Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayıplı Mal Nedir? Aldı ğ ınız ürün beklentilerinizi karşılamamışsa ya da beklentilerinizi azaltmışsa bu ürün ayıplı mal olarak nitelendirilir. Ürünlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayıplı Mal Nedir? Aldı ğ ınız ürün beklentilerinizi karşılamamışsa ya da beklentilerinizi azaltmışsa bu ürün ayıplı mal olarak nitelendirilir. Ürünlerin."— Sunum transkripti:

1

2 Ayıplı Mal Nedir? Aldı ğ ınız ürün beklentilerinizi karşılamamışsa ya da beklentilerinizi azaltmışsa bu ürün ayıplı mal olarak nitelendirilir. Ürünlerin hepsi kullanım kılavuzunda belirtilen detaylar etrafında şekillenmiş olmalıdır. 4077 Sayılı Kanunu’n 4. Maddesine göre ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin bekledi ğ i faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır.

3 Ayıplı Mallardan Satıcılara Do ğ an Sorumluluk Ayıplı mal satışını yapan firma ya da satıcı, ürünü alan kişilere karşı sorumludur. Alıcının tercih etti ğ i ve talep etti ğ i de ğ işiklikleri, satıcı yerine getirmek zorundadır. E ğ er ayıplı malın türü gizli ise; yani kullanım sürecinde belli oluyorsa; hakkınızı aramak için 2 yıl vaktiniz vardır. Ve e ğ er satıcı özellikle ayıbı gizlemeye yönelik hareket etmişse; 2 yıl geçince zamanaşımı durumundan etkilenmez.

4

5 AYIPLI MAL SATIN ALAN TÜKET İ C İ D İ KKAT Ayıplı mal satın alan bir tüketicinin sadece ücretsiz onarım yaptırabilece ğ i algısının aksine de ğ işim, indirim ve iade gibi haklara da sahip oldu ğ u açıklandı. Geçti ğ imiz Mayıs ayının sonunda Avrupa’daki gelişmeler dikkate alınarak yenilenen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicileri korumaya yönelik önemli de ğ işiklikler getirdi. İ stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö ğ retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak, tüketicinin satın aldı ğ ı üründe bir sorun çıkması durumunda sahip oldu ğ u haklarla ilgili bilgi verdi. Ayıplı mal satın alan bir tüketicinin sadece ücretsiz onarım hakkına sahip oldu ğ u algısının oluşturulmaya çalışıldı ğ ını ifade eden Umut Yeniocak, bu ezberin bozulması gerekti ğ ini, kanunun tüketiciye dört hak verdi ğ ini ve önce onarım hakkını kullanmanın bir zorunluluk olmadı ğ ını belirtti. İ stanbul 16 Ocak 2015 - 14:22:36

6 B İ R GECEDE BU HALE GELD İ Esra Keyfer (18), kanserojen madde içerdi ğ i belirtilen ayakkabılardan aldı ğ ı şüphesini taşıyor. Keyfer söz konusu ayakkabıyı, bir çok markayı bünyesinde satan bir ma ğ azadan aldı ğ ını ifade ederek “Bu ayakkabıyı geçti ğ imiz temmuz ayında aldım. Ya ğ mur ya ğ dı ğ ında ayaklarımda kızarıklıklar oluşmaya başladı. Ayakkabıdaki boyanın aktı ğ ını düşünüyorum. Bir süre giymedim. Geçti ğ imiz eylülde yine giydim. Aya ğ ımda kızarılık ve morarma oldu. En son bir hafta önce yine giydim ve bir günde ayaklarımda kazırlık, morarma ve su toplama oluştu. O gece sabaha kadar acıdan uyuyamadım. Hastaneye gittim. Doktor bana bu durumun, ayakkabılardan kaynaklandı ğ ını düşündü ğ ünü, laboratuvarda baktırmam gerekti ğ ini söyledi. Daha sonra ilaç filan verildi. Ama ayaklarımdaki sorun devam etti. Daha sonra başka bir doktora gitti. O doktor da ayakkabılarımı laboratuvarda inceletmemi söyledi. Şimdi ayakkabıları inceletece ğ iz” dedi.

7 S İ TEDEN ALIŞVER İ ŞLERDE ÜRÜNLERE KARŞI TUTANAK UYARISI İ nternet üzerinden yapılan alışverişlerde paketin boş gelmesi, hiç ürün gelmemesi, sahte ürünün gelmesi gibi sorunlarla karşılaşıldı ğ ı, bu tür durumlara karşı kişilerin, kargo geldi ğ i anda teslim alırken imza attıktan sonra görevliyi bekletmeleri ve ürünle ilgili şikayetlerin olması halinde tutanak tutturmaları gerekti ğ i bildirildi.

8 TÜKET İ C İ N İ N BÜYÜK ZAFER İ ! Erdinç ÇEL İ KKAN / ANKARA Devre tatil, kredi kartı ve ayıplı mallar nedeniyle yaşanan ma ğ duriyetlerde ilk şikayet noktası olan hakem heyetleri tüketiceden yana kararlar verdi. Bu yılın 8 ayında 642 bin şikayeti de ğ erlendiren hakem heyetleri, 584 bin şikayeti yani yüzde 91’ini tüketici lehine sonuçlandırdı. 2012’de yüzde 79 olan bu oran 2013’te yüzde 84’e çıkmıştı. 11 Kasım 2014 - 06:10:32

9 Hak arama yolu kolaylaştı TÜKET İ C İ Kanunu ile tüketicilerin Türkiye genelindeki 976 hakem heyetine başvuru yapması ve hak arama yolları kolaylaştırıldı. Tüketici Hakem Heyetleri yeniden yapılandırılırken başvuru sayısına göre bazı ilçelerde birden fazla Hakem Heyeti oluşturulması mümkün hale geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlı ğ ı’nca Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvurularla ilgili miktar da 2014 yılında bin 272 liradan 3 bin liraya çıkarıldı. Yani 3 bin liraya kadar olan tüketim malı şikayetleri için hakem heyetlerine, 3 bin TL’nin üstündekiler için ise tüketici mahkemelerine başvurmak gerekiyor.Gümrük ve Ticaret Bakanlı ğ ı

10

11 BEN İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ M TUNCAY KUŞCU TUNCAY KUŞCU


"Ayıplı Mal Nedir? Aldı ğ ınız ürün beklentilerinizi karşılamamışsa ya da beklentilerinizi azaltmışsa bu ürün ayıplı mal olarak nitelendirilir. Ürünlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları