Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV."— Sunum transkripti:

1 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response 1 ÇİFTLİK YÖNETİMİ VE ÇİFTLİKTE BİYOGÜVENLİK

2 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 2 Kümes hayvanları yetiştiriciliğinde temel, bütün yetiştiriciliklerde olduğu gibi hayvanların sağlıklı olarak yaşamalarını temin etmektir. Özellikle tavukçuluk sektöründe koruyucu önlemlerin alınması tedaviden çok daha önemlidir. Koruyucu Önlemler mi? Tedavi mi?

3 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 3 Neden ? Çünkü; Sorun teşkil eden hastalıkların çoğu viral kökenli ve bulaşıcıdır, tedavi söz konusu değildir. Bakteriyel hastalıklarda ise hastalık etkenini her zaman yok etmek mümkün olmamakta (Salmonella hastalıkları) veya hastalık kaynağı ortadan kaldırılmadıktan sonra hastalık çeşitli antibiyotiklere cevap verse bile ilacın kesilmesinden sonra hastalık tekrar ortaya çıkabilmektedir (E.coli hastalıkları)

4 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 4 Sürü halinde yetiştirilen hayvanlar bir çok bulaşıcı hastalık etkeniyle karşı karşıyadır. Herhangi bir hastalığın girmesi durumunda tedavi zor veya imkansız olmakta, hastalığı geçiren hayvanlarda gelişme geriliği, verim düşüklüğü ortaya çıkmakta, kümesler hastalıkla bulaşık olmakta dolayısıyla karlılık ve verimlilik olumsuz yönde etkilenmektedir. Verimlilikte esas, yetiştiriciliği yapılan hayvanların üretici firma tarafından belirlenen performans standartlarına ulaştırılmasıdır. Sonuç olarak,

5 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 5 Diğer taraftan kanatlı yetiştiriciliğinin büyük entegrasyonlar şeklinde yapılandığı ve belirli bölgelerde yoğunlaştığı da dikkate alınırsa, çiftlik idaresi ve biyo-güvenlik adı altında yapılan uygulamaların, yani koruyucu önlemlerin alınmasıyla ilgili çalışmaların, kanatlı hayvan endüstrisinde çok önemli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak,

6 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 6 Sağlıklı ve karlı yetiştirme için işletmelerin kurulacağı arazinin isabetli seçilmesi, kümeslerin hayvanların her türlü ihtiyacını temin edecek ve biyo-güvenlikle ilgili yaklaşımlara uygun bir şekilde planlanarak inşa edilmesi ilk şarttır. Kümes ve Çiftlikler

7 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 7 İyi bir işletmenin kuruluşu arazi seçimiyle başlar. Ucuz olması bakımından tarıma elverişli olmayan kumlu veya çakıllı taban suyu alçak, aşırı soğuk olmayan ve sert rüzgarlar almayan ayrıca yol, su, elektrik imkanları bulunan araziler seçilmelidir. Kurulacak işletmeler yerleşim yerlerinden uzak olmalı ve yola çok yakın olmamalıdır. İşletmenin etrafı çevrilmeli, mümkünse ağaçlandırılarak bir izolasyon seti kurulmalı, giriş ve çıkışlar ciddi bir şekilde kontrol altına alınmalıdır. Kanatlı işletmeleri, yem fabrikaları, kanatlı mezbahaları ve diğer kanatlı kuruluşlarından mümkün olduğunca uzağa kurulmalıdır. Kümes ve Çiftlikler

8 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 8 Her işletmenin bir imha çukuru veya yakma fırını mutlaka bulunmalı, kümesler ve yem üniteleri, ziyaretçiler için yasak bölge ilan edilmelidir. Kümes ve Çiftlikler

9 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 9 Hastalıkların bir sürüye girişinde çeşitli kaynaklar söz konusudur. Bunları sırayla inceleyecek olursak; Hastalık Kaynakları

10 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 10 İnsanların hareketli oluşları, görevleri, kaynağını insanlardan alan dikkatsizlik, ilgisizlik, bilgisizlik, merak gibi davranışlardan dolayı insanlar, sürülerin, barınakların, tesislerin enfeksiyon etkenleriyle bulaştırılmalarında en büyük potansiyel sebeplerden birini teşkil etmektedirler. İnsanlar

11 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 11 Gerek ithal döllü yumurtalardan çıkan civcivler gerek ise ithal civcivler damızlık işletmelerde önce anaç haline getirilirler. Bunlardan sağlanan döllü yumurtalardan elde edilen hibrit civcivler günlük olarak ticari işletmelere satılırlar. Ayrıca bu civcivler bazı işletmelerde yumurta dönemine kadar büyütüldükten sonra yarka olarak da satılabilmektedirler. İşte bu sistem içerisinde gerek damızlık gerekse ticari işletmelerde amaç işletmeye girecek hayvanların sağlıklı olmasıdır ki bu da yeni hayvanlar kümeslere girmeden önce yapılacak kontrollerle sağlanabilir. Hasta / Taşıyıcı Hayvanlar:

12 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 12 Kemirgenler dışkılarıyla, yem ve altlığa hastalık bulaştırabilirler. Bu hayvanlarda salmonella hastalıkları sıklıkla tesbit edildiğinden salmonella kontrolünde kemirgenlerle mücadele önemlidir. Binalarda çatlakların, yarıkların ortadan kaldırılması, Çöp yığınlarının fazla biriktirilmeden uzaklaştırılması, Kedi bulundurulması, Kemirgenlere karşı uygulanan ilaç veya diğer uygulamalar, Alınacak önlemler arasında sayılsa bile bu hayvanların işletmelerden tamamı ile ve sürekli bir şekilde temizlenmesi zordur. Ancak yinede kemirgenlerle mücadele edilmelidir. Kemirgenler

13 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 13 Sinek ve böcekler de hastalığın yayılmasına sebep olurlar bunların bir kısmı kan veya bağırsak paraziti iken diğer bir kısmı ısırma alışkanlıkları itibariyle hastalıkları mekanik olarak taşırlar. Sinek ve böceklerle de kemirgenlerde olduğu gibi mücadele etmeliyiz. Sinek ve Böcekler

14 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 14 Hastalıkların ve hayvanlarda bulunan parazitlerin ekipmanla taşınmaları yaygın bir durumdur. Dışarıdan alınan yeni ekipman temizlenip dezenfekte edildikten sonra kullanılmalıdır. İşletme içerisinde dahi olsa bir kümesin malzemesi başka bir kümeste iyice dezenfekte edilmeden asla kullanılmamalıdır. Ekipman/Araçlar

15 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 15 Devre sonu temizliği aşağıdaki sıraya göre yapılmalıdır. Sürü kesime gittikten hemen sonra kümeslerin içi bir dezenfektanla dezenfekte edilmelidir.(Yemlik, suluk, altlık, duvarlar) Dezenfeksiyondan sonra önce yemlik ve suluklar toplanmalıdır. Daha sonra altlık çıkartılarak bir traktör römorkuna doldurulmalı ve üzeri bir brandayla örtülerek kümeslerden uzaklaştırılmalıdır. Bu işlemler yapılırken tüy ve tozların etrafa saçılmamasına dikkat edilmelidir. Kümesin her tarafı tavanda dahil suyla iyice yıkanılarak kirli kısımların yumuşatılması sağlandıktan sonra süpürgeyle temizlenmelidir. Devre Sonu Kümes Temizliği

16 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 16 Kümes ve tüm ekipman dezenfektanlı ılık suyla yıkanmalıdır. (yemlik, suluk) Kümes tabanı tamamen alevden geçirilmelidir. Kümesin içine ve dışına sönmemiş kireçle badana yapılmalıdır. Kümes daha sonra kurumaya bırakılmalıdır. Altlık, yemlik, suluk yerleştirilmeli ve daha sonra formol fumigasyonu uygulanmalıdır. Kümes en az 24 saat bekletildikten sonra havalandırılmalıdır. Devre Sonu Kümes Temizliği

17 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 17 Yem içerikleri üretimlerinin her hangi bir safhasında veya muhafaza edildikleri yerlerde hastalık etkenleri ile bulaşabilirler. Yemlerin hastalık etkenlerinden arındırılması için uygulanan çeşitli metotlar vardır fakat bunlarda son ürün maliyetini artırmaktadırlar. Peletleme ısı işleminden dolayı hastalık bulaştırmayı büyük ölçüde azaltan pratik uygun bir metot olmakla birlikte, tam sterilizasyona göre güvenilir değildir. Yem

18 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 18 Bunun için; Ciddi sorunu olmayan firmalardan yem alınmalıdır. İşletmelerde en fazla 10 günlük yem stoğu yapılmalıdır. Ayrıca yem depoları; kuru, rutubetsiz, serin ve gerektiğinde kolaylıkla yıkanabilir yerler olmalıdır. Yem

19 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 19 Hayvancılıkta ve özellikle kanatlı hayvancılığında su vazgeçilmez bir unsurdur. Sudaki bakteriyel bulaşmalar ve kimyasal bozulmalar verim düşüklüğü, gelişme geriliği, ishal ve ölümlerle kendini gösterir. Bu nedenle; Hayvanlara verilecek su, temiz, renksiz, kokusuz, mikroplardan arınmış olmalıdır. Suyun kalitesi kadar miktarı da önemlidir tavukların su depolama imkanları olmadığından önlerine her an ve rahatlıkla içebilecekleri su koyulmalıdır. İşletme sularının hiç olmasa 6 ayda bir mikrobiyolojik analizlerinin yapılması gerekmektedir. Su depoları, 6 ayda bir, suluklar haftada birkaç kez temizlenip dezenfekte edilmelidir. SuSu

20 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 20 Kanatlı endüstrisinde kuluçkalık yumurta bir hastalık kaynağı olarak çok önemlidir. Bazı hastalık etkenleri hayvanların yumurtalıklarını veya yumurta follüküllerini hasta ederek hastalıklı yumurtaların çıkmasına sebep olurlar. Bazı hastalık etkenleriyle bulaşık yumurtalarda kuluçkahanelere hastalığı bulaştırdıkları gibi hastalık etkenlerinin diğer yumurta kabuklarından içeri girerek yumurtalara ve civcivlere hastalığı bulaştırarak düşük çıkış yüzdesine sebep olurlar. Kuluçkalık Yumurta

21 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 21 Çiftlik yönetimi içerisinde sürülere ait kayıtların tutulması, sürülerin gözlenmesi de çok önemli bir husustur. Sürülere ait kayıtlar hayvanlar geldikleri günden itibaren elden çıkarılıncaya kadar dikkatli bir şekilde tutulmalıdır. Bu kayıtlar, hayvanların doğum tarihleri, alındığı işletme, hayvanların ırkı, sayıları, ölümler, uygulanan aşılar, antibiyotikler, yemdeki değişiklikler, gaga kesimleri, kümes değişimleri, broyler sürülerinde günlük tüketilen yem, su miktarları, gelişme hızları, canlı ağırlık artışları, damızlık veya yumurta yönlü sürülerde verime başlama zamanı yumurta kalitesi, ağırlığı gibi bilgileri içermelidir. Kayıt Tutma

22 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 22 Sürünün gözlenmesi esnasında, hayvanların sağlık durumlarının tespitinde belli başlı şu sorular sorulabilir: 1-Hayvanlarda gözle görülebilen bir değişiklik var mı ? Sürünün Gözlenmesi

23 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 23 Sürünün Gözlenmesi SAĞLIKLIHASTA GÖRÜNÜM Hayvanlar dik durur,canlıdır baş ve kuyruk tüyleri dik ve hareketlidir. Baş vücuda yakın bir pozisyondadır,kanatlar,kuyruk düşmüş vaziyettedir.Boyun baş ile birlikte sırta doğru kıvrılmış veya bacakların arasındadır. BAŞ İbik ve sakallar parlak kırmızı renklidir.Gözler canlıdır, parlaktır, ışık şiddetine pupiller büyüyüp küçülerek hızlı bir şekilde cevap verirler. Burun delikleri bir exudat içermez. İbik ve sakallar soluk renklidir, gözler parlaklığını kaybetmiş, sulanmış veya yarı açık vaziyette olabilir.Burun delikleri tıkalı veya burun akıntısı mevcuttur. KASLAR Hayvanlar ele alındığında sağlam yapıda oldukları hissedilir kuvvetli enerjik bir şekilde çırpınırlar. Hayvanlar cansızdır, ele alındıklarında tepkileri zayıfdır, kasların zayıflığı, sternumun kemik,kemik ele gelmesi hissedilir. BACAKLAR AYAKLAR Bacak ve ayakları saran pullu deri temiz,nemli ve parlaktır.Bacaklar dolgundur. Eklemler elle sıkıldığında şişkinlik ve sıcaklık hissedilmez. Eklemler sıcak ve şişkindir ayak tabanları çatlak ve kabuk bağlamış durumdadır. TÜYLER Parlak,düzgün ve temizdir.Parlaklığını kaybetmiş dağınık ve kabarıktır. YEM / SU TÜKETİMİ Sıklıkla su içip yem tüketir.İştah kaybolmuştur genellikle fazla su içilir. DIŞKILAMA Gri,kahverengi, beyaz renkli konik şekillidir. Sekum kaynaklı dışkı içeriğinin üzeri köpükle kaplanmış olabilir. Süt beyaz,yeşil,sarı,kırmızı renkte olabilir.Kıvamı suludur. SOLUNUM Sezsiz ve burun deliklerinden yapılır. Gaga kapalıdır. Kümes ısısı 30 0 C nin üzerine çıktığında sağlıklı hayvanlar da ağızlarını açarak nefes alırlar. Hırıltı,tıksırık,ıslık sesi duyulur. Karın duvarının hareketleri çok belirgindir.

24 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 24 2-Bu gün ve son günlerde kaç adet hayvan öldü? Bunun için ölüm kayıtlarının kümes kartlarına düzenli bir şekilde işlenmesi gerekir. Ölen hayvanlar derhal sürüden uzaklaştırılmalı Veteriner Hekimin muayenesi için soğuk ve serin bir yerde muhafaza edilmelidirler. (özellikle sıcak yaz günlerinde) Sürünün Gözlenmesi

25 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 25 3-Sürüde daha önceden bir hastalık gözlendi mi? Gözlendi ise uygulanan ilaçlar,aşılar. (Bütün bunlar kümes kayıt formlarına işlenmelidir) 4-Kümes ortamında veya kümesin bulunduğu çevrede hayvanlar üzerinde değişikliğe sebep olacak bir durum oldu mu? Aşırı sıcak, aşırı soğuk, kümesin içerisine vahşi hayvan girmesi, aşırı gürültü v.s. Bu gibi olağan dışı durumlar ve sonuçları mutlaka kümes kayıtlarına işlenmelidir. Sürünün Gözlenmesi

26 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 26 5-Kümese yeni yem girişi oldu mu? Kümese gelen yemlerin geliş tarihleri, miktarları, ne zaman tüketime başlandı, yem formunda değişiklik var mı? gibi sorulara karşılık olacak bilgiler de mutlaka kümes kartlarına işlenmelidir. 6-Hayvanların yem su tüketimlerinde bir değişiklik oldu mu? Değişiklikler günlük olarak mutlaka kümes kartlarına işlenmelidir. Sürünün Gözlenmesi

27 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 27 7-Yumurta veriminde bir düşme veya kabuk kalitesinde bir bozulma oldu mu? Günlük üretim verileri dikkatli bir şekilde kayıt edilmeli, her gün toplanan yumurtaların kabuk kaliteleri, özellikleri, toplama ve viyolleme esnasında dikkatli bir şekilde incelenmeli, bir değişiklik var ise daha sonra veteriner hekimlerin incelemesi için ayrılmalıdırlar. Sürünün Gözlenmesi

28 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 28 8-Hayvanların dışkılamalarında veya dışkının görüntüsünde veya kıvamında bir değişiklik var mı ? Dışkının kıvam ve görüntüsü çeşitli hastalıklarda değişir. Sürünün Gözlenmesi

29 Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit 29 Teşekkür Ederim


"Technical Assistance to Avian Influenza Preparedness and Response An EU-funded project managed by the Central Finance & Contracts Unit Project No. TR 06.AI/SV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları