Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir.Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir. Öğretme, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme etkinliğidir.Öğretme,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir.Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir. Öğretme, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme etkinliğidir.Öğretme,"— Sunum transkripti:

1

2

3 Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir.Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir. Öğretme, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme etkinliğidir.Öğretme, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme etkinliğidir. Öğrenme, öğrencinin öğretme ortamına aktif olarak katılımıyla gerçekleşmektedir.Öğrenme, öğrencinin öğretme ortamına aktif olarak katılımıyla gerçekleşmektedir. Öğretmen ise, okulda istendik öğrenmelerin oluşmasına rehberlik eden kişidir.Öğretmen ise, okulda istendik öğrenmelerin oluşmasına rehberlik eden kişidir. “ Öğretme öğrenmeyi öğretmekten “ Öğretme, öğrenmeden zordur. Gerçek öğretmen öğrenmeyi öğretmekten başka bir şey öğretmez.” M. Heidegger M. Heidegger

4 ÖğrenmeöğretiminÖğrenme, öğretimin katkısıyla, desteğiyle gerçekleşir. Bu ikisi, birbirinin varlığıyla var olan, eğitimin vazgeçilmez iki unsurudur. öğretimi sağlayıcıBu nedenle, nerede birine bir şey öğretmek istenirse orada öğretimi sağlayıcı bazı etkinliklere başvurulur. öğretim etkinlikleriEğitim durumlarının kapsamı içinde düşün- düğümüz bu öğretim etkinlikleri öğrencinin öğrenmesini sağlamak yada kolaylaştırmak amacıyla işe koşulan etkinliklerdir.

5 aktif öğrenmeyi stratejilerle tekniklerdenBu birlikteliğimizde daha önce açıklanan aktif öğrenmeyi kalıcı kılan stratejilerle ilgili açıklamalar yapılmayacak, çeşitli stratejilerle işe koşulabilecek tekniklerden bazıları kısaca açıklanacak. planlama örnekleriBu tekniklerle ilgili planlama örnekleri verilip, birlikte değerlendirilmesi yapılacak.

6 HAYAT BİLGİSİ ve SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİHAYAT BİLGİSİ ve SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİHEDEFLER: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi öğretiminde kullanılan strateji ve teknikleri kavrayabilme. HB ve SB öğretiminde aktif öğretme strateji ve tekniklerini uygulayabilme. HB ve SB dersi öğretimine yönelik hazırlanan planı analiz etme. HB ve SB dersine yönelik özgün bir ders planını eleştirme. HB ve SB dersine yönelik hazırlanan ders planını eleştirme. Aktif öğrenme öğretme strateji ve tekniklerini kullanarak ders planı hazırlamaya istekli oluş.

7

8

9 GÜNLÜK PLAN (Dikkat Çekmeye Örnek) Ders :Sosyal Bilgiler Sınıf:6 Ünitenin Adı:Demokratik Hayat Süre :40+40 Strateji ve Yöntem: Tam Öğrenme, Karma Yöntem. Kaynak kitaplar:SB. Hay. An. Anabiritanika, 1982 Anayasası. Konular:A.Demokrasi ve demokrasinin Türk Toplumu için önemi. B.Demokrasinin temel ilkeleri. C.Demokrasinin korunmasında bireylere düşen görevler. D.Demokraside Kamuoyu ve Basının önemi.

10 Ananokta:Ananokta:Türkiye Cumhuriyeti laik, sosyal adaletçi bir devlettir. Anayasalar ülkenin gerçeklerine, gereksinimlerine ve bilimsel verilere göre hazırlanmalıdır. Yardımcı Noktalar:Yardımcı Noktalar: Demokrasi vatandaşın eğitim düzeyi yükseldikçe daha tutarlı hale gelebilir. Demokrasi en iyi yönetim biçimidir. Kamuoyu devlet yönetimini sürekli denetlemeli ve gerektiğinde demokratik yaptırım uygulamalıdır. Basın, doğru ve yasalara göre hareket etmeli ve hür olmalıdır. Anayasaya herkes uymalı ve çok sık değiştirilmemelidir. Devlet vatandaşa hizmet etmeli, sorunlara çözümler üretmeli ve ülkenin birliği ve bütünlüğünden ödün vermemelidir. Devlet, yasama, yürütme ve yargı yetkisini (Egemenliği) kimseyle bölüşemez. Vatandaşlar, devlete karşı haklarını savunmalı, sorumluluklarını da yerine getirmelidir.

11 Hedefler:Hedefler: Demokratik hayat ünitesinde geçen kavramların anlam bilgisi, Demokrasinin önemini kavrayabilme, Demokrasinin korunmasında bireylere düşen görevler bilgisi, Kamuoyunu oluşturan etkenler bilgisi. Eğitim ve demokrasi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme...........................................

12 GİRİŞ BÖLÜMÜ- DİKKAT ÇEKME GİRİŞ BÖLÜMÜ- DİKKAT ÇEKME- –Öğretmen birgün önceden seçtiği iki öğrenciye “Bu günlerde çek- senet mafyası ile ilgili çok olaylar olmaktadır. Paralarını, haklarını alamayanlar mahkemeye gideceklerine mafyaya gidiyorlar. Bu durumları içeren oyunlar hazırlayın. Bu oyunları sınıfta oynayacaksınız. Hazırlayıp, yarın gelin.” demesi. –Öğrencilere dersin başında bu oyunu oynatması ve oyunlardan sonra “Bu durumda neler yapılabilir? Niçin? Sorusunu sınıfa sorması. –İçinden 20’ye kadar sayması. Bu süre sonunda istekli öğrencilere söz vermesi. Gerekçe istemesi. Eğer istekli öğrenci yoksa arka ve ortadan ikişer, önden bir öğrenciye yanıtlama hakkı vermesi ve açıklama istemesi. –Yanıtların hiçbirine doğru yada yanlış dememesi.( Beyin fırtınası) –“Bu soruyu ve verdiğiniz yanıtları hiç unutmayın. Desin sonunda tekrar soracağım. Bu derste öğreneceklerinizle bu oyunun sonunu bilecek ve soruyu yanıtlayabileceksiniz.

13 GÜDÜLEME :GÜDÜLEME : Bu derste öğrendiklerinizle ilgili gireceğiniz sınavlarda pek çok soru çıkabilir. Eğer bunları öğrenirseniz, bu soruları yanıtlar, yüksek puanlar alabilirsiniz. GÖZDEN GEÇİRME:GÖZDEN GEÇİRME: Bu derste demokratik hayatla ilgili kavramları ve ilkeleri öğrenecek, yorumlayıp, yeni durumlarda kullanalabileceksiniz. ETKİNLİKLER: (Bununla ilgili örnekler ileriki aşamalarda verilecek.) Not: “Anlatamadığım yer var mı? Soru cümlesinin kullanılması.

14 Laiklik alanında yapılan yenilikleri anlayamadım.Laiklik alanında yapılan yenilikleri anlayamadım. Yardımcı olur musun? Yardımcı olur musun?

15

16 MEKTUP yada TELGRAF OYUNU Sınıf 6 yada 8 kişilik gruplara ayrılır. Her gruptan yarısı, öbür yarısına bir telgraf çekerek ya da bir mektup yazarak belirli bir soruna çözüm önermelerini ister. Bu çözüm elli kelimeyi geçmeyen bir niteliği taşımak zorundadır. Çözüm önerileri sınıfta okunur; değerlendi- rilir.

17 YAPILANDIRILMIŞ DRAMATİZASYON Dramatize olayı canlandırdıklarıDramatize edilecek olayın açıklanıp, rollerin belirlenmesinden sonra, öğrencilerin olayı canlandırdıkları bir dramatizasyon türüdür. HBSB öğrencilerin dikkatini çekmek içeriği somutlaştırmakHB ve SB derslerinin hemen hemen her bölümünde, öğrencilerin dikkatini çekmek, etkinliği eğlenceli hale getirmek ve içeriği somutlaştırmak amacıyla kullanılabilir.

18 Yapılandırılmış Dramatizasyonun Uygulandığı Bir Ders Örneği Ders Ders:SB Sınıf Sınıf:4 Süre Süre:40+40 Konu Konu:Ailede demokratik davranışlar. Hedef Hedef:Ailede demokratik davranışlar gösterme.Davranışlar: Aile bireylerinin görüşüne saygı duyma. Ailede alınan karar sürecine katılma. Alınan kararların gereklerine uyma. TekniklerYapılandırılmış dramatizasyon, Teknikler:- Yapılandırılmış dramatizasyon, - Soru-Cevap - Soru-Cevap - Grup Tartışması. - Grup Tartışması. Strateji Strateji:Sunuş Yoluyla öğretme.

19 Öğrenme-Öğretme Etkinlikleri: Öğretmen sınıfa her zaman olduğundan farklı olarak sert otoriter davranışlar göstererek girmesiyle birlikte: Bu gün sadece benim isteklerimi yapacaksınız, hiç birinizin görüşünü duymak istemiyorum “Bu gün sadece benim isteklerimi yapacaksınız, hiç birinizin görüşünü duymak istemiyorum.” diyerek sınıfa seslenmesi. Söylediklerim şakaydı. Bu gün aile içinde demokratik davranışlar göstermenin neden önemli olduğunu öğreneceğiz. Böylece daha sağlıklı aile ilişkileri kurabileceğiz.”Sınıftaki belli bir sessizlikten sonra öğretmen; “Söylediklerim şakaydı. Bu gün aile içinde demokratik davranışlar göstermenin neden önemli olduğunu öğreneceğiz. Böylece daha sağlıklı aile ilişkileri kurabileceğiz.” Dikat Çekme

20 Ön Koşul Öğrenmeleri Gözden Geçirme Aile içi demokrasinin ilkeleri nelerdir? Sorusu- nun sınıfa sorulması ve ardından gelen yanıtların tahtaya yazılması, eksikliklerin düzeltilmesi, doğru- ların pekiştirilmesi. Aile içi demokrasinin ilkeleri: İş bölümü. Düşüncelere saygı. Kararlara katılma. Keder ve sevincin paylaşılması. Hoşgörü.

21 Uyarıcıları Sunma Mutlu ailesi koltuk takımıbilgisayarDramatizasyon için aşağıdaki açıklama yapılır: “Mutlu ailesi 4 kişiden oluşmaktadır. Anne- baba ve iki çocuk. Çocuklar 11 ve 9 yaşlarındadır. Eve yeni koltuk takımı ya da bilgisayar alımı söz konusudur. Akşam yemeği yenilmiş, çaylar içilmektedir.” Çocuklar kim anne, kim baba, kim çocuk olmak ister?Çocuklar kim anne, kim baba, kim çocuk olmak ister? Sorusunun sınıfa sorulması, sınıfında görüşü alınarak rol dağıtımının yapılması. Öğretmen masası ve sıraların kullanımıyla ev atmosferinin oluşturul-ması. Ardından öğrencilerin temsil edecekleri karakterlerin rollerini kendi aralarında çalışmaları ve tartışmaları için süre verilmesi.

22 Öğrenme Rehberi Sağlama Öğrencilerin rollerini oynaması. Baba Baba :Hepinizin görüşüne ihtiyacım var; birlikte bir karar vermek istiyorum. Anne Anne :Hepimizin görüşlerinin alınması bizi mutlu edecek. Baba Baba :Bir miktar para biriktirdim. Ancak bu birikimimizle sadece iki sorundan birini çözebiliriz. Ya bilgisayar satın alacağız, ya da koltuk takımlarını yenileyeceğiz. Hangisini tercih edersiniz. Umutcan Umutcan : Baba bilgisayar almaktan yanayım.Çünkü derslerimi öğrenmek için çok gerekli. İnternette yeni bilgiler öğrenme şansına sahibiz. Ayşe Ayşe : Baba Umutcan’a katılıyorum. Ben de bilgisayar alınmasından yanayım. Çünkü artık her şey bilgisayarla yapılmakta. Anne Anne : Çocuklarımızın geleceği için bilgisayarı zorunlu görüyorum. Koltuklarımız onarılıp, kullanılabilir. Baba Baba : Peki o zaman yarın bilgisayar alıyoruz. Umutcan ve Ayşe Umutcan ve Ayşe : Yaşasın, sizleri çok seviyoruz.

23 Davranışı Ortaya Çıkarma Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz, rollerini çok güzel oynadılar. (Alkışlar) Mutlu ailesinin davranışını nasıl buluyorsunuz?Mutlu ailesinin davranışını nasıl buluyorsunuz? Koltuk takımları alınsaydı neler olabilirdi.?Koltuk takımları alınsaydı neler olabilirdi.? Umutcan ve Ayşe öğrenim yaşamlarını bundan sonra nasıl sürdürürler?Umutcan ve Ayşe öğrenim yaşamlarını bundan sonra nasıl sürdürürler? Sorularının sınıfa sorulması.

24 Dönüt Sağlama Öğrencilerden gelen yanıtların, aile içinde demokratik davranışlar gösterebilme çerçevesin- de biçimlendirilmesi. - Kimlerin ailesinde bu olay tartışılaydı bu sonuca varılırdı? Neden?-

25 Performansı Değerlendirme Öğretmenin sınıfa aşağıdaki soruları sorması. Aile bireylerinin görüşlerine neden saygı duymalıyız?Aile bireylerinin görüşlerine neden saygı duymalıyız? Kararların birlikte alınması aile yaşamını nasıl etkiler?Kararların birlikte alınması aile yaşamını nasıl etkiler? Ailede istediğimiz dışında bir karar alındığı zaman nasıl davranmalıyız?Ailede istediğimiz dışında bir karar alındığı zaman nasıl davranmalıyız? Okulda, toplumda alınan kararlara neden uymalıyız?Okulda, toplumda alınan kararlara neden uymalıyız? - Gelen yanıtlara uygun pekiştireçlerin sunulması, öğrenci katılımının sağlanması.

26 Kalıcılığı Sağlama ve Transferi Güçlendirme Sınıfça bir gezi yapılması söz konusudur. Siz gezi- nin yapılacağı yerin.............. Olmasını istiyorsunuz, arkadaşlarınız ise;.............. Yapılmasını istiyor. Bu durumda nasıl davranırsınız? Okul müdürü sınıf olarak çok çalışkan ve başarılı olduğunuzu, bu yüzden sizi sınıfça geziye götürmek istediğini söylüyor. Bu gezinin nereye yapılması gerektiğini sınıf başkanı olarak size soruyor. Nasıl davranırsınız? Yukarıda verilen durumlardan biri ile ilgili bir kompozisyon yazarak önümüzdeki derse geliniz.

27 SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç,sorun,tutum ve yaklaşımlarını sağlık ve temizlik alışkanlıklarını aile arkadaş okul ilişkilerini, sosyal tavırlar gibi konular tartışılarak belirlemek için uygulanır.

28 PANDONİM Duygu, düşünce ve bazı eylemlerin konuşmaksızın el, kol,yüz ve beden hareketleri ile ifade edilmesidir.

29 GRUP TARTIŞMALARI Bireylerin, öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımı,etkili iletişim kurma becerisini, kubaşmasını olayları gözden geçirip birlikte sonuca ulaşmalarını sağlayıcı bir yaklaşımdır. Büyük GrupBüyük Grup:Çok sayıda öğrenci ya da sınıfın tama- mı belirtilen konu ile ilgili görüşlerini açıklar. (Tar- tışmaya katılır) Küçük GrupKüçük Grup: Bu tekniği, öğrencilerin ön öğrenme- lerini belirlemek, bağımsız alıştırma yapmalarını sağlamak, ilke ve genellemelere ulaşmalarına yar- dımcı olmak amacıyla işe koşabiliriz. 66,44,22 şeklinde gruplar adlandırılır. (6 kişi 6 dak.)

30 Küçük Grup Tartışması-Örnek Plan Ders:Sosyal Bilgiler. Sınıf:5 Konu:Çevre Kirliği ve Çevre Sorunları. Hedef: Çevre sorunlarına çözümler getirebilme Hedef Davranışlar: 1. Çevre sorunlarını belirleme. 2. Çevre sorunları için çözüm yolları önerme. 3. Çevre sorunlarını giderici önlemleri söyleme. 4. Çevreyi korumaya istekli oluş. (Duyuşsal hedef) Strateji:İşbirliğine Dayalı Öğrenme. Küçük grup tartışmasıkart oyunları Teknikler:Küçük grup tartışması, kart oyunları

31 EĞİTİM DURUMU-İşleniş- Dersten önce seviyeleri birbirine denk olan 4‘er öğ- rencilik kümeler oluşturulur. Kümelerde öğrencile- rin birbirini görecek şekilde oturmaları sağlanır. İlk çalışma olarak tüm grupların 4 dakika boyunca kirlilik çeşitlerini düşünmeleri ve düşündüklerini önlerindeki kağıtlara yazmaları söylenir. Dört dakikadan sonra kümelerden gelen yanıtlar tahtaya yazılır. Kirlilik çeşitlerinin aşağıdaki başlıklar altında toplanması sağlanır. 1.Hava kirliliği.2. Su kirliliği 3. Toprak kirliliği.4. Ses kirliliği.

32 Öğretmen her küme için aynı olmak üzere önceden hazırlanmış olduğu dörder adet öğrencilere dağıtır ve çalışmaların nasıl yapılacağını açıklar. Kümelerde yan yana oturan öğrenciler önce kendi elindeki karta bakar. Elindeki kartta hangi tür kirliliğin adı varsa o kirliliği oluşturan etkenleri defterine yazmaya başlar.

33 Örnek: Hava KirliğiHava Kirliği Çeşitli taşıtlarÇeşitli taşıtlar FabrikalarFabrikalar Evlerimizdeki sobalarEvlerimizdeki sobalar SigaralarSigaralar Ses KirliliğiSes Kirliliği Taşıtların çaldıkları kornaTaşıtların çaldıkları korna Bakımı yapılmamış taşıtlar.Bakımı yapılmamış taşıtlar. Yüksek sesle bağıran insanlarYüksek sesle bağıran insanlar Çeşitli makinalarÇeşitli makinalar

34 Birinci öğrenci etkenleri yazarken yanındaki arkada- şı da ona yardımcı olur. Çeşitli sözlerle onu destek- ler. Birinci öğrenci çalışmayı bitirdiğinde yanındaki arkadaşıyla el ele vurarak birbirlerini kutlarlar. Aynı çalışmayı kümedeki ikinci öğrenciler de tamamlar. Yazılanlar karşılıklı kontrol edilerek çalışma tamam- lanır. Dört öğrenci de çalışmayı tamamladıktan son- ra ellerini üst üste koyarak kümelerinin adını haykı- rırlar ve çalışmayı başarıyla tamamlamış olduklarını sınıfa duyururlar. Tüm kümeler çalışmalarını tamamladıktan sonra ya- zılanlar yüksek sesle okunur. Bu etkenler üzerinde sınıfça tartışılır ve aşağıdaki kavram haritası öğren- cilerle birlikte oluşturulur.

35 Kavram Haritası. ÇEVRE KİRLİLİĞİ Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği TaşıtlarTaşıtlar KonutKonut FabrikaFabrika SigaraSigara YangınlarYangınlar Ses Kirliliği KonutKonut FabrikaFabrika DenizDeniz taşıtları taşıtları PlansızPlansızyapılaşma TaşıtTaşıtkornaları Yüksek sesYüksek ses ÇeşitliÇeşitli makinalar makinalar ÇöplerÇöpler YangınlarYangınlar PillerPiller KimyasalKimyasal maddeler maddeler

36 Örgütleme Gruplama,hiyarerjik yapılar,tablo, çizelge, matrisler, konunun ana hatlarını belirleme,grafik,model

37 ÖYKÜ TAMAMLAMA Bu teknikte öğrenciler bir öykü yada olay anlatır.Ancak hikayenin sonu verilmez, öğrencilerin kendi düzeylerine göre tamamlamaları istenir. Etkinliğin başında kullanılması Etkinliğin sonunda kullanılmasıEtkinliğin başında kullanılması; ön öğrenmeleri, kaygı ve tutumları öğrenmemize yardımcı olur. Etkinliğin sonunda kullanılması durumunda ise kalıcılığı artırma ve transferi sağlamada etkilidir.

38 ZIT PANEL Bunun için:Bu teknik işlenmiş bulunan konuları tekrar etme, gözden geçirme amacıyla uygulanır. Sınıfın yarısı soran, yarısı da yanıt veren gruba ayrılmıştır.Bunun için: Lider seçilir,sınıf ikiye bölünür. Her grup alt gruplara ayrılarak, soru soran ve yanıtçı olarak ikiye ayrılır. Hazırlık için belli süre verilir.

39 PANEL Küçük bir grubun ilgi çekici bir konuyu kendi aralarında büyük bir grubun karşısında tartıştıkları bir tekniktir. Lider dahil 5-9 kişiden oluşur.

40 PARMAK OYUNU Şiir ve öykülerin parmak hareketleri ile canlandırılması biçiminde yapılan dramalardır.

41 NESİ VAR Bir durumun, bir kimsenin betimlenmesi, niteliklerin belirlenmesi, yeni kelimelerin değişik bir yaklaşımla öğrenilmesi istendiğinde bu oyun tekniği uygulanabilir.

42 Nesi Var? Tekniği Örnek Plan Ders:Hayat Bilgisi Sınıf:3 Araç-Gereç:Çeşitli canlı resimleri bulunan tablolar, resimler. Konu:Çevremizdeki Canlılar. Hedef:Çevremizdeki canlıları kavrayabilme. Hedef Davranışlar: Canlı türlerine örnek verme. Cansız türlerine örnek verme. Karada yaşayan canlılara örnek verme. Suda yaşayan canlılara örnek verme.

43 Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Dikkat Çekme: Öğretmen daha önce hazırlamış olduğu levhaları tahtaya asar.

44

45

46 Güdülemeyi Sağlama Çocuklar tahtadaki resimlerden hangileri canlı türlerini göstermektedir? Sorusu yöneltilir. Öğrencilerin 2,3,4 nolu resimleri göstermelerinden sonra bu gün canlı türlerini ve nerelerde yaşadıklarını öğreneceğiz. Önkoşul Öğrenmeleri Gözden Geçirme Tahtadaki tablolara bir kez daha bakarak canlıların ortak özelliklerinin neler olduğunu düşünelim. Öğrencilerden; doğarlar, büyürler ve ölürler yanıtı çeşitli ip ucu ve düzeltmelerle alınır. ÖğretmenÖğretmen:Öyleyse canlı nedir? Öğrencilerin doğan,büyüyen ve ölen şeylere canlı denir tanımını yapmaları beklenir.

47 Yeni Öğrenmelerle İlgili Uyarıcı Materyali Sunma Öğretmen daha önceden hazırlamış olduğu levhayı tahtaya asar. Canlılar Suda Yaşayanlar Karada Yaşayanlar Bitkiler Ağaç Çiçek Çalı Ot İnsanlar Hayvanlar BalıklarBalıklar Hayvanlar KöpekKöpek KediKedi KoyunKoyun KeçiKeçi Bitkiler YosunYosun

48 Öğrenme Rehberi Sağlama Öğretmen öğrencilerin aşağıdaki soruları tabloya bakarak yanıtlamalarını ister. Canlılar kaça ayrılır? Karada yaşayanlar kaça ayrılır? Suda yaşayanlar kaça ayrılır? Bitkilere çevremizden örnek veriniz. Güvercinler hangi gruba girmektedir? Hamsi hangi gruba girmektedir?.............. Sorulara öğrenciler yanıt verir. Eksikler düzeltilir ve doğru yanıt verenlere pekiştireç verilir.

49 Bağımsız Alıştırma Yapmayı Sağlama Öğretmen: Öğretmen: Şimdi hep birlikte nesi var? oyununu oynayacağız. İlk ebe kim olmak ister? Tutulan nesne Tavuk Gönüllü ebe dışarı çıkarılır. Nesne tutulduktan sonra ebe sınıfa girer. (Tutulan nesne Tavuk) Ebe4.ÖğrenciEbe: Nesi var?4.Öğrenci:Kanatlıdır. 1.ÖğrenciEbe1.Öğrenci:Canlıdır.Ebe :Nesi var? Ebe5.ÖğrenciEbe: Nesi var?5.Öğrenci:İki ayaklıdır. 2.ÖğrenciEbe2.Öğrenci:Karada yaşar. Ebe :Nesi var? Ebe 6.ÖğrenciEbe :Nesi var?6.Öğrenci:Yumurtalar. 3.ÖğrenciEbetavuk3.Öğrenci: Hayvandır. Ebe :Buldum “tavuk” EbeEbe :Nesi var? Not: Tüm öğrenci katılıncaya kadar devam eder.

50 Dönüt Verme ÖğretmenÖğretmen: Bu gün canlıların temel özelliklerini ve sınıflamalarını öğrendik. Pekala kuşlar nerede yaşar? UmutcanUmutcan: Havada yaşar. NurNur:Hayır Umutcan, onlar karada yaşarlar. Günün belli zamanlarında havadadırlar. FatihFatih:Nur haklı, kuşlar bizim bahçedeki mısırlara bayılıyor. UmutcanUmutcan:Şimdi anladım. Arkadaşlarım haklı. ÖğretmenÖğretmen:Aferin çocuklar, söyledikleriniz çok doğru.

51 Performansı Değerlendirme, Hatırlama ve Transferi Sağlama penguenfok balığının Öğretmen “Önümüzdeki ders penguen ile fok balığının özelliklerini araştırarak gelelim.” diyerek dersi sona erdirir.

52 ÖRNEK OLAY Sosyal ilişkilerle ilgili durumun, bir problemi, bir olayı inceleme, olayın nedenlerini ortaya çıkartarak çözüm yolları istendiğinde olayı kişiselleştirmeden genel bir hava içinde ve problem merkeze alınarak tartışılması amacıyla uygulanır.

53 BEYİN FIRTINASI Soru sınıfa sorulmalı ve belli bir süre içinde herkesten çözüm önerileri istenmelidir. Öneriler üzerinde tartışılmadan sekreterler tarafından yazılmalıdır. Öneriler bittikten sonra, sınıfça her bir çözüm üzerinde tartışılmalıdır.

54 MESLEK BULMA Bu oyunda bir öğrenci ya da grup meslek seçer. Öğrenciler belli sayıda soru sorarak mesleğin ne olduğunu bulmaya çalışır. evet-hayırMesleği tutan kişi sadece evet-hayır der.

55 BEN KİMİM Günümüzde ve tarihte önemli rol oynayan kişilerin, yaptıkları işler yada temel özellikler ile öğrenilmesini sağlar.

56 YANSITMA Gerçek koşullara benzeyen bir yöntemle, sosyal ve kişisel sorunların, hiçbir kısıtlamaya yer verilmeden özgürlük içinde ifade edilmesidir. Resim gösterme, belirli kelimelere tepki gösterme, cümle tamamlama, drama edilmiş bir olay, tartışma tamamlama, düşündürücü çaba gerektiren sorular yöneltme şeklinde gerçekleştirilir.

57 MERDİVEN SIRALAMA kart resimÖğrencilere 8 - 10 tane cümle yazılı kart ya da resim verilir. Öğrencilerden beş altı kişilik kümeler oluşturularak ellerindeki kartları önem sırasına dizmesi istenir. Plan örneği(Asetat)

58 KAYNAK KİŞİLER Kaynak kişilerden yararlanmak için, kişi ziyaret edebileceği gibi, sınıfa da davet edilebilir.

59 BAŞARILI SORU SORMA TEKNİĞİ Soru, hoş,kolay ve anlaşılır tavırla sorulmalıdır. Soru bütün sınıfa sorulmalı,özel durumlarda kişiye yöneltilmelidir. Soru tekrarından kaçınılmalıdır. Soru dağılımı adil olmalıdır Öğrenci düzeyine uygun soru seçilmelidir. Sorunun yanıtı “evet” yada “hayır” olmamalıdır. Yaratıcılığı geliştirecek sorular sorulmalıdır. Kim biliyor? Bilen var mı? Kim söyleyecek? Soru kökünden kaçınılmalıdır.

60 SORU - CEVAP Öğrenciye aşağıdaki türde soru yöneltiriz. Hatırlama tipi sorular. nedenAkıl yürütme yada neden gerektiren sorular. Değerlendirme,değer biçme ve akıl yürütme gerektiren sorular. Yaratıcı düşünme gücü gerektiren sorular.

61 İçerik Stratejiler:Stratejiler: Buluş,Sunuş,araştırma-inceleme,tam öğrenme modeli,Bilginin uzun süreli belleğe aktarılmasında kullanılan süreçler: -Ölçüt ve açık tekrar. -Kodlama-anlamlandırma.

62 BİLGİNİN UZUN SÜRELİ BELLEĞE AKTARILMASIMDA KULANILAN SÜREÇLER GRUPLAMA:GRUPLAMA:Bilgi örgütlendiğinde bir grup içindeki bilginin hatırlanması, diğerinin hatırlanmasını sağlar. Böylece bilginin geri gelmesi kolaylaşır. ÇİZELGE TABLO MATRİSLER:ÇİZELGE TABLO MATRİSLER: Konu ile ilgili temel çerçeveyi veren tablo, çizelge ve matrisler bilginin yapılandırılmasında, örgütlenmesinde dolayısıyla da bilgiyi anlamlandırmada önemli bir yere sahiptir. HİYARARŞİK YAPILARHİYARARŞİK YAPILAR:Hiyararşik yapı, basit fikirler kavramlardan karışık kavramlara,ilkelere doğru sıralanan bir yapıdır. EKLEMLEME:EKLEMLEME:Yeni alınan bilgi ile uzun süreli bellekte halihazırda var olan bilgi arasında ilişki kurulduğunda bağlantı sağlandığında meydana gelir.

63 KAVRAM ÖĞRENME SOMUT VE TANIMA DÜZEYİNDE Kavramın gerçek maddesi yada resmi, ya da diğer temsilcileri sınıfa getirilmelidir. Öğrencilere maddenin adı verilmeli, madde ile adı arasında ilişki kurmaları sağlanmalıdır. Maddenin doğru tanınmasından hemen sonra bilgilendirici dönüt verilmelidir. Öğrencinin maddeyi tanıyıp tanımadığını belirlemek üzere, daha sonra tekrar gösterilmelidir.

64 SINIFLAMANIN BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE KAVRAMA ÖĞRETİMİ Öğrencilere kavramın en az iki farklı örneği ile çok kesin bir yada iki örnek olamayanı veriniz. Öğrencilerin örneklerle kavramın adını ilişkilendirmesine yardım ediniz. Öğrencilerin kavram özelliklerini, özellikle de aynı düzeyde kavramlar varsa, diğerlerinden ayıran bir yada iki kritik özelliğini ifadelendirmelerine yardım ediniz. Öğrencilerin kavramı tanımalarına yardım ediniz. Öğrencilere,kavramın yeni örnekleri ve örnek olmayanları farklı durumlarda tanımayı ve sınıflamaya yönlendiriniz. dönütÖğrencilere bilgilendirici dönüt veriniz.

65 GELİŞMİŞ SINIFLAMA VE SOYUT DÜZEYDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Öğrencilerin kavram öğrenmeye hazırlayınız. Öğrencilere kavramın örneklerini ve örnek olmayanlarını sununuz. Öğrencilerin örnekleri ve örnek olmayanları tanımaları için strateji geliştirmelerine yardımcı olunuz. Öğrencilere kavramların adını ve özelliklerini kazanmalarını sağlayınız. Öğrencilerin kavramları tam olarak anlamalarını sağlayınız. Öğrencilerin kavramları kullanmalarını sağlayınız. Öğrencilere dönüt sağlayınız.

66 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler Cevdet TURAN İlköğretim Müfettişi


"Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir.Öğretme öğrenciye bilgi aktarma değildir. Öğretme, öğrencinin öğrenmesine rehberlik etme etkinliğidir.Öğretme," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları