Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE KAVRAMINA DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE KAVRAMINA DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR"— Sunum transkripti:

1 KALİTE KAVRAMINA DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR

2 Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları konusunda ileri sürülebilecek çeşitli yaklaşımlardan bahsedilebilir. Bu yaklaşımlar toplam kalitenin öncülerinin yönetim uygulamalarından ve yeniden yapılandırma uyarlamalarından oluşmaktadır. Kalite kontrolünün başlangıcını; endüstri devriminden sonra, küçük atölyelerin fabrika haline döndüğü ve pazar ekonomisinin temellerinin atıldığı 1920’lerde mümkündür. Bu yıllardan sonra kalite kontrolü süreç kontrolü yönünde ilerlemeye başlamış, kalite önderleri yetişmiş ve bunlar özellikle Japonya’nın gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır.

3 Kalite Önderlerinin Bazılarının Kalite Yaklaşımları
P.B. CROSBY Dr. J.M. JURAN Dr. W.E. DEMİNG Kaoru ISHIKAWA

4 P.B. CROSBY Kalite serbestliktir.
Kalite serbestliktir. Bu bir hediye değildir, fakat bir serbestliktir. Parayla ölçülen şeyler kalitesiz şeylerdir. Tüm bu faaliyetler ilk seferde doğru yapılmayan işleri içerir. Deming ve Juran gibi sistemde ortaya çıkan hataların %80’den fazlasını yönetimden , %20’ye yakınını da çalışanlarından kaynaklandığını savunur. Bundan dolayı Crosby’e göre organizasyonda ilk eğitilecek grup üst yönetim ve müdürlerdir.

5 Crosby’in felsefesi 4 temel içerir.
1- Kalite mükemmellik değildir. Kalite ihtiyaçlara uygunluktur. 2- Kalite sistemi hataları önlenmelidir. 3- Çalışma standardında sıfır hata olmalıdır. 4- Kalitenin ölçümü uygunlukları maaliyetidir.

6 CROSBY’İN UYGULAMALARI
Crosby’nin 14 adımlık programı 1- Yönetimin istek ve kararlılığı 2- Kalite geliştirme takımları 3- Kalite ölçümü 4- Kalite maaliyetinin belirlenmesi 5- Kalite bilincinin sağlanması 6- Düzeltici önlemlerin alınması

7 7- Sıfır hatanın planlanması
8- İşgörenlerin eğitimi 9- Sıfır hata günü 10- Hedef belirleme 11- Hata kaynaklarının önlenmesi 12- Takdir/tanıma 13- Kalite konseyleri 14- Yeniden başlama

8 Joseph m. juran Romanya’da doğdu(1904). US’e göçtü.
Western Elekctric’te çalıştı. Walter Shewhard’tan etkilendi. Deming’den daha fazlastratejik ve planlı yönlendiren bir kalite yaklaşımı üzerinde durmuştur . Juran enstitüsü halen aktif bir organizasyon olup, Juran ‘ın felsefesini destekleyen ve kalite geliştirme uygulamaları yapmaktadır.

9 Juran kalitenin anlamlarından iki tanesinin önemli olduğunun üzerinde durur.
1- Kalite müşteri ihtiyaçları üzerinde odaklaşan ve böylece üründe tatmin sağlayan özelliklerden oluşur. 2- Kalite hatalardan arınmışlıktır.

10 Juran’ın üzerinde durduğu diğer konu ise ‘müşteridir’
Juran’ın üzerinde durduğu diğer konu ise ‘müşteridir’. «Kalite planlaması yolu haritası» başlığı altında 9 adımdan bahseder. 1- Müşterinin kim olduğunu belirlemek. 2- Bu müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek. 3- Bu ihityaçları kendi diline göre ifadelendirmek. 4- Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ürün geliştirmek. 5- Müşteri ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak kadar ürün özelliklerinde optimize etmek.

11 6- Ürünü üretebilecek süreci geliştirmek.
7- Süreci optimize etmek. 8- Faaliyet şartları altında ürünü üretebilecek süreci temin etmek. 9- İşlem için süreci dönüştürmek.

12 JURAN’IN UYGULAMALARI
Juran II. Dünya savaşı sonrasında Japonya’nın yeniden inşası konusunda kalite devrimine önemli katkılarda bulunmuştur. Juran hataların ve kayıpların sistem hatalarından kaynaklandığını vurgular. Juran ağırlığı kalite yönetimine verir, kalitenin nasıl yönetileceği konusuna ağırlık verilmediğini öne sürer.

13 Dr. Edwards demıng Müşteriyi üretim hattının en önemli parçası olarak tanımlar. Deming’e göre müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değildir. Müşteri sizin ürününüzden aynı zamanda zevk almalıdır. Deming kalite gelişimine sistematik bir yaklaşım getirir. Gelişen kalite ile Pazar payının arttığını geri dönüşlerin azaldığını ve kurumun çalışanlarını daha iyi motive ve tatmin ettiğini savunur. Deming’ın yaklaşımı firmalara ve yöneticilere bir takım güçlükler getirmektedir. İstatistik; prosesi ya da ürünü tanımlayan bir derleme, düzenleme ve yorumlama verisidir. Veri, açıkça düzensiz olan olayların ya da sürekli proseslerin analizinde kullanılmalıdır. İstatistiksel analiz, bir prosesin kontrol altında olup olmadığını ortaya çıkarır.

14 Demıng’ın uygulamaları
Deming sorunların %94 ünün işçilerin hatasından değil sistem hatalarından kaynaklandığını savunur. Ona göre asıl gereken yönetim şeklinin değişmesidir. Deming katkılarından birisi TKY uygulamalarına getirdiği zengin perspektiftir.

15 Deming zincir reaksiyonu
Kaliteyi iyileştirir. Maliyet azalır. Verimlilik artar. Pazar payını daha iyi kalite ve daha düşük fiyatlar ile arttırır. İşe devam et İşler ve daha çok işler yarat.

16 KAORU ISHIKAWA Amerikalı kalite uzmanlarının anlattıklarını kendi ülkelerine yani Japonya’ya uyarlayan ve daha yeni yöntemler geliştiren Japon kalite öncülerinden biridir. Ona göre yapılacak ilk çalışma ‘var olan sistemin tanımlanmasıdır’. Ishıkawa’ya göre bu sistem tanımlamaları kurumun temel değerleri ve teknolojisi, örgüt yapısı ve yönetim şekli, amaç hedef ve misyonu, müşteri beklentileri, eğitim faaliyetlerinin durumu, problemler ve aksaklıklar ve kullanılan performans ölçütleridir.

17 Ishıkawa’nın TKY kavramı şu 6 öğeye dayanır.
1- Önce kalite gelir. Kısa dönemde kar gelmez. 2- Üreticiye değil tüketiciye yönelik olunmalıdır. 3- Müşteriyle aradaki engel kaldırılmalıdır. 4- Eldeki bilgi ve istatiksel metodlar kullanılmalıdır. 5- İnsanlara saygı bir yönetim prensibi olmalıdır. 6- Yönetim çok fonksiyonel olmalıdır.

18 ÖNCÜ TANIM ODAKLANMA HAKİM FİKİR DEMING Müşteri Odaklı Proses Değişkenliği kontrol etmek JURAN İnsanlar Amaca/Kullanıma uygunluk ISHIKAWA Değer Odaklı Müessese içi kalite kontrol ve kalite çemberleri CROSBY İkmal Odaklı Performans Uygunluk gereksinmesi/Sıfır hata

19 Kaızen Kaizen, Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarıdır; üst yönetim, müdürler ve çalışanlar dahil olmak üzere herkesi kapsayan sürekli iyileştirme hareketidir. Kaizen stratejisinin önemi; yönetimin müşteriyi tatmin için gayret sarfetmek zorunda olduğunu ve iş dünyasında kalıcı olmak, kar etmek istiyorsa müşterinin isteklerine hizmet etmesi gerektiğini fark etmesidir. Kaizenin bir diğer önemli yönü prosesi uygulamasıdır. Kaizen prosese öncelik veren düşünce tarzını ve iyileştirme için kişilerin proses öncelikli çabalarını destekleyen bir yönetim sistemini geliştirmiştir. Bu sistem insanların çalışmalarını kötü bir şekilde sonuçlara göre değerlendiren ve gösterilen çabayı ödüllendirmeyen batılı yönetim uygulamalarına tümüyle terstir. Kaizende önce kar değil kalite kavramı vardır. İyileştirme arayışının rekabet gücünü arttıran en önemli yol olduğunu savunur.

20

21 TEŞEKKÜRLER...  Meryem Aslan.. 091015029


"KALİTE KAVRAMINA DEĞİŞİK YAKLAŞIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları