Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ."— Sunum transkripti:

1

2  ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ

3 1. Kale Halkına Yönelik Yapılan Çalı ş manın Bulguları ve Yorumları n% Cinsiyet Kadın3338.5 Erkek5261.5 Yaş 14’den küçük11.2 14-251821.2 26-453541.2 46-652327.1 65 ve üstü89.4 Eğitim Durumu İlköğretim3642.4 Lise3642.4 Önlisans55.8 Lisans78.2 Lisansüstü11.2 Medeni Durum Evli 4451,8 Bekar 4148,2

4 Meslekn% Serbest Meslek / Turizm 4047 Ev Hanımı1618.8 Öğrenci89.4 Emekli78.2 Kamu Çalışanı67.1 Muhasebe33.6 İşçi33.6 Diğer22.4 Toplam85100

5 Kalede Yaşama Süresi n% 1–15 yıl3642.2 16–30 yıl1720.0 31–45 yıl1618.8 46 yıl ve üzeri1618.8 Toplam85100

6 Kalede Yaşama Nedeni n% İkamet4755.2 İş1821.3 Diğer2023.5 Toplam85100

7 Giriş Ücretin% Uygun2428.2 Az44.7 Pahalı5767.1 Toplam85100

8 EVETHAYIR Kültürel alanlar korunmalıdır.97,62,4 Korunan alanlarda ziyaretçilere kısıtlamalar getirilmelidir.36,563,5 Kalede yeterli sayıda kişi çalışmaktadır.49,450,6 Alanya Kalesi UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almalıdır. 88,211,8 Ziyaretçilerin yöre kültürü üzerinde olumsuz etkileri vardır.18,881,2 Ziyaretçiler yaşantımızı olumsuz yönde etkilemektedirler.8,291,8 Kaleyi sık sık ziyaret ederim.6040 Kaledeki değişiklikleri düzenli olarak takip ederim.58,841,2 Kale yaşantımda önemli bir yere sahiptir.85,914,1 Kalenin bakım ve onarımı doğru bir şekilde yapılmaktadır.32,967,1 Kaleyi ziyaretçiler tarafından kuşatılmış gibi hissediyorum.9,490,6

9 SıraKonun% 1Tur otobüslerinin geçişi engelleme olasılığı 3743,5 2Kötü bir şekilde park edilmiş araçlar 3338,8 3Turistik yerde aşırı alkol alarak kaba davranışlarda bulunmaları 2124,7 4Ziyaretçilerin düşüncesiz ve anti-sosyal davranışları 1720,0 5Ziyaretçilerin farkında olmadan özel mülkiyete girmeleri 1416,5 6Ziyaretçilerin saygısız davranışları 2124,7 7Ziyaretçilerin, bölge halkına yönelik kaba davranışları 1720,0 8Ziyaretçilerin çok meraklı olması 1821,2 9 Alışveriş alanları ya da dinlenme tesisleri gibi yerel tesislerde izdihama neden olmaları 1922,4 10Mimari açıdan uygunsuz olarak düşünülebilecek ya da alanın mimari bütünlüğe pek uymadığı hissi yaratabilecek turistik alan civarındaki ziyaretçi akışını arttırmak için yapılan uygulamalar. 2225,9

10 Ulaşım Şeklin% Taksi1011.8 Otobüs2630.6 Yaya1922.4 Bisiklet44.7 Motosiklet910.6 Özel Araç1720.0 Toplam85100

11 Ziyaret Günlerin% Hafta sonu1922.4 Hafta içi1011.8 Resmi tatil44.7 Ayrım yapmıyorum4856.5 Diğer44.7 Toplam85100

12 Ziyaret Saatlerin% Öğlenden Önce89.4 Öğleden Sonra5160.0 Tam Gün1112.9 Diğer1517.7 Toplam85100

13 Aylara Göre Ziyaret Edilme Oranları Aylar Ziyaret Edilme Oranı % Aylar Ziyaret Edilme Oranı % Ocak4,5Temmuz7,8 Şubat5,1Ağustos7,5 Mart7,2Eylül11,9 Nisan12,8Ekim10,1 Mayıs13,1Kasım5,0 Haziran11,0Aralık4,0 100

14 OLUMSUZ ETKİEVETHAYIR Araç ulaşımı ve kullanımının zorluğu62,437,6 Yaya ulaşımı ve kullanımının zorluğu31,868,2 Mekansal taşıma kapasitesinin aşılması14,285,8 Doğal arazi yapısının değiştirilmesi25,974,1 Planlı mekan düzenleme çalışmalarının olmayışı8,391,7 Alan koruma ve bilgilendirme etkinliklerinin dikkate alınmaması35,364,7 Restorasyon çalışmaları21,278,8 Bitki örtüsünün tahribi41,258,8 Tarihi eserlerin tahribi17,782,3 Çöplerin, çevreye atılması78,821,2

15 SıraSorunlarn% 1Tuvalet eksikliği5261.1 2Güvenlik4755.2 3Otopark yetersizliği4047.0 4Bilgilendirme ve eğitsel etkinliklerin olmaması3945.8 5Gürültü3844.7

16 Sıran% 1Ziyaretçilerin eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri yapılmalıdır. 2225,9 2Yöre halkının bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 1618,8 3Kalede alan rehberi bulunmalıdır. 1618,8 4Uyarı levha sayısı artırılmalıdır. 1517,6 5Sivil toplum örgütleri yerel halkla iletişimde olmalıdır. 1011,8 6Görevli sayısı artırılmalıdır. 910,6 7Kirletene para cezası konmalıdır. 910,6 8Bilgilendirme levhaları konmalı / arttırılmalıdır. 89,4 9Kalenin bütçesini artırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. 89,4 10Görevliler ve ziyaretçiler eğitilmelidir.78,2

17

18 Alanya Kalesi’ne Gelen Ziyaretçilerin Demografik Bulguları (n=994) n% Milliyet Türk46747 Diğer 52753 Cinsiyet Kadın 42943,2 Erkek 56556,8 Yaş 25 yaş ve altı 32132,3 26–45 33333,5 46–65 34034,2 Eğitim Durumu İlköğretim 777,7 Lise 39639,8 Önlisans 23223,3 Lisans ve Üstü 28929 Medeni Durum Evli 39639,8 Bekâr 59860,2

19 Milliyetn% T.C. Vatandaşı46747,0 A.B Vatandaşı47047,2 Diğer575,8 Toplam994100

20 Meslekn% Emekli31631,8 Öğrenci23523,6 Kamu Çalışanı13013,1 İşçi11711,7 Serbest Meslek727,3 Turizmci616,2 Özel Sektör464,6 Ev Hanımı171,7 Toplam994100

21 n% Geliş Amacı Gezi54654,9 Ziyaret26126,3 Merak18718,8 Ziyaret Sayısı 1 61962,3 2 15015,1 3 ve daha fazla 22522,6 Toplam994100

22 Giriş Ücretin% Pahalı51151,4 Uygun44144,4 Az424,2 Toplam994100

23 Koruma ile İlgili Genel Görüşler EVETHAYIR n%n% Kültürel alanlar korunmalıdır.98298,8121,2 Korunan alanlarda ziyaretçilere kısıtlamalar getirilmelidir. 72372,727127,3 Alanya Kalesi UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almalıdır. 83584,015916,0

24 Giriş Ücretin% Otobüs62162,5 Özel Araç14314,3 Taksi11912,0 Yaya838,4 Motosiklet + Bisiklet 282,8 Toplam994100

25 Ulaşım Hakkındaki Düşüncelern% İyi ve Fena Değil28239 Altyapı, güvenlik ve belediyenin çalışmaları arttırılmalı 25635,4 Kötü ve Berbat10614,6 Raylı sistem yapılmalı588 Otobüs sayısının arttırılması ve saatlerinin uzatılması203 Toplam722100

26 n% Ziyaret Saatleri Öğleden Önce49850,1 Öğleden Sonra27527,7 Tam gün22122,2 Diğer565,6 Ziyaret Günleri Hafta sonu26726,9 Hafta içi15615,7 Resmi Tatiller626,2 Ayrım Yapmıyorum50951,2 Diğer373,7 Aylar Ocak353,5 Şubat535,3 Mart686,8 Nisan14414,5 Mayıs17117,2 Haziran13914 Temmuz14915 Ağustos13313,4 Eylül37137,3 Ekim68368,7 Kasım777,7 Aralık414,1 Geçirilen Zaman 1-3 saat89089,5 4-6 saat666,6 7-9 saat111,1 9 saatten cok272,7

27

28


" ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları