Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu."— Sunum transkripti:

1

2 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu edilen gelecekVİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlarOrta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedeflerSpesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER

3 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? (GELECEĞE BAKIŞ) Misyon ve İlkelerMisyon ve İlkeler VizyonVizyon Stratejik Amaçlar ve HedeflerStratejik Amaçlar ve Hedefler

4 MİSYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?-1) Misyon Kavramı Fr: missionFr: mission Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görevTr: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kurumun varlık nedenidir

5 Misyon Kavramı Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü).Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDKMisyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK

6 Misyon Nedir? Misyon (Özgörev, Vazife): Bir kurumun varlık sebebi olup, ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eder.

7 Misyon ifadesi neden önemlidir? Hizmet alanlarımızı gösterirHizmet alanlarımızı gösterir Ne yapmamız gerektiğini belirlerNe yapmamız gerektiğini belirler Kurumun değişmez karakterini tanımlarKurumun değişmez karakterini tanımlar

8 Misyon Bildirimi Seçmek Kurumun; –Proje ve faaliyetlerini tanımlar –Projelere/faaliyetlerine sınır koyar –Gayretlerini tek amaca kanalize eder Kurumu; –Daha verimli hale getirir –Rekabetçi ve sürdürülebilir kılar. –Avantajlı hale getirir. Çalışanı / örgütü ortak hedefe odaklar

9 9 Misyon Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir, Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir, Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar, Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar, Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir, Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir, Kuruluşun hizmet sunduğu kişileri belirtir, Kuruluşun hizmet sunduğu kişileri belirtir, Sunduğu hizmet veya ürünler tanımlanır. Sunduğu hizmet veya ürünler tanımlanır.  MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler, Hizmet alanlar ve hizmet veya ürün tanımından oluşur.

10 Misyon ifadesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken durumlar Üç veya beş yıl öncesine göre kurumun amaçlarında veya hizmetlerinde oluşan değişiklikler ve dikkate alınması gereken ekonomik değişkenler özetlenebilir.Üç veya beş yıl öncesine göre kurumun amaçlarında veya hizmetlerinde oluşan değişiklikler ve dikkate alınması gereken ekonomik değişkenler özetlenebilir. Misyon ifadesi paydaşların ilgilendikleri veya alacakları planlanan faydayı yansıtmalı, kurum ile ilgili olarak Hükümet Programında ifade edilen politikalara uyumlu olmalıdır.Misyon ifadesi paydaşların ilgilendikleri veya alacakları planlanan faydayı yansıtmalı, kurum ile ilgili olarak Hükümet Programında ifade edilen politikalara uyumlu olmalıdır.

11 Misyon ifadesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken durumlar Misyon ifadesi kurumun belirgin biçimde etki edebileceği alanları tarif etmelidir.Misyon ifadesi kurumun belirgin biçimde etki edebileceği alanları tarif etmelidir. Aksi halde, yani kurumun etkileyebilme şansı olmayan alanları kapsayan misyon ifadeleri amaçlara ne derece ulaşıldığının ölçülmesi sırasında karışıklığa neden olabilir.Aksi halde, yani kurumun etkileyebilme şansı olmayan alanları kapsayan misyon ifadeleri amaçlara ne derece ulaşıldığının ölçülmesi sırasında karışıklığa neden olabilir. Görevin gerçekleştirilmesinin ölçülebilir olması gözetilmelidir.Görevin gerçekleştirilmesinin ölçülebilir olması gözetilmelidir.

12 Misyon için cevaplanması gereken sorular NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz?Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

13 Misyon İfadesi NEDEN? Var oluş nedeni, kuruluş amacı NE? Hizmet alanların ihtiyaçları Nasıl? Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

14 NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek.NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için.NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak.NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik. Misyon Analizi

15 Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için, her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak; Millî Eğitim Sistemi ve paydaşlarına yönelik eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir. NEDEN + NASIL + KİME + NE = MİSYON İFADESİ Misyon Analizi

16 M isyon Ö rnekleri … Yabancı İşletme 3M:3M: Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek. Hewlett-Packard:Hewlett-Packard: İnsanlığın mutluluğu ve gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak. Merck:Merck: İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek.

17 M isyon Ö rnekleri … Yabancı İşletme Sony:Sony: İnsanlık yararına teknolojiyi geliştirmek ve uygulamak. Wal-Mart:Wal-Mart: Sıradan halka, zenginlerin aldığı şeyleri satın alma fırsatı vermek. Walt Disney:Walt Disney: İnsanları mutlu etmek.

18 M isyon Ö rnekleri … Yabancı İşletme ? Yaşadığımız gezegeni anlamak ve korumak, Evreni ve oradaki yaşamı araştırmak, Gelecek kuşak araştırmacılara ilham vermek… sadece ve sadece …. yapabileceği gibi. CIM ‘in Temel vazife si ; dünyadaki maden, malzeme ve petrol endüstrilerine ve profesyonellerine hizmet etmektir.

19 Mission example… Foreing… ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu (Dairesi) USA, National Aeronautics and Space Administration To understand and protect our home planet, To explore the Universe and search for life, To inspire the next generation of explorers… as only NASA can. Kanada Madencilik Enstitüsü Canadian Institute of Mining (CIM): The core purpose of CIM is to serve minerals, materials and petroleum industries and professionals around the world.

20 M isyon Ö rnekleri … Yerli İşletme Beko:Beko: İnsan hayatını kolaylaştıran ürünleri mükemmel hizmet anlayışı ile sunmak Kent Yatırım:Kent Yatırım: Yaygın hizmet ağıyla müşterilere avantajlı yatırım ve finansman seçenekleri sunmak Koç-Amerikan Hastanesi:Koç-Amerikan Hastanesi: Tıp ahlakı ilkelerine sadık kalarak sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşmaya çalışmak

21 Örnek Misyon ifadesi Üniversitemiz Gazi’nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.Üniversitemiz Gazi’nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

22 Sağlık Bakanlığı Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmek

23 Kurumunuzun/ Biriminizin MİSYONU Nedir ?

24 Vizyon Fr: visionFr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörüTr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü Gösterim, geniş görüş, ileri görüşGösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)

25 Vizyon Tanımı ? Vizyon (Uzgörü,Ülkü): Bir kurumun geleceğini sembolize eder. İdarenin uzun vadede neler yapmak istediğinin güçlü bir ifade ile anlatımıdır.

26 Vizyon N edir? Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu ifade eder.Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu ifade eder. Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır.Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır.

27 Vizyon –Bugünden, yarını tahayyül etmektir. –Geçmişten g eleceğe kurulan bir k öprü dür. –Hayal etmek geleceği planlamaktır. –Planlama, geleceği hayal etmektir.

28 VİZYON Liderlerin gücünün kaynağı olan vizyon;  Kurum açısından iddia,  Çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu gösteren geleceğe yolculuğun haritası,  İlgili paydaşlar için de gelecekle ilgili verilmiş sözdür.

29 29 VİZYON Şu Temel Sorulara Cevap Arar  İdeal geleceğimiz nedir?  Çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl algılanmak isteniyor?  İdari ve Siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

30 30 VİZYON Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir.

31 VİZYON Nereye ulaşmak istiyoruz? Şu Temel Sorulara Cevap Arar  Uzun vadede neleri yapmak isteriz?  Gelecekte nerede olmak isteriz?

32 VİZYON Nereye ulaşmak istiyoruz?-2 Kurumsal vizyon ifadesi; Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir. Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü tarif eder

33 Güçlü Bir VİZYON İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekirİdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir Özgündür; Aidiyeti belirtirÖzgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdırAyırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çekerÇekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

34 İyi İfade Edilmiş Bir VİZYON Kısa ve akılda kalıcıdırKısa ve akılda kalıcıdır İlham vericidirİlham vericidir Gelecek i ç in ç alışanlara rehber olurGelecek i ç in ç alışanlara rehber olur Hedeflenen ama ç lara ulaşmak için nasıl hareket etmek gerektiği konusunda yol g ö sterirHedeflenen ama ç lara ulaşmak için nasıl hareket etmek gerektiği konusunda yol g ö sterir Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlarGelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar

35 Vizyon İfadesi Doğru yada yanlış değildirDoğru yada yanlış değildir Bir Planlama Döneminde Gerçekleşmek zorunda değildirBir Planlama Döneminde Gerçekleşmek zorunda değildir Heyecan vericidirHeyecan vericidir

36 Vizyon İfadesi Kurumun misyonuna ve faaliyetlerine anlam kazandırır,Kurumun misyonuna ve faaliyetlerine anlam kazandırır, Çalışanların faaliyetlerine anlam kazandırır,Çalışanların faaliyetlerine anlam kazandırır, Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklayabilmesine yardımcı olur,Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklayabilmesine yardımcı olur, Dikkatimizi günlük eylem ve sorunların üzerine çıkarıp gidiş yönümüzün doğru olduğunu görmemizi sağlar.Dikkatimizi günlük eylem ve sorunların üzerine çıkarıp gidiş yönümüzün doğru olduğunu görmemizi sağlar.

37 Vizyon İfadesi Değişim için bir gerekçe- zorunluluk sunar,Değişim için bir gerekçe- zorunluluk sunar, İlham vericidir,İlham vericidir, Mevcutla yetinmeden daha ileriye ve yukarıya bakmamızı sağlar.Mevcutla yetinmeden daha ileriye ve yukarıya bakmamızı sağlar.

38 İyi bir Vizyon un Hissetirdikleri –Metni Kısa, anlamı öz, açık ve kesindir. –İnsanları Heyecanlandırır –Çalışanları mutlu ve önemli hissettirir. –Öğrenme ve yetkinin önemini ortaya koyar –İnsanları bir araya getirir. –Ekip olmayı teşvik eder –İşi eğlenceli ve heyecanlı hale getirir. –Bütünlük, sadakat ve cesaret verir –Uzun hedefli düşündürtür. –Çalışanlara bütün resmi gösterir. –Karar Almaya Destek Verir –Innovasyon (yenilikçilik) zenginliği

39 İyi bir Vizyon Yazarken –Vizyonu Çok Basit Olarak Ele Alın –Stratejik Avantajları Sağlayacak Vizyona Odaklanın. –Örgütün İş Eko Sistemine Neler Katabileceğini Düşünün –Örgütün Müşterilerine Neler Katabileceğini Düşünün. –Riskli Karar Vermenize Yardımcı Olsun. –Vizyonu Destekleyecek Bir Strateji Geliştiri n

40 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

41 Sonuçta.. Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir.Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir. Eğer vizyonsuz bir takım eylemler içindeyseniz bu ise koşuşturmacadır.Eğer vizyonsuz bir takım eylemler içindeyseniz bu ise koşuşturmacadır. Farkı; vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan kurumu oluşturarak gerçekleştirilir.Farkı; vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan kurumu oluşturarak gerçekleştirilir.

42 Vizyonumuza ulaştığımızda ne olacak; Nasıl bir kurum olarak algılanacağız?Nasıl bir kurum olarak algılanacağız? Çalışanlar gözünde nasıl bir kurum olacağız?Çalışanlar gözünde nasıl bir kurum olacağız? Değerlerimiz neler olacak?Değerlerimiz neler olacak? Kurumumuzun toplum içindeki rolü ne olacak?Kurumumuzun toplum içindeki rolü ne olacak? Dünyaya ve topluma katkımız neler olacak?Dünyaya ve topluma katkımız neler olacak?

43 Örnek Vizyon Muassır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak…Muassır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak… M. K. ATATÜRK

44 ÖRNEK VİZYON ……..Çevrenin bilim kültür ve sanat merkezi olmak

45 45 Kamu Vizyon Örnekleri; “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir TÜRKİYE.” (9.Kalkınma Planında Türkiye vizyonu.) “Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek.” (ABD Eğitim Bakanlığı vizyonu)

46 Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi’nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi’nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.

47 Yabancı İşletmelerin viz yon örnekleri 1 IBM:IBM: Bilgisayar sistemleri, yazılım, ağ sistemleri, kayıt saklama donanımları ve mikroelektroniği de kapsayan en gelişmiş bilgi teknolojilerinin yaratılması, geliştirilmesi ve üretiminde sektörde lider olmak,

48 Yerli İşletmelerin viz yon örnekleri 1 Arçelik:Arçelik: 2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan uluslararası bir kuruluş olmak. 2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan uluslararası bir kuruluş olmak.

49 Yerli İşletmelerin viz yon örnekleri 2 Koç-Amerikan Hastanesi:Koç-Amerikan Hastanesi: Hizmet vermekte olduğumuz toplumda güveni ve saygınlığı temsil eden geleneğimizi sürdürmek. Hizmet vermekte olduğumuz toplumda güveni ve saygınlığı temsil eden geleneğimizi sürdürmek. Garanti Bankası:Garanti Bankası: Avrupa’da en iyi banka olmak. Avrupa’da en iyi banka olmak.

50 Kurumunuzun/ Biriminizin VİZYONU Nedir ?

51 İlkeler / Değerler

52 TEMEL DEĞERLER Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eden kavramlardır. Temel değerler; Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir.Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir. Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler.Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler. İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar.İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar. Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar.Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar. Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

53 TEMEL DEĞERLER Kurumun Temel Değerleri 3 Temel Alana ilişkin olurlar; 1.Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 2.Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, 3.Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin değerler. Kuruluşa ilişkin 3 Temel Soruyu Cevaplandırırlar; 1.Çalışma felsefesi nedir? 2.Çalışmalara temel teşkil eden ilke, standart ve idealler nelerdir? 3.Çalışanlar tarafından benimsenen değer ve inançlar nelerdir?

54 Değerleri Olan Kurumda –İ nsanlar nasıl davranacaklarını bilirler –İnsanlar işlerinden haz alı rlar. –K endilerini değerli ve iyi hissederler –Daha iyi ve sağlıklı kararlar verilir –Değerleri olan ve bunları dönemin gereklerine göre değiştirebilen kurum lar daha başarılı olur lar.

55 Değerlerin Yönetimi Değerlerin İlişkilendirilmesi; –Vizyon, Misyon, Amaçlar ve Stratejilerle İlişkilendirilmeli –İletişim, Eğitim, Yönetim S istemleri, Projeler, Kaynaklar ve Kültürle İlişkilendirilmeli –birbirleri ile ilişkilendirilmeli –Paydaşlar ve Pazar Stratejileri İle ilgili ilişkilendirilmeli –Piyasanın ve K onjoktürün Değerleri ile ilişkilendirilmeli

56 Kurum Değerleri Bir çok kurumsal değer sayılabilir ancak kurumlar bir kaç anahtar değer üzerine yoğunlaşmalı dır. Kurum Değerleri Kalite CanlılıkCanlılık

57 Canlılık Değerleri Canlılık/Zindelik/Dirilik Değerleri –Kişisel Gelişim –İletişim –Çevre Bilinci –Çoklu Beceriler –Ekip Çalışması –Vizyon –Liderlik –Yaratıcılk –Yenlikçilik –Bilgi

58 Kalite Değerleri –Başarı –Etkinlikler –Uygun Teknoloji –Servis –Üretkenlik –Verimlilik –Kontrol –Öncelikli Süreçler –Toplum –Bireyin Potansiyelini Yakalaması –Ekip Çalışması

59 TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER Kalite,Kalite, Güncellik,Güncellik, Güvenilirlik,Güvenilirlik, Mesleki uzmanlık,Mesleki uzmanlık, Tarafsızlık ve şeffaflık,Tarafsızlık ve şeffaflık, Kişisel verilerde gizlilik,Kişisel verilerde gizlilik, Veri sağlayıcı ve kullanıcılarına saygıVeri sağlayıcı ve kullanıcılarına saygı (TUİK SP 2007-2013) Genellik ve Eşitlik,Genellik ve Eşitlik, Planlılık,Planlılık, Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarını gözetme,Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarını gözetme, Yöneltme,Yöneltme, Eğitim Hakkı, Fırsat ve İmkân eşitliği,Eğitim Hakkı, Fırsat ve İmkân eşitliği, Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık,Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık, Demokrasi Eğitimi,Demokrasi Eğitimi, Laiklik, Bilimsellik,Laiklik, Bilimsellik, İşbirliğine Açıklık,İşbirliğine Açıklık, Her Yerde Eğitim.Her Yerde Eğitim.

60 Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak, Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten, Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, Akademik ve etik değerlere sahip, Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,


"NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları