Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Şiir Süre: 8 saat Atatürkçülük, 1, 6, 8, 9- kazanımlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Şiir Süre: 8 saat Atatürkçülük, 1, 6, 8, 9- kazanımlar."— Sunum transkripti:

1 www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Şiir Süre: 8 saat Atatürkçülük, 1, 6, 8, 9- kazanımlar

2 www.dilimce.com2 Hazırlık Halk şairlerimizin Atatürk için yazdığı şiirlerden örnekler bulunuz. Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan olayları anlatan gazete yazıları bularak sınıfa getiriniz. Halk şairlerimizin Atatürk için yazdığı şiirlerden örnekler bulunuz. Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan olayları anlatan gazete yazıları bularak sınıfa getiriniz.

3 www.dilimce.com3 AĞLAYALIM ATATÜRK'E Ağlayalım Atatürk'e, Bütün dünya kan ağladı. Süleyman olmuştu mülke, Geldi ecel, can ağladı. Doğu, batı, cenup, şimal Aman Tanrı bu nasıl hal? Atatürk'e erdi zeval Memur, mebusan ağladı. İskenderi Zûlkarneyin* Çalışmadı buncalayın. Her millet Atatürk deyin Cemiyet-i Akvam** ağladı. Atatürk'ün eserleri, Söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri Ah çekti, vatan ağladı.. Fabrikalar icat etti Ata'lığın ispat etti Varlığın Türk'e terketti Döndü çark, devran ağladı. Tren hattı, tayyareler Türkler giydi hep kareler Semerkant'la Buhara'lar İşitti, her yan ağladı.. Bu ne kuvvet, bu ne kudret Var idi bunda bir hikmet. Bütün Türkler, İnönü İsmet Gözlerinden kan ağladı. Siz sağ olun Türk gençleri Çalışanlar kalmaz geri. Mareşalin askerleri, Ordular, tümen ağladı. Zannetme ağlayan gülmez, Arslan yatağı boş kalmaz. Yalnız gidenler gelmez Her gelen insan ağladı. Uzatma Veysel bu sözü, Dayanmaz herkesin özü, Koruyalım yurdumuzu, Dost değil, düşman ağladı... ~ Aşık Veysel ŞATIROĞLU ~

4 www.dilimce.com4 Okuma Anlama Okuma Metin sesli okuma yöntemiyle okunur.

5 www.dilimce.com5 ATATÜRK İLKELERİ Cumhuriyet denen temeli attı, Çok sağlam bir kale gibi vatan. Bu kale içinde ederiz emel, O sağlam temelden işte bu yana. ATATÜRK İLKELERİ

6 www.dilimce.com6 ATATÜRK İLKELERİ O günden bu yana gör neler oldu? Yurdumuz yenilik teknikle doldu. Yüce Atatürk'ü kâinat bildi. Gücünü tanıttı bütün cihana. Aydınlattı o karanlık geceyi, Artırdı yüzlerden siyah peçeyi. Türkçe yeniledi harfi heceyi, Okuma öğretti dağda çobana.

7 www.dilimce.com7 ATATÜRK İLKELERİ T ü rk olan Atanın ilkesin bile. Bilirsek d ü nyayı alırız ele. İkilik yapana vurarak sille, Yolunu tanıttı yoldan sapana. Koydu anayasa bozulmaz asla. Sarıldı milletim ona hevesle. Uygarlıkta yarışırız herkesle, Uçak vapur füze ile her yana.

8 www.dilimce.com8 ATATÜRK İLKELERİ Atam yaptı bu büyük inkılabı. Koydu soy adını, sildi lakabı. Hürriyet gelince sevindik tabi. Demokrasi geldi güzel vatana. Atam doğumunun yüzüncü yılı, Yol bildik elbette koyduğun yolu. Bükülmeyen çelik her Türk'ün kolu, Pehlivan pazılı benzer aslana.

9 www.dilimce.com9 Atam bir ç ok yeniliği duyurdu, Emanet eyledi bize bu yurdu. Ne mutlu T ü rk ü m ben dedi buyurdu. Ey T ü rk candan sarıl y ü ce Ata'na! G ö nl ü m ü zde altın yazıdır gitmez, Atam yaptıkların saymakla bitmez. Her ne s ö ylesem de şanına yetmez, Dursun der s ö zlerim sığmaz destana. Âşık Dursun DURDAĞI ATATÜRK İLKELERİ

10 www.dilimce.com10 Söz Varlığını Zenginleştirme Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri bularak Çalışma Kitabı'ndaki 1. Etkinliğe yazınız.

11 www.dilimce.com11 1. Etkinlik Aşağıdaki yazma alanına metinde geçen, anlamım bilmediğiniz kelime, kelime gurubu ve deyimleri yazınız. Bu kelime, kelime grubu ve deyimlerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelime, kelime grupları ve deyimler Tahminim Söz Varlığını Zenginleştirme

12 www.dilimce.com12 Metni Anlama, Çözümleme ve Yeniden Yapılandırma 1.Şair, birinci dörtlükte Atatürk'ün hangi eserinden bahsetmektedir? 2.Sizce Atatürk'ün en önemli eseri neden Türkiye Cumhuri-yeti'dir? Daha önceki bilgilerinizi de kullanarak cevap veriniz. 3.Şair, üçüncü dörtlükte Atatürk'ün Türk diline verdiği önemi nasıl ifade ediyor? 4.Şiirin beşinci dörtlüğünde Atatürk'ün akılcılık ve bilime verdiği önemin sonucu nasıl ifade ediliyor? Sizce de akılcılık ve bilime önem verildiğinde aynı sonuçlar ortaya çıkar mı? 5.Şair, sekizinci dörtlükte Atatürk'ün yurdu kime emanet ettiğini söylüyor? Şaire göre bizim onun ema­netine karşı görevimiz nedir? 6.Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh!" ve "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözleri onun hangi özelliğini göstermektedir? Milliyetçilik anlayışıyla ilişki kurarak açıklayınız.

13 www.dilimce.com13 Metnin Türü Şiiri inceleyerek ilk iki dörtlüğün dize sonlarındaki ses benzerliklerini bulunuz. Her dizede kaç hece bulunmaktadır? Bütün şiirlerde böyle ses benzerlikleri ve hece sayıları bakımından denklik bulunur mu? Pek çok şiir niçin bu şekilde yazılmış olabilir? 2. Etkinlikte yer alan "Türkiye ve Dünya" isimli metni okuyunuz. Metinle ilgili soruların cevaplarını etkinlikteki uygun yerlere yazınız.

14 www.dilimce.com14 TÜRKİYE VE DÜNYA 3 Türkiye, dünya üzerinde çok önemli bir ülkedir. Gerek siyasi, gerek coğrafi konumu açısından dünyanın en önemli noktaları arasında bulunmakta, bir geçiş noktası, bir köprü, bir dostluk, bir güç unsuru olarak genç ve dinamik nüfusuyla geleceğe güvenle yol almaktadır. Coğrafi olarak Asya ve Avrupa kıtalarım birbirine bağlayan Türkiye, Ege Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'le çevrelenmektedir. Boğazlarla Ege Denizi ve Karadeniz'i birbirine bağlayan Marmara Denizi ise eşi bulunmaz bir iç deniz, bir limandır. 2. Etkinlik I) Aşağıdaki metni okuyunuz.

15 www.dilimce.com15 İstanbul ve Çanakkale boğazlan Karadeniz'i Akdeniz üzerinden okyanuslara bağ bunaktadır. Dünyanın en önemli ticaret yollarından biri olan boğazlar, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin okyanuslara açılıp ürünlerini dünyaya ulaştırmaları İçin tek yoldur. Boğazlar, ülkemizin sınırları içinde ve kontrolü altında olduğu için bu durum ülkemize siyasi ve askerî yönden çok büyük yararlar sağlamakta uluslararası siyasette ayrı bi önem kazandırmaktadır. Türkiye, Orta Doğu'da siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî yönden çok önemli bir yere sahiptir. Bu bölgede ve bu bölgedeki ülkelerle diğer ülkeler arasında ortaya çıkan sorunların çözümün- de Türkiye, önemli bir arabuluculuk rolü üstlenmekte, böylece dünya üzerindeki siyasi gelişmelere aktif olarak katılmaktadır.

16 www.dilimce.com16 Askerî ve siyasi yönden dünyanın sorunlu bölgeleri olan Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar öze­ti rinde de Türkiye'nin söz hakkı vardır. Çünkü bu bölge halkının çok büyük bir kesimi ya Türk ya da Müslümandır. Bu sebeple Türkiye bu bölge siyasetinde aktif bir rol oynamaktadır. Türkiye, Balkanlar ve Kafkaslarda ortaya çıkan yeni ülkeler İçin bîr umut, barış ve kararlılık unsurudur. Ülkemiz, Avrupa ve Otta Doğu ülkeleri arasında yer alır. Bu ülkeler ekonomik, kültürel ve siyası yönden büyük farklılıklar taşırlar. Gelişmiş sanayisi ve ekonomisiyle Avrupa bir tarafta, bu sanayınin ihtiyaç duyduğu ham maddeler ve petrolüyle Orta Doğu ve Kafkaslar bir tarafta...

17 www.dilimce.com17 Birbirine muhtaç bu iki ülke grubu arasında da Türkiye... Aralarındaki canlı ticaretin tek yolu da Türkiye'den geçmektedir. Bu, ülkemizde ayrı bir siyasi ve ekonomik güç kaynağıdır. Türkiye, kültür bakımından da bir geçiş noktasıdır. Bir tarafta dinî ve tarihî bağlarla bağlı olduğumuz Orta Doğu ve Kafkasya bir tarafta yakın iş birliği içine girdiğimiz modernliğin ve gelişilmİşliğİn coğrafyası Avrupa ülkeleri yer alır. Bu iki kültürün tam ortasında da bu iki medeniyeti ve kültürü birbirine tanıştıran, yakınlaştıran Türkiye Cumhuriyeti bulunmaktadır.

18 www.dilimce.com18 Karadeniz çevresindeki ülkelerin katıldığı Karadeniz Ekonomik İş Birliği, Türkiye'nin önderliginde kurulan, doğudaki Kafkas ülkeleri ile batıdaki Balkan ülkelerini bir araya getiren bu örgüt, bölgesel kalkınma ve iş birliği açısından önemli bir gelişmeyi başlatmıştır. Türkiye bu Örgüt İçinde hem siyasi hem de ekonomik yönden Önemli bir ülkedir. Üye ülkelerin bir bölümü Türkiye’ yi kendine model olarak almaktadır. Ülkemizin yetmiş milyona yakın nüfusunun neredeyse yarısı yirmi beş yaş ve altındadır. Bu, ülkemize bazı zorluklar çıkarsa da genç ve dinamik nüfusumuz, ilerleme ve gelişme için gereken genç beyin ve iş gücünün garantisidir. Bu güç, bazı Avrupa ülkelerinin yaş ortalamalarının kırk larla ifade edildiği göz önünde bulundurulursa genç nüfusumuzun ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğu kabul edilir. Bütün bu saydıklarımızı alt alta yazıp topladığımızda ve Atatürk'ün gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümeye devam ettiğimizde ülkemiz için gelecek güzel günleri görmek hiç de zor ve uzak olmayacaktır. Saliha CEYHAN (Bu kitap için yazılmıştır.)

19 www.dilimce.com19 II) Aşağıdaki soruları metme göre cevaplayınız. 1. Türkiye hangi bölgede yer almaktadır? 2. Akdeniz ve Karadeniz'i birbirine bağlayan boğazların önemi nedir? 3- Türkiye hangi kıtalar arasında bir köprü oluşturmaktadır? 4. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin diğer denizlere açılmasında Türkiye'nin konumunun önemi nedir? 5. Türkiye, dünya için önem taşıyan petrol kaynaklarına sahip olan hangi ülkelerle komşudur? 6. Türkiye hangi uygarlıkların kesiştiği yerdedir? 7. Türkiye, içinde bulunduğu bölgede komşularına göre güçlü bir ülke midir? Hangi sebepler Türkiyeyi güçlü kılmaktadır? 8. Türkiye'nin nüfusunun ne kadarı genç insanlardan oluşmaktadır? Bu genç nüfusun Türkiye için önemi nedir?

20 www.dilimce.com20 Konuşma İkna etme yöntemine uygun olarak konuşma etkinliği yapılır. Kendinizi Atatürk'ün yerine koyarak hayal ediniz, "Vatan bir bütündür, parçalanamaz." sözünü söylediği Sivas Kongresi'nde halka hitaben bir konuşma yapınız. Bir konuşma metni hazırlayınız. Konuşmalarınızı "Vatan bir bütündür, parçalanamaz." fikri etrafında oluşturunuz. Konunun özelliğine uygun örnekleme, tanık gösterme ve sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız. Konuşma sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru cevaplar veriniz. Konuşmalarınızı belirlenen sürede ve teşekkür cümleleriyle bitiriniz.

21 www.dilimce.com21

22 www.dilimce.com22 3. Etkinlik Yukanda, kısa çizgi iminin farklı kullanımları örneklenmiştir ve anlam ilgileri açıklanmıştır, örneklerden yararlanarak kısa çizginin aşağıda verilen cümlelerdeki anlamlarını belirleyip altlarına yazınız. Türkçe - İngilizce sözlük (Türkçeden İngilizceye sözlük) Resim-İş dersi (Resim ve İş dersi) Beşiktaş - Galatasaray maçı (Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maç)

23 www.dilimce.com23 Bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma Önce gazete yazılarını daha sonra da şiirin ilk dört kıtasını tekrar okuyunuz. Bu bölümde ve gazete yazılarında anlatılanlarla kendi duygu, düşünce ve hayallerinizi birleştirerek " Ya istiklal ya ölüm!" fikrine ulaşan bir hikâye oluşturup. Çalışma Kitabı'ndaki 4. Etkinliğe yazınız.

24 www.dilimce.com24 Dörder kişilik iki grup oluşturulur. Birinci grup bu cümlelerde iş, oluş, durum bildiren sözcükleri ikinci grup; bu iş, oluş ya da durumun kim tarafından gerçekleştirildiğini bulur. O/"Sınavı kazanmak için çok istekliydi.“ "O/ dün kazak almış." Ben/"Dün eski mahallemize uğradım." Biz/ "O gece köye ulaştık."

25 www.dilimce.com25 Çekimli fiillerde yüklem ve öznenin özelliğini fark etmek amacıyla 5 ve 6. Etkinlikleri yapınız.

26 www.dilimce.com26 5. Etkinlik

27 www.dilimce.com27 5. etkinlik II) Yukarıda bulduğunuz iş, oluş, hareket ya da durum bildiren sözcüklere aşağıdaki tabloda verilen sorulardan uygun olanı sorunuz. Aldığınız yanıtı örnekteki gibi tabloya yazınız.

28 www.dilimce.com28 6. Etkinlik Aşağıdaki koyu verilmiş sözcükleri türlerine göre tabloda verilen yerlere yazınız. Güzel huylan olan bir çocuktur. HavaIar çok soğuktu. Kaşarla eskiden beri dosttular. Çok dikkatli bir bekçiymiş. Konya'ya oradan da Ankara'ya gitti. Çizdiği resim, fotoğrafa benzemiş. Hepimiz ülkesini seven insanlarız. Adı gibi ırmağın kendisi de kırmızıymış. İnsanlara her zaman güler yüz gösterir. Bir dakika araba yerinde durakladı.

29 www.dilimce.com29 www.dilimce.com


"Www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Şiir Süre: 8 saat Atatürkçülük, 1, 6, 8, 9- kazanımlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları