Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüketici kredisi nedir? Tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir kredi şeklidir. Kredi ; mallarının bugün.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüketici kredisi nedir? Tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir kredi şeklidir. Kredi ; mallarının bugün."— Sunum transkripti:

1

2 Tüketici kredisi nedir? Tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir kredi şeklidir. Kredi ; mallarının bugün ki alım satım, bedelini gelecekte ve yarınki gelirlerle yapılmasına olanak verir. Veresiye satış, taksitli satış ve bankaların verdikleri tüketici kredileridir.tüketici

3 Tüketici Kredileri Veresiye satışlarda örneğin, bir mağaza veya dükkan sahibi müşterisine hesap açar ve aylığını aldığında borç tahsil edilir. Taksitli satışlarda, genellikle bir borç senedine bağlı olarak kredi açılır ve öngörülen bir plan çerçevesinde, çoğu kez faizi ile birlikte kredi geri ödenir. Banka kredilerinde ise müşterilerinin gelir ve servet durumlarını dikkate alarak tüketim kredisi açarlar. Bunun için çoğunlukla aylık olarak bir faiz tahakkuk ettirilir.tüketimfaiz Geri ödeme, öngörülen aralıklarla taksit taksit yapılır.

4

5 Konut kredisi nedir? Türkiye’de verilen tüm konut kredileri mortgage kapsamında kullandırılmaktadır. Bu kredilerde banka sigorta muameleleri vergisi ve fon payı kesilmez. Yıllarca kira ödemek yerine bu parayı yeni bir ev almakta kullanabilirler. Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar konut kredilerinde istisna durumlar hariç sadece sabit oran uygular.

6 Konut Kredi Teminatı Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat gösterilir. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Bankalar konut kredisi kapsamında tüketicilere; Konut edinmeleri amacıyla, Sahip oldukları konutların teminatı altında kullandırılmak amacıyla, Daha önce kullandıkları konut kredilerinin yeniden finansmanı amacıyla,konut kredisi kullandırılabilirler.

7 Tüketiciler yeni bir konut dışında; arsa alımı, konut tadilatı, düğün harcaması vb. gibi büyük tutarlı harcamalar yapmaları gerektiğinde mortgage yasası kapsamında ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bu tür krediler ev teminatı söz konusu olduğundan, nakit kredilere göre daha uzun vadeli ve daha düşük faizli olurlar. Teminat gösterebileceği bir konutu bulunmayan tüketiciler, konut edinimi dışında başka amaçlarla konut kredisi kullanamazlar. Bankalar bunu garanti altına almak için konut kredilerini krediyi kullanan tüketiciye değil, alınacak evin satıcısına öderler. Yine aynı amaçla, bankalar akrabalar arasındaki alım satımlarda konut kredisi kullandırılmaktan imtina ederler. Mortgage Kredisi

8 Masrafların İade Şekli ve İade Yolu 1.Aşama: Kredi kullanmış olduğunuz banka genel müdürlüğüne hitaben bir mektup (dilekçe) yazarak ödediğiniz dosya masrafının iadesini talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü olarak yollanmalıdır BİLGİ EDİNME KANUNU: 3071 sayılı yasaya göre: DİLEKÇE HAKKI: Anayasal haktır. Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir..

9 Masrafların İade Şekli ve İade Yolu 2. Aşama: Bankanın dosya masrafını ödemeyi kabul etmemesi üzerine a- Dosya masrafı miktarı 2.320.-TL'nin altında ise bulunduğunuz ilçenin Tüketici Hakem Heyetine dilekçe ile başvurunuz. Dilekçe örneği için tıklayınız.Dilekçe örneği için tıklayınız. *b-Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.480 TL c- Dosya masrafı 3.480.-TL'nin üstünde ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine dava açılmalıdır. Tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurulması yeterlidir.

10 Tüketici Mahkemeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un uygulanmasıyla ilgili olarak 2015 yılı için uyuşmazlık değeri 3.480 TL ve üzeri çıkacak her türlü ihtilaflara Tüketici Mahkemelerinde bakılır. Tüketici mahkemelerinin yargı çevresi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Mahkeme masraflarını kim öder ? Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde de açılabilir. Tüketici Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri Tüketici Mahkemesi sıfatıyla tüketici davalarına bakmaktadırlar.

11 Tüketici hakem heyeti Tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir. Tüketici Hakem Heyetlerini kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu heyetler Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışırlar.

12

13

14

15 BANKA TÜKETİCİ KREDİLERİNDE TÜKETİCİLERİNDE ALINAN MASRAFLAR YASAL MI? Yasal değildir. Tüketici mahkemeleri ve danıştay kararları vardır. Yasal yollarla masrafların geri alınması Tüketici mahkemeleri İl Tüketici hakem heyeti İlçe tüketici hakem heyetleri

16 Okulumuz web sayfasında Yasal yollarla mücadele Dilekçe ve mahkeme kararları www.termemyo.net // tüketici hakları bölümünde bulabilirsiniz.

17


"Tüketici kredisi nedir? Tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir kredi şeklidir. Kredi ; mallarının bugün." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları