Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI."— Sunum transkripti:

1 MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2 PROJE DÖNGÜSÜ

3 PROJE NEDİR? Belirli bir süre içinde [zaman] Belli hedeflere ulaşmak için [hedef] Planlanmış faaliyetler topluluğu [faaliyet]

4 PROJE NEDİR? Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için; ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, (5N) kim için, kim tarafından ve kaç paraya (3K) yapılacaktır sorularının cevaplarının sistemli bir biçimde yer aldığı bir belgedir. İçerisinde; Ekoloji, Eğitim, Ekonomi ve Etik kurallar olmalıdır.

5 NEDEN PROJE YAPARIZ?

6 Mevcut sistemde değişiklik yaratmak ! Sistem Yani, İyi bir proje planlaması, Mevcut sistemin iyi analizini gerektirir. NEDEN PROJE YAPARIZ?

7 PROJENİN KÖKLERİ POLİTİKA PROGRAM PROJE FAALİYET

8 PROJENİN ÖZELİKLERİ Proje mekanı belli olmalıdır. Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir. Hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl bir sıralama ile gerçekleştirileceğinin ayrıntıları belirlenmiş olmalıdır. Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları sağlamalıdır. Unsurları anlamında tek ve özgün olmalıdır. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN nasıl sağlanacağı açıklanmış olmalıdır. Varsayımları net ve kabul edilebilir olmalıdır.

9 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Projenin kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Proje tamamlandıktan sonra proje hedeflerinin kendi yarattığı fonlarla varlığını sürdürmeleridir. Bunu sağlamak için projelerde; Ulusal hedeflere paralellik sağlanmalı, Hedefler projenin uygulanması aşamasında kaybedilmemeli, Projenin uygulanmasındaki her aşamada denetim, raporlama ve arşivlemeye önem verilmeli; Projenin tarafları iyi analiz edilmeli, bilgilendirilmeli ve sahiplenme sağlanmalıdır.

10 PROJE DÖNGÜSÜ NEDİR? PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ NEDİR?

11 Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece PROJE DÖNGÜSÜ, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ denmektedir.

12 Proje Fikrinin Belirlenmesi Proje Fikrinin Analiz Edilmesi Projenin Planlanması Projenin Finansmanı Projenin Uygulanması Projenin İzleme ve Değerlendirmesi

13 PROJE DÖNGÜSÜ Proje Fikrinin Belirlenmesi Proje Fikrinin Analiz Edilmesi Projenin Planlanması Projenin Finansmanı Projenin Uygulanması Projenin İzleme ve Değerlendirmesi Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konması ve tasarlanması Projenin teknik açıdan detaylı olarak tasarlanması Projenin tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi ve teklifin yazılması ve bütçenin planlanması Finansman sağlayacak kurum/ kuruluşlar tarafından projenin değerlendirilmesi ve finanasmanın sağlanması Proje teklifinde öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi Projenin uygulanması sırasında ve proje bitiminde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

14 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ, FAALİYET PLANI VE BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

15 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Hedeflenen sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçların etkilerinin değerlendirilmesi için birbirini takip eden karar verme aşamaları MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Proje planlama ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan analitik bir süreç ve araç seti

16 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Ne İşe yarar? Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına Sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine Projenin özetinin standart bir formatta sunulmasına Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine

17 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI ANALİZ PLANLAMA

18 ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI Strateji Analizi Hedeflerin Analizi Sorunların Analizi Paydaş Analizi Mevcut Durum Analizi Bütçe Faaliyet planlaması Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir?

19 Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi sonucu:  Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri  Temel altyapıya ilişkin bilgiler  Hükümet politikaları ve programlar  Ekonomik, sosyal, kültürel göstergeleri  Çevresel sorunlar ve riskler  Gerekli diğer bilgi ve istatistikler  İmkanlar,kısıtlar  GZFT analizi verileri elde edilmelidir. 1.Mevcut Durum Analizi 19

20 PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ: Bir proje ya da programdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlardır. Hedef grup(lar): Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup Nihai faydalanıcılar: Projeden dolaylı olarak ve uzun vadede etkilenecekler NEDEN YAPILIR? Paydaşları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak

21 DİCLE KALKINMA AJANSI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI 2.Paydaş Analizi Paydaşlar Uygulayan Fon Sağlayan Yararlanıcılar Destekleyen Olumlu Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar Olumsuz Hedef Grup Karşıtlar

22 Müdahale konusu durumun ortaya konması ve buna neden olan ana sorunlar ile alt sorunlar arasında ‘sebep-sonuç’ ilişkisini kurar. SORUN ANALİZİ Anahtar sorunların, engellerin & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması

23 Sorun analizi nasıl yapılır?  Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir ‘sorun ağacı’ oluşturulur.  Mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır.  Ana sorun ve buna sebep olan alt sorunlar belirlenir.Başlangıç sorunun sonucu olan sorunlar, bunların üzerine yerleştirilir.  Aralarında sebep-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştirilir. SORUN ANALİZİ

24 Ana sorunun ve buna neden olan sorunların belirlenmesidir. SORUN ANALİZİ Sorunları tanımla Ana sorunu bul Ana soruna neden olan alt sorunları tespit et Alt sorunlara neden olan daha alt sorunları tespit et Aralarında neden-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştir. Sorun ağacını oluştur Sorunları tanımla Ana sorunu bul Ana soruna neden olan alt sorunları tespit et Sorunları tanımla Ana sorunu bul Alt sorunlara neden olan daha alt sorunları tespit et Ana soruna neden olan alt sorunları tespit et Sorunları tanımla Ana sorunu bul Aralarında neden-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştir. Alt sorunlara neden olan daha alt sorunları tespit et Ana soruna neden olan alt sorunları tespit et Sorunları tanımla Ana sorunu bul

25 SONUÇLAR ANA SORUN SEBEPLER SORUN ANALİZİ

26 SORUN AĞACI

27 28.05.2016 Sonuçlar Sebepler Gelirler düşük Ürün fiyatları düşük İthalat arttı Verimlilik düşük Pazarlara erişim sağlanamıyor Gümrük vergileri azaldı Ürün maliyeti yüksek Pazarlama elemanı mevcut değil Pazar araştırması yapılmıyor Modern ekipman yok TL değer kazandı Talep düşük Ürün kalitesi düşük Nitelikli eleman yok Mesleki eğitim kursları yetersiz Örnek Sorun Ağacı

28 UYGULAMA ÖRNEK 1 Yollar bakımsız Sürücüler yeteri kadar eğitimli değil ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi değiller Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yetersiz Trafik kuralları uygulanmıyor Yüksek sayıda ölümcül ve ağır yaralılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık hizmetleri ve diğer ekonomik maliyetler Yol onarım ve bakımı yapılmıyor Yollarda meydana gelen yüksek sayıda ciddi trafik kazaları Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme zayıf Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince bilinmiyor Trafik polisleri yeterince eğitimli değil Trafik polislerinin kaynakları yeterli değil

29 Trafik polisleri yeterince eğitimli değil Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince bilinmiyor Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme zayıf Yollar bakımsız Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yetersiz Yol onarım ve bakımı yapılmıyor Yollarda meydana gelen yüksek sayıda ciddi trafik kazaları Sürücüler yeteri kadar eğitimli değil ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi değiller Trafik kuralları uygulanmıyor Yüksek sayıda ölümcül ve ağır yaralılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık hizmetleri ve diğer ekonomik maliyetler Trafik polislerinin kaynakları yeterli değil Örnek Sorun Ağacı

30 UYGULAMA ÖRNEK 2 GÜLLÜ HİSAR İSTANBUL’UN BİR SEMTİDİR! – İşsizlik, – Eğitim düzeyi düşük – Altyapı yetersiz, – Belediyenin öncelikleri farklı – Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor – Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor – Hijyenik içme suyu yok, – Salgın hastalık var, – Gelir düzeyi düşük, – Annelerin çocukları beslenme konusundaki bilgisizliği (anneler bilinçsiz), – Bebek ve çocukların yetersiz beslenmesi, – Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz, – Sağlık hizmetlerine sınırlı erişim, – Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor, – Kayıtlara göre 0-5 yaş grubundaki bebek ve çocuk ölümleri son bir yıl içinde %10 oranında artmış, – Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek,

31 SONUÇSONUÇ NEDENNEDEN Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranları yüksek Bebekler ve Çocuklar yetersiz besleniyor Çocuklara gerekli ve yeterli aşılar yapılamıyor Salgın Hastalıklar Hijyenik içme suyu yok Anneler Beslenme Konusunda Bilgisiz Belediyenin öncelikleri farklı Altyapı yetersiz Sağlık ocağı ve klinikler yetersiz Sağlık Hizmetlerine Sınırlı Erişim Lastik Fabrikasının arıtma tesisi yok ve atıklar içme suyuna karışıyor Kanalizasyon şehrin içinden açıkta akıyor ve içme suyu kaynaklarına karışıyor Gelir düzeyi düşük İşsizlik Eğitim düzeyi düşük

32 Yapılacak müdahalelerle tanımlanan sorunların tamamen ortadan kalkmasıyla gelecekte olması hedeflenen durumun analizidir. Belirlenen sorunlara ilişkin çözümlerin geliştirilmesi;sonuca götüren yöntemler ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi HEDEF ANALİZİ

33 Hedef analizi nasıl yapılır ?  Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumları”, “arzu edilen, olumlu durumlar” şeklinde ifade edilir. Bu olumlu durumların, aynı zamanda gerçekçi olmasına dikkat edilir.  Sorun ağacıyla yapılacak kıyaslamalar sonucu yapılması gerekenler yeniden tanımlanır.  Hedefler arasında bir ‘araç-amaç’ ilişkisi oluşturularak bu hiyerarşi resmedilir.  Araç ve amaçlar arasındaki bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef ağacı oluşturulur. 33 HEDEF ANALİZİ

34 Ana sorunu ve buna neden olan sorunları net olarak belirlemek Sorun ağacındaki sorunları olumlu ifadelere dönüştür Gerçekçi olacak şekilde gözden geçir (revize / ekleme / çıkarma) Bağlantıların amaç – araç ilişkisi oluşturacak şekilde tutarlığını kontrol et Hedef ağacını oluştur HEDEF OLUŞTURMA Sorun ağacındaki sorunları olumlu ifadelere dönüştür Gerçekçi olacak şekilde gözden geçir (revize / ekleme / çıkarma) Bağlantıların amaç – araç ilişkisi oluşturacak şekilde tutarlığını kontrol et Sorun ağacındaki sorunları olumlu ifadelere dönüştür Gerçekçi olacak şekilde gözden geçir (revize / ekleme / çıkarma)

35 HEDEF AĞACI

36 GENEL HEDEF PROJE HEDEFİ / AMACI FAALİYETLER HEDEF OLUŞTURMA

37 Ana Amaç Alt Amaç Genel Hedef Proje amacı Beklenen sonuçlar Faaliyetler HEDEFLER HİYERARŞİSİ

38 28.05.2016 HEDEF ANALİZİ Gelirler arttı Ürünün piyasa değeri arttı İthalat azaldı Verimlilik arttı Yeni pazarlar tanındı Gümrük vergileri arttı Ürün maliyetleri azaldı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapılıyor Modern ekipman alındı TL değer kaybetti Talep arttı Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut Mesleki eğitim kursları düzenlendi

39 Trafik polisleri yeterince eğitimli Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince biliniyor Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme güçlü Yollar bakımlı Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yeterli Yol onarım ve bakımı yapılıyor Ciddi trafik kazası sayısında azalma Sürücüler yeteri kadar eğitimli ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi Trafik kuralları uygulanyor Ölümcül ve ağır yaralı sayısında azalma ve bunun sonucunda ekonomik tasarruflar Trafik polislerinin kaynakları yeterli Örnek Hedef Ağacı

40 Hedef Ağacısorunsorun Hedef Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Yüksek Oranlı Bebek ve Çocuk Ölümleri Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve Çocuklarda Görülen Yüksek Enfeksiyon Oranı Bebek ve Çocuklarda Görülen Enfeksiyon Oranının Azaltılması Bebek ve Çocuklarda Görülen Enfeksiyon Oranının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranlarının azaltılması Bebek ve Çocukların Beslenme Durumunun İyileştirilmesi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırılması Salgın Hastalıklar Azaltılması Hijyenik İçme Suyu Sağlandı Annelerin Beslenme Konusunda Bilgilendirilmesi Sağlık Ocağının İyileştirilmesi Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırıldı Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisinin Devreye Girmesi Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesi Ailelerin Gelir Düzeyi Arttırılması ARAÇ AMAÇ

41 Ulaşılmak istenen hedeflere erişmede kullanılacak müdahale yöntemlerini belirleme sürecidir. STRATEJİ ANALİZİ

42 Tanım: Bu aşama, birçok açıdan, en zorlayıcı aşamadır. Çok sayıda bilginin sentezlenmesi ve sonrasında da en iyi uygulama stratejisinin belirlenmesini içerir. Pratikte farklı paydaş çıkarlarını, politik talepleri ve kaynak olup olmaması gibi pratikteki kısıtları dengeleyecek şekilde bir dizi uzlaşma yapılması gerekir. Eğer farklı müdahale seçeneklerinin değerlendirilmesinde üzerinde anlaşılan bir dizi ölçüt varsa strateji analizi kolaylaşır.

43 STRATEJİ ANALİZİ Strateji analizi nasıl yapılır?  Hedef ağacında yer alan, projeyle sağlanması mümkün olmayan hedefler elenir.  Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya konur.  Maliyet, aciliyet, yapılabilirlik, kaynaklar, kısıtlar, paydaşların bakış açıları ve bunun gibi kriterler dikkate alınarak en uygun strateji belirlenir.

44 Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir. Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle En uygun stratejiyi tespit et  Maliyetler / Kaynaklar  Paydaşların Bakış Açıları  Zaman planı  Yapılabilirlik (Fizibilite)  Verimlilik ve Etkinlik  Tamamlayıcılık  Aciliyet STRATEJİ SEÇİMİ Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle En uygun stratejiyi tespit et Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle

45 Maliyetler Farklı Paydaşların Bakış Açıları Yararların Zaman Perspektifi Mevcut Kaynaklar Mevcut Potansiyel ve Kapasiteler STRATEJİ SEÇİMİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER Politik Yapılabilirlik Verimlilik ve Etkinlik Sosyal Kabul Edilebilirlik Eşitsizliklerin (Kadın-Erkek) Giderilmesine Katkısı Diğer Projeleri Tamamlayıcılık Aciliyet

46 STRATEJİ SEÇİMİ Seçilen Strateji

47 Strateji Analizi Gelirler arttı Ürünün piyasa değeri arttı İthalat azaldı Verimlilik arttı Yeni pazarlar tanındı Gümrük vergileri arttı Ürün maliyetleri azaldı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapılıyor Modern ekipman alındı TL değer kaybetti Talep arttı Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut Mesleki eğitim kursları düzenlendi Seçilen Strateji

48 Strateji Analizi Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması SEÇİLEN STRATEJİ ENFEKSİYON STRATEJİSİ SEÇİLEN STRATEJİ ENFEKSİYON STRATEJİSİ Bebek ve çocuklarda görülen enfeksiyon oranı azaltıldı Bebek ve Çocukların Beslenme Durumu İyileştirildi Aşılanmış Bebek ve Çocuk Sayısı Arttırıldı Anneler Beslenme Konusunda Bilgilendirildi Sağlık Ocağı İyileştirildi SALGIN HASTALIK STRATEJİSİ SALGIN HASTALIK STRATEJİSİ Salgın Hastalıklar Azaltıldı Hijyenik İçme Suyu Sağlandı Sağlık Hizmetlerine Erişim Arttırıldı Lastik Fabrikasının Arıtma Tesisi Devreye Girdi Kanalizasyon Sisteminin Çalışır Hale Gelmesi Sağlandı Ailelerin Gelir Düzeyi Artırıldı Bebek ve Çocuk Ölüm Oranlarının Azaltılması

49 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI ANALİZ PLANLAMA

50 1.Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması 2.Faaliyet planlaması: Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması 3.Bütçeleme: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması PLANLAMA

51 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Paydaş ve sorun analizi, hedef belirleme ve strateji seçimi aşamalarını içeren analitik süreç MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ Hedeflerin, bunlara nasıl ulaşılacağının ve potansiyel risklerin analizi ve analitik sürecin (MÇY) “Çıktısı” MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

52 Proje veya programın hedeflerinin sistematik olarak ve mantıksal tutarlılık içinde verilmesi Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulması Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü Proje dışında hangi faktörlerin projenin başarısını etkileyebileceğinin görülmesi 52

53  Hedeflerin nasıl yazılacağına karar verilir.  Uygun strateji seçilir.  Seçilen stratejilerden strateji ağacı oluşturulur.  Hedeflerin nasıl ifade edileceğinin kararı verilir.  Belirlenen hedeflerin mantıksal çerçeveye genel hedef,proje amacı,sonuçlar ve faaliyetler şeklinde aktarımı yapılır. STRATEJİ ANALİZİNDEN MANTIKSAL ÇERÇEVEYE

54 Faaliyetler Sonuçlar Proje Amaç(lar)ı Sonuçlar için göstergeler Sonuç göstergelerinin doğrulama kaynakları Özel amaç(lar) için gösterge(ler) Özel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Genel amaç için gösterge Genel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Ön koşullar Sonuçlar için varsayımlar Proje amaçları için varsayımlar Genel amaç için varsayım Başarı göstergeleri Doğrulama kaynakları Varsayımlar Genel Amaç Araç ve Yöntemler Maliyetler (Bütçe) Proje Tanımı MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ

55 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİNİN TAMAMLANMA SIRASI Proje Tanımı Göstergeler Doğrulama Kaynakları Varsayımlar Genel Hedef Amaç Sonuçlar Faaliyetler

56 GENEL AMAÇ 56 Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş kapsamlı üst amaç ! Örnek: “............. bölgesinde sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması.

57 PROJE AMACI / AMAÇLARI 57 Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu ! Örnek: “............ ilinde organize sanayi sitesinin kapasitesinin artırılması.”

58 SONUÇLAR Bir araya geldiklerinde proje amacının gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin “sonuçları / çıktılarıdır”. Alt projecikler ya da alt hedefler ! Örnek: S-1: Genişleme planlarının çıkarılması S-2: Mevcut altyapının iyileştirilmesi S-3: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

59 FAALİYETLER 59 Sonuçları / çıktıları elde etmek çin yapılması gereken işler. Örnek: S-1 için faaliyetler: “Genişleme planlarının çıkarılması” Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi Potansiyel genişleme alanlarının tespiti Potansiyel genişleme alanlarına ait planların hazırlanması........

60 BAŞARI GÖSTERGELERİ 60 Proje sona erdiğinde erişilecek durumu yansıtan sayısal ve ölçülebilir açıklamalardır. Örnek: Proje hedefi için başarı göstergesi: Proje başlangıç yılından itibaren 3. yıl sonunda sanayi sitesinde yer alan işletmelerin sayısında % 40 lık artış. PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

61 GÖSTERGELER Nedir? Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir Ne İşe Yararlar? Genel Amacın, Proje Amacının ve Sonuçların karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz oluştururlar (Iç değerlendirme).

62 Ne kadar? Nicelik Ne kadar? Nicelik Nasıl bir değişim?Nitelik Nasıl bir değişim?Nitelik Kim? Hedef grup Kim? Hedef grup Ne zaman ?Zaman Ne zaman ?Zaman Nerede? Yer Nerede? Yer Göstergeler aşağıdaki sorulara cevap vermelidir

63 Göstergeler “SMART” Olmalı S PECIFIC Spesifik,Özgün,Belirli M EASURABLE Ölçülebilir A CCEPTED Üzerinde uzlaşılan, Uygun, Kabul edilebilir R EALİSTİC Gerçekçi, İhtiyaca Uygun Bilgiyi kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak T IMELY Süreli,Zamanı Belli

64 DOĞRULAMA KAYNAKLARI (KANITLAMA ARAÇLARI) 64 Sayısal ve ölçülebilir göstergelerin kontrol edilme ve doğrulama kaynaklarını belirtilir. Örnek: Proje izleme raporları, belediye istatistikleri ve ölçümleri, bağımsız raportörlere hazırlatılacak ara raporlar.

65 VARSAYIMLAR 65 Projenin doğrudan kontrolü dışında bulunan ancak projenin başarısını önemli ölçüde etkileyecek “dışsal faktörlerdir”. Örnek: Bölgenin ve ülkenin ekonomik koşullarında olağanüstü olumsuz koşulların gerçekleşmemesi.

66 VARSAYIMLAR Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir ”.

67 Gerçekleşme ihtimali nedir? Kesine Yakın Orta düzeyde İhtimal Dışı Varsayım olarak ekle Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi? Evet Hayır Mantıksal çerçeveye dahil etme Dışsal faktör önemli mi? Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden formüle et Proje yapılabilir değil Hayır Evet VARSAYIMLAR - devam

68 VARSAYIMLAR – AMAÇLAR İLİŞKİSİ 68 Genel amaç Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Varsayımlar Ön koşullar + + +

69 69 GÖSTERGE – KAYNAK İLİŞKİSİ Belirli Ölçülebilir Uygun İlgili Zamanlı GÖSTERGELERGÖSTERGELER ve bu göstergeleri takip edebileceğimiz / doğrulayabileceğimiz KAYNAKLARKAYNAKLAR

70 Proje Tanımı / Müdahale Mantığı Eğer- O zaman Nedenselliği: MÇM’nin ilk kolonu “araç-amaç” mantığını özetler. Hedef ağacı veya hiyerarşisi aşağıdan yukarı okunduğunda şöyle ifade edilebilir:  EĞER uygun girdiler/ kaynaklar sağlanırsa, O ZAMAN faaliyetler yapılabilir;  EĞER faaliyetler yapılırsa, O ZAMAN sonuçlar elde edilir;  EĞER sonuçlar elde edilirse, O ZAMAN amaca ulaşılır; ve  EĞER amaca ulaşılırsa, O ZAMAN bunun genel hedefe katkı sağlaması gerekir. DİKEY MANTIK

71 MÇY / MÇM ÖZET Projenin neye katkı sağlayacağıAna Hedef Projenin neyi başarmasının beklendiğiÖzel Hedef(ler) Projenin bunu nasıl başaracağıFaaliyet ve araçlar Projenin başarısının nasıl değerlendirileceğiBaşarı göstergeleri Projenin başarısının hangi kaynaklardan değerlendirileceğiDoğrulama Kaynakları Projenin başarısına hangi dışsal faktörlerin etkisi olduğuVarsayımlar Projenin maliyetinin ne olacağıBütçe Projenin başlayabilmesinin hangi şartlara bağlı olduğuÖn koşullar

72 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ Beklenen sonuçların elde edilebilmesi için uygulanacak ana faaliyetler nelerdir? Projenin beklenen sonuçları nelerdir? Projenin genel hedefe katkı sağlamak için ulaşmak istediği özel amacı nedir? Projenin katkıda bulunacağı genel kapsamlı hedefler nelerdir? Araçlar: Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Bu sonuçları sağlamak açısından başarılı olup olmadığı hangi göstergelerle ölçülecektir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden açıkça anlaşılacaktır? Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları nelerdir? Genel hedeflerle ilgili esas göstergeler nelerdir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Projenin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Beklenen sonuçların zamanında elde edilmesi için,hangi harici koşullar sağlanmalıdır? Bu amacın başarılması için hangi dış faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? Proje MantığıBaşarı göstergeleriDoğrulama kaynakları Varsayımlar Genel hedefler Proje Amacı Sonuçlar Faaliyetler Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır?

73 MANTIKSAL ÇERÇEVEYE SON NİTELİK KONTROLÜ Göstergeler ve doğrulama kaynakları erişilebilir ve güvenilirdir. Ön koşullar gerçekçi Varsayımlar gerçekçi ve tamdır Riskler kabul edilebilir seviyededir Başarı olasılığı yeterince kuvvetlidir Nitelik hususları dikkate alınmıştır ve uygun olan faaliyetler,sonuçlar ve varsayımlar olarak ifade edilmiştir Elde edilen faydalar maliyete uygundur İlave araştırmalara ihtiyaç vardır

74 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe 5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre 50005500 12501750 37504250750400 8501100 23003100 Bütçe Faaliyet Planı Faaliyet Planı ve Bütçe Mantıksal Çerçeve FAALİYET PLANI & BÜTÇE

75 FAALİYET PLANI 1.Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir. 2.Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. 3.Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. 4.Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından)

76 FAALİYET ZAMAN PLANLAMASI AYLAR Faaliyet123456789101112Uygulama birimi Hazirlik faaliyeti 1 (baslik) Yerel ortak 1 Uygulama faaliyeti 1 (baslik) Basvuru sahibi Hazirlik Faaliyeti 2 (baslik) Yerel ortak 2 vs.

77 BÜTÇELEME Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır. Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır. Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.

78  Bütçe süresi proje süresi ile sınırlıdır.  Bütçeye aktarılan giderler sadece istenilen hibe tutarını değil, projeyle ilgili tüm giderleri kapsamalıdır.  Bütçeye aktarılan her tutar gerçekçi ve piyasa koşullarına uygun olmalıdır.  Bütçeye aktarılan giderler, hibe rehberinde açıklanan “uygun maliyetler” tanımına uymalıdır.  Bütçeye aktarılan her maliyetin, proje süresinde belgelendirileceği unutulmamalıdır. 78 BÜTÇELEME

79 BÜTÇE SAYFALARI A. BÜTÇE B. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ C. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.

80 A. BÜTÇE 1.İnsan Kaynakları 2.Seyahat 3.Makine, ekipman 4.Yerel Ofis 5.Diğer Giderler, Hizmetler 6.Diğer Giderler 8. İdari maliyetler 80

81 BÜTÇE Teknik Personel: Proje faaliyetlerinin yerine getirilmesinde temel personel (Teknik Uzman,proje koordinatörü, proje asistanı yerli/ yabancı uzman vs.) İdari Personel: Projenin uygulanmasında destek hizmetleri sağlayan personel (sekreter, muhasebeci vs.) Harcırahlar: Finansman kuruluşu tarafından belirlenen üst limitleri aşmadan proje faaliyetleri kapsamında günlük olarak yapılan yol, yeme-içme ve konaklama ödemeleri Proje kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri

82 BÜTÇE Ekipman ve Malzeme: Proje uygulaması sırasında kullanılacak ekipman, makine satın alım ve/ veya kiralama giderleri Yerel Ofis/ Proje Giderleri: Proje uygulaması sırasında açılacak yerel ofis ile ilgili personel dışındaki giderler

83 BÜTÇE Diğer Giderler, Hizmetler: Proje uygulaması sırasında yapılacak yayınlar, araştırmalar, izleme ve değerlendirme, tercüme vs. gibi giderler Diğer: Proje faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve proje amacına hizmet edecek, ilk 5 ana kalem dışında kalan giderler

84 BÜTÇE İdari Giderler: İlk 6 grupta yer alan doğrudan proje giderlerinin en fazla % … ’lik kısmını oluşturan giderler. Bu tutar, projeyi yürüten kuruluşun mevcut merkezlerinin faaliyetlerinin belli bir kısmını finanse etmek amacıyla bütçeye eklenmektedir.

85 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç), Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Hatırlayalım!

86 TEŞEKKÜRLER İYİ ŞANSLAR


"MEHMET GÖKAY ÜSTÜN TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları