Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç.Dr. Mustafa TOPRAK Bireysel Farklılıklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç.Dr. Mustafa TOPRAK Bireysel Farklılıklar."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç.Dr. Mustafa TOPRAK Bireysel Farklılıklar

2 Bireysel Farkların Kaynağı: KALITIM ÇEVRE

3 Demokratik Tutarlı, sevgilerini hissettiren, iletişim kurar, kural koyucu,kuralların mantığını açıklayıcı, eleştiriyi dinler. Çocukların özsaygısı yüksek, öz güvenü yüksek, atılgan olur. Otoriter Çocukları kontrol eder, onları dinlemez, az ilgilenir, soğuk ve katı, ceza ve emir odaklı Çocuklar çekingen, mutsuz, husursuz, güvensiz, başarı düzeyi düşük. İzin Verici Çocuktan birşey istemez, kural koymaz, cezalandırmaktan kaçınır, Tutarsız. Çocuklar kendilerine güveni az, mutsuzdurlar, başarı düşük. ANA-BABA TUTUMLARI

4 Urie Bronfenbrenner EKOLOJİK PERSPEKTİF

5 Sosyo-ekonomik düzey Evdeki kitap sayısı, gazete okuma oranları Yaşantı çeşitliği Kültür Sokak,aile ve toplumsal çevre Çocuk bakım uygulamaları Sevilerek mi, dövülerek mi? Teşvik, isteklerine duyarlılık ÇEVRESEL ETKİLER

6 Doğum sırası İlk çocuklar uyma eğilimi, endişeli, başarısızlıktan korkma, çalışkan, edilgen Ailenin Özel durumları Boşanmış, çalışan anne, istismar ÇEVRESEL ETKİLER

7 ZEKA (İngiliz Psikolog Charles Spearmen)-1920 Genel faktör(G faktör) ve alt faktörleri. Biyolojik kökenli zeka. Zihinsel enerji her eylemin kaynağıdır. Bir alanda parlak olan bir kişinin diğer alanlarda da genel olarak parlak Bireysel Farklılıklar

8 ZEKA (Edward Thorndike, 1930lar). Çok faktörlü Sözel kavrama, hafıza, muhakeme, uzay ilişkilerini görselleştirme, sayısal yetenek, sözel akıcılık, algısal hız Bireysel Farklılıklar

9 3 temel kategori Zihinsel işlemler (düşünme süreçleri) Biliş (eski bilgiyi tanıma, yenisini keşfetme) Iraksak düşünme (birçok cevabın uygun olduğu durumlar) Yakınsak düşünme (tek bir çözümün olması) Değerlendirme (ne kadar doğru/yanlış olduğu ile ilgili karar) Hafıza İçerik (düşündüğümüz şeyler) Ürün (düşünme sonucunda ortaya çıkan şey). Joy Paul Guilford (1960lar).

10 Stanford-Binet ve Wechsler Testleri (Çok faktörlü) 0-69- %2 70-79- % 7 80-89= % 16 90-109=% 50 110-119= % 16 120-129= % 7 130 += % 2 ZEKAYI ÖLÇME

11 ZEKAYI ÖLÇME Kaynak: http://www.radikal.com.tr/turkiye/turkiye-iq-siralamasinda-son- siralarda-1199448/

12 Çoklu Zeka

13 Çevremizdeki olayları algılama biçimi. Alan Bağımlı Gelen eleştirilerden çok etkilenir, yapılandırılmış, detaylandırılmış öğrenme materyali, kurallara uyma, dışardan yönlendirilme Alan Bağımsız Yapılandırılmamış bir durum verildiğinde başa çıkabilen, problemleri çözmek için dış desteğe çok fazla ihtiyaç duymayan, eleştirilerden çok etkilenmeyen Algılama Stilleri-Witkin

14 Sadece algılama değil, algılanan olayları ele alıp işleme farklılıkları Benzerlikçi/farklılıkçı: Kimi farkları bulur, kimi benzerlikler Soyut/Somut: Bilgiyi birbirleriyle olan somut ilişkilerine göre işleme, somut göstergeleri arayan öğrenciler Birbirlierinden bağımsız bilgi edinme özelliği, tek başına kavramsallaştırmaya çalışan öğrenci Bilgi İşleme Stilleri

15 Welsh (1975) Orijinallik (orgence) Eğitilmiş Zeka (intelligence) orijinallik yüksek, eğitilmiş zeka düşük:Hayalci orijinallik yüksek, eğitilmiş zeka yüksek= Sezgici orijinallik düşük, eğitilmiş zeka düşük: Geleneksel orijinallik düşük, eğitilmiş zeka yüksek= Analitik düşünme Hayalci birine sezgici olma yollarını göster ama ısrarcı olma. Düşünme Stilleri

16 Hudson ve Guilford Yakınsak yalnız tek bir doğruya bağlı olarak ve mevcut bilgilerden çıkarılan geleneksel sonuçlara götüren düşünme tarzıdır. Öğrenciler, doğru olarak görünen ve kültürel normlarla uyuşan çözümleri bulmaya çalışırlar. Bütünüyle yalnız yakınsak düşünmeye dayanan bir birey, büyük bir olasılıkla hayal gücü olmayan bir kişidir ve bu kişinin yaratıcı olması beklenemez. Fen bilimleri. Matematikte belli bir çözüm var. Düşünme Stilleri

17 Hudson ve Guilford Iraksak Düşünme Mevcut bilgiye dayanılarak değişik cevapların üretilmesidir. Bu cevaplar, yeni, özgün veya yaratıcı olarak değerlendirilme yeteneğindedirler. Sosyal bilimler. Çevre kirliliği nasıl önlenir? Düşünme Stilleri

18 Kolb’un Öğrenme Stilleri Konuları öğrenmeye göre kullanılan stratejilere göre farklılıklar

19 Kolb’un Öğrenme Stilleri Değiştiren: İzleme Sezgileri kuvvetlidir. Öğrenirken duyu organlarına ihtiyaç duyarlar. En çok görme duyusu kullanırlar. Detaycıdır. Sakin olurlar. Objektif, dikkatli, sabırlı, eyleme geçme zaman alır. Sanat, edebiyat, gazetecilik Günlük tutturmak, makale yazdırmak, beyin fırtınası

20 Kolb’un Öğrenme Stilleri Özümseyen: Düşünme Konu hakkında çok detaylı şekilde ve sakince düşünürler. En ince detaya kadar okur ve dinlerler. Soyut kavramlaştırmaya dayalı öğrenmeyi severler. Eğitim, sosyoloji, hukuk Konferans (düz anlatım), yazılar, benzetmeler vermek

21 Kolb’un Öğrenme Stilleri Ayrıştıran:Yapma Aktif yaşantılamaya dayalı öğrenme Analiz etme, planlı ve sistemli çalışma Bu kişiler düşünmeden harekete geçmez. Önce düşünür, sonra yapar, temkinlidir. Ekonomi, mühendislik, fizik, tıp Simülasyonlar, ev ödevleri, vaka çalışmaları

22 Kolb’un Öğrenme Stilleri Yerleştiren Somut yaşantılara dayalı öğrenme Hemen harekete geçer. Düşünmeden yapar. Deneme yanılmacıdır. Yeni şeyler üretme kapasiteleri vardır. Yönetim, pazarlamacılık, bankacılık Laboratuvar çalışması, gözlem, film seyrettirmek.

23 Denetim Odağı Olayların nedenini nerede arıyor? İç denetimli yaşadığı olayların gelişmesinde ve ortaya çıkmasında kendilerinin belirleyici rol oynadığını düşünürken dışsal denetim odaklı kişiler hiçbir rolleri olmadığına inanırlar. (Başarılı olduğunda: çalıştım ve zekiyim)

24 Denetim Odağı Olayların nedenini nerede arıyor? Dış denetimli Dışsal denetim odaklı insanlar yaşadıklarının kendisi dışındaki güçler (şans, kader, başka insanlar gibi) tarafından belirlendiğinde ve kendilerinin yaşadıkları olayın gelişiminde pek rollerinin olmadığına inanırlar (öğretmen bol not verdi, sorular kolaydı).

25 Temel atıf hatası: Bir insanda gözlemlediğimiz davranışı, dış faktörleri göz ardı ederek, o insanın kişiliğine bağlama eğilimine verilen adıdır. Yani insanlar kendi olumsuz davranışları için durumları ve çevreyi suçlamasına rağmen, başkalarının olumsuz davranışlarını da derhal onun kişiliğine yükler. kötü not aldığını gördük, adama tembel yaftası yapıştırırsak temel yükleme hatası yapmış oluruz. adam belki sınavda hastaydı, kaydırma yaptı. yani çevresel etmenleri gözardı ederek kişiye yafta yapıştırmadır.

26 Temel atıf hatası Örnek Otobüs şoförü, bir duraktan otobüsün geçip geçmediğini sorduğumuzda bize biraz kızarak cevap verirse, biz onun çok kaba bir insan olduğunu, yardımseverlik ve kibarlıktan nasip almadığını düşünebiliriz.

27 Dışsallaştırma: Birey kendisinden kaynaklanan başarısızlıkları dış nedenlere bağlar. Başına gelen bir olayı kadere bağlamaktır.

28 Yansıtma: Bireyin kendinde var olan ancak kabullenmediği şeyleri başka yerlere yüklemesidir. Dışsallaştırma ile yansıtma arasındaki fark dışsallaştırmada dış etmenlerin değiştirilmeyeceğine inanılmasıdır.

29 Güvenli Bağlanma Stili: Bu kişiler kendilerini sevilmeye değer kişiler olarak algılar ve başka kişilerin de genellikle destekleyici olduğuna inanırlar. Güvenli bağlanmaya sahip bireyler, eşlerine kolaylıkla yaklaşabilirler ve onlara bağlı olmaktan da mutludurlar. Terkedilme ve insanların onlara onların istediğinden daha fazla yakınlaşmaları yönünde kaygıları yoktur. Ba ğ lanma Stilleri (Bowlby& Ainsworth)

30 Saplantılı (Kaygılı – Kararsız): Kendisini değersiz hisseder, buna karşın çevresindeki kişileri olumlu ve değerli görürler. İlişkiler konusunda takıntıları vardır. Ba ğ lanma Stilleri

31 Korkulu-Kaçınmacı Bağlanma Stili: Bireysel değersizlik duyguları ile başkalarının güvenilmez ve reddedici olduğuna ilişkin beklentileri yansıtır (Sümer ve Güngör, 1999). Kendisini ve çevresindekileri olumsuz ve değersiz kabul eder. Kendisi güvensiz başkaları ise güvenilmez ve reddedicidir. İlişki kurmaya yanaşmaz. Reddedilmekten korunur. Bu yetişkinler, sosyal temas ve yakınlık isterler fakat başka kişilere itimatsızlık ve reddedilme korkusu yaşadıkları için öznel rahatsızlık ve sosyal onaya karşı aşırı bir duyarlılıkla karakterize edilen bozulmuş, yolunda gitmeyen sosyal ilişkiler kurarlar. Ba ğ lanma Stilleri

32 Kayıtsız- Kaçınmacı Bağlanma Stili: Kendine değer verme (yüksek özsaygı) ve başkalarına karşı olumsuz tutuma sahip olmanın karışımı ile tanımlanır (Sümer ve Güngör, 1999). Kendisini değerli çevresindekileri olumsuz ve değersiz görürler. Yakın ilişkilerde kayıtsızdırlar. Yakın ilişkiler onlar için gereksizdir. O nedenle bu kişiler, yakın ilişkilerden edilgin bir şekilde kaçar; bağımsızlığa aşırı değer verir ve ilişkilerin çok da önemli olmadığına inanmaya başlarlar. Ba ğ lanma Stilleri

33

34 Diğer Bireysel Farklılıklar Cinsiyet Rolleri Özsaygı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar


"Yrd. Doç.Dr. Mustafa TOPRAK Bireysel Farklılıklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları