Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Su Yönetiminde STK’lar ile İşbirliği Çalıştayı 19 Temmuz 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Su Yönetiminde STK’lar ile İşbirliği Çalıştayı 19 Temmuz 2012."— Sunum transkripti:

1 Su Yönetiminde STK’lar ile İşbirliği Çalıştayı 19 Temmuz 2012

2 WWF (DÜNYA DOĞAYI KORUMA VAKFI) WWF, 5 kıtada 100’den fazla ülkede faaliyet gösterir. +100 WWF, 1961 yılında kurulmuştur. 1961 WWF’nin 2.000’den fazla doğa koruma ve kırsal kalkınma projesi vardır. +2000 WWF’ nin tüm dünyada 5 milyondan fazla destekçisi bulunmaktadır. +5 Milyon

3 1975 2012 2001 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararıyla “kamu yararına çalışan vakıf” statüsüne sahip İstanbul, Ankara, Aydın ve Kaş Ofisleri 35 kişilik profesyonel kadro

4 SU PROGRAMI ÇALIŞMALARI Konya Kapalı Havzası Eğirdir Gölü Büyük Menderes Havzası Su Altyapıları Su Kaynakları Çalışmaları Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Alanları

5 Su kaynakları konusunda ; Makro politika ve yönetim sorunları, Çevresel sorunlar, Altyapı sorunları, Sektörel verimlilik sorunları, Katılımcılıkla ilgili sorunlar… Türkiye’de Su

6 Su Kaynakları Çalışmaları Vizyon: Türkiye’de tatlısu ekosistemlerinin korunması ve iyi yönetiminin sağlanması Su Kaynakları Stratejisi Su Yönetimi Su ayak izinin öncelikli havzalarda bıraktığı etkinin azaltılması ve kalkınma için sanayi ve tarım sektörlerinin su ihtiyaçlarının karşılanması Su Altyapıları Sürdürülebilir su altyapılarının hayata geçirilmesi Koruma Öncelikli havzalarda tatlısu habitatlarının korunması Nehirlerin serbest akışının sağlanması Önemli Tatlı Su Habitatlarının Korunması

7 İşbirliği ve katılımcılık temelli İyi uygulama örneklerini ortaya koyan Bilimsel ve yenilikçi araçları sunan Nehir havzası ölçeğinde Su Yönetiminde Temel İlkelerimiz Etkin iletişim ve kamuoyu desteğini hedefleyen Güçlü kurumsal yapı, yasal mevzuat ve politikaları destekleyen Küresel deneyimin aktaran Sektörel su kullanımında verimliliği hedefleyen

8 Bugüne kadar… Ramsar Sözleşmesi STK Odak Noktası ve USAK üyesi Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ‘nin hazırlanması ve ülkemizdeki 13 Ramsar Alanı’nın ilan edilmesinde etkin rol Uluabat Gölü, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Tuz Gölü ve Eğirdir Gölü gibi önemli sulak alanların yönetim planları süreçleri Araştırmalar, kampanyalar, farkındalık yaratma çalışmaları

9 Konya Kapalı Havzası (2003-…) Tarımda suyun akılcı kullanımı ve iklim değişikliğine uyum Konya Kapalı Havzası: Entegre Havza Yönetimi yaklaşımı ve sulak alan yönetim planları Türkiye’nin Yarınları Raporu: Konya Kapalı Havzası’nda iklim değişikliğine uyum ve su bütçesi Tarımda su kullanımı farkındalık çalışmaları Çiftçi eğitimleri-3500 katılımcı Pilot çalışmalar-%50 su ve enerji tasarrufu Rio+20 Konferansı en iyi uygulama

10

11

12 Konya Kapalı Havzası (2003-…) Konya Kapalı Havzası Türkiye gündeminde: Türkiye’de su-kuraklık-tarımsal su kullanımı-iklim değişikliği gibi anahtar kelimeler üzerinden ilk akla gelen bölge Konya Havzası’dır. Bölgenin sorunları genel kamuoyu tarafından biliniyor. Konya Kapalı Havzası’nda Modern Sulama Uygulamaları Yaygınlaşıyor: 2007-2011 yılları arasında Ziraat Bankası tarafından Konya bölgesinde toplam 185 milyon TL sulama kredisi kullanıldı 2007 yılında 21 milyon TL olan sulama kredisi kullanımı sonraki yıllarda 50 milyon civarında seyretmiş, söz konusu dönemde bölge çiftçisi tarafından 400.000 dekarı sulayacak modern sulama sistemi Ziraat Bankası kredileri ile satın alındı TÜİK verilerine göre Konya bölgesinde 2006 yılında 416 olan damla sulama tesisi sayısı 2010 yılına gelindiğinde 20 kat artış göstererek 8212’ye yükseldi

13 Eğirdir Gölü (2007-…) Eğirdir Gölü etkin yönetimi ve korunması Eğirdir Gölü Yönetim Planı Tarımsal kirlilik yükünün azaltılması 5 tarımsal ilaç hazırlama ünitesi – kirlilik yükünün %40 azaltılması Sürdürülebilir turizm Oluklacı Patikası ve ekoturizm haritası Eğitimler Sürdürülebilir balıkçılık eğitimleri Kirlilik modellemesi

14 Eğirdir Gölü (2007-…) Tarımsal kirliliğin azaltılması için gerekli altyapıya destek olundu. İlaç hazırlama üniteleri 500 çiftçi tarafından kullanılıyor. 300 kişi sürdürülebilir balıkçılık eğitimlerine katıldı. 28 pansiyon ve otel sürdürülebilir turizm elçisi oldu.

15 Büyük Menderes Havzası (2007-…) Yaşayan Nehirler, Yaşayan Ege Projesi Hayata Artı Vakfı desteği ve işbirliği ile Bafa Gölü ve çevresinde tarımda akılcı su kullanımı Çiftçi eğitimleri ve pilot uygulama Büyük Menderes Havza Atlası-Temmuz 2012 Havza ölçeğinde su kalitesi izlemesi-42 nokta Kirliliğin azaltılmasına yönelik pilot projeler

16 Büyük Menderes Nehri Su Kalitesi İzleme Çalışması Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü 42 örnek toplama noktası 17 fizikokimyasal parametre Biyolojik izleme-4320 BMO tür tayini Biyotik endekse göre haritalandırma

17 Büyük Menderes Nehri Su Kalitesi İzleme Çalışması

18 Su Altyapı Çalışmaları “Türkiye’de Sürdürülebilir Hidroelektrik Üretimine Doğru” 2011-2015 yıllarını kapsar, WWF Global Water Security Initiative ile işbirliği içerisinde geliştirilmiştir Müzakere, işbirliği ve çözüm odaklıdır Yenilikçi ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bilimsel yaklaşımları Türkiye’ye taşımayı hedefler HES karşıtlarıHES taraftarları

19 WWF-Türkiye Stratejisi - Sadece hidroelektrik odaklı değil, diğer yenilenebilir kaynaklarını da içeren bir enerji paketi - Havza bazında bütüncül planlama - Çevresel akışlar (e-flows) - ÇED süreçleri Türkiye’de Sürdürülebilir Hidroelektrik Üretimine Doğru - Sürdürülebilir HESler (Hidroelektrik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Protokolü gibi araçların yaygınlaştırılması (HSAP)

20 Stratejik Hedefler Hedef 1: HES işletim süreçlerinde çevresel akış uygulamalarının teşvik edilmesi ve ilgili paydaşların çevresel akış konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi Hedef 2: İlgili paydaşlar arasında “Sürdürülebilir HES” kavramının yaygınlaşması, sürdürülebilirlik kriterlerinin geliştirilmesi ve uygulamalarının teşvik edilmesi Hedef 3: Türkiye’deki HES mevzuatının uluslararası standartlar çerçevesinde (AB, uluslararası sözleşmeler vs.) yeniden yapılandırılması Türkiye’de Sürdürülebilir Hidroelektrik Üretimine Doğru

21 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Alanları 24-26 Ocak 2012 Su Ayak İzi Eğitimi Müsteşarımız ve Genel Müdürümüzün iştirakleriyle 55 katılımcı WWF’in uluslararası uzmanlarıyla

22 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Alanları 4 Mayıs-Su Kalitesi ve İzleme Toplantısı

23 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İşbirliği Alanları Ulusal Biyolojik İzleme Çalıştayıİzleme Dairesi Başkanlığı Su Kalitesi Yönetimi Daire Başkanlığı Ulusal Su Ayak İzi Hesaplaması Nehir Havzası Su Ayak İzi Hesaplaması Havza Yönetimi Planlaması Daire Başkanlığı Uluslararası Su Politikaları ToplantısıSu Hukuku ve Politikası Daire Başkanlığı

24 Teşekkürler… Buket Bahar Dıvrak Doğa Koruma Müdürü bdurmaz@wwf.org.tr


"Su Yönetiminde STK’lar ile İşbirliği Çalıştayı 19 Temmuz 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları