Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Op. Dr. MUSTAFA SAYGIN Kalp ve Damar Cerrahı. Damar Kliniği 2013-2014 Op. Dr. Mustafa G. SAYGIN Doğum 1972 Ortaöğrenim : İzmir Atatürk Lisesi Tıp : Marmara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Op. Dr. MUSTAFA SAYGIN Kalp ve Damar Cerrahı. Damar Kliniği 2013-2014 Op. Dr. Mustafa G. SAYGIN Doğum 1972 Ortaöğrenim : İzmir Atatürk Lisesi Tıp : Marmara."— Sunum transkripti:

1 Op. Dr. MUSTAFA SAYGIN Kalp ve Damar Cerrahı

2 Damar Kliniği 2013-2014 Op. Dr. Mustafa G. SAYGIN Doğum 1972 Ortaöğrenim : İzmir Atatürk Lisesi Tıp : Marmara İngilizce Tıp Fakültesi TUS : Haydarpaşa Numune Genel Cerrahi TUS : Trakya Üniversitesi Kalp Damar Cerrahi. USMLE : Teksas Kalp Enstitüsü 2001-2002 Van Yİ, Malatya DH. Şevket Yılmaz DH 6 Yıl Özel Bursa Çekirge Kalp Aritmi Hastanesi.

3 Damar Cerrahi Kliniği 10 Yatak 3 Ameliyathane ( 2 Lokal, 1 Genel) 6 Yoğun bakım 1 Poliklinik Anjiyografi ( Endovasküler Oda) Damar Laboratuarı. Renkli Doppler Ultrasonografi

4 Neler Yapıyoruz ? SGK Kapsamında; Poliklinik, Vasküler laboratuar, Renkli Doppler USG Anjiyografi, Venografi Ameliyatlar (Tüm Varis, Damar, Fistül) Servis ve Yoğun bakım Hizmetleri. Genelde Cerrahi Grupta Hastalar.

5 Neler Yapıyoruz Arter Cerrahisi. (Bypass, Endarterektomi) Ameliyatsız arter girişimleri.(Endovasküler) Venöz Cerrahi, Varis….. Damar içi Varis Lazer tedavisi Diyaliz Fistül Cerrahisi Tüm Arteriyel ve venöz anjiyografiler. Renkli Doppler USG.

6 Varis En sık Başvuru nedeni İlk Değerlendirme USGVenografiCerrahi veya EVLT veya EVLT

7 Varis Tipleri Kılcal varisler Yüzeyel Venüller Varis Pakeleri Vena Safena Yetmezlik Santaral venöz yetmezlik

8 Varis

9 Variste Tedavi Medikal : Venotonik Varis Çorabı Varis Çorabı Hayat Stili Hayat Stili Grade 4 Safen Yetmezlik : Grade 4 Safen Yetmezlik : Cerrahi Cerrahi Lazer Lazer Radyofrekans Radyofrekans

10 Variste Tedaviler Cerrahi spinal anestezi altında. İşlem 15 dakika sürer. Yatış 4 saat Hızlı Mobilizasyon 4 – 5 noktada 5 mm lik estetik kesiler 4 – 5 noktada 5 mm lik estetik kesiler Aynı Gün Mobilize. Minimal Ekimoz ve hematom. (1 hafta) SGK Kapsama alanında

11 Varis Tedaviler Damar içi Lazer ve Radyofrekans Köpük Tedavisi Kılcal Damar Lazer tedavisi. Kılcal Damar RF tedavisi. SGK Kapsama alanı İçinde.

12 Varis Komplikasyonlar

13 Vasküler Arteriyel Program Arter oklüzyon ve stenozları ile ilgili çalışmalarımız.

14 Arteriyel Cerrahi ve Endovasküler Başvuru: Klaudikatio İntermitans : Yürümekle bacaklarda ağrı. Bacaklarda soğukluk, solukluk, tüylerde dökülme Geçmeyen ayak yaraları 50 yaş üzeri, erkek, sigara içici, komorbiditeler ( HT,DM,KAH)

15 Arter Oklüzyonu Anlamak Hikaye Risk profili Muayene xxxxx Nabız Muayenesi çok pratik : Femoral Arterler Popliteal arterler Popliteal arterler Dorsalis pedis ve Tibialis Posterio Dorsalis pedis ve Tibialis Posterio

16 Arter Oklüzyonunda Damar Cerrahi Konsultasyon Fizik Muayene ve RDUSG Anjiyografi Medikal Tedavi Anjiyoplasti veya Stent Cerrahi (Bypass Endarterektomi)

17 Balon Anjiyoplasti ve Stent

18 Renal Stenoz Organ Arter stenozları Tibial Arter stenozları Femoral ve popliteal Stenozlar En önemli Endeks ABI :

19 ABI Ayak Sistolik Basıç /Kol sistolik basınç Oran :1 olmalı 0,6 veya daha altı ise ciddi arteryel oklüzyon vardır. Önce Medikal tedavi Öncelikli Vasküler ileri tetkik ve RDUSG

20 Arter Fizik Muayene

21 Arter Muayene

22 ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI

23 AAA (Abdominal Aort Anevrizması) Abdominal Aort Anevrizmaları Farkındalık gerekiyor. 50 Yaş Üstü, Erkek, HT / DM, Sigara İçici Karında Ağrı + Karında Pulsatil Kitle Muhtemel Koroner Bypass Olmuş. Özellikle Hipertansif… Çap 4.5 cm ve üstü : Rüptür Riski Yüksek

24 AAA ( Aort Anevrizma) Temel bir batın fizik muayene Batın USG Batın BT Çap 4.5 den küçükse Çap 4.5 den küçükse medikal talip ve BT. medikal talip ve BT. Çap 4.5 den Çap 4.5 den büyükse : girişim. büyükse : girişim.

25 AAA Tedaviler Cerrahi Tortuöz ve açılı ise Tortuöz ve açılı ise EVAR Çoğu Vakada Çoğu Vakada Altıp Tıp Pratiği. Altıp Tıp Pratiği.

26 Aort Anevrizması

27 Aort Anevrizma : EVAR Anjiografi Hibrid odada spinal anestezi altında Hasta Uyanık Kasıklarda 5 cm’lik iki kesi 1 saatlik işlem. 1. gün taburcu.

28 Aort Anevrizma : EVAR SGK işlem ve malzemeleri kapsıyor. Hastaya Ek maliyet oluşmuyor. 6 aylık BT kontrolü. Asetilsalisilik Asit 300 mg 1x1 veya Clopidogrel 75 1x1 veya Clopidogrel 75 1x1

29 Aort Anevrizmaları

30 EVAR

31 KAROTİD ARTER STENOZLARI

32 Karotid Stenozu SVH çok ciddi bir ulusal sağlık sorunu. 2. Mortalite sebebi. Karotid stenozu tespiti önemli Boyunda Oskültasyon TİA atağı olan hastada Karotid RDUSG

33 Karotid Arter Tedaviler Cerrahi Bölgesel /Genel An Bölgesel /Genel An 1 saat 1 saat 10 cm kesi 10 cm kesi 1. günTaburcu 1. günTaburcu Stent : 1 saatlik işlem distal lezyon distal lezyon emboli riski emboli riski SGK ( - ) SGK ( - )

34 Karotid Arter TİA veya SVH geçirmiş Hastalarda DM, HT, KAH Sigara 55 yaş üzeri, Erkek Karotid RDUSG tarama amaçlı yapılmalı İnme oranları azaltılabilir

35 Vaka Sunumu 1 E. M.; 61 yaşında Erkek. KOAH, IDDM, 7 yıl önce Koroner Bypass. Yürümekle 100 m’de sağ baldırda ağrı. Yürümekle 100 m’de sağ baldırda ağrı. Dinlenmekle geçiyor. Sağ ayak soğuk. Medikal: ASA, B-Bloker altında Anjina yok. Fizik Muayene: Sağ popliteal ve Tibial Nabızlar nonpalpabl

36 Vaka Sunumu 1 Sağ Alt ekstremite RDUSG: politeal ve tibial Monofazik Alım ABI İndeks : 0,4 Anjiyografi :

37 Vaka Sunumu 1 Carrahi kararı verildi: Spinal Anestezi Hasta Uyanık, İşlem 70 dakika. Otojen Safen Venle Bypass. Postop : Tibial, Popliteal ve dorsalis arter nabızlar ( + )

38 Vaka Sunumu 1 1 Km yürüme mesafesi. Hastaya mali külfet : Yok Bacak sıcak ve Nabızlar palpabl.

39 Vaka Sunumu 2 71 Yaşında Bayan.DM (+), HT (+) Ailede Koroner arter ve periferik arter hikayesi var. Son 4 yıldır 6 defa geçisi iskemik nörolojik atak, geçici ekstremite parezisi Nöroloji Konsültasyon : Serebral infarktlar. RDUSK : Karotid Stenozu.

40 Vaka Sunumu 2 Karotid Cerrahi planlandı Genel Anestezi İşlem 1saat 15 dk Yoğun Bakım takibi. Postop 1. gün Taburcu Klopidogrel 75 1x1 ASA 150 1x1

41 Vaka Sunumu 3 K. E. 86 yaşında, Erkek HT( +), KOAH (+) Karında Ağrı. Karında Kitle USG : Abdominal Aort Anevrizma : 7 cm. Anevrizma : 7 cm. Batın BT planlandı Batın BT planlandı 3D BT Anyiografi: 3D BT Anyiografi:

42 Vaka Sunumu 3 Hastada Endovasküler Anevrizma Onarımı Planlandı. Spinal Anestezi Hasta Uyanık. İşlem 80 dakika. Sadece kasıklarda 5 cm’lik 2 insizyon

43 Vaka Sunumu 3 Postoperatif 1. gün taburcu. ASA 300 1x1 veya Klopidogrel 75 1x1 3. ayda ve 9. ayda Batın BT kontrolleri Hipertansiyonun regulasyonu önemli… Hiperlipidemi ve Diyabet regülasyonu.

44 TEŞEKKÜRLER OP. DR. MUSTAFA GÖĞÜN SAYGIN KALP VE DAMAR CERRAHI


"Op. Dr. MUSTAFA SAYGIN Kalp ve Damar Cerrahı. Damar Kliniği 2013-2014 Op. Dr. Mustafa G. SAYGIN Doğum 1972 Ortaöğrenim : İzmir Atatürk Lisesi Tıp : Marmara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları