Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta."— Sunum transkripti:

1 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta

2 Sunum İçeriği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Sisteminin Özellikleri KEP Sisteminin İşleyişi KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEPHS Teknik Standartlar Ülkemizdeki Durum & Mevzuat VERİON Teknoloji Grubu Genel Değerlendirme

3 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) E-postanın günlük iş yaşamına girmesiyle beraber standart e- posta (SEP) iletilerinin resmi yazışmalardaki eksik ve sakıncalı yönleri de ortaya çıkmıştır. Gönderilen veya alınan, elektronik olarak arşivlenen veya basılı olarak saklanan bir e-posta mesajının mevcut düzenlemelere göre kendiliğinden kesin delil niteliği bulunmamaktadır. Standard e-posta mesajlarının içeriğinin değiştirilebilmesi, gönderici olarak görünen kişi tarafından gönderilmemiş olabilmesi, e-postanın gönderilmiş veya alınmış olduğunun veya zamanının kanıtlanamaması standart e-posta sisteminin bilinen başlıca problemleri ve eksiklikleri arasındadır.

4 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıtlı elektronik posta (KEP) (Registered E-Mail: REM), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanabilir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir e-postanın ekleriyle birlikte iletildiğini garanti altına almayı, gönderici ve alıcı tarafların kimliğinin, gönderilen iletinin içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve iletim zamanının kesin olarak tespit edilebilmesini ve garanti altına alınmasını sağlamaktadır. KEP sistemi, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) tarafından işletilir.

5 KEP Sisteminin Özellikleri VERİ BÜTÜNLÜĞÜ Gönderilerin içeriğinin değiştirilmesinin veya silinmesinin tespit edilebilmesi KİMLİK DOĞRULAMA Gönderici ve alıcı kimliklerinin garanti altında alınması, tespit edilebilmesi ve geçerliliğinin kontrolü İNKAR EDİLEMEZLİK Gönderilerin gönderildiğinin veya alındığının, gönderim/iletim zamanının, gönderici veya alıcı tarafından inkar edilememesi DELİL SAĞLAMA İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgilerin taraflara sağlanması

6 KEP Sisteminin İşleyişi

7 KEP ile yapılabilecek işlemler Tebligat, bildirim, ihtar, ihbar, Beyanname, bildirge, Mutabakat, teyit/onay, itiraz, Kredi kartı ekstresi, hesap ekstresi, Sigorta poliçe bildirim işlemleri, Talimat, ödeme emri, Bordro, izin formları, Üyelik, abonelik, müşteri bilgilendirme, Telif hakkı, kira kontratı, Teklif, sipariş, sipariş onayı, Başvuru, dilekçe, çağrı, duyuru, İştirak taahhütnamesi, Sözleşme, sözleşme feshi

8 Bağlantılı E-dönüşüm uygulamaları E-Yazışma (Kamu kurumları, Belediyeler, Üniversiteler) E-Tebligat (Tebligat çıkarma yetkisi bulunan Kamu Kurumları) E-fatura E-defter E-mutabakat E-arşiv

9 KEPHS Kayıtlı elektronik posta hizmetleri, bir “güven kurumu” veya “güvenilir üçüncü taraf” (trusted third party-TTP) olan “kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) tarafından sağlanmaktadır. KEPHS; – teknik altyapı – fiziksel altyapı – uzman kadro – yasal düzenlemeler – teknik standartlar – Yetkilendirme / denetim KEP Hizmet Sağlayıcıları http://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/k ephs.php

10 Ülkemizdeki Mevzuat Yeni Türk Ticaret Kanunu (14 Şubat 2011) – 18. Madde (3) – 1525. Madde (2) İkincil düzenlemeler (BTK) – Yönetmelik (25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete) – Tebliğ (25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete) KEP sistemi, yasal olarak yeni TTK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yasal geçerlilik kazanmıştır.

11 Ülkemizdeki Mevzuat MADDE 18- (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. (Açıklama: Yasal düzenleme açısından zorunlu değil, tercihe ve uygulamalarda getirilecek zorunluluklara bağlı olarak KEP kullanılacak...)

12 Ülkemizdeki Mevzuat MADDE 1525- (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

13 KEP Yönetmeliği Gönderici & Alıcı – KEP adresi almak zorunda, SEP (Standart e-posta) kullanılamıyor – Gönderici NES (Nitelikli elektronik imza) sahibi olmak ve güvenli e-imza kullanmak zorunda KEP Adresleri – Bireysel ve kurumsal – adi.soyadi@kephs.kep.tr, kurumadi@kephs.kep.tr adi.soyadi@kephs.kep.trkurumadi@kephs.kep.tr – abc@kurumadi.kephs.kep.tr abc@kurumadi.kephs.kep.tr

14 KEP Yönetmeliği KEP Rehberi – KEP adresleri veritabanı (KEP Rehberi) – Bireysel kullanıcının isteği/rızası ile adres kaydı yapılacak – Tüzel kişilikler zorunlu kaydedilecek – KEPHS’lar tarafından kurulup, işletilecek KEP hesapları – Kullanıcıya asgari 100 MB disk alanı sağlanacak – 10 MB’a kadar büyüklükteki gönderilerin iletilmesi zorunlu KEP hukuki sonucu – KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

15 Değerlendirme Hukuken geçerli ve teknik olarak güvenli olarak kayıtlı elektronik posta yoluyla iletişim ve belge paylaşımı, günümüzde resmi ve ticari açılardan en temel ihtiyaçlardan biridir. KEP, e-iş, e-ticaret ve e-devlet gibi, tüm e-dönüşüm uygulamalarının bütün boyutlarıyla hayata geçirilebilmesi açısından stratejik önemi haiz anahtar bir araç/uygulamadır. 5070 Sayılı E-İmza Kanunu’nun “e-belge”yi ilk defa yasal hale getirmesinden sonra, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun KEP ile ilgili maddeleri ile ülkemizde ilk defa “e-belge paylaşımı/iletimi”ni de yasal geçerli (senet hükmünde kesin delil) hale gelmiştir.

16 Değerlendirme KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında, yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda paylaşılabilecek, her türlü yazışma, sözleşme yapılabilecek ve tebligat/bildirim gönderilebilecektir. KEP, kağıt, postalama, arşivleme ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla, önemli oranda tasarruf sağlayacak, resmi ve ticari işlemlerin hızlı ve verimli yapılmasına büyük katkı sağlayacaktır. KEP hizmetlerinin, BTK’dan yetki alacak KEPHS’ler vasıtasıyla, ülkemizde de öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu sektörlerinde uygulamalarla başlaması beklenmektedir.

17 Verion Teknoloji Grubu A.Ş. Birlik Mah. 435. Cad. 403. Sok. No: 3/3 Çankaya Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 496 33 16 - 496 33 17 Faks: +90 312 496 33 83 E-Posta: bilgi@verion.com.tr www.verion.com.tr


"KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları