Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI Hayri ŞEN 1 1 Trakya Üniversitesi / Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI Hayri ŞEN 1 1 Trakya Üniversitesi / Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu."— Sunum transkripti:

1 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI Hayri ŞEN 1 1 Trakya Üniversitesi / Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü / Giyim Üretimi Teknolojisi Programı hayrisen@trakya.edu.tr TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI HAYRİ ŞEN İSMAİL BECENEN TRAKYA ÜNİVERSİTESİE.T.B.M.Y.O. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Özet Günümüzde günden güne gelişen Tekstil Sektörü, doğal olarak verimli insan kaynağı ihtiyacına olan gereksinimi de arttırmıştır. Bundan dolayı da sektörlerin ve özellikle insan emeğinin ve gücünün ön planda tutulduğu Tekstil Sektörünün eğitimli ve deneyimli insan gücüne olan ihtiyacı her geçen gün artarak devam etmektedir. Eğitim kurumlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin işletmelerde teorik bilgilerini uygulama yaparak geliştirmeleri sağlanacaktır. Bununla birlikte Üniversitelerde edinilen üst düzey bilgi ve yetenekler sanayie taşınma fırsatı elde edilmiş olacaktır. Bu da Üniversite – Sanayi işbirliğini güçlendirecek olup sanayinin verimli insan gücü ihtiyacını çözmede büyük kolaylık sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Tekstil Sektörü, İnsan Kaynağı, Üniversite Sanayi İşbirliği. Abstrac Today's the day to day growing textile industry, natural as well as with increased need for efficient human resource needs. Therefore, the sector of human labor in the visit preliminary visit to visit, especially in the textile sector is held in the plan of trained force with experienced manpower requirements continue to increase her last days. By theoretical knowledge of students who continue their education in educational institutions in the application development business will be provided. However, according to information obtained in the joint University senior knowledge and skills it will have been the opportunity to move into industry. This University - Efficient manpower of the industry will provide great convenience is will strengthen cooperation in solving the needs of industry. Keywords: Textile Industry, Human Resources, University-Industry Cooperation. Kaynaklar [1] Kökçen, E., “İstatistiksel Proses Kontrol ve Bir Uygulaması”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.16-42, 2003. [2] Şen,H., Canan,C., Yüce,İ., “Tekstil Sektöründe İnsan Kaynağı İhtiyacı ve Verimlilik”, 15. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, Bursa, 2015. 1. Giriş Tekstil sektöründe her geçen gün hızla artarak oluşan büyüme ile birlikte sektörde görülen kayda değer gelişmeler ve buna bağlı olarak sektördeki insan kaynağı ihtiyacı sektör için kaçınılmaz bir gereksinimdir. Tekstil sektörünün özellikle konfeksiyon bölümlerinin insan emeği gerektiren bölümler olması insan kaynağı ihtiyacını sürekli ön planda tutmaktadır. Dünya kurulduğundan buyana uğraşan ve çalışan insanoğlu, bundan yaklaşık 100 sene öncesine kadar %90’larda kullandığı iş gücü ve uğraşını günümüzde makine ve teçhizatları kullanarak %10’lara kadar düşürdüğü kaçınılmaz bir gerçektir. Buna rağmen insan emeği gerektiren ve tam anlamıyla makinalaşma ile insan emeğine duyulan ihtiyacı düşüremeyen sektörlerden biri olan Tekstil sektörü için insan kaynağı önem teşkil etmektedir. Bununla birlikte eğitim kurumlarının özellikle üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin çoğunun eğitim hayatından sonra iş hayatına atıldığı düşünülecek olursa Üniversitelerimizde görülen teorik ve uygulamalı eğitimlerin sanayie aktif bir şekilde aktarılması başta insan kaynağı ihtiyacı olmak üzere sektörde üretilen ürünlerin katma değeri yüksek ürünler olarak ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. 2.Tekstil Sektöründe İnsan Kaynağının Önemi Tekstil sektöründe yer alan tesislerin yönetim, teknoloji, bilgi birikimi gibi bir çok faktörü ön planda tutarak üretimlerini gerçekleştiriyor olması ürettikleri ürünlerin kalite ve değerlerinin göstergesi olarak karşılarına çıkmaktadır. Tekstil sektöründe insan kaynağına duyulan ihtiyaç ve bu kaynağın verimli kullanımı aynı zamanda sektörde çalışan personele verilen önem ve değer ile de ilişkilidir. İnsanlığın var oluşundan bu yana insanoğlu değerli olmaya önem vermiştir ve verecektir. Bunu da sektörde çalışanların motivasyonlarını yüksek tutarak ve rekreatif faaliyetlerde bulunmalarını teşfik ederek sosyalleşmelerinin önünü açarak onlara hissettirebiliriz. Şu bir açıklıktır ki mutlu çalışanların işlerini severek ve istekle yaptığı görülmektedir. Bu da işletmelerin verimliliğinini artışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sebep etki diyagramı olarak ele alınan Balık Kılıcı diyagramı işletme proseslerini ayrıntılı bir biçimde ortaya koyabilmektedir. Bu da insan ile prosesler arasında ki ilişkiyi de ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Kökçen'in Balık Kılıcı olarak adlandırdığı diyagramda da görüldüğü üzere insan faktörü en baş sırada yer almaktadır. Şekil 1: Balık Kılıcı [1] Tablo1: Üniversite sanayi işbirliğinin ortaya çıkaracağı olası faydaları[2] 3. Sonuç ve Değerlendirme İnsan kaynağı ihtiyacının en etkin şekilde karşılanabilmesi; Tekstil sektörüne eleman yetiştiren eğitim kurumları ile sanayi arasında sağlanacak ortak girişim projeler ile gelişebilecektir. Böylece sektör için gerekli insan kaynağı sorunlarının da önüne geçilmiş olacak olup bölüm mezunlarının iş kabiliyetlerini arttıracaktır.


"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI Hayri ŞEN 1 1 Trakya Üniversitesi / Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları