyetinde bulunması, c- Üretimdeki kazançları müşterek olan başka bir ortağın aile fertlerinden olmaması, (Ancak, müşterek ve iştirak hâlindeki toprak mülkiyeti, ayrı ayrı ortak olmaya mani değildir.) d- Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinde ortak olmaması, e- Ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmaması, faizle para veya mal olarak kredi vermemesi, f- Tarım kredi kooperatifleri, bölge birlikleri ve Merkez Birliği personeli olmaması. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

7 ORTAKLIK ŞARTLARI B-Tüzel Kişiler ile Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Ortak Olabilmeleri İçin: a-Kooperatifin çalışma alanı içerisinde faaliyet göstermesi, b-Aynı zamanda başka bir tarım kredi kooperatifinin ortağı olmaması, c-Yetkili organlarınca ortaklığa ilişkin karar alınması ve söz konusu kararın bir suretinin kooperatife ibraz edilmesi, d-Tarımsal amaçlı kooperatifler hariç, ortak mahsulleri üzerinde ticaret ve komisyon işi yapmaması, faizle para veya mal olarak kredi vermemesi, Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

8 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016
KREDİLER 1- İşletme kredileri ( Vadesi 1 yıla kadar olan krediler) a- Nakdi krediler b- Ayni krediler (Ortakların kimyevi gübre, yem, tohum, motorin, fidan-fide, zirai ilaç vb. zirai ihtiyaçları) 2- Yatırım kredileri (Vadesi 4 yıla kadar olan krediler) (Traktör ve her tür alet makina, hayvan, sulama malzemeleri, seracılık vb.) 3- Tüketim kredileri (Ortakların tarımsal olmayan tüketim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik krediler) 4- Faizsiz krediler Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

9 Tarım Kredi Kooperatifleri
KREDİLER Tarım Kredi Kooperatifleri 2015 yılında toplam kullandırdığı TL ile ülkemizdeki tarımsal kredi kullandıran en büyük 2. kuruluştur. İzmir Bölge Birliği ise 2015 yılında TL kredi kullandırmıştır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

10 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016
KREDİLER Tarımsal kredi faizlerinde sübvansiyon uygulaması bulunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, sübvansiyonlu kredi kullandıran iki kurumdan birisidir. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

11 KREDİLER Tarımsal Kredi faiz oranları
- İşletme kredileri için yıllık % 8 - Yatırım Kredileri için yıllık % 10’dur. Bu oranlar üzerinden olmak üzere; - Hayvancılık, sulama ve seraların modernizasyonunda % 100 faiz sübvansiyonu (0 faiz) - Kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin, vb. tüm işletme kredilerinde % 50 faiz sübvansiyonu (% 4 faiz) - Diğerlerinde % 25 faiz sübvansiyonu Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

12 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016
KREDİLER Ortak başına kullandırılabilen kredi limitleri: Kooperatif yetkisi: Ortak başına TL’ye kadar olan kredi taleplerini kooperatifler değerlendirir. Bölge Birliği yetkisi: Ortak başına TL’ye (Bölge Birliklerinin ölçeklerine göre bu rakam TL arasında değişebilir) kadar olan kredi taleplerini Bölge Birlikleri değerlendirir. Merkez Birliği yetkisi: Ortak başına TL’ye kadar olan kredi taleplerini Merkez Birliği değerlendirir TL’nin üstündeki talepler Merkez Birliği Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

13 HİZMETLERİMİZ Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerin ihtiyacı olan tohum, kimyevi gübre, zirai ilaç, yem, motorin, tarımsal alet makine, sulama malzemeleri ve sistemleri, tüketim malzemeleri, fide fidan, sera örtüsü ve malzemeleri, bağ örtüleri, direk, tel vb. ürünleri kendi şirketlerince üretim ya da sözleşmeler yoluyla firmalardan, en kaliteli ve uygun şartlarda peşin ve kredili olarak karşılamaktadır. Tüm Kooperatifler sigorta acenteliği yapmaktadır. Tarım Kredi Şirketler Topluluğu çiftçimize uygun tarımsal girdi ve ekipman tedariki için tek adres olmayı hedeflemektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

14 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016
ÜRÜN DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ Tarım Kredi Kooperatifleri, Üreticilerin tüm tarımsal girdi ihtiyaçlarının temini yanında üretmiş oldukları ürünleri de imkanlar ölçüsünde alarak ürünlerini değerlendirmektedir. Bu şekilde hem ürünleri değer fiyattan alınmakta, hem de piyasayı dengeleyici görev üstlenmektedir. İzmir Bölge Birliği olarak alımı yapılan ürünler: Mısır, buğday, arpa, zeytin, kuru incir, mısır silajı, kuru yonca Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

15 TEKNİK HİZMET Bünyemizde bulunan (kurum ve iştirak) ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler Tarım Bakanlığı teknik elemanları ile işbirliği içinde üreticilerin bağına, bahçesine, tarlasına, ahırına ziyaretlerde bulunarak daha bilinçli bir üretim için teknik hizmet vermektedirler. Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

16 TARIM KREDİ ŞİRKETLER TOPLULUĞU
Gübretaş A.Ş. (Kimyevi gübre ve bitki besleme imalatı, satışı) Tarım Kredi Yem A.Ş. (Karma hayvan yemi üretimi) (9 fabrika) Tareks A.Ş. (Patates, mısır, hububat tohumluğu üretimi) Tareks hayvancılık A.Ş. (Büyükbaş-küçükbaş hayvan üretimi, ithalatı ve satışı) İmece Plastik A.Ş. (Sera örtüsü üretimi) T.K. Plastik A.Ş (Sulama borusu üretimi) Tarkim A.Ş. (Zirai ilaç üretimi) Tarım Kredi Gıda A.Ş. (Ayçiçek yağı, zeytin yağı, zeytin) Tarım Kredi Süt A.Ş. (Süt ürünleri, yoğurt, peynir, tereyağı imalatı) Tarnet A.Ş. (Bilişim, iletişim) Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında ‘Memleket Sandıkları’ adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

17 565 personel (212’si ziraat mühendisi)
İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ Aydın Denizli İzmir Manisa Muğla 231 Kooperatif 18 satış bürosu ortak 565 personel (212’si ziraat mühendisi) Bölge Birliğine bağlı 5 ilde 231 kooperatif ve 18 satış bürosu ile 212’si ziraat mühendisi 565 personel ortağımıza hizmet vermektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

18 Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016
İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİN 2015 YILINDAKİ BAŞLICA FAALİYETLERİ Kullandırılan kredi miktarı: TL Kimyevi gübre satışı: ton Karma hayvan yemi: ton Kömür: ton Motorin: lt Sera örtüsü: ton Sebze fidesi: adet Zirai ilaç: TL Büyükbaş-küçükbaş hayvan: baş Ürün alımı: ton Sigorta üretimi: TL Tarım Kredi Kooperatifleri | 2016

19 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
TEŞEKKÜR EDERİZ… Alper VERİM Bölge Müdür Yrd.


"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları