Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnfertilitenin Çiftler Üzerinde Yarattığı Stresin Çözümünde Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları (Akupunktur ve hipnoz) Dr. Aydın Kendirci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnfertilitenin Çiftler Üzerinde Yarattığı Stresin Çözümünde Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları (Akupunktur ve hipnoz) Dr. Aydın Kendirci."— Sunum transkripti:

1

2 İnfertilitenin Çiftler Üzerinde Yarattığı Stresin Çözümünde Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları (Akupunktur ve hipnoz) Dr. Aydın Kendirci

3 İnfertilite strese neden olur mu? 112 infertil olgu Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) ile değerlendirilmiş. Sonuçlar: 40.2% klinik olarak psikiyatrik bozukluk. – En yaygın genel anksiyete bozukluğu (23.2%), – İkinci olarak major depresif bozukluk (17.0%), – Üçüncü sırada distimik bozukluk (9.8%). Normal Toplumda aynı metodla yapılmış prevalans çalışmasında bu oran %3 olarak bulunmuştur. Prevalence of depressive and anxiety disorders in an assisted reproductive technique clinic. Chen TH, Chang SP, Tsai CF, Juang KD. Hum Reprod. 2004 Oct;19(10):2313-8. Epub 2004 Jul 8.

4 Yaşanan stresin boyutları ne düzeydedir? İnfertil kadınlardan elde edilen stres düzeyi ölçümleri, HIV+ ve metastatik kanserli kadınların stres düzeyi ile karşılaştırılabilir bulunmuştur. The psychological impact of infertility: a comparison to women with other medical conditions. Domar AD, Zuttermeister PC, Friedman R. J Psychosom Obstet Gynaecol 1993; 14:45-52

5 Stres fertiliteye etki eder mi? İnfertil kadınların normal fertil kadınlara göre stres düzeyleri ile serum prolaktin ve kortizon düzeylerinin siklus boyunca yükselme eğiliminde olduğu görülmüş. (Day 3 de benzer iken luteal fazda yüksek). İnfertil grubun IVF tedavisinden sonraki gebelik başarısı da bu seviyelerden etkilenmektedir. The influence of stress and state anxiety on the outcome of IVF- treatment: psychological and endocrinological assessment of Swedish women entering IVF-treatment. Csemiczky G, Landgren BM, Collins A Acta Obstet Gynecol Scand. 2000 Feb;79(2):113-8.

6 Stres infertilite tedavisini etkiler mi? Bu soruya cevap arayan 21 makalenin değerlendirildiği bir derlemede, 15 çalışmada stres ile gebelik arasında anlamlı ilişki, 2 çalışmada bu yönde eğilim ve 4 çalışmada ilişki yoktur sonucuna varılmıştır. İnfertility and the mind/body connection. Domar AD. The Female Patient 2005; 30:24-8 Başka bir çalışmada, İnfertilite tedavisinden itibaren 818 çift 12 ay boyunca izlenmiş. Hem kadında hem erkekte yüksek bulunan stresin olumsuz tedavi tedavi sonuçlarıya ilişkili olduğu sonucuna varılmış. Ek olarak, gebelik elde etmek için 12 ay içerisinde stresi düşük olan grupta ortalama 2 deneme, stresi yüksek olan grupta ortalama 3 deneme yapmaları gerektiği belirlenmiştir. Infertility-related stress in men and women predicts treatment outcome 1 year later. Boivin J, Schmidt L. Fertil Steril. 2005 Jun;83(6):1745-52.

7 Stres sadece gebelik başarısı ile mi ilgilidir? İyi tasarlanmış bir çalışmada, 151 kadın IVF siklusları öncesinden başlanıp doğuma kadar izlenmiş. Stres düzeyleriyle birlikte toplanan oosit sayısı, fertilizasyon oranları, embriyo transfer sayısı, gebelik oranları, toplam doğum, canlı doğum ve bebek doğum ağırlıkları kaydedilmiş ve yapılan istatistiksel analizlerde bütün parametrelerle stres seviyesi arasında korelasyon bulunmuştur. En belirgin ilişki, ölü doğum oranında (stres seviyesi en yüksek olan grupla en düşük olan arasında % 93 fark) bulunmuştur. A prospective study of stress among women undergoing in vitro fertilization or gamete intrafallopian transfer. Klonoff-Cohen H; Chu E; Natarajan L; Sieber W Fertility and sterility 2001;76(4):675-87.

8 Çiftler tedavi şansını sonuna kadar kullanabiliyor mu? Üç siklus sonrasında gebelik elde edilmeden tedaviyi bırakma oranı kümülatif olarak % 62 bulunan bir çalışmada, bunların sadece % 14 ünün uzman tavsiyesi ile tedaviyi bıraktığını belirlemiştir. Patient dropout in an assisted reproductive technology program: implications for pregnancy rates. Land JA, Courtar DA, Evers JL. Fertil Steril. 1997 Aug;68(2):278-81.

9 Stres tedavinin bırakılmasında bir etken mi? 974 çiftte yapılmış olan bir kohort çalışmada, IVF sikluslarında canlı doğum elde etmeksizin tedaviyi bırakmış olanlara (ekonomik nedenler dışında) tedaviyi asıl bırakma nedenleri sorulmuş. – %26 sı psikolojik yük-% 6 sı fiziksel yük – % 25 i kötü prognoz-% 2 si ciddi hastalık – %19 u spontan gebelik-% 7 si diğer sebepler Why do couples discontinue in vitro fertilization treatment? A cohort study. Olivius C, Friden B, Borg G, Bergh C. Fertil Steril. 2004 Feb;81(2):258-61. Avusturya’dan yayınlanan bir çalışmada da, tedaviyi bırakmada psikolojik nedenler % 66 olarak bildirilmiştir. Women’s experience of IVF: a follow-up study. Hammarberg K, Astbury J, Baker H. Hum Reprod 2001; 16: 374-83

10 Tedaviyi bırakan çiftlerin tedaviye devam etmesi anlamlı olur muydu? 2130 çiftin 4102 IVF siklusu kümülatif gebelik oranları bakımından analiz edilmiş. – Üç siklus sonrası % 31,4, – Dört siklus sonrası % 41, – Altı siklus sonrası % 60 olarak hesaplanmıştır. Cumulative pregnancy rates and drop-out rates in a German IVF programme: 4102 cycles in 2130 patients. Schröder AK, Katalinic A, Diedrich K, Ludwig M. Reprod Biomed Online. 2004 May;8(5):600-6.

11 Psikolojik müdahalenin infertil kadınlar üzerinde olumlu bir etkisi var mı? Bu konuda yapılmış toplam 66 çalışmadan araştırma kriterlerine uygun 22 çalışmanın değerlendirildiği bir metaanalizde, psikolojik müdahale ile, çiftlerin anksiyete ve depresyon bulgularında azalma ve hasta memnuniyetinde artma olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı çalışmada bu sonuçların olumlu gebelik oranlarıyla ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulunduğu da rapor edilmiştir. Differential efficacy of group and individual/couple psychotherapy with infertile patients. de Liz TM, Strauss B. Hum Reprod. 2005 May;20(5):1324-32. Epub 2005 Feb 3.

12 Kime müdahale edilmesi gerektiğini önceden tahmin edebilir miyiz? Çok yeni bir çalışma, yapılacak bazı testlerle kimlerin psikolojik destekten öncelikle faydalandırılması gerektiği konusunda prediktif bilgiler edinebileceğimizi (sensitivitiy 69%, specificity 77%) ortaya koymuştur. Who is at risk of emotional problems and how do you know? Screening of women going for IVF treatment C. M. Verhaak, A. M. E. Lintsen, A. W. M. Evers, and D. D. M. Braat Hum. Reprod., May 1, 2010; 25(5): 1234 – 1240.

13 İyi bir müdahaleden ne bekleriz? Etkin Güvenli Amaca uygun Hızlı Kolay uygulanabilir Ulaşılabilir/ekonomik … önemli bir nokta: hastaya öngörülen müdahalenin, kendi başına bir terapi yapma amacından önce, halihazırda sürdürülen bir tedaviyi (ART) destekleyici ve tamamlayıcı bir çerçeve içerisinde tasarlanmasıdır.

14 Ne tip bir müdahale seçilmeli? Salt bilgilendirmeye dayalı bireysel görüşme ve psikolojik danışmanlık biçiminde bir ya da iki seanslık müdahalelerin yararlı olduğunu gösteren kanıt bulunmamaktadır. Effectiveness of a psychosocial counselling intervention for first-time IVF couples: a randomized controlled trial. de Klerk C, Hunfeld JA, Duivenvoorden HJ, den Outer MA, Fauser BC, Passchier J, Macklon NS. Hum Reprod. 2005 May;20(5):1333-8. Epub 2005 Jan 13. Bununla beraber iyi yapılandırılmış akıl/beden (mind/body) bağlantısı çerçevesindeki programlar etkili sonuç veriyor görünmektedir. Impact of group psychological interventions on pregnancy rates in infertile women. Domar AD, Clapp D, Slawsby EA, Dusek J, Kessel B, Freizinger M. Fertil Steril. 2000 Apr;73(4):805-11. Erratum in: Fertil Steril 2000 Jul;74(1):190.

15 ESHRE yaklaşımı “Bütüncül (holistic) yaklaşımlar sağlık sonuçlarını iyileştirir, hastayla tedavi ekibi arasındaki memnuniyeti artırır, olumsuz psikolojik tepkileri azaltır ve hastaya sağlanan yardım daha iyi koşullarda verilmiş olur.” Guidelines for counselling in infertility: outline version J. Boivin, T.C. Appleton, P. Baetens, J. Baron, J. Bitzer, E. Corrigan, K.R. Daniels, J. Darwish, D. Guerra-Diaz, M. Hammar, A. McWhinnie, B. Strauss, P. Thorn, T. Wischmann and H. Kentenich Human Reproduction, Vol. 16, No. 6, 1301-1304, June 2001

16 Holistik yaklaşımla stresi azaltmaya yönelik alternatif uygulamalar Acupuncture/Acupressure Alexander Technique Aromatherapy Arts therapies Autogenic Training Bach Flower Remedies Biofeedback Chiropractic Color therapy Crystal and Gemstone Healing Diet/ Nutrition Herbal Therapy Homeopathy Humor Therapy Hydrotherapy Hypnosis Imagery Kinesiology Massage Meditation Mind/Body Music Therapy Naturopathy Nutrition Osteopathy Pet Therapy Reflexology Relaxation And Meditation Tai Chi Guided Imagery / Visualization Vitamin And Mineral Therapy Yoga EFT

17 Akupunktur

18 -Tuhaf.. Boynum aniden iyileşti.. Eski bir yöntem

19 TCM perspektifi Enerji temelli holistik bir yaklaşıma sahiptir

20

21 Beş element teorisi

22 SAĞ L cun / guan / chi (Distal den proksimale)SOL L cun / guan / chi (Distalden proksimale) YÜZEYELLISTSJYÜZEYELSIGBUB DERİNLuSpPDERİNHLivKid ATEŞ - H-SITOPRAK - Sp-STMETAL - Lu-LISU - Kid-UBAĞAÇ- Liv-GB Damar hastalığı Dilde lezyon Gece terlemesi Yüzde lezyon Huzursuzluk Anksiyete Çarpıntı Korkulu rüya Konuşamama Sık terleme Parlak-kırmızı yüz Uykusuzluk Dizüri Ateş yükselmesi Göğüs ağrısı ----------------------- Renk: kırmızı Tat: Acı İlgili doku: damar İklim: sıcak Duygu: neşe Duyu organı: dil Yorgunluk Halsizlik Aşağı çekilme Kas ağrısı Ağızda lezyon Dudakta lezyon Aşırı düşünce Dispepsi Ağızda tatsızlık Bulantı-kusma Diare-yumuşak dışkı Vertigo Organ prolapsusu Ödem Taş oluşumu ----------------------- Renk: sarı Tat: Tatlı İlgili doku: kaslar İklim: nemli Duygu: endişe Duyu organı: ağız Deri lezyonları Burun tıkanıklığı Vücut kılları Öksürük aksırık Ses kısıklığı Ağlama nöbetleri Keder melankoli Gece/gündüz terleme Genel yorgunluk Hava açlığı Beyaz yüz Balgam Ödem Kuru cilt --------------------- Renk: beyaz Tat: Keskin İlgili doku: deri İklim: kuru Duygu: hüzün Duyu organı:burun Kemik şikayetleri İşitme kaybı Tinnitus Saç dökülmesi Korku Titreme gelmesi Ayakta üşüme yanma Böbrek taşı İnleme Eklem şikayetleri İnfertilite -------------------- Renk: siyah Tat: Tuzlu İlgili doku: kemikler İklim: soğuk Duygu: korku Duyu organı: kulak Tendon hassasiyeti Göz hastalıkları Mens bozukluğu Tırnak değişikliği Öfke bağırma Karın ağrısı Kararsızlık tereddüt Ağızda acı tat Hipokondrium ağrı Genital şikayetler Mental durgunluk Baş ağrısı Hiperaktivite Abdominal gerginlik Sarı yüz ----------------------- Renk: yeşil Tat: Ekşi İlgili doku: tendonlar İklim: rüzgar Duygu: öfke Duyu organı: göz

23 Akupunkturun etki mekanizmasına biyomedikal yaklaşım Vücudumuza bir iğne batırıldığında neler olur ve bu bizi nasıl iyileştirir?

24 The gate control theory Ağrıyı MSS’e taşıyan periferal sinir liflerinin çapları ve iletim hızları farklıdır. A-delta lifleri, küçük, miyelinlidirler, &keskin,i çe işleyici, delici impulsları hızlıca taşırlar C lifleri küçük,miyelinsiz, künt, ağrılı, yanıcı impulsları yavaş bir şekilde taşırlar A-alpha & A-beta büyük(kalın) miyelinli liflerdir. A-delta ve C liflerinden gelen ağrı impulslarını inhibe ederler. Pain mechanisms: a new theory. Melzack R, Wall PD. Science. 1965 Nov 19;150(699):971– 979.

25 Doğru akım teorisi Becker, akupunktur’un uygulandığı yerde bir akım oluşturduğunu ve oluşan bu akımın dokuları rejenere ettiğini iddia etmiştir. Becker’e göre düşük amperli elektriksel stimulus hücrelerin farklılaşmasını başlatır. Bu hücreler farklılaşarak eksikliği olan dokuları yeniler ve tamir ederler. Bu oluşum için özle bir elektrik akımı gerkir. Bu akım 3-6 nano-amperlik bir doğru akımdır ve akupunktur ile iğneleme bu akımı oluşturur. The significance of bioelectric potentials Robert O. Becker Bioelectrochemistry and Bioenergetics Volume 1, Issues 1-2, 1974, Pages 187- 199

26 Opioid teorisi Akupunktur uygulaması ile MSS de enkefalin, beta endorfin ve dinorfin salınımının arttığı gösterilmiş. Başka bir çalışmada da rafe nukleusunda serotonin salınmasında artış olduğu gösterilmiş. Acupuncture and endorphins. Han JS. Neurosci Lett. 2004 May 6;361(1-3):258-61. Acupuncture Stimulates the Release of Serotonin, but Not Dopamine, in the Rat Nucleus Accumbens Tohoku J. Exp. Med., 2006, 208(4)

27 Nörohumoral teori Akupunktur uygulamalarının doğrudan MSS de modülasyona yol açarak bedensel etkileri ortaya çıkardığı fMRI ve SPECT çalışmalarıyla gösterilmiştir. Further investigation on the hypothesis of meridian-cortex-viscera interrelationship. Chang HC, Xie YK, Wen YY, Zhang SY, Qu JH, Lu WJ. Am J Chin Med 1983. 11:5-13 A new system of acupuncture. Mann F. In: Filshie J, White A, editors. Medical Acupuncture. Edinburgh: Churchill Livingston; 1998:63. Acupuncture modulates the limbic system and subcortical grey structures of the human brain: evidence from fMRI studies in normal subjects. Hui KK, Liu J. Human Brain Mapping: 2000.

28 İntersitisyel konnektif doku (fasialar) teorisi Postmortem çalışmalarda akupunktur noktaları ile intermusküler ve intramusküler kavşak noktalarının % 80 oranında örtüştüğü gösterilmiş. Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes. Langevin HM, Yandow JA. Anat Rec (New Anat) 2002;269: 257 – 265.

29 Nitrik Oksit teorisi Akupunktur noktalarına iğne batırıldıktan sonra, İğnenin batırıldığı bölgede ve sistemik dolaşımda Nitrik oksit (NO) düzeyinin arttığı belirlenmiş. Acupuncture Enhances Generation of Nitric Oxide and Increases Local Circulation Masahiko Tsuchiya Eisuke F. Sato Masayasu Inoue Akira Asada International Anesthesia Research Society. Vol. 104, No. 2, February 2007

30 İmmünmodulatör ve homeostatik teori Akupunktur ile yapılan hayvan deneylerinde vücutta immün cevabın oluşmasında rol alan bir çok mediatörün modüle edildiği gösterilmiştir. Enhancement of splenic interferon- gamma, interleukin-2, and NK cytotoxicity by S36 acupoint acupuncture in F344 rats. Yu Y, Kasahara T, Sato T, Guo SY, Liu Y, Asano K, Hisamitsu T. Jpn J Physiol. 1997 Apr;47(2):173-8.

31 IVF hastalarında akupunktur Akupunktur uygulamalarının IVF de kullanılmasıyla kadınlarda elde edilen etkileri açıklayacak başlıca dört mekanizmanın rol oynadığı bildirilmiş: -Bölgesel kan akımında artma -Nöroendokrin modülasyon -İmmün modülasyon -Stres, anksiyete ve depresyonda azalma In vitro fertilization and acupuncture: clinical efficacy and mechanistic basis. Anderson BJ, Haimovici F, Ginsburg ES, Schust DJ, Wayne PM. Altern Ther Health Med. 2007 May- Jun;13(3):38-48.

32

33

34

35 Özetle akupunktur Enerji temelli bir tedavi yöntemi Holistik yaklaşıma sahip Etkili Güvenli Amaca uygun Hızlı Kolay uygulanabilir Düşük maliyetli Alternatif /entegratif seçenek

36 Anksiyete, stres ve depresyon tedavisinde akupunktur kullanımı ile ilgili çalışma örnekleri The role of complementary and alternative therapies in women's mental health. Peeke PM, Frishett S. Prim Care. 2002 Mar;29(1):183-97, viii. Integrating complementary therapies into community mental health practice: an exploration. Collinge W, Wentworth R, Sabo S. J Altern Complement Med. 2005 Jun;11(3):569-74. The effects of acupuncture stimulation at PC6 (Neiguan) on chronic mild stress-induced biochemical and behavioral responses. Kim H, Park HJ, Han SM, Hahm DH, Lee HJ, Kim KS, Shim I. Neurosci Lett. 2009 Aug 21;460(1):56-60. Epub 2009 May 7. Acupuncture for psychiatric illness: a literature review. Samuels N, Gropp C, Singer SR, Oberbaum M. Behav Med. 2008 Summer;34(2):55-64. Complementary and alternative medicine in the treatment of anxiety and depression. van der Watt G, Laugharne J, Janca A. Curr Opin Psychiatry. 2008 Jan;21(1):37-42.

37 The Effectiveness of Acupuncture for Treating Depression: A Review Yoon-Hang John Kim. Alternative and Complementary Therapies. June 2007, 13(3): 129-131. Acupuncture for Treating Mental Health Disorders Sala Horowitz Alternative and Complementary Therapies. June 2009: 135-141. Combination of Acupuncture and Fluoxetine for Depression: A Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled Trial Wen-Jing Zhang, Xin-Bo Yang, Bao-Liang Zhong The Journal of Alternative and Complementary Medicine. August 2009: 837-844. Acupuncture for Depression: First Steps Toward a Clinical Evaluation Hugh MacPherson, Lucy Thorpe, Kate Thomas, David Geddes The Journal of Alternative and Complementary Medicine. December 2004: 1083-1091. [Acupuncture in patients with minor depressive episodes and generalized anxiety. Results of an experimental study] Eich H, Agelink MW, Lehmann E, Lemmer W, Klieser E. Fortschr Neurol Psychiatr. 2000 Mar;68(3):137-44. Acupuncture for depression during pregnancy: a randomized controlled trial. Manber R, Schnyer RN, Lyell D, Chambers AS, Caughey AB, Druzin M, Carlyle E, Celio C, Gress JL, Huang MI, Kalista T, Martin-Okada R, Allen JJ. Obstet Gynecol. 2010 Mar;115(3):511-20.

38

39 Farklı bir bilinç durumudur Bilincin “hakim” rolünden “hakem” rolüne geçmesidir.

40 Yoğun bir odaklanma ile indüklenir Her zaman ve sık olarak yaşanabilen fizyolojik bir fenomendir

41 Zihin üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir Bu nedenle en çok politikacılar kullanır.. Örnek: Barack Obama’nın seçim kampanyası sırasında yaptığı bir konuşmadan: “Bugün buradasınız. Ben de burada sizin karşınızdayım. Hayatınızın daha iyi olmasını istiyorsunuz. Ben de hayatımın daha iyi olmasını istiyorum. İyiye doğru bir değişim istiyorsunuz. Ben de bu sahnede duruyorum, çünkü ben de değişim istiyorum. Bu yüzden de gelecek seçimlerdeki başkanınız olmak istiyorum.”

42 Obama burada ne yapmıştır? 1-2-3-4-5 kuralı “Bugün buradasınız. Ben de burada sizin karşınızdayım. (1) Hayatınızın daha iyi olmasını istiyorsunuz. Ben de hayatımın daha iyi olmasını istiyorum. (2) İyiye doğru bir değişim istiyorsunuz.(3) Ben de bu sahnede duruyorum, çünkü ben de değişim istiyorum. (4) Bu yüzden de gelecek seçimlerdeki başkanınız olmak istiyorum.”(5)

43 Trans hali Beyinde alfa dalgaları hakim olmaya başlar. Bu dalga kişinin uyku halinden de uyanık halinden de farklı bir modaliteye sahiptir.

44 Hipnotik zihin Aynı anda iki farklı zihin kurgusunu deneyimleyebilir.

45 Hipnoterapi, Duyusal hafıza üzerine kuruludur

46 Bilinçdışı kabullerin (inançların )ve birikimlerin kişiyi yönlendirdiği varsayımına dayanır

47

48 Hipnoz nasıl iyileştirir? Hipnoz altında zihnimiz gerçek olanla hayali olanı birbirinden ayırt etmez. Bu nedenle trans durumunda gerçekleşen imajinasyonlar ve verilen telkinler gerçek deneyimler gibi algılanır.

49 Hipnozla hahatsızlık yaratan olumsuz duyguların kaynağına yönelik doğrudan ya da sembolik bilgi alınabilir. Duruma uygun olarak verilen doğrudan ya da sembolik telkinler bu olumsuz duygu ve/veya düşünce üzerinde hızlı bir değişikliğe yol açar.

50 Düşüncelerin yeniden çerçevelenmesi ve olumsuz duyguların boşaltılmasıyla zihinsel iyileşme hedeflenir.

51 Hipnoterapi ile basit motivasyon telkinleri verilerek gündelik başetme becerileri geliştirebildiği gibi, analitik hipnoterapide paradigma değişikliği gibi daha köklü sorunlara da terapötik bir çözüm sunulabilir.

52 Özetle Hipnoz / hipnoterapi Akıl/beden bağlantısı temelli Holistik yaklaşıma sahip Etkili Güvenli Amaca uygun Hızlı Kolay uygulanabilir Düşük maliyetli Alternatif /entegratif seçenek

53 Anksiyete, stres ve depresyon tedavisinde hipnoz kullanımı A meta-analysis of hypnosis in the treatment of depressive symptoms: a brief communication. Shih M, Yang YH, Koo M. Int J Clin Exp Hypn. 2009 Oct;57(4):431-42. Hypnosis and anxious troubles Smaga D, Cheseaux N, Forster A, Colombo S, Rentsch D, de Tonnac N. Rev Med Suisse. 2010 Feb 17;6(236):330-3. Hypnosis in the treatment of anxiety- and stress-related disorders. Hammond DC. Expert Rev Neurother. 2010 Feb;10(2):263-73. Comparative efficacy of non-medicamentous methods for the treatment of patients with neurotic anxiety disorders Bozhko SA, Tiuvina NA. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 2008 Nov-Dec;(6):18-22. Impact of hypnosis during embryo transfer on the outcome of in vitro fertilization-embryo transfer: a case-control study. Levitas E, Parmet A, Lunenfeld E, Bentov Y, Burstein E, Friger M, Potashnik G. Fertil Steril. 2006 May;85(5):1404-8. Epub 2006 Mar 29. A review of the impact of hypnosis, relaxation, guided imagery and individual differences on aspects of immunity and health. Gruzelier JH. Stress. 2002 Jun;5(2):147-63.

54 İletişim: Dr. Aydın Kendirci aydinkendirci@gmail.com İ STANBULAKUPUNKTUR www.akupunktur.net.tr


"İnfertilitenin Çiftler Üzerinde Yarattığı Stresin Çözümünde Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları (Akupunktur ve hipnoz) Dr. Aydın Kendirci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları