Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALI NAKİT YÖNETİMİ Mustafa Niğdeli 1. 2 3 NAKİT YÖNETİMİ NEDİR? Kaynak ve Kullanımlarınını en verimli şekilde kullanılması amacıyla geliştirilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALI NAKİT YÖNETİMİ Mustafa Niğdeli 1. 2 3 NAKİT YÖNETİMİ NEDİR? Kaynak ve Kullanımlarınını en verimli şekilde kullanılması amacıyla geliştirilen."— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALI NAKİT YÖNETİMİ Mustafa Niğdeli 1

2 2

3 3 NAKİT YÖNETİMİ NEDİR? Kaynak ve Kullanımlarınını en verimli şekilde kullanılması amacıyla geliştirilen Nakit Yönetim Sistemi : 1.Planlama 2.Kontrol /Raporlama 3.Operasyon sürelerini kapsayan bir yönetim ve denetimry sistemidir.

4 4 NAKİT YÖNETİM SİSTEMİNİ ALT YAPISI  Nakit Yönetimi  Alacak Yönetimiİ  Stok Yönetimi,  Borç Yönetimiİ  Yatırım Yönetimiİ  Kredi Yönetimi  Finansal Risk Yönetimi ;olmak üzere 7 alt bölümde incelenebilir.

5 5 NAKİT YÖNETİMİ  Nakit Yönetimini bir şirketin nakit yönetim sisteminde devir alınan naki toplamını (açılış ) sisteme giren nakit kaynaklarını ve sistemden çıkan nakit çıkışları sonunda( devir etmesi gereken / kalaları) tutarı çeşitli para cinslerinden izlendiği bir pozisyon alma biçimidir.  Bu sistemde bir diğer izleme ve değerlendirme tamamlayını unsuru nakit olmayan parasal enstrümanların (kaydi para) izlenmesi ve değerlendirilmesidir  Nakit / Effektif döviz cindinden yabandı para izlenmesi ve ulusal paraya göre değerlendirilmesi ve pozisyon alınmasıdır.  Ulusal para / döviz cinsinden kaydi paraların nakit giriş ve çıkışının belgelenmesi ve terminlerine göre tahsil ve ödeme transfer zamanının izlenmesigir.

6 6  Para giriş ve çıkışlarının kaynakları ve kullanım yapısına ve hacimlerine göre izlenmesi ve yönetilmesidir.  Bir şirketin finansal sistemine nakit giriş ve nakit çıkışılatının izlenmesi ve değerlenlilnesi döviz cinsinden pozisyon alınması ve günlük / haftalık / aylık nakit girişlerinin ve çıkışlarılarının önce ulusal para cinsinde daha sonra döviz bazında izlenmesi ve devreden ulusal para ve yabancı paraların ve alınan pozisyonların izlenmesi finansmam yönetiminin asli unsurlarındandır.  Bunun banka hazine sisteminde bir başha anlatımı aktif ve pasif yönetimi olup; i zlenmesi gereken aynı zamanda bankanın özsemayesinin değerlendirilmesi olup bunun izlenmesi o banka hazinesinin asli fonksiyonlarındandır.

7 7 ALACAK YÖNETİMİ  Alacak yönetimi nakit yönetim sistemimin nakit yönetimi ile birlikte düşünülmesi gereken fomksiyonlarından biri olup özellikle alacakların en kısa sürede tahsil edilmesi ile ilgili her türlü tahsilat aracından yararlanılmaktadır.  Risk kavramı ise bir şirketin ticaret sistemindeki alacaklarına ne kadar risk primi ödediği ve ne kadar sürelere ne kadar finans maliyeti aldığı ile ilgilidir.  Alacak yönetiminde vadelerin izlenmesi ve net maliyetlerin yansıtılması finansman bölümünün fonksiyonlarındandır.

8 8  Alacak / Risk Yönettiminde başlıca dört unsur rol oynamaktasır : 1-Müşteri Pazarındaki konum 2-Satış Şartları 3 -Alacakların Tahsilatlarında Yaşlandırılması 4-Tahsikat Teknikleri ve Uygulamaları örneğin günümüzdeki vadeli satışlarda uygulanam aracı bireysel kredileri gerek alacakların tahsikinde gereksr direk satışlarda esneklik ve alacaklarda güvencede içerebilmesidir.Ayrıca banka kredileri ile desteklenen satış ve kredilendirme firnalara esneklik sağlamaktadır.Bu tür satış koşulları pazatlama ve finansman alanında bankalarla ortak çalışma getirmektedir.

9 9  Şirketlerin müşteri pazarındaki konumu alacak /risk yönetiminin temel yapısını oluşturmakta ve satış şartlatını kurumsallışmasını belirlemektedir.  Eğer bir uluslar arası pazarda olan bir şirket olarak bir değelendirme yapacak olursak tüm uluslararası pazarlardaki konumla çevreci olmak ve çevreci projelere duyatlılık göstermek zorundayız.

10 10  Satış şartları bir şirketin finansman pazarındaki konumu ile de ilgilidir. Eğer bir firma finansman olarak güçlüyse ve finansman pazarlarında finans dan finans kurumlarımdan kolaylıkları sağlıyabiliyorsa elde ettiği finansmanı müşterilerine de yansıtabilir ve geniş bir tahsilat seçenekleri geliştirebilir.  Şirketin pazardaki konumu güçlü olduğu halde oligopol tipi piyasarda tek başına hareket edemez ancak fiyat dışı rekabetlerle satış şartlarını belirler. - örneğin petrol ve cep telefonu haberleşme sistemi - veya şirketin pazarı inşaat alanında ve son derece teknik yapı inşaatları ise bizzat davet edibilebileceği ği gibi; kıran kırana retekabette ayakta kalmak için kredi kaynaklarını morgage yoluyla müşterisine bile kullandırmak için limit yatatmaya çalışıyor olabilir.

11 11  Bir şirkette alacakların yaşlandırılması sistemi kurulmamış olması şirketin kurumsallaşması nın belirtilsidir. Şirketin alacaklarına hangi vadeden sonra ne kadar faiz uygulanacağının alt yapısının pazarlamadaki müşterilerine pazarlada /satış yaparken müşterilerine tanınan bir satın alma opsiyonudur.

12 12 (TL) KOMBİNE YAŞLANDIRMA TABLOSU(ALACAK) 12345678910 FİRMADÖNEMTOPLAM PORTFÖYDE NET BAKİYE ORTALAM AKREDİLİSATIŞVADE SEKTÖRGÜNSATIŞTAHSİLAT ÇEK/SENET tahsil edilecek TAHSİLATSATIŞVADESİSAPMA SAYISITUTARI SÜRESİORANI % (3-4+5) (6/3)*2(6/3) (7/9) A36550.00040.00010.00020.0001460,4090162 B36545.00035.0005.00015.0001220,3390135 C36575.00070.0007.50012.500610,179068 D36595.00085.00012.00022.000850,239094 E36515.00010.0001.0006.0001460,4090162 F36512.50012.0005001.000290,089032 G3655.000 0000,00900 H36525.00020.00005.000730,209081 I36540.00035.0003.0008.000730,209081 J36550.000 3.500 260,079028 TOPLAM365412.500362.00042.50093.000760,219084

13 13  Şirletlerin nakit yapısına, etkisi olan unsurlardan bir tanesidir. Bir şirkette tahsilatlar başlıca bankalara havale şeklinde olabileceği gibi direk kasadan veya kredi kartlarıyla anlaşmalı bankalar aracılığıyla veya dış ticatet te olduğu gibi direk ihracat veya ihracat sayılan şekillerde olabilir.  Burada önemli olan şirketin parasal nakit ve vadeli tahsilat ve ödeme araçlarının nasıl izlendiği, nasıl takip edildiği ve değerlendirildiğidir.  Bu parasal sirkülasyon da önemli olan şirketlerin gerek özkaynaklarını gerekse diğer fonlamalarını nasıl izleyip nasıl değerlebdirdiğidir..Bu yönetim bankalar tarafından belirli içsel ve yasal kurallarla izlendiği ve yönetildiği için Türkiye'de bir süredir çok iyi bir bilçimde izlenmekte ancak şirketler bazında nasıl yönetilmesi gerktiğine ait fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

14 14 STOK YÖNETİMİ  Bir şirketin - özellkle sanayi ve pazarlama şirketlerinde- nakit yapısının temel taşlarından bir tanesi stok yönetimidir. Özellikle para sirkülasyonunun çok hızlı olduğu ülkelerde stok yönetiminin çevrimi daha da önem kazanmaktadır. Çünkü şirketler de stok devir hızı ve (hammadde / mamul madde dönüşüm süresi ) imalat süresi önem kazanmaktadır.  Bir şirketin en önemli fonksiyonlarından biriside mamullerin stokta kalma süresinin hızıdır. Bu sürenin özellkle otomotiv ve beyaz esya üretiminde alacaklarla banka kredilendirme kampanyaları ile ortak değerlendirilebilir.  Özetlersek nakit yönetiminin bir parçası olan stok yönetimi şirket değerinin maksimize edilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. (R.O.E maksimizasyonu)  Şirketlerde özvarlığın karlılığı nakit yönetimin verimliliği ile yakından ilgili olup; stok devir hızının izlenmesini gereklirir (stokta kalan gün sayısı satışlar / satılan malın maliyeti ) izlenmesi gerekli planlardan bir diğerini oluşturur. )

15 15  Günümüzde şirketler alacak tahsil süresini minimize etmeye ve stok devir hızını maksimize etmeye çalışarak işletme sermayelerini arttırmaya arttırlar. Bu bilinen yöntemi yeniden keşfetmeye gerek yoktur.

16 16 BORÇ / RİSK YÖNETİMİ  Borç / Risk yönetimi günümüzde nakit akış şirket nakit yönetiminin temel yönetim araçlarından birisidir.Bu yönetim formatında önemli borçların yaşlandırılması ve vade ve faiz oranlarını dikkate alan bir finans yönetimi gösterilmesi ve bu bazda alacal / borç yapılarıması bazında ve TL / FX bazında denetlemek ve pozisyon almaktır.  Burada borçlara uygulanan gecikme faizinin alacaklara uyguladığımız finansman giderlerinin üzerinde olmaması ( aynı vadeler için) Ancak alacak finansmanından finans geliri elde eden ; özsermaya yapısı pozitif olan şirketler için farklı bir yapı izleyebilir.  Aynı alacakların ve stok yönetiminde olduğu gibi borçların yönetimide nakit yönetiminin en önemli unsurlarından birisi olup şirketler sıkı para politikası ve para sirkülasyonun çok hızlı olduğu ekonomilerde borçlarını en iyi şekilde yapılandırarak kullanmak isteyeceklerdir.

17 17  Nakit Yönetiminde aynı Alacak ve Stok Yönetiminde olduğu gibi borç yönetiminin iyi kullanımı net işletme sermayesinin ibi karlılığını ve verimini arttıracağı gibi şirket sermayesi ve özvarlık karlılığının izlenmesimde önemli rol oynar.  Bir şirketin aktif karlığını iyi yönetmesi ancak borçlarının da iyi yönetilmesi ile mümkündür.

18 18 (TL) K0MPLE BORÇ YAŞLANDI RMA TABLODU 12345678910 FİRMADÖNEMTOPLAM ÖDENMEMİ Ş NET BAKİYEORTALAMAKREDİLİALIM,VADE SEKTÖRGÜNALIMÖDEME ÇEK/SENET ve ÖDEMEALIMVADESİSAPMA SAYISITUTARI BORÇ BELGESİ SÜRESİORANI % (*)(3-4+5) (6/3)*2(6/3) (7/9) A36510.0009.00001.000370,109041 B36535.00030.0002.0007.000730,209081 C36522.00021.0001.5002.500410,119046 D36519.50019.0001.5002.000370,109042 E36533.00032.0004.0005.000550,159061 F36522.500 1.500 240,079027 G3656.500 0000,00900 H36523.50021.5002.0004.000620,179069 I3659.0008.5001.5002.000810,2290 J36512.00011.0002.5003.5001060,2990118 TOPLAM365193.000181.00016.50028.500520,149058

19 19 YATIRIM YÖNETİMİ  Şirketlerde yatırım yönrtimi kısa vadeli olamiledeği gibi uzun vadeli de olabilir; bilindiği gibi her uzun vadeli yatırım da olduğu gibi risk sadece yatırım riski değil vade ve döviz riskinide içerebilir.  Yatırımlar ın kısa vadeli olması finansal amacılı olabileceği gibi pozisyon almak veya spekülatif amaçlı da olabilir.  Uzun vadeli yatırımlar ise fiziki yatırımlar, portfföy yatırımlarıları olarak da incelenebilir. Uzun vadeli fiziki yatıtımları ise yeni yatırımlar, yenileme yatırımları ve kapasite arttırım yatırımları olabilir.

20 20 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ  Finansal risk izlenmesi günümüzde,şirketlerin nakit yönetiminlerinin in en önrmli bölümler inden birisi olup; son yıllarda finans alanında görülen krizlerden dolayı önemi dahada arttmıştır. Dünys piyasalarında gereteken yaşanılan belirsizlikler gerekde yaşanılan üretim düşülklükleri finsnsal riske verilmesi gereken önemi arttırmaştır. Burada başlıca finansal risk olarak aşağıdaki risk grubunda incelenedektir :  1-Faiz bazlı riskler 2-FX bazlı riskler  Faiz bazlı riskler şirketlerin kullandıkları kredi kaynaklı olabileceği gibi bankaların müşterilerine kullandırdıklı kredilere ayırdıkları karşılıklardan da kaynaklanabilir. Ayrıca günümüzde en çok rastlanılan kredi kartları ve konut kredisi kullanımlarında görülen risklerdir.

21 21  Döviz bazlı riskler ise şirketlerin ve dış ticaretle ilgili firma ve firmaların gerek aldıkları pozisyon gerekse dünya piyasalarında özellikle son yıllarda görülen belirsizlik ve ekonomik büyüme ve taşıdıkları yabancı para cinsinden borçlanmaları sonucu oluşan dış açık ve taşıdıkları döviz riski ile ilgilidir.  Burada dikkat edilmesi geretken taşıdığı döviz riskinde kendisini cover etmek (taşıdığı risk kadar FX alacak yaratmak ve riski eşitlemektir )

22 22  Finansal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için şirketlerin finsal risk taşıyıp taşımadığına eğer taşıyorsa bunu nasıl izlediğine bağlıdır. Bu risk iki tablo yardımıyla izlenir ; -Para Sirkilasyon Matriksi -Kur Riski Analizi  Tüm bu analizlerle elde edilen sonuçlar piyasasaların genel yapısını ve olası risklere karşılık alınması gereken zamanında uygulamamızı ve önlem almamızı sağlar.  Firmanın risklerine karşılık uygulaması gereken araç ve önlemler forward ve future işlemlerle ilgili olup burada sadece pozisyon alma ve risklerin hedge edilmesi ile ilgili konulara değinilecektir.

23 23  Parasal sirkülasyon matriksi nakit akış tablolarının hazırlanmasında başlangıç rolü oynayan ve nakit yönetiminde nakit akışın izlenmesinde yararlanılan bir çeşit girdi çıktı tablosundur. Bu tabloda hedeflenen nakit akışın nereden gelip; nereye gittiğidir. Ayrıca şirketlerin hazırlamış olduğu aktifler borçlanmalar ve özvarlıklk ile şirket gelir - gider tablosu ile birlikte ele alınması ve tüm nakit giriş ve çıkışları ile gayrı nakti giriş ve çıkışların izlenmesi gerekmektedir.

24 24 NAKİT KONTROL VE RAPORLAMA  Nakit Akış kontrolu öncelikle girdi çıktı tablosu ile desteklenmeli ve doğrulamalıdır. Örnek bir bilanço ve gelir gider tablosu size mutlaka gerek nakit bazında gerekse yarı nakit bazda (nakti olmayan bazda ) sonucu net bir şekilde vermelidir.  Bu bazda kullanılan bilanço ve gelir tablosu açıklamaları birbirini desteklemeli ve doğrulamalı ayrıca şeffaf olmalıdır.  Bilanço ve gelir tablosunda ki sunum ve izleme birbirlerini doğrulamalı geleceğe ait öngörüler şirket veya grubun içinde yer aldığı sektörüm verileri ile çelişmemelidir. Bu yönüyle nakit akış tablusu hazırlanması ve sunumu birbirini desteklemelidir:

25  25 VARLIKLARTLUSDEURO ANakit Varlıklar000 1Kasa +Bankalar Mevcut000 2Menkul Değerler000 3Hisse Senetleri000 BNakit Dışı Varlıklar< 1 yıl000 1Müsteri Alacakları000 2Bankalardan Alacaklar ( Kredi kartı tahsilatları)000 3İhracat Alacakları000 4Mamul Stoklar000 5Yarı mamül stokları000 6Hammade ve ara mamuller000 7Opsiyon anlaşmaları doğan alacaklar+000 CUzun Vadeli Aktifler (>1Yıl) Toplamı- Net000 Toplam Varlıklar000

26 26 BORÇLANMALAR + ÖZSERMAYETLUSDEURO AKısa Vadeli Borçlar000 1Finansal Borçları000 2Müşterilere Borçlar000 3Borç Senetleri+Çekler+Kredi Kartları000 4Ithalat Borçları000 5Vergi Borçlar+Kamu Borçları000 6Finansal Borçlalarından doğan finasman giderleri(1)000 7Orta Vadeli Fonların cari bölümü(2)000 Toplam000 BOrta Vadeli Borçlanmakar >1 YılTLUSDEURO 1Banka Kaynaklı Borçlar000 2Vadeli Mal Satınalım anlaşmaları000 3Proje Avansarı000 Toplam000 CÖzsermaya + Dağıtılmamış Karlar000 Toplam Borçlanmalar+ Özsermaye000

27 27  GELİR GİDER TABLOSU TLUSDEURO ANet Satışlar000 1Yurtiçi Satışlar000 2Yurtdışı Satışlar000 3Diğer Gelirler000 BSatışların Maliyeti (S.M.M.)000 CFaaliyet Giderleri000 1Araştırma Geliştirme- Giderleri000 2Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri000 3Genel Yönetim Giderleri000 Faaliyet Karı veya Zararı DDiğer Faaliyet Gelirler veya Karlar000 EDiğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zaratlar000 FFinansman Giderleri000 1Kısa Vadeli Borçlanmalar Finansman Giderleri000 2Uzun Vadeli, Borçlanmaalar Finansman Giderleri+B85000 Olağan Kar veya Zarar 00 GOlağandışı Gelir veya Karlar000 HOlağandışı Gider veya Zararlar000 Dönem Karı veya Zararı000 Dönem Vergi Karşılığı000 Dönem Net Kar veya Zaraı 00

28 28 NAKİT AKIŞ TABLOSU TLUSDEURO AÖnceki Dönem Devir (1+2+3)000 1Kasa + Bankalar Mevcut000 2Menkul Değerler Mevcut000 3Hisse Senetleri Nakit Mevcut000 BSatışlardan Nakit Tahsilat (1+2+3)000 1Yurtiçi Satışlardan Tahsilatlar000 2Yurtidışı Satış Tahsilatları000 3 Diğer Gelirden Tahsilatları000 CSatılşlardan Vadeli Tahsilat000 1Kredi Kartı Satışlarından Tahsilat000 2Çek ve Senetlerinden Tahsilat000 DDiğer Gelir Tahsilatları000 Toplam Nakit Girişleri (A+B+C+D)000 ESatışlardan Nakit Çıkışları (-)000 FOperasyon Giderleri ve Nakit Çıkışları000 GFinansman Giderleri Nakit ÇIkışları (1+2)000 1Yabancı Kaynaklara Uygulanan Finansman Giderleri000 2Özkaynaklara Uygulanan Finansman Giderleri000 HAnapara Ödemekeri Nakit Çıkışları000 IDevreden Nakit ve Nakite Çevrilebilir Değerler 1+2+3)000 1Kasa + Bankalar Mevcut000 2Menkul Değerler Mevcut000 3Hisse Senetleri Nakit Mevcut000 JDevreden Nakitdışı Tahsilatlar (1 +2)000 1Müşteri Alacakları000 2Stoklar000

29 29 Makro Varsayımlar 1Aylık USD / TL Kur Beklentisi1,60 2Aylık EURO / TL Kur Beklentisi2,30 3Aylık Enflasyon Artışe Beklentisi0,01 4Aylık Finansman Faiz Oranları0,01 İşletme ve Üretimi ve Diğer Kısıtlamalar123456789101112 1Aylık Üretimü -Satış Mikta (adet) A Malı10.000.000 B Malı2.500.000 C Malı1.000.000 2Satış ve Hiznet Fiyatları ( TL veya FX) A Malı20 B Malı40 C Malı100 3Ortalama S.M.M. / Satış Fiyatları Oranı0,35 4Aylık Maaş ve Ücretler-25.000.000 5Aylık Satış ve Reklam Giderleri-15.000.000 6Finansman Giderleri / S.M.M. Oranı0,10 7 Satışlardan Tahsil Oranı 0,25peşin 0,2630 gün 0,2560 gün 0,2590 gün 8Borç Ödeme Gün Sayısı30 gün Finansal Kısıtlamalar 1 Kısa Vadeli Fon Kaynakları Maliyet Oranı (aylık)0,015 2Özkaynakların Verimlilik Oranı (aylık)0,02 3 Özkaynaklala / Yabavcı Kaynak Kullanım Oranı0,50 4Nakit Mevcut Kapanış Açılış Verileri TL150.000.000 FX100.000.000

30 30 Satılan Mal ve Hizmetler Tablosu1 2 3 TLFXTLFXTLFX Toplam Mal ve Hizmet Satışları300.000.000100.000.000300.000.000100.000.000300.000.000100.000.000 A Malı200.000.0000 0 0 B Malı100.000.0000 0 0 C Malı0100.000.0000 0 Satlan Malın ve Hizmetin Maliyeti Karşılığı (-)-105.000.000-35.000.000-105.000.000-35.000.000-105.000.000-35.000.000 Satış Kar Marjı195.000.00065.000.000195.000.00065.000.000195.000.00065.000.000 123 Satışlardan Tahsilatlar TablosuTLFXTLFXTLFX 10,25 peşin75.000.00025.000.00075.000.00025.000.00075.000.00025.000.000 20,25 30 gün0075.000.00025.000.00075.000.00025.000.000 30,25 60 gün000000 40,25 90 gün000000 Toplam (1+2+3+4)75.000.00025.000.000150.000.00050.000.000150.000.00050.000.000

31 31 Nakit Akış Tablosu1 2 3 TLFXTLFXTLFX 1Açılış150.000.000100.000.00075.500.00088.500.00076.000.000102.000.000 2Satışlardan Tahsilat75.000.00025.000.000150.000.00050.000.000150.000.00050.000.000 3Alacaklardan Vade Farkı Finansman Geliri6.000.0002.000.0006.000.0002.000.0006.000.0002.000.000 Nakit Girişleri Toplamı (1+2+3)231.000.000127.000.000231.500.000140.500.000232.000.000154.000.000 4Satlan Mal ve Hizmet Maliyeti (-)-105.000.000-35.000.000-105.000.000-35.000.000-105.000.000-35.000.000 5Aylık Maaş ve Ücretler-25.000.0000 0 0 6Aylık Satış ve Reklam Ödemeleri-15.000.0000 0 0 7Finansman Giderleri-10.500.000-3.500.000-10.500.000-3.500.000-10.500.000-3.500.000 Nakit Çıkışları Toplamı (4+5+6+7)-155.500.000-38.500.000-155.500.000-38.500.000-155.500.000-38.500.000 Kapanış (Nakit Girişleri - Nakit Çıkışları)75.500.00088.500.00076.000.000102.000.00076.500.000115.500.000

32 32 KURLAR1,001,401,75 …TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZLİ ÖZET BİLANÇOTOPLAM TL TLUSD/TLEURO/TL PARASAL VARLIKLAR3.250.000362.5001.110.0001.662.000 1.NAKİT VE BANKALAR477.50075.000100.000150.000 2.MENKUL KIYMETLER12.500 00 3.TİCARİ ALACAKLAR2.700.000250.0001.000.0001.500.000 4.DİĞER ALACAKLAR60.00025.00010.00012.000 PASİFLER1.927.485444.360330.000583.500 1.MALİ BORÇLAR1.305.00010.000300.000500.000 2.TİCARİ BORÇLAR358.625300.000033.500 3.DİĞER BORÇLAR154.50025.00030.00050.000 4.NET KAR(ZARAR)109.360 00 NET NAKİT VARLIKLAR1.322.515-81.860780.0001.078.500 PARASAL OLMAYAN VARLIKLAR725.000 00 1.STOKLAR225.000 00 2.DURAN VARLIKLAR500.000 00 PASİFLER270.000 00 1.SERMAYE200.000 00 2.YEDEKLER70.000 NET PARASAL OLMAYAN VARLIKLAR455.000 00

33 33 KURLAR1,001,401,75 …TARİHİ İTİBARİYLE DÖVİZLİ ÖZET BİLANÇOTOPLAM TL TLUSD/TLEURO/TL PARASAL VARLIKLAR3.250.000362.5001.110.0001.662.000 1.NAKİT VE BANKALAR477.50075.000100.000150.000 2.MENKUL KIYMETLER12.500 00 3.TİCARİ ALACAKLAR2.700.000250.0001.000.0001.500.000 4.DİĞER ALACAKLAR60.00025.00010.00012.000 PASİFLER1.927.485444.360330.000583.500 1.MALİ BORÇLAR1.305.00010.000300.000500.000 2.TİCARİ BORÇLAR358.625300.000033.500 3.DİĞER BORÇLAR154.50025.00030.00050.000 4.NET KAR(ZARAR)109.360 00 NET NAKİT VARLIKLAR1.322.515-81.860780.0001.078.500 PARASAL OLMAYAN VARLIKLAR725.000 00 1.STOKLAR225.000 00 2.DURAN VARLIKLAR500.000 00 PASİFLER270.000 00 1.SERMAYE200.000 00 2.YEDEKLER70.000 NET PARASAL OLMAYAN VARLIKLAR455.000 00

34 34 PARASALToplam 1-7 8-1516-30 31-60 61-120 VARLIKLAR -Hazır Değerler -Menkul Kıymetler -Ticari Alacaklar(Kısa +Uzun) -Diğer Alacaklar Toplam PASIFLER -Finansal Borçlar(Kısa+Uzun) -Ticari Borçlar(Kısa +Uzun) -Diğer Borçlar -Net Kar Toplam NET PARASAL VARLIKLAR PARASAL OLMAYANToplam 1-7 8-1516-30 31-60 61-120 VARLIKLAR -Stoklar -Duran Varlıklar Toplam PASİFLER -Sermaye -Yedekler Toplam PARASAL OLMAYAN NET VARLIKLAR TİCARİ ALACAKLARToplam 1-7 8-1516-30 31-60 61-120 TL USD Euro USD (Eşdeğer) TİCARİ BORÇLAR TL USD Euro USD (Eşdeğer) NET ALACAKLAR TL USD EuroDM

35 SONUÇ Nakit Akış Tablosu hazırlanması ve nakit kaynaklarının ve kullahımlarının yönetilmesi finansman yönertiminin en önemli konularımdan birisidir. Bu konuda sayısız çalışma bulunmaktadır. Burada ben daha önceki çalışma hayatımdaki tecrübelerimi yansıtmaya çalıştım.İzlenmesi gereken format belirli bir aktif -pasif formatında belirli bir nakit yönetim tekniklerinin uygulanmadı yönünde modeller oluşturulması ve yönetilmesidir. 35

36 KAYNAKLAR 36 1.Nakit Akım Yaklaşımı Yöntemiyle Kredi Değerlemesi- Dr.Cengiz Erol 2.Finansal Raporları Okuma Metodları-Ahmet Tokaç 3.Mali Tablolar Uygulama Kılavuzu-Bülent Üstünel 4. Fundementals of Corporate Finans - Richard A.. Brealey–Stewart C. Myers –Alan Marcus


"UYGULAMALI NAKİT YÖNETİMİ Mustafa Niğdeli 1. 2 3 NAKİT YÖNETİMİ NEDİR? Kaynak ve Kullanımlarınını en verimli şekilde kullanılması amacıyla geliştirilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları