Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge Projelerinde Üniversitelerden Akademik Danışmanlık Alınması KoçSistem 9 farklı Ar-Ge projesinde, ulusal ve uluslararası 13 farklı üniversiteden 14.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge Projelerinde Üniversitelerden Akademik Danışmanlık Alınması KoçSistem 9 farklı Ar-Ge projesinde, ulusal ve uluslararası 13 farklı üniversiteden 14."— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge Projelerinde Üniversitelerden Akademik Danışmanlık Alınması KoçSistem 9 farklı Ar-Ge projesinde, ulusal ve uluslararası 13 farklı üniversiteden 14 akademisyen ile işbirliği yapmaktadır. 7 uluslararası projede toplam 23 farklı üniversite / enstitü ile aynı konsorsiyumda çalışılmaktadır. Proje işbirliği süresince akademisyenler tarafından geliştirilen teorik bilgiler proje ekiplerine verilmekte ve proje geliştirme sürecinde uygulanması sağlanmaktadır. Projelerde edinilen teorik bilgilerin proje ekibi tarafından öğrenilmesinin ardından yapılan şirket içinde eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla bilgilerin yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. Akademisyenler teorik bilgilerin geliştirilmesi sürecinin ardından elde ettikleri çıktılar ile şirket içerisinde mevcut laboratuvar ortamlarına gelerek proje ekibi ile birebir çalışmalar yapmaktadır. tam zamanlı olarak Ar-Ge merkezinde istihdam edilmektedir. Bu statü ile işe alımı yapılmış öğrenciler, diğer personeller ile aynı haklara sahip olmaktadır. Program, üniversitelerle Ar-Ge ve Yenilik Merkezi ilgi alanlarının paylaşılması ve yüksek lisans ve doktora tez konuları belirlenmesiyle ilgili akademik kuruluşlarca seçilmiş öğrencilerin KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezinde ise alınmasıyla yürütülmektedir. ANAHTAR KELİMELER Ar-ge, Teydeb, Ar-ge merkezi, yayın Mehmet Önat KoçSistem Hale Gezgen KoçSistem KOÇSİSTEM AR-GE VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ ÖZET Üniversite – sanayi işbirliği ilkesi, güçlü firmalar ile baş edebilmek, pazarda daha fazla pay sahibi olabilmek, farklılık yaratabilmek adına teknoloji firmaları için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu ilke, nitelikli personel ile Ar-Ge ve akademik altyapısı güçlü projeler gerçekleştirerek sürdürülebilir fikirler ve satılabilir ürün ve hizmetler elde etmenin en önemli araçlarından birisidir. 2008 yılından itibaren “Ar-Ge Merkezi” belgesi ile 5746 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarını yürüten KoçSistem, geliştirdiği teknoloji ve ürün / hizmetler çerçevesinde daha güçlü bir kimlikle rekabet edebilmek amacıyla sürekli olarak iş süreçlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Güçlü firmalar ile baş edebilmek, pazarda daha fazla pay sahibi olabilmek, farklılık yaratabilmek amacıyla KoçSistem üniversite – sanayi işbirliği ilkesini benimseyerek yeni işbirliği yöntemleri ve teknikler araştırmakta ve güçlü temeller üzerine bir Ar-Ge kültürü oluşturmaya çalışmaktadır. Sunulan çalışmada bu süreçte atılan adımlar, yapılan faaliyetler ve elde edilen sonuçlar açıklanmaktadır. Çiğdem Çavdaroğlu KoçSistem Erdem Ergen KoçSistem Serdar Arslan KoçSistem Seyhun Futacı KoçSistem GİRİŞ 2008 yılından itibaren “Ar-Ge Merkezi” belgesini alarak 5746 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarını yürüten KoçSistem, geliştirdiği teknoloji ve ürün / hizmetler çerçevesinde daha güçlü bir kimlikle rekabet edebilmek amacıyla sürekli olarak iş süreçlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Üniversite işbirliği KoçSistem’i hem geliştirilen projelerin kalitelerinin hem de personel niteliğinin artması konularında bir adım öne çıkaran faktörlerden birisidir. Üniversite – sanayi işbirliği ilkesi, güçlü firmalar ile baş edebilmek, pazarda daha fazla pay sahibi olabilmek, farklılık yaratabilmek adına teknoloji firmaları için bir zorunluluk haline gelmiştir. KoçSistem bu ilkeyi benimseme ve şirket içerisinde yaygınlaştırma sürecinde yeni işbirliği yöntemleri ve teknikler deneyerek güçlü temeller üzerine bir Ar-Ge kültürü oluşturmaya çalışmaktadır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası konsorsiyumlarda proje başvuruları yapmakta, yürütülen projelerde gerçekleştirilen akademik çalışmaları bildiri, makale ve benzeri yayınlarda yaygınlaştırmakta ve üniversiteler ile yeni işbirliği olanakları arayışlarını devam ettirmektedir. ABSTRACT University - industry collaboration principle has become a necessity for technology companies in order to cope with large companies, have a greater market share and make a difference. University - industry collaboration is one of the most important way to develop projects which have stable academic infrastructure, produce salable products and sustainable ideas with qualified personnel and R&D. KoçSistem’s R&D activities, initiated in 2001, are being continued with the R&D and Innovation Center established in Istanbul in 2008. KoçSistem investigates new cooperation methods and techniques in order to create an R&D culture. In this paper we evaluated the main steps of R&D process, R&D activities and the results obtained. KEYWORDS R&D, Teydeb, R&D center, publication YÖNTEM ve ARAŞTIRMA Üniversite – sanayi işbirliği konusunda yapılan çalışmalar Ar-Ge projelerinde üniversitelerden akademik danışmanlık almak, üniversite ile ortak proje başvurusu yapmak, Ar-Ge projeleri kapsamında yüksek lisans ve doktora tezi yapmak, Ar-Ge farkındalığını artırmak amacıyla üniversiteler ile ortak etkinlikler düzenlemek, akademik yayınlar hazırlamak olmak üzere beş başlık altında toplanabilir. KoçSistem bu başlıklar altında çeşitli aktiviteler gerçekleştirerek üniversite işbirliklerini geliştirmeye çalışmaktadır. KoçSistem tamamlanmış ve devam eden 9 farklı projede, ulusal ve uluslararası 13 farklı üniversiteden 14 akademisyen ile işbirliği yapmaktadır. 7 uluslararası projede toplam 23 farklı üniversite ile aynı konsorsiyumda çalışılmaktadır. Ar-Ge Farkındalığını Artırmak Amacıyla Üniversiteler ile Ortak Etkinlikler Düzenlenmesi 2014 senesinde Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile birlikte İnovasyon Etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinlikte bölüm akademisyenleri ve Ar-Ge birimi personelinin bir araya gelmesi sağlanmıştır. KoçSistem’de yürütülen projeler ve yeni iş fikirleri konuşularak bu kapsamlar çerçevesinde üniversite ile birlikte yapılacak yeni çalışmalar araştırılmıştır. Etkinlik sonucunda 2 Ar- Ge personeli yüksek lisans başvurusunda bulunmaya karar vermiştir. Dört projede üniversite işbirliğinin mümkün göründüğüne karar verilmiştir. Akademik Yayınlar Hazırlanması KoçSistem’de yürütülen projeler çerçevesinde Ar-Ge personeli tarafından ulusal ve uluslararası çeşitli sempozyum ve konferanslarda 15 adet yayının kabulü alınmış ve sunumları gerçekleştirilmiştir. 2014 yılında Marmara Üniversitesi’nden akademik yayın hazırlama konulu eğitim alınmıştır. Yine aynı yıl içerisinde KoçSistem içerisinde akademik yayın hazırlama üzerine iç eğitim verilmiştir. Üniversite ile Ortak Proje Başvurusu Yapılması Kasım 2014’te Işık Üniversitesi ile birlikte “NFC Tabanlı Bulutta Güvenli Eleman” isimli SANTEZ proje başvurusu yapılmıştır ve bakanlık tarafından onaylanmıştır. Bu proje ile KoçSistem bulut hizmetlerinde güvenlik anlamında hem ulusal hem de uluslararası rakiplerine karşı pazarda rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir. SONUÇ Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleştirilen üniversite – sanayi işbirliği çalışmaları sonucunda Ar-Ge birim personelinin eğitim durumlarına göre yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam etme isteklerinde artık gözlenmiştir. Bir ürün içerisine konumlandırılan fikre dayalı tez ve araştırma çalışması yapma olanağı, personelin isteğinin artmasında en önemli etkenlerden birisi olarak gözlenmiştir. Üniversite işbirliği süreçlerinde gerçekleştirilen ortaklaşa çalışmalarda akademik araştırma yapma, akademik yayın yapma konularında deneyim kazanılmış ve üretilen yayınların sayısında artış gözlenmiştir. İşbirlikleri sürecinde üniversite personeli ile birlikte yayın yapma şansı da elde edilmiştir. Ar-Ge’ye dayalı ürün çıkarma kapsamında üniversitenin ürettiği teorik bilgiler ile işletme personeli tarafından üretilen çıktıların birleştirilmesi, işbirliğinin en faydalı sonuçlarından birisidir. Ar-Ge Projeleri Kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yapılması KoçSistem’in Yüksek Lisans ve Doktora Programı Yönetmeliği ile Ar-Ge ve Yenilik Merkezi ile üniversite ve akademik kuruluşlarla ilişkiler organik düzeye çıkarılmakta, üniversite - sanayi işbirliğinin kalıcı ve sürdürülebilir olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Nisan 2010 tarihinden itibaren yürütülmekte olan projelere paralel Yüksek Lisans ve Doktora tezleri ile uyumlu öğrenciler


"Ar-Ge Projelerinde Üniversitelerden Akademik Danışmanlık Alınması KoçSistem 9 farklı Ar-Ge projesinde, ulusal ve uluslararası 13 farklı üniversiteden 14." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları