Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Mektup Süre: 8 saat Atatürkçülük, 5, 6, 7. kazanımlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Mektup Süre: 8 saat Atatürkçülük, 5, 6, 7. kazanımlar."— Sunum transkripti:

1 www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Mektup Süre: 8 saat Atatürkçülük, 5, 6, 7. kazanımlar

2 2 Haz ı rl ı k Atatürk'ün cumhuriyeti kurduktan sonraki ilk işi eğitim konusunda çalışmaktı. Atatürk niçin böyle davranmış olabilir?

3 3 Dinleme ve Anlama Metin katılımsız dinleme yöntemine uygun olarak dinletilir / okutulur. Metni dinlerken metin bir süreçten mi bahsediyor yoksa bir açıklama mı getiriyor, belirleyiniz. “Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl?" sorularına cevap bulmaya çalışınız.

4 4 SEVGİLİ ÖĞRENCİM AHMET, Mektubunu alınca çok sevindim. Okuduğumda ise sevincim bir kat daha arttı; gurura, umuda dönüştü içimdeki sevinç. Senin gibi evlatları oldukça bu millet, hiç bir zaman karamsarlığa düşmez, umutsuzluğa kapılmaz diye düşündüm. Sizler oldukça Ata'mız da atalarımız da rahat uyuyabilirler. Ben, ödevlerini yapmanı takdirle karşılıyorum. Seni ve senin gibi arkadaşlarını da alınlarınızdan öpüyorum. Siz böyle çalışmaya devam ettikçe inanıyorum ki bizi, milletimizi daha aydınlık yarınlar karşılaşacak.

5 5 Sevgili Öğrencim Ahmet, Ben, şimdi size aynı derslerimizdeki gibi yine Atatürk'ten, onun insan sevgisinden, akılcılık ve bilimle ilgili düşüncelerinden ve millî eğitim konusundaki görüşlerinden bahsetmek istiyorum. Ata'mızın insan sevgisini ve bu sevginin evrensel oluşunu belgeleyen sözleri var. Onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle diyor: "Gerçi bize milliyetçi derler ama biz öyle milliyetçiyiz ki bizimle iş birliği eden bütün milletlere saygı ve ilgi gösteririz. Onların milliyetçiliklerinin bütün gerçeklerini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde bencilce ve mağrurca bir milliyetçilik değildir."(*) SEVGİLİ ÖĞRENCİM AHMET,

6 6 Atatürk'e göre insanlar şunu iyi bilmelidir: "En uzakta saydığımız bir olayın bize bir gün dokunmayacağını bilemeyiz. Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun organı saymak gerekir. Bir vücudun par­mağının ucundaki acıdan bütün organları etkilenir. Dünyanın bir yerinde bir rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık tıpkı kendi aramızda olmuş gibi ilgilenmeliyiz. "(*) Böylece Atatürk, bütün insanların barış içinde kardeş­çe yaşamasını istemiş. "İnsanları mutlu edeceğim diye onları birbirlerine boğazlatmak insanlık dışı ve son derece üzücü bir sistemdir. İnsanları mutlu edecek tek araç, onları birbirine yaklaştırarak, onlara birbirini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını sağlamaya yarayan hareket ve enerjidir."(*) diyerek düşüncelerini ifade etmiştir. SEVGİLİ ÖĞRENCİM AHMET,

7 7 Ayrıca insanların barış içinde yaşamaları için "Eğer sürekli bir barış isteniyorsa insan kütlelerinin durumlarını iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir."(*) sözleriyle insan sevgisinin evrenselliğini göstermektedir. Onun için en önemli özelliklerden birisi de akılcılık ve b ilime verdiği önemdir. Bakın bununla ilgili ne söylüyo r ' Akıl ve mantıkla çözülemeyecek sorun yoktur."(*) Akılcılığın her işte öncü olmasını sağlamak amacındadır bu sözle. Ona göre akıl ve bilim her türlü gelişmenin kaynağıdır. Bunun için Ata'mız, "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir... Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir."(*) demiş. Böylece Türk milletinin gerçekleri akıl ve bilim yoluyla değerlendirdikçe ilerleyip gelişeceğine ekonomik, kültürel ve ahlaki alanlarda gelişmenin buna bağlı olduğuna inanmıştır. SEVGİLİ ÖĞRENCİM AHMET,

8 8 Atatürk, biz öğretmenlere seslenerek eğitim konusunda üzerimize düşen görevleri de veciz bir şekilde dile getirmiş. Bak ne diyor: "Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla sağlanacaktır."(*), "Erkek ve kız çocuklarımız aynı şekilde bütün eğitim derecelerindeki tahsil ve terbiyelerinin uygulamalı olması önemlidir. Memleket evladı her eğitim derecesinde ekonomik hayata katılan etkili ve başarılı olacak şekilde donatılmalıdır. "(*), "Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ister."(*) Bunların dışında Ata'mız eğitim sistemimizle ilgili olarak da "Bir millî eğitim programından bahsederken es­ki devrin harflerinden ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, batıdan ve doğudan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak, millî özelliklerimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültürü kastediyorum. Çünkü millî dehamızın tam gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir."(*) demiştir. SEVGİLİ ÖĞRENCİM AHMET,

9 9 İşte sevgili Ahmet, Ata'mız böyle düşüncelerle bu vatanı sizlere emanet etmiş. Fikrini öyle güzel ifade etmiş ki her biri memleketin bir okulunun duvarına yazılmalı, meydanlarına aşılmalı ve en önemlisi hepsi ayrı ayrı vatan evladının kalbine, ruhuna işlenmeli. Ben bu mektubumu sana bu amaçla yazıyorum. Dilerim sen de bu sevgiyle onu okur ve Ata'mızı biraz daha tanımış olursun. Sevgilerimle... Yaşar CEYHAN (Bu kitap için yazılmıştır.) (*) Atatürkçülük I. kitap. SEVGİLİ ÖĞRENCİM AHMET,

10 www.dilimce.com10 Söz Varl ığı n ı Zenginle ş tirme Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek vermek amacıyla 1. Etkinliği yapınız.

11 www.dilimce.com11 1. ETK İ NL İ K Kelimeler mağrur refah haset Müspet ilim irfan

12 www.dilimce.com12 KelimelerEş Anlamlılar mağrurgururlu refahbolluk hasetkıskançlık müspet ilimpozitif bilim irfanbilgi 1. ETK İ NL İ K

13 www.dilimce.com13 Metni Anlama, Çözümleme ve Yeniden Yap ı land ı rma 1. Atatürk'ün insan sevgisiyle milliyetçiliği arasında nasıl bir ilgi vardır? 2. Atatürk'ün millet ve yurt sevgisi ile ilgili görüşleri nelerdir? 3. Metinde Atatürk'ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi be­lirten sözleri hangileridir? Akılcılık ve bilimin bizim hayatımızdaki yeri nedir? 4. Sorumluluk sahibi insanlar, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında nasıl bir yol üstlenirler? 5. "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözünü Atütürk'ün sözlerinden ve düşüncelerinden hareketle açıklayınız. 6. Atatürk'ün metinde yer alan millî eğitimle ilgili görüşlerinden hareketle memleketimizde eğitimin neden millî ve çağdaş olması gerektiğin söyleyiniz. 7- Eğitim birliğinin sağlanması, karma eğitim sisteminin uygulanması ve eğitimin ülkemizin her köşesindeki vatandaşlara ulaşacak şekilde yaygınlaştırılmasının ülkemiz menfaatleri açısından önemi nedir?

14 www.dilimce.com14 2. Etkinlik Metinde geçen anahtar kelimeleri belirleyerek bu kelimelerin size neyi çağrıştırdığını, neleri hatırlattığını veya neleri düşündürdüğünü yazınız. Anahtar kelime Bana çağrıştırdıkları, düşündürdükleri, hatırlattıkları

15 www.dilimce.com15 Konu ş ma Yaratıcı konuşma yöntemine uygun olarak konuşma etkinliği yapılır. Bunun için metinde yer alan "... biz öyle milliyetçiyiz ki bizimle iş birliği eden bütün milletlere saygı ve ilgi gösteririz. Onların milliyetçiliklerinin bütün gerçeklerini tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde bencilce ve mağrurca bir milliyetçilik değildir." sözlerini okuyunuz. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının dünya insanlarının mutluluğu açısından ne anlam taşıdığını "Yurtta sulh, cihanda sulh." ilkesiyle ilişkilendirerek düşüncelerini anlatınız. Konuya farklı bakış açıları getirmeye çalışınız.

16 www.dilimce.com16 Yazma B oşluk doldurma yöntemine uygun olarak 3. Etkinliği yapınız. Aşağıda verilen ifadeleri metinden hareketle tamamlayınız. En uzakta saydığımız bir olayın bize bir gün dokunmayacağını bilemeyiz. Bunun için insanlığın hep sini bir vücut ve bir milleti bunun organı saymak gerekir. …………………………………………… …………………………………………… …….

17 www.dilimce.com17 Dil Bilgisi "Bugün okula gidebilirim.“ Bu cümle nasıl bir anlam özelliği taşıyor? Okula gitme ihtimali cümleye hakimdir. "İsimlerin özelliğini belirten sözcüklere sıfat denir." Tanım "Eski İstanbul şimdikine göre daha güzeldi." Karşılaştırma "Diyelim ki bu sınavı kazandın." Varsayım "Kardeşim bu soruların hepsini çözer." tahmin "Hikayede olayların yeri ve zamanı iyi tahlil edilip, yazıya aktarılmalıdır. " Öneri *Onunla iki yıldır haberleşemiyorum. (Karşılıklı yapma) *Akşam gelin de çay içelim. (İstek) *Elmaları kardeş payı yaptık. (Eşitlik) *Bak şimdi resimlerin daha güzel olmuş. (Beğenme) *Düğün yapmışsın da bana haber vermemişsin. (Sitem) *Hava bulutlu yağmur yağabilir. (İhtimal) *Biz öylelerini çok gördük. (Küçümseme) *Dünyalar kadar işim var. (Abartma) *Tam içeri girerken güleceği tuttu. (Beklenmezlik)

18 www.dilimce.com18 4 ve 5. Etkinlikler Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini sezmek ve kavramak amacıyla 4 ve 5. Etkinlikleri yapınız.

19 www.dilimce.com19 4. ETKİNLİK

20 www.dilimce.com20 Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin karşılarına ifâde ettiği anlamı"x" işaretini ko yarak belirtiniz. Cümleler Cümlelerin İfade Ettiği Anlam Varsayım ihtimal Karşılaştırma Öneri Onaylama Değerlendirme Tanımlama Ders çalışırken yüksek sesle müzik dinlememelisiniz. Diyelim ki bu olay gerçek değil. Eleştiri, bir sanat eserinin iyi ya da kötü yanlarını ortaya koymaktadır. Sınıfın en çalışkanı bile bu soruyu yapamadı. Telefon çalıyor, arayan kardeşim olmalı. Arkadaşımın bu davranışını olumlu buluyorum. Kimse onun gibi dürüst değil. Arabası bizimkinden sağlam görünüyor. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Derslerinizi günü gününe çalışın. Bu sandalye pek sağlam değil.

21 www.dilimce.com21 6. ETKİNLİK Cümleye hâkim olan duyguyu fark etmek amacıyla 6. Etkinliği yapınız.

22 www.dilimce.com22 6. Etkinlik Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına "D", yanlış olan cümlelerin başına "Y" yazınız.

23 www.dilimce.com23 Tema Özdeğerlendirme Formu Çalışma Kitabı'nın 71. sayfasında yer alan 2. Tema Özdeğerlendirme Formu'nu doldurunuz. Eksik ve yeterli yönlerinizi belirleyiniz ve yapmanız gerekenleri formun sonundaki bölüme yazınız.

24 www.dilimce.com24 II. TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA Sana borçluyuz ta derinden Çünkü yurdumuzu sen kurtardm. Hasta, yorgun düşmüştük, Yaralarımızı iyice sardın. Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın, Sanatkârdın, denizler kadar engin; Kimsenin görmediğini görürdü Sevgiyle bakan gözlerin. Cahit KÜLBBİ 1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız. 1."Kimsenin görmediğini görürdü / sevgiyle bakan gözlerin." dizelerinde Atatürk'ün hangi özelliği dile getirilmiştir? 2. "Hasta, yorgun düşmüştük." dizesinde anlatılmak istenen nedir? Yazınız. 3. Şiirde, Atatürk'ün hangi kişilik özelliklerinden bahsedilmektedir? 4. Şiiri, kelimelerin şiirdeki anlamlarını koruyarak düz yazı şeklinde yazınız.

25 www.dilimce.com25 II. TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

26 www.dilimce.com26 II. TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

27 www.dilimce.com27 II. TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

28 www.dilimce.com28 11. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup sîz de aynı fiilimsi ekiyle yeni bir fİlimsi türetiniz.

29 www.dilimce.com29 II. TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

30 www.dilimce.com30 www.dilimce.com


"Www.dilimce.com1 Ana tema: Atatürkçülük Metnin türü: Mektup Süre: 8 saat Atatürkçülük, 5, 6, 7. kazanımlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları