Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Servet ULUDAĞAydın YAZICI. Sepiyolit, Sepiyolit - Paligorskit grubuna ait, magnezyum hidrosilikattan ibaret doğal bir kil mineralidir. Tetrahedral ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Servet ULUDAĞAydın YAZICI. Sepiyolit, Sepiyolit - Paligorskit grubuna ait, magnezyum hidrosilikattan ibaret doğal bir kil mineralidir. Tetrahedral ve."— Sunum transkripti:

1 Servet ULUDAĞAydın YAZICI

2 Sepiyolit, Sepiyolit - Paligorskit grubuna ait, magnezyum hidrosilikattan ibaret doğal bir kil mineralidir. Tetrahedral ve oktahedral oksit tabakalarının istiflenmesi sonucu oluşan lifsi bir yapısı vardır ve lif boyunca devam eden kanal boşluklarına sahiptir. Dilimizde sepiyolit mineraline LÜLETAŞI adı da verilir. Kimyasal formül: 2 MgO. 3 SiO 2. 2 H 2 O. Sertlik: 2 - 2,5 Yoğunluk: 1 – 2 gr/cm³ arasında değişmektedir Diğer özellikler: çok ince taneli, kile benzer, kompakt ve beyaz krem renklidir. Kuru iken suda yüzer. Nemli olduğunda kaygan görünümlüdür, tırnakla çizilebilir ve dili çeker. Toprağın 20- 60- 130 metre derinliklerinde, irili ufaklı yumrular halinde bulunur. Küçük yumrular, derinlere açılan kuyular ve kuyulara bağlı tüneller kazılarak toplanır.

3 Sepiyolitin oluşumu konusunda bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda ultrabazik kayaçların hidrotermal çözeltilerden etkilenmesi veya tortulaşma havzasındaki çakıl ve bloklarla birlikte bulunan manyezit parçalarının, diyajenetik evrede yeraltı sularına bağlı gelişen silisçe zengin alkalin ortam koşullarındaki ramplasmanı (ornatımı) sonucu oluştuğu görüşü kabul edilmektedir.

4 Diğer bir oluşum modeli ise, bilhassa katmansı yataklanma gösteren sepiyolitler için geçerli olup, doğrudan göl suyundan çökelerek oluştuklarıdır.

5 Jeolojik olarak üç kademe halinde teşekkül etmiştir: Birinci sıralık: Kumlu-killi toprak arasında 10-14 m. derinliklerdeki cevherdir. İkinci sıralık: 40-60 m. arasında oluşur.Killi seviyesinde teşekkül eden cevherdir. Üçüncü sıralık: Konglomera serisinde teşekkül eden en kaliteli lületaşı serisidir ve bu da 80-130 m. arasında topografyaya uygun olarak teşekkül etmiştir. Diğer lületaşı cinsleri ise; parça pamuklu, daneli dökme, birim birlik ve cılızdır.

6 Beyaz Altın “Lületaşı” Eskişehir denilince akla ilk gelen, “Lületaşı”dır.Lületaşını işlemek birel sanatıdır ve ilimize özgüdür. Eskişehir`de çıktığı için “Eskişehir Taşı” da denir. Halk dilinde “Aktaş”ve“Patal” olarak da anılır

7 Lületaşı toprağın içinde kirli beyaz ve yumuşak bir halde bulunur.Damar şeklinde olmayıp yumrular halinde dağınık bir şekildedir.250 gram ile 5-7 kilogramlık parçalar halinde bulunabilir.Ocaklarda,insan gücü ile kazma ve aydınlatma aracı olarak kullanılan karpit lambaları ile 30-100 metrede bazı bölgelerde ise 200 metre derinlikten çıkarılır.Çeşitli çıkartma yöntemleri vardır.Bunlardan ilki çıkrık yöntemidir.Çıkrık yönteminde çukurun çapı 1.5-2 metre arasındadır. Tamamen insan gücüyle çalışır.Kazma,çelik kama,keski ile karpit lambası kullanılır.Kuyuya inilip çıkılırken duvarda açılan küçük dehlizlerden yararlanılır.Asansör sistemi yoktur.Yalnızca toplanan yumru lületaşı parçalarını yukarıya çıkarmak için çıkrık ve kova kullanılır.

8

9

10 İkinci yöntem ise skip yöntemidir.Modern olarak yapılan bu yöntemde çelik bir halata bağlanan kova motorla kuyuya indirilir.Kuyu çapı daha geniştir.Kompresörlü kırıcılar kullanılması işçilerin daha rahat çalışmalarını sağlıyor.30-50 metre derinliklere kadar inilebilmesi mümkün bir yöntemdir. Lületaşını ocaktan çıkmasından sonra bir çok macera beklemektedir.Sanatçıların hünerli ellerinde yeniden hayat bulan lületaşı şu işlemlerde geçirilmektedir.Çırpma,saykal,kaba alımı,arış,perdah,tandırlama,ıslak aba,ovma,yağlı aba,parlatma,tasnif ve kutulama (sandıklama)

11

12

13

14

15 Yumrulu sepiyolitler genellikle pipo, sigara ağızlığı yapımı yanı sıra, kolye, bilezik, küpe, süs ve takı eşyaları, tespih, biblo gibi eşyaların yapımında da kullanılır. Sanayi sepiyolitlerin kullanımı ise leke çıkarma işlerinde, elektrik sanayinde katalizör imalinde, otomobil sanayinde yakıt temizleme işlerinde, nebati ve madeni yağlar ile şurupların arıtılmasında emici etken madde, petrol arama sondajlarında, askeri mühimmat imalinde, kağıt ve porselen sanayinde ve hafif yapı malzemelerinde kullanılır.

16

17

18 Türkiye dışında lületaşı üretiminin yapıldığı ülkeler:Yugoslavya, Çekoslavakya, Yunanistan, Avusturya, İspanya, Rusya, Fransa, Fas, Madagaskar ve Kenya. Bu ülkelerden Kenya dünyanın en büyük lületaşı üreticisi olmasına rağmen büyüklük derecesi yalnızca üretim miktarıyla ilgilidir. Kenya'da çıkarılan lületaşlarının çok az bir bölümü pipo yapımında kullanılmaktadır. Kalitesi düşük olan bu taşlardaki hataların giderilmesi amacıyla boyama yoluna başvurulması, lületaşının kendine özgü niteliklerinin yitirilmesine neden olmaktadır. Bu taşların en büyük tüketim sektörü otomobil sanayidir. Kenya dışındaki ülkelerden çıkarılan lületaşları gerek nitelik gerekse nicelik yönünden dikkate alınmamaktadır.

19 Türkiye dünya sepiyolit rezervlerinin %70’ine sahiptir ve bilinen rezerv 16.364 tondur. Bu rezervler Eskişehir, Çanakkale, Bursa, Kütahya ve Isparta'da bulunmaktadır. Ticari değer ve kalitede lületaşı üretimi dünyada sadece Türkiye de yapıldığından, son yıllara kadar dünya lületaşı üretimi olarak Türkiye’ye ait değerler verilmektedir. Türkiye de lületaşı üretimi geniş çapta batı ülkelerinden dış talebin artmasıyla 1850 yıllarında başlamıştır.

20 Türkiye sepiolit yatakları ve rezervleri şu şekilde verilebilir: Kaynak : DPT- 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı, ÖİK Raporu "Endüstri Mineralleri". B Ö LGEREZERV(m ü mk ü n) sandıkton Sarısu B ö lgesi 460,0005,520 Kayık ö y ü B ö lgesi 853,00010,236 G ö k ç eoğlu B ö lgesi 50,670608 toplam1,363,67016,364

21 Lüle taşının ekonomik boyutları Dünya devletleri arasında Türkiye açısından çok önemlidir çünkü Türkiye sepiyolitleri Avrupa ve Dünya ile rekabet edebilecek kalitededir. Sanayi hammaddesi olarak sepiyolit fiyatları sektörün yeterince gelişmediğinden net olarak bilinmemektedir. Süs taşı olarak kullanılan lületaşları ise işlendikten sonra hak ettiği Pazar payını bulmaktadır. Sanatçısına ve ürettiği esere göre işlenmiş lületaşları 5tl ila 650tl arasında değişen bedeller kazandırmaktadır.

22

23

24

25

26

27

28

29

30


"Servet ULUDAĞAydın YAZICI. Sepiyolit, Sepiyolit - Paligorskit grubuna ait, magnezyum hidrosilikattan ibaret doğal bir kil mineralidir. Tetrahedral ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları