Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HOPA DEVLET HASTANESİ SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HOPA DEVLET HASTANESİ SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HOPA DEVLET HASTANESİ SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİTELER 2015

2 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Uzm.Dr.Elif EREN Kaliteden Sorm.Başhekim Yard. Hatice YAZICI İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fevziye ORTAYAZICI Kalite Yönetim Direktörü Dr.Hakan ÇELİK Hastane Yöneticisi/Başhekim Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

3 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kurumun performans ve kalite yönetimi uygulamaları konusunda politika ve ilkeleri belirleyerek bu politikalara uygun stratejiler geliştirir. Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi açısından değerlendirerek kurumun performans ve kalite hedeflerini belirler, bu hedeflerin gerçekleşmesinde gerekli çalışmaları planlar, uygulamaya koyar, kontrol eder ve yeni durumlara göre iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini; Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini; Hastanemiz performans ve kalitesinin geliştirilmesi amacı ile gerekli tüm kaynakların planlanması temini ve yönetimini; Kalite geliştirme ekibince hazırlanan dokümanları onaylar yayımlanmasını; Kalite ekipleriyle dört ayda bir toplanarak faaliyet planlarında geldikleri düzeyi tespit eder ve sonuca göre yeni kararlar alarak uygulanmasını; Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını; Kurum çalışanlarının bu faaliyete gönüllü katılımını sağlamak üzere teşvik mekanizmasının oluşumunu; Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü ile diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliğini sağlar.

4 KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Fevziye ORTAYAZICI Kalite Yönetim Direktörü

5 ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ Opr.Dr.Orhan ŞAHİN Genel Cerrahi Uzmanı Uzm.Dr.Sibel GÜRBÜZ Enf.Hast.ve Klinik Mik.Uzmanı Uzm.Dr.Güngör SİTAR İç hast..Uzmn Gülümser ÜSTOĞLU Eczacı Çile ARFAT Enf.Hemş. Op.Dr.Özay DEMİRAY Üroloji Uzmanı Uzm.Dr.Dilek KARADOĞAN Göğüs Hastalıkları Uzmanı

6 ANTİBİYOTİK KONTROL KOMİTESİ *Hastanede antibiyotik kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek ve uygulamak, *Antibiyotik kontrol ekibi tarafından Antibiyotik kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi rehberi hazırlamak, *Antibiyotik kontrol ekibi tarafından antibiyotik kullanım politikalarının klinik pratikteki sonuçları izlenmeli ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplantılarında sunulmalıdır.

7 AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ Nazan KARAGÖZ İdari Ve Mali İşler Müd.Yard. Gülümser ÜSTOĞLU ECZACI Uzm.Dr.Elif EREN Baştabip Yard. Sonnur YAZICI Sağ.Bak.Hizm.Müd. Miraç YILMAZ Sağ.Bak.Hizm.Müd.Yar. Opr.Dr.Hasan YILMAZ Kbb Uzmn. Uzm.Dr.Güngör SİTAR İç Hast.Uzmn. Opr.Dr.Orhan ŞAHİN Genel Cerrahi Uzmn.

8 AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ Hastaların ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve eğitimleri düzenlemekten sorumludur.

9 MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ Tülay AVCI GÜNEY Anestezi Teknisyeni Miraç YILMAZ Sağ.Bak.HiZM.Müd. Yard. Uzm.Dr.Fusun ÜNSAL Anestezi Uzmanı Nazan KARAGÖZ İdari Mali İşler Müd.Yard. Hüseyin UZUN Anestezi Teknisyeni S.Onur GÖRMÜŞ Anestezi Teknisyeni A.Yasemin YILDIRIM Anestezi Teknisyeni Hacer AKSOY Anestezi Teknisyeni Gülenay ATAMAN Anestezi Teknisyeni Bahtişen KUŞ Anestezi Teknisyeni Uzm.Dr.Fusun BAYSAL Anestezi ve Rea.Uzmn.

10 MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Mavi Kod Yönetimi Ekibi asgari olarak; Uyarı sistemi oluşturulmalı, Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalı, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır. Her vardiya için ekipleri belirlemeli, Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setinin birim sorumluları tarafından hazır bulundurulmasını ve müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibinin yapılmasını sağlamalıdır. Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere ekip oluşturmalı; Mavi kod ekibinin en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşması sağlanmalı, Yapılan müdahale ile ilgili kayıtların düzenli tutulmasını ve kayıtların kalite yönetim birimine gönderilmesini sağlamalıdır. Ekip tarafından mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalı, Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

11 PEMBE KOD EKİBİ Nazan KARAGÖZ İdari ve Mali Hizmetler Müd.Yard. Miraç YILMAZ Sağ.Bak.HiZM.Müd. Yard. Fatma NUMANOĞLU Hemşire Ferdi YAKUT Mustafa SARI Volkan DURMUŞ Muhammet MERCAN Tolga KİBAR Güvenlik Görevlisi

12 PEMBE KOD EKİBİ Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Pembe Kod Ekibi asgari olarak; Ekip; pembe kod ile ilgili olarak uyarı sistemi oluşturur. Pembe kod uygulamalarını standardize etmek amacıyla yazılı bir düzenleme oluşturur. Belirli aralıklarla gözden geçirir, gerekirse revize eder. Ayrıca Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtları düzenli tutar. Kayıtların kalite yönetim birimine gönderilmesi sağlanır. Ekip tarafından pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılır. Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilir. Gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyet başlatı r.

13 BEYAZ KOD EKİBİ Uzm.Dr.Elif EREN Başhekim Yard. Ferdi YAKUT Mustafa SARI Volkan DURMUŞ Muhammet MERCAN Tolga KİBAR Güvenlik Görevlisi Miraç YILMAZ Sağ.Bak.Hizm.Müd.Yard. Nazan KARAGÖZ İdari Ve Mali İşl.Müd.Yard. Cansu KORKMAZ Psikolog

14 BEYAZ KOD EKİBİ Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Beyaz Kod Ekibi ile ilgili olarak; Ekip; beyaz kod ile ilgili olarak uyarı sistemi oluşturur. Beyaz kod uygulamalarını standardize etmek amacıyla yazılı bir düzenleme oluşturur. Belirli aralıklarla gözden geçirir, gerekirse revize eder. Beyaz kod ekibi tarafından yapılan Beyaz kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulur. Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilir. Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. Ekip tarafından, olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır. Düzenli olarak çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilir.

15 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Hatice YAZICI İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fevziye ORTAYZICI Kalite Yönetim Direktörü Sonnur YAZICI Sağ.Bak.Hizm.Müd. Yılmaz TUZCUOĞLU Teknisyen Nazan KARAGÖZ İdari ve Mali Hizm. Müd.Yard. Güvenlik Amiri Murat ALÇİÇEK Hemşire Ayhan YANIKLAR Bölüm Kalite Sorumlusu Hüseyin KARAKAŞ Bölüm Kalite Sorumlusu Uzm.Dr.Elif EREN Başhekim Yard. Çetin ERSOY Afet ve Acil DURUM Sorm. Dilşat TOPALOĞLU Tıbbi Cihaz Yönetim Sorm.

16 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması,Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır.( Etikette; Kalibrasyonu yapan firmanın adı, Kalibrasyon tarihi, Geçerlilik süresi, Sertifika numarası bulunmalıdır.) Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır Düzenli aralıklarla toplanmalıdır. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır. Tesis güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.

17 TIBBİ CİHAZ YÖNETİM BİRİMİ Dilşat TOPALOĞLU Memur Yılmaz TUZCUOĞLU Teknisyen Nazan KARAGÖZ İdari ve Mali Hizm. Müd.Yard.

18 TIBBİ CİHAZ YÖNETİM BİRİMİ Hizmet sunumu için kullanılmakta olan tüm tıbbi cihaz ve ekipmanlarının periyodik bakımlarını, amaca uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını, garanti sürelerinin takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslar arası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibine, gerekiyorsa kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini yürütür. Tesis ve cihazların randımanlı çalışması ve ömürlerinin uzatılması için iyi kullanma, koruyucu bakım (boya-badana,temizleme,yağlama) tamir ve parça değiştirme gibi tedbirlerin zamanında alınması gerekir.Ve bu işlerde çalışan personel olanaklar ölçüsünde eğitilir. Her tesis ve cihaz için uygulanan büyük tamir ve parça değiştirmeler kendileri için tutulan dosyalarına düzenli olarak işlenir.Ayrıca yapılan tamir ve parça değiştirme bir tutanakta belirtilir. Gereken cihaz ve araçların üzerlerinde çalıştırma talimatları ile bakım ve kontrol formaları asılı bulundurulur.

19 BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ Murat SU Yazılım Destek Personeli Hüseyin KARAKAŞ Tıbbi Sekreter Nazan KARAGÖZ İdari ve Mali Hizmetler Müd.Yard.

20 BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ Bilişim Teknolojileri konusunda birimler arası entegrasyonu sağlamak, bilgilerin girilmesi ve kullanılması aşamalarındaki disiplini sağlamak konusunda müdüre yardımcı olmak. Mevcut Bilişim Teknolojileri Altyapımızı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirmek ve güncellemek. Yazılım geliştirme planlarının yapılmasını sağlamak, beliren ihtiyaçları tespit ederek yeni bilgisayar programlarının yazılması veya dışarıdan temin edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ayrıca günün koşullarına göre yazılımların sürümünü yükseltme konusunda karar verip uygulamak. Donanım temini planlarının yapılmasını sağlamak, mevcut donanımın uzun süre verimli şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla gerekli sürüm yükseltmelerini planlamak ve gerçekleştirmek. Bakım planlamasının yapılmasını sağlamak. Kullanıcılara eğitim ve sürekli teknik destek verilmesini organize ederek Belediye’de bilgi atmosferini oluşturmak, eğitim planlarının yapılmasını sağlamak. Web sayfalarının güncelleştirilmesini takip etmek, elektronik Belediyecilik kavramını hayata geçirerek, internet aracılığıyla kentlilere daha fazla interaktif hizmet sunma ve bilgilendirme faaliyetlerini araştırmak.

21 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Hatice YAZICI İdari ve Mali Hiz. Müdür Fevziye ORTAYAZICI Kalite Yönetim Direktörü Sonnur YAZICI Sağ.Bak.Hizm.Müd. Çile ARFAT Enfeksiyon Hemşiresi Fikriye CİVELEK Laoratuar Teknisyeni Çimen AKSOY Bölüm Kalite Sorumlusu Sevinç YAĞCI Bölüm Kalite Sorumlusu Uzm.Dr.Elif EREN Başhekim Yard. Nazan KARAGÖZ İdr.Mal.Hizm.Müd.Yard. Uzm.Dr.Demet ÜNSAL Psikiyatrist Uzm.Dr.Güngör SİTAR İç Hast.Uzmanı Uzm.Dr.Sibel GÜRBÜZ Enf.Hast.ve Klinik Mik.Uzmanı

22 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılmasını sağlamak Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılmasını sağlamak Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması, Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması, Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir

23 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Fevziye ORTAYAZICI Kalite Yönetim Direktörü Sonnur YAZICI Sağ.Bak.Hizm.Müd. Çile ARFAT Enfeksiyon Hemşiresi Uzm.Dr.Füsun BAYSAL Anestezi Uzmanı Op.Dr.Özay DEMİRAY Üroloji Uzmn. Ayhan YANIKLAR Bölüm Kalite Sorumlusu Uzm.Dr. Elif EREN Başhekim Yard. Uzm.Dr.Dilek KARADOĞAN Göğ.Hast.Uzm. Nazan KARAGÖZ İdr.Mal.Hizm.Müd.Yard Uzm.Dr.Ali DOKUMACIOĞLU Biyokimya uzmanı Gülümser ÜSTOĞLU Eczacı Yıldız KOYUNCU Bölüm Kalite Sorm.

24 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV TANIMI Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması, Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

25 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ Cansu KORKMAZ Psikolog Uzm.Dr.Elif EREN Başhekim Yard. Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip etmek, talep ve şikayetleri kabul ederek değerlendirmek, raporlamak gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak

26 KAN TRANSFÜZYONU KOMİTESİ Yıldız KOYUNCU Hemşire Uzm.Dr.Güngör SİTAR İç Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Nazile DEMİRKILIÇ Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm.Dr.Ali DOKUMACIOĞLU Biyokimya Uzm. Demet POSHOROĞLU Hemşire Op.Dr.Orhan ŞAHİN Genel Cerrahi Uzmanı Tülay AVCI GÜNEY Anestezi Teknisyeni

27 KAN TRANSFÜZYONU KOMİTESİ Kan transfüzyonu ile ilgili talimatname hazırlayarak uygulanmasını sağlar. Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli, politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir. Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir. Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir. Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir. Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla; Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır. Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir. Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir. Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip edilmelidir. Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin sürekliliği takip edilmelidir. Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır. Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan hastane personeli haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kaydedilmeli ve raporlar hastane personeline sunulmalıdır. Kalite sisteminin uygulanması ve uygulamalardan alınan sonuçların etkinliğini geliştirilen belirli kriterlerle doğrulamalı,Hizmet dağıtım ve kalite sunumunun devamlılığını sağlamalı, Periyodik olarak kurum içinde tetkik edilen alandan bağımsız olarak inceleme ve değerlendirme yapmalı.

28 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Çile ARFAT Enfeks. Hemşiresi Uzm.Dr.Güngör SİTAR İç Hastalıkları Uzmn. Sonnur YAZICI Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Opr.Dr.Orhan ŞAHİN Genel Cer.Uzmn. Uzm.Dr.Ali DOKUMACIOĞLU Biyokimya Uzmanı Hatice YAZICI İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Gülümser ÜSTOĞLU Eczacı Uzm.Dr.Elif EREN Başhekim Yard. Uzm.Dr.Sibel GÜRBÜZ Enf.Hast.ve Klinik Mik.Uzmanı Uzm.Dr.Dilek KARADOĞAN Göğ.Hast.Uzm.

29 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygular. Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirir bunları gerektikçe günceller, Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlar ve uygulamaları denetler, Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirir ve çalışmalarının sürekliliğini sağlar, Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptar ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirir ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirir, Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirir, Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar alır, Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetleler, Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans sunar, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirir, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar

30 EĞİTİM KOMİTESİ Nazan KARAGÖZ İdari ve Mali Hiz. Müd.Yard. Fevziye ORTAYAZICI Kalite Yönetim Direktörü Sonnur YAZICI Sağ.Bak.Hiz.Müd.Yard. Uzm.Dr.Elif EREN Başhekim Yard. Çile ARFAT Enf.Hemşiresi Songül AYDEMİR Birim Kalite Sorm. Uzm.Dr.Ali DOKUMACIOĞLU Biyokimya Uzm. Neriman ARSLAN Hemşire Uzm.Dr.Dilek KARADOĞAN Göğ.Hast.Uzmn. Cansu KORKMAZ Psikolog

31 EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV TANIMI Hizmet kalite standartları eğitimi, Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır. Komite, düzenli aralıklarla toplanmalıdır

32 FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütmek amacıyla görevlendirilmiştir. Gülümser ÜSTOĞLU ECZACI

33 HASTA VE ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ Cansu KORKMAZ Psikolog Çalışan Hakl.Birim Sor. Fevziye ORTAYAZICI Kalite Yönetim Direktörü Nazan KARAGÖZ İdari ve Mali Hizmetler Müd.Yard. Sonnur YAZICI Sağ.Bak.Hizm.Müd. Miraç YILMAZ Hasta İletişim Birim Sorm. Sağ.Bak.Hizm.Müd.Yard.

34 HASTA VE ÇALIŞAN GÖRÜŞ ÖNERİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ GÖREV TANIMI Hasta Ve Yakınları Görüşlerini Değerlendirme İle ilgili Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta ve yakınlarının görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmelidir. Hasta ve yakınlarının görüşleri değerlendirilmelidir. Görüşler her ay değerlendirilmeli, Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başlatılmalıdır. Gerektiğinde görüş bildiren hasta veya yakınına geri bildirimde bulunulmalıdır. Çalışan görüşlerini değerlendirme ile ilgili Çalışanların görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. Çalışanların görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır, (Görüşler intranet üzerinden de bildirilebilmelidir.) Çalışanların görüşleri değerlendirilmelidir. Görüşler her ay değerlendirilmeli, Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başlatılmalıdır.


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği HOPA DEVLET HASTANESİ SKS KAPSAMINDA OLUŞTURULAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları