Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 4 SATIŞ VE REKLAM. TİCARET Kâr amacı ile malların, hizmetlerin alımı, satımı, tüketicilere ulaştırılması için yapılan düzenli ve devamlı etkinliklere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 4 SATIŞ VE REKLAM. TİCARET Kâr amacı ile malların, hizmetlerin alımı, satımı, tüketicilere ulaştırılması için yapılan düzenli ve devamlı etkinliklere."— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 4 SATIŞ VE REKLAM

2 TİCARET Kâr amacı ile malların, hizmetlerin alımı, satımı, tüketicilere ulaştırılması için yapılan düzenli ve devamlı etkinliklere ticaret denir.

3 PAZARLAMA Kişisel veya örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimi gerçekleştirmek üzere; malların hizmetlerin ya da düşüncelerin üretilip geliştirilmesine, fiyatlandırılmasını, dağıtılmasına, satılması sürecine pazarlama denir.

4 PAZARLAMANIN AMAÇLARI Tüketiciye istediği mal ve hizmeti vermek Mal ve hizmeti istenilen yer ve zamanda sunmak Mal ve hizmeti uygun kalite ve fiyatta sunmak

5 PAZARLAMA KARMASI ÖĞELERİ ÜRÜN FİYAT DAĞITIM TUTUNDURMA

6 SATIŞ Belirlenen koşullara göre satıcının, satışa konu olan mal veya hizmeti alıcıya vermesidir.

7 REKLAM Malların hizmetlerin düşüncelerin geniş kitlelere veya pazarı oluşturan birimlere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karışılığında söylü yazılı yada giörsel olarak sunulması etkinliklerinin tümüne reklam denir.

8 Reklamın Özellikleri Umulan fayda için dikkat çekme Talep yaratma sanatıdır Ürünü alacak kişileri satın alacak duruma getirme İnsanları etki altına almadır.

9 BİLGİLENDİRME DİKKAT VE İLGİ UYANDIRMA ANIMSATMA İSTEK VE TALEP OLUŞTURMA SATIN ALMAYI SAĞLAMA ÜRÜN VE İŞLETME HAKINDA OLUMLU İMAJ YARATMA

10 REKLAMIN KANALLARI GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇALAR YAZILI POSTA AÇIKHAVA DİĞER ARAÇLAR

11 SATIŞ ELEMANI İşletme ile tüketici arasındaki ilişkileri sağlayan görevlidir.

12 SATIŞ ELEMANI ÇEŞİTLERİ MAL TESLİMİ YAPAN SATIŞ ELEMANI TEZGAHTA SATIŞ YAPAN DIŞARIDAN SİPARİŞ TOPLAYAN MİSYONER TEKNİK DANIŞMANLIK YAPAN ÜRÜN SATIŞII YAPAN YARATICI HİZMET SATIŞI YAPAN SATIŞ ELEMANI

13 SATIŞ SÜRECİNİN AŞAMALARI HAZIRLIK ALICI BULMA ÖN YAKLAŞIM SUNUŞ SATIŞ SONRASI ETKİNLİKLER

14 SATIŞ ELEMANI SEÇİMİ İŞLETMEDE GÖREVLİ KİŞİLER ÖĞRETİM KURUMLARI TÜRKİYE İŞ KURUMU MESLEK ÖRGÜTLERİ ALICILAR KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BAŞVULAR ARACI İŞLETMELER ÖTEKİ İŞLETMELER İNTERNTE SİTELERİ YAYIN ARAÇLARINDA YAYIMLATILAN İLAN VE DUYURULAR

15 ÜNİTE 5 KASA İDARESİ

16 PROJE PLANLAMA Bir yatırımı gerçekleştirmek için neler yapılması gerektiğini tasarlamaktır.

17 YATIRIM PROJESİ AŞAMALARI

18 1. İŞ KURMA DÜŞÜNCESİ 2.ÖN ARAŞTIRMALAR Ekonomik Araştırma Teknik Araştırma Mali Araştırma Yasal Araştırma Örgütsel araştırma 3. ÖN PROJE 4.YATIRIM KARARINI VERME 5. KESİN PROJE 6. PROJENİN UYGULANMASI 7. AÇILIŞ

19 İŞLETMELERİN FONLARI A. İç fon kaynakları (öz kaynaklar) Öz sermaye, İşletme etkinliği sonucu sağlanan fonlar(amortismanlar, yedek akçeler, dağıtılmayan kârlar) B. Dış fon kaynakları (yabancı kaynaklar)

20 İŞLEYEN SERMAYE PARA AKIŞI ÜRÜNLER KASA MEVCUDU ALACAKLAR VE TAHSİLATLAR ÜRETİM GİDERLERİ

21 NAKİT GELİR AKIŞI Peşin satışlar Tahsil edilecek alacaklar Faiz gelirleri Kâr payları Kira gelirleri Sabit değerlerin satış Menkul kıymet satışları Banka kredileri

22 NAKİT GİDER AKIŞI Ham madde, malzeme, yardımcı malzeme alımı Dağıtım ve yönetim masrafları Borç ödemeleri Kira giderleri Ödenen ücretler Kâr payı ödemeleri Sabit kıymet artışları Sigorta ödemeleri v.b.

23 ÜNİTE 6. KALİTE STANDARTLARI

24 STANDART:Seri biçimde üretilen mal ve hizmetlerin şekil, boyut, görünüş, bileşim ve ambalajlamada bir örnekliğe denir. Standartlaştırma: mal veya hizmet için benimsenecek temel ölçü ve niteliklerin belirlenmesiyle madde mamul metot ve hizmetleri saptama ölçü ve sınırlara uygun olarak bir örnek biçimine getirmek işlemidir.

25 STANDART OLAN MALLAR TSE İSO GİBİ İŞARETLERİ TAŞIYIP TAŞIMADILARI İLE ANLAŞILIR..

26 STANDARTLAŞMANIN FAYDALARI Üretimin belirli bir plana göre yapılması Seri üretim Verimliliği artırır Tüketicinin mal ve can güvenliği korunmuş olur. Karşılaştırma ve seçim kolaylığı Sipariş ve satın alma işlerini kolaylaştırır Tüketicilerin fiyat ve kalite yönünden aldanmasını önler İhracat kolaylığı sağlar Dünyadaki gelişmelere uyum sağlamayı kolaylaştırır.

27 Kalite: genel olarak bir ürün veya hizmetin taşıması gereken olumlu özelliklerdir. Ekonomik anlamda malların sağlamlığını standardını ve tüketiciye uygunluğunu ifade eder.

28 KALİTE BELGESİ: Standart vermeye yetkili kurumlar, standart verdikleri bir malın ya da hizmetin kendine özgü belirli bazı nitelikleri taşıdığını belirten onaylanmış bir belge verir bu belgeye kalite belgesi denir.

29 KALİTE KONTROLÜ Ürünün kalite özelliklerinin istenenlere karşılaştırılarak sapmalar varsa düzeltici etkinliklerin yapılmasını sağlayan işletme yönetimi işlevidir.

30 KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ 1.Yüzde yüz kalite kontrolü: 2.Örneklem yoluyla kalite kontrolü 3.Üretim sürecinde kalite kontrolü

31

32 ÜNİTE 7 İŞ PLANLAMA

33 İŞ PLANI: Yatırımcı veya kredi veren kişilere, işin işleyişi hakkında bilgi veren ayrıntılı bir belgedir.

34 İş Planı Yapmanın Faydaları: 1.Başlangıçta girişimciye rehberlik eder. 2.Dikkati amaca yöneltir. 3.Nakit para bulmayı kolaylaştırır. 4.Yönetime bilgi sağlar.

35 İş Planının Yapısı: a.İşin tanımı b.Üretim planı c.Pazarlama planı d.Örgütleme planı e.Finansman Planı(mali yapı) f.Sonuç

36 ÜNİTE 8 ÜRETİM PLANI

37 İşletmede fiziksel araç ve olanakların, iş gücünün verimli bir biçimde kullanılmasını, bu araç ve olanaklara göre hangi ürünün hangi miktarda, kalitede ve hangi yöntemlerle ne zaman üretileceğini gösteren tasarıya denir.

38 ÜRETİM PLANLAMASININ YARARLARI 1.Üretim faktörlerinin akılcı bir biçimde kullanılmasının sağlar. 2.Aşırı stoku önler 3.Üretim hacmi ve talep arasındaki dengeyi sağlar. 4.İşletmede hedef ve amaçların belirlenmesini sağlar.

39 ÜRETİM ÇEŞİTLERİ A.MAL ÜRETİMİ B. HİZMET ÜRETİMİ -SİPARİŞ ÜRETİMİ -SERİ ÜRETİM: (SÜREKLİ – ARALIKLI- KARIŞIK ÜRETİM

40 HİZMET ÜRETMİ ÇEŞİTLERİ -Barınma -Sağlık -Eğitim Öğretim -Bakım onarım -Eğlence -Ulaştırma -İletişim -Meslek hizmetleri -Finansman ve sigorta

41 ÜNİTE 9 PERSONEL

42 İŞ GÜCÜ PERSONEL OLARAK ADLANDIRILILAN KAYNAĞA MODERN İŞLETMECİLİKTE İNSAN KAYNAKLARI DENİR


"ÜNİTE 4 SATIŞ VE REKLAM. TİCARET Kâr amacı ile malların, hizmetlerin alımı, satımı, tüketicilere ulaştırılması için yapılan düzenli ve devamlı etkinliklere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları