Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 9 Mart 2016 Çarşamba İnt. Dr. Oğuz Çetin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 9 Mart 2016 Çarşamba İnt. Dr. Oğuz Çetin."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 9 Mart 2016 Çarşamba İnt. Dr. Oğuz Çetin

2 09.03.2016 İnt.Dr.Oğuz ÇETİN

3 2 yaşında, erkek hasta

4 Vaka Şikayeti : ishal, kusma, ateş Öyküsü : Hidrosefali nedeniyle hastanemiz nöroşirürjide takipli, daha önce 7 defa şant operasyonu, 3 defa EVD takılma hikayesi olan hastanın 3 gün önce başlayan, evde 39 derece ölçülen ateşi olmuş. Son 1 aydır kusması olan hastanın, son 3 günde kusma sayısı ve miktarı artmış. Düzce EAH’ne götürülen hastanın yapılan tahlillerinde herhangi bir patoloji saptanmayınca aile hastayı KOÜ Çocuk Acil’e getirmiş. Olası şant enfeksiyonu tanısı konulan hasta, tedavi ve takip amacıyla servisimize yatırıldı.

5 Özgeçmiş Prenatal: Annenin 1. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli hekim ve ultrason izlemi olmuş.Anne gebeliği boyunca sigara,alkol,ilaç,madde kullanmamış.Kanama,akıntı, radyasyonla karşılaşma, İYE, döküntülü,ateşli hastalık geçirme öyküsü yok. Natal : Sakarya Doğumevi’nde, doktor yardımıyla, 34 haftalık normal vajen yoluyla 2400 gram olarak doğmuş. Postnatal : Doğar doğmaz ağlamış. Morarma, kordon dolanması olmamış.45 gün boyunca küvezde kalmış. 3 saniyede 1 nöbet geçiriyormuş.Çekilen BT sonucu Sakarya EAH’de hidrosefali tanısı konulmuş.Gebze medikal Park’ta 35.gününde şant operasyonu yapılmış. 1ay sonra fontaneli tekrar şişmeye başlamış. KOÜ beyin cerrahisi tarafından tekrar opere edilmiş. 15 gün sonra tekrar bir şant operasyonu daha geçirmiş. 2 hafta sonra da şantın yeri değişmiş. Şu ana kadar 7 kez şant revizyonu olmuş.

6 Özgeçmiş Beslenme : 6 ay anne sütü almış sonrasında mamaya geçilmiş. Büyüme-Gelişme : Yaşıtlarına göre normalmiş. Geçirdiği hastalıklar: 7 kez şant revizyonu, 3 kez EVD operasyonu olmuş. Aşılar: Anne aşılarını tam olarak hatırlamıyor. Alerji: Özellik yok.

7 Soy Geçmiş Anne : 22 yaşında ilkokul mezunu, ev hanımı, sağ-sağlıklı Baba : 28 yaşında,lise mezunu, sağ-sağlıklı. Anne ve baba arasında akrabalık öyküsü yok. 1.çocuk: Hastamız Ailede sürekli hastalık öyküsü yok.

8 Fizik Muayene Ağırlık: 12,5 kg Boy: 84 cm Ateş: 37,5 Nabız: 132 atım/dk TA: 90/50 mmHg Solunum sayısı: 36/dk Femoral atar damar nabızları: +/+ Radial-ulnar damar nabızları: +/+

9 Fizik Muayene Genel durum iyi, bilinç açık, yönelim ve iletişim azalmış. Turgor ve tonus doğal. Saç ve saçlı deri doğal. LAP yok. IR +/+, bilateral göz hareketleri doğal. Solunum sesleri doğal. Ral, ronküs mevcut değil. S1,S2 doğal, üfürüm yok. Batın rahat, hassasiyet, defans, rebound yok. Hepatosplenomegali yok. Erkek görünümünde. Genital anomalisi yok.

10 Nörolojik Muayene Bilinç açık. İletişim yönelim ve çevreyle iletişim normal. Kas gücü ve tonusu normal. Kafa çifti sinirlerinin muayenesi doğal. Yüzel refleksler doğal. Beyincik testlerinde özellik saptanmadı. Ense sertliği, Kernig, Brudzinski bulguları yok.

11 Tetkikler Yatışındaki kan laboratuar sonuçları: Kreatinin: 0,28 K: 4,74 BUN : 7 Cl: 101 Tot. Bil: 0,18 Ca: 8,9 Dir. Bil: 0,09 Mg: 2,22 AST: 23 P: 3,8 ALT: 20 Na: 138,9 Tot. Prot: 7,7 CRP: 9,64 Albumin: 5,3 Sedim: 26

12 Tetkikler Yatışındaki kan laboratuar sonuçları: BK: 22.500 KK: 3,63 Neu: 15.200 Lym: 5.160 Hgb: 11,2 MCV: 90,7 Trombosit: 357.000

13 Tetkikler Yatışındaki idrar tahlil sonuçları: Dansite: 1032 Protein: 1+ Glukoz: - Keton: 1+ Nitrit: - Ürobilinojen: Normal Kan: 1+

14 Takip Hasta olası şant enfeksiyonu yönünden BOS incelemesi ve radyolojik incelemelerle değerlendirildi Gerekli görülen sağaltım ve izlem uygulandı. Serviste bol sulu, çok sayıda, kansız, mukussuz ishali ortaya çıktı. Takiplerimizde 39 dereceye varan ateşi oldu. Araya parasetamol ile girilip ateşi düşürmeye çalışıldı. Sıvısı 1.100 ml olarak %5 dextroz + %0.9 NaCl + litreye 20 cc KCl olarak verildi.

15 İshal Ön Tanı?

16 Viral GastroEnteritler Rotavirüs Norovirüs - Sapovirüs Adenovirüs Astrovirüs Human Bocovirüs Koronavirüs Parvovirüs Pogavirüs

17 AmebiaZ Appendisit Campylobacter enfeksiyonu E.coli enfeksiyonu GiardiaZ Intra-abdominal Sepsis SalmonelloZ ShigelloZ

18 Tanı Dışkı incelemesinde ROTAVİRÜS (+), Adenovirüs negatif olarak bildirildi. Dışkıda eritrosit ve lökosit görülmedi. Dışkı kültüründe salmonella, şigella üremedi Dışkı incelemesinde parazit ya da yumurtası görülmedi. TANI: Rotavirüs gastroenteriti

19 Rotavirüs Yapısı ve Serotipleri Çocukların %95’inin ilk 2-3 yaşta enfekte oldukları ve antikor oluşturdukları rota virüs ilk 2 yaşta ağır ishallare yol aşmaktadır. Tüm dünyada ishal morbidite ve mortalite’sinin en önemli etkenlerinden biridir. Rota virüs, Reo virüs türünün bir üyesidir. Elektron mikroskobisinde “at arabası tekerleği görünümü” oluşturmaktadır. Zarfsız, protein kapsitli, çift sarmallı, segmente RNA içermektedir. 7 sero gruptan (A,B,C,D,E,F,G) 3’ü insanda hastalık yapmakta olup en sık A grubu serotipine rastlanır.

20 Dış kapsitteki yapısal G glukoproteinine ve P hemaglütinine göre 11 sub tipe ayrılıyor.

21 ROTAVİRÜS MİKROSKOPİSİ

22 ROTAVİRÜS HASTALIK PATOGENEZİ

23 Rota Virüs Epidemiyolojisi İshal pnömoniden sonraki en ölümcül çocukluk çağı hastalığıdır. ROTAVİRUS yılda tahminen 114 milyon vakada ishal nedeni. Bunların yaklaşık 18 milyonu ciddi seyrediyor ve Yaklaşık 500 bini ölüyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ishal nedeniyle hastane yatışlarının %25-50 sini rotavirus ishalleri oluşturuyor. Ayrıca yıllık 23 milyon ayaktan hasta işlemi (poliklinik) nedeni. Her çocuk 5 yaşına kadar bu virusla mutlaka enfekte oluyor.

24 Rota Virüs İshali Kliniği, Tanı ve Tedavisi Rota virüs başlıca fekal oral yolla bulaşmaktadır. Yakın temas ve ortak eşyalar ile bulaşabilir. Az da olsa damlacık yolu ile de bulaştığı gösterikmiştir. Kuluçka dönemi 1-3 gündür. İnatçı kusma, ishal ve karın ağrısı ile karakterize klinik tablo 4-8 gün sürmektedir. Ağır dehidratasyon, elektrolit bozukluğu ve asidoz sık komplikasyonudur. Dışkı yolu ile virüs atılımı 10 gün, semptomların düzelmesinden sonra 2-3 gün sürer. Rota virüs ellerde 4 saat kuru yüzeylerde 6-60 gün arasında canlı kalabilmektedir. Tanı taze dışkı örneğinde elektron mikroskobisi, ELISA, Latex ve doku kültürleri ile konulur.

25 Rotavirüs Aşısı Rotavirüs aşısı canlı aşıdır, ağız yoluyla uygulanır. Kullanımdaki, farklı iki üreticinin geliştirdiği, 2 rotavirüs aşısı ülkemizde de onaylıdır. 1 bileşenli insan RV aşısı (RV1) - Rotarix: En az 4 hafta arayla toplam 2 kez uygulanır; 2 ve 4. aylarda yapılması önerilir. 5 bileşenli sığır-insan RV kırması RV aşısı (RV5) - Rotateq: En az 4 hafta arayla toplam 3 kez uygulanır; 2, 4 ve 6. aylarda yapılması önerilir.

26 İlk RVA 6-15 hafta arasında; en erken ≥6 haftada, en geç 15. haftanın bitiminden önce uygulanmalıdır. Rotavirüs aşıları arasında 4-10 hafta süre olmalıdır. Kullanılan aşıya göre 2 ya da 3 aşıdan oluşan aşı dizisi 8. ayın bitiminden önce tamamlanmalı, aşılama tamamlanamamışsa bile, 8. ayın bitiminden sonra rotavirüs aşısı yapılmamalıdır. Rotavirüs aşıları ülkemizde çocuklara uygulanan diğer aşılarla eş zamanlı olarak verilebilir.

27 1998’de kullanıma giren rotavirüs aşısı ROTASHİELD sık intussepsiyona (birinci dozdan sonra 1/10 000) neden olduğu kaygısıyla 99’da uygulamadan çekildi. Aşı 9 ay boyunca 600 bin den fazla doz uygulanmış, bu çocuklardan 15’ i ilk doz aşı sonrası 1 hafta içinde intussepsiyon geçirmiş.

28 TE Ş EKKÜRLER…


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 9 Mart 2016 Çarşamba İnt. Dr. Oğuz Çetin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları