Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 1. KLASİK ÖNCESİ YAKLAŞIMLAR 2. KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3. NEOKLASİK YAKLAŞIMLAR 4. YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 5. YÖNETİMDE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 1. KLASİK ÖNCESİ YAKLAŞIMLAR 2. KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3. NEOKLASİK YAKLAŞIMLAR 4. YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 5. YÖNETİMDE."— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 1. KLASİK ÖNCESİ YAKLAŞIMLAR 2. KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3. NEOKLASİK YAKLAŞIMLAR 4. YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 5. YÖNETİMDE DURUMSALLIK YAKLAŞIMI 6. YÖNETİMDE MÜKEMMELLİK YAKLAŞIMLARI

2 Mısırlılar büyük piramitleri inşa ederken yönetim fonksiyonları olan ‘planlama’, ‘organizasyon’ ve ‘denetlemeyi’ uygulamışlardır Bilimsel geleneğe göre, Büyük Piramit 20 yılda yapılmıştır. Önce bir kent yapılmış, taş blokları taşınmış ve yığılmıştır. Yüzeyin düzleştirilmesi için uzun zaman çalışıldığı sanılıyor. Ama taş blokların nasıl yerleştirildiği henüz anlaşılmış değil, çeşitli kuramlar üretiliyor. KLASİK ÖNCESİ YAKLAŞIMLAR

3 Mezopotamya da ise ilk Yönetim Uygulamalarının ve Devlet Sisteminin oluşmasına yol açan faktör sulama kanallarının bakımı, tamiri ve temizlenmesi olmuştur. Bu iş Sümer, Babil ve Asurlular ’da düzenli bir maliye, devlet yapısı ve yılın belli dönemlerinde çok sayıda insanın istihdamını gerekli kılmıştır. Sümerler yönetim için yazılı kanunlar ve yönetmelikler uygulamışlardır. Babiller, yönetim için çok gelişmiş kanunlar ve politikalar uygulamışlardır

4 Yönetim uygulamaları ve kavramları MÖ 400 yılında Sokrat tarafından ele alınmıştır. Platon ise MÖ 350 de uzmanlaşmayı tanımlamıştır. Yunanlılar şehir ve devlet yönetimi için farklı yönetim sistemleri kullanmışlardır. (Drakon ve Solon yasaları vb.) (Agora)

5 Büyük İskender askeri seferleri sırasında ordunun faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek için kurmay organizasyonunu oluşturdu.

6 Roma İmparatorluğu iletişim ve denetimi hızlandırmak için çok iyi tanımlanmış bir örgütsel yapı geliştirdi.

7 Çin İmparatorluğu kamu kuruluşları için örgüt yapılanması uyguladı, Çin Seddi, dünya üzerinde en uzun sürede yapılan ve en çok insan çalıştırılan yapıdır. M.S.555'te Beijing ile Datong arasındaki 500 km.lik duvarın yapımında 1.800.000 kişi çalıştırılmıştır. Badaling dağının üzerinden geçen seddin sadece 200 metrelik kısmını yapmak için bile binlerce kişi çalıştırılmış ve bu kişilerin isimleri bir taşa yazılmıştır.

8 Metehan Çin kaynaklarına göre eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bunu sıkça yapardı. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadığı okunu hedefe çevirme oyunu emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi. Bir gün emrinde demir disiplini ile yetiştirdiği 10 bin askeri varken okunu babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmemişti.

9 El Farabi MS 900’ de liderlik özelliklerini sıralamıştır. El-Farabi, insan organizmasının faaliyetine kıyasla hiyerarşik merdivenin şemasını kurar. Halkı, kalbin hareketine kapanılmaz derecede bağlı, devletin başı olarak anladığı yönetimde tamamlanan temel fonksiyonu olan organlara benzetir. Farabi, devlet felsefesi ile ilgili temel düşüncelerini “Fusul al-Madani”, “Medine-i Fadıla” ve “ Kitab es-Siyaset” başlıklı eserlerinde ortaya koymuştur. Bu eserlerde,devleti Aristo gibi uzuvcu bir yaklaşımla ele almış ve nasıl insan vücudu belli organlardan oluşuyorsa,çeşitli düzeydeki toplumların da belli organlardan oluşan bir yapıya sahip olduklarını ileri sürmüştür.

10 Farabi bu konuda,Eflatun’un “Cumhuriyet”inden esinlendiği anlaşılan, beş tabakalı bir Erdemli Şehir (”Medine-i Fadıla”) tablosu çizmiştir. Bu siyasal birimin başında bir “filozof- hükümdar” bulunacak,eğer böyle biri yoksa devleti ya bir grup ya da kanun ve gelenekleri iyi bilen biri yönetecektir. Toplumun tabakaları birbirlerine sevgi ile bağlı olacaklar ve toplumun yönetimine “adalet” ilkesi egemen kılınacaktır. Farabi, devlet hayatı ile ilgili ilkeleri sayarken, ilk olarak “adalet”i belirtmekte ve “ adalet toplum mensuplarının paylaştıkları bütün iyi şeylerin başında gelir” demektedir.

11 ROBERT OWEN (1771-1858)  İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİNİ ANLAYAN BAŞARILI BİR İNGİLİZ GİRİŞİMCİ OLUP, SAHİBİ OLDUĞU İSKOÇYA’DAKİ COTTON MİLL ŞİRKETİNDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA VE YAŞAM KOŞULLARI İLE İLGİLENMİŞ.  O ZAMANKİ İŞLETMELERDE 1,5 SAAT ÖĞLE TATİLİNİ DE İÇEREN GÜNLÜK 13 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ  VE BU İŞLETMELERDE GENELLİKLE 400-500 ÇOCUK ÇALIŞTIRILIYORDU.

12 OWEN,  ÇALIŞANLARIN YAŞAM KOŞULLARINI, EĞİTİM SİSTEMİNİ, ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA ORTAMLARINI VE SAĞLIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞTIR.  BÖYLECE VERİMLİLİKTE %50 HATTA %100’LERE VARAN ARTIŞ SAĞLANACAĞINI İDDİA ETMİŞTİR.  ANCAK, DİĞER İŞLETMELERİ İKNA EDEMEMİŞTİR.

13  BU YÜZDEN 10 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASINI VE GECE MESAİLERİNDE ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASINI YASAKLAYAN VE MESAİYİ 10,5 SAATE İNDİREN BİR ÖNERGE SUNMUŞTUR.  BU ÖNERGE ANCAK 1819 YILINDA SADECE PAMUK İŞLETMELERİ İÇİN YASALLAŞMIŞTIR.

14 CHARLES BABBAGE (1792-1871)  HESAP MAKİNASI VE MODERN BİLGİSAYAR DİZAYNI VE KULLANIMININ BABASI OLARAK BİLİNEN ÜNLÜ BİR İNGİLİZ MATEMATİKÇİDİR.  İŞLETMELERDE UZMANLAŞMANIN YARARINA İNANMIŞTIR.  İŞLERDE HEM FİZİKSEL, HEMDE ZİHİNSEL UZMANLAŞMANIN MÜMKÜN OLACAĞINI SÖYLEMEKTEDİR.  HESAP MAKİNASI, İŞLEMLERİ HIZLANDIRIP ZİHNİ ÖNEMLİ YÜKTEN KURTARMAKTA VE ZAMAN TASARRUFUNA YARDIMCI OLMAKTADIR.

15  MAKİNALARIN GELİŞMESİ İNSANLARIN DAHA ÇOK FİKİR VE DÜŞÜNCE GEREKTİREN İŞLERE EĞİLMESİNE VE BU İŞLER ÜZERİNDE UZMANLAŞMASINA YOL AÇACAKTIR.  BABBAGE AYNI ZAMANDA ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN YENİLİKÇİ DÜŞÜNCELERE DE SAHİPTİ.  İKİ KISIMLI BİR KÂR PAYLAŞIM PLANI TASARLAMIŞTI.

16  YARATICI VE YARARLI TEKLİFLER YAPANLARI ÖDÜLLENDİRMEK İÇİN TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİNİ ÖNERMİŞTİR.  AYRICA İKİNCİ OLARAK, FABRİKA KÂRINA BAĞIMLI OLARAK ALINAN MAAŞ PAYINI İÇEREN İKİ KISIMLI PLANI DÜŞÜNMÜŞTÜ.  ONUN BU DÜŞÜNCELERİ GÜNÜMÜZÜN MODERN GRUP TEŞVİK PLANLARINA IŞIK TUTMUŞTUR.

17 HENRY TOWNE (1844-1924)  MAKİNA MÜHENDİSİ VE YALE ÜNİVERSİTESİNİN REKTÖRÜ.  “İŞLETMENİN” MÜHENDİSLİK KADAR ÖNEMLİ VE ONUN KADAR EŞİT ÖLÇÜDE BİLİMSELLİK DÜZEYİ OLAN BİR ARAŞTIRMA KONUSU OLDUĞUNU İDDİA ETMEKTEDİR.  BU NEDENLE İŞLETMECİLİĞİN AYRI BİR BİLİM DALI OLARAK GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLER.  MÜHENDİSLERİN BİR EKONOMİST GİBİ DÜŞÜNÜP ÜRETİMLERİNİ PİYASADA KÂR YAPACAK BİÇİMDE VERİMLİ YAPMALARINA İŞARET ETMİŞTİR.

18 TOWNE’NİN 1886’DA “ŞİKAGO MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ” KONUSUNDA ÇIKARMIŞ OLDUĞU KİTAP İŞLETMENİN BİR BİLİM DALI OLARAK KABUL EDİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMİŞ VE BİLİMSEL YÖNETİM KONUSUNDA ÖĞRENCİSİ OLAN FREDERICK TAYLOR’A IŞIK TUTMUŞ VE YOL GÖSTERMİŞTİR.

19  İŞLETMECİLİK ALANINDA DEĞİŞİK KONU VE SORUNLARI ORTAYA KOYAN VE BUNLAR HAKKINDA ÖNERİLER GETİREN ÖNCÜ DÜŞÜNÜRLERİN KATKILARI BÜYÜKTÜR.  ANCAK BU ÖNCÜLER DAHA ÇOK GÖRÜNEN PROBLEMLERE ÇÖZÜM BULMAK VE BELİRLİ TEKNİKLER GELİŞTİRMEK ÜSTÜNDE DURMUŞLARDIR. BU ÖNERİLER KÖKLÜ BİR İNCELEME VE TEORİ OLUŞTURACAK NİTELİKTE DEĞİLDİR.

20

21

22

23

24


"YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 1. KLASİK ÖNCESİ YAKLAŞIMLAR 2. KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 3. NEOKLASİK YAKLAŞIMLAR 4. YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 5. YÖNETİMDE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları