Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Gaziantep IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 16 Mart 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Gaziantep IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 16 Mart 2016."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Gaziantep IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 16 Mart 2016

2 Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş projelere yerel kuruluşların da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir. IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Kapsayıcı, Bütüncül, Örnek

3 IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler Sivil Toplum Diyaloğu Kamu-STK İşbirliği Kapasite Gelişimi Eğitim ve Kültür Mesleki Gelişim Girişimcilik Kültürel Miras Girişimcilik Çevrenin Korunması Girişimcilik Sosyal İçerme Girişimcilik İstihdam Temel Hak ve Özgürlükler Hayatboyu Öğrenme Sürdürülebilir Kalkınma Girişimcilik Hayat Kalitesinin Artırılması Cinsiyet Eşitliği

4 IPA Kapsamında 2020’ye kadar STK’ların Faydalanabileceği Destekler Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2020 Sivil Toplum İstihdam, Sosyal Politikalar, Eğitim, Cinsiyet Eşitliğinin Teşviki ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 190 Milyon Avro435 Milyon Avro Ne zaman ve nasıl faydalanılabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ, BU KAPSAMDA DUYURUSU YAPILACAK TEKLİF ÇAĞRILARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

5 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 13 2 2014 2020 2014-2020 IPA-II dönemi için sivil toplum alt sektörüne ayrılan kaynak: 190 milyon Avro Sivil Toplum Diyaloğu Kapasite Gelişimi Kamu - STK İşbirliği

6 Yeni Dönemde Sivil Topluma Destekler 2014-2020 IPA-II dönemi için İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar sektörüne ayrılan kaynak 435 milyon Avro İstihdamSosyal İçerme Eğitim Hayatboyu Öğrenme

7 HİBE PROGRAMLARINDA BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER?

8 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

9 Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları) IPA kapsamındaki tüm hibe programlarına ilişkin duyurular Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.

10 Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Hibe Sahibi Kuruluş ve AB Türkiye Delegasyonu vb. Hibe Programlarının Duyurusu Nasıl Yapılır? (Teklif Çağrıları)

11

12

13

14 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

15 Başvurular Nereye Yapılır ? Sözleşme Makamı Başvuruları Kabul Eder. Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr)

16 I. AŞAMA : Proje Ön Teklifleri 1.Proje Ön Teklifi (4 Sayfa) 2.Proje Ön Teklifi Kontrol Listesi 3.Proje Ön Teklifi için Başvuru Sahibinin Beyanı

17 I. AŞAMA : Proje Ön Tekliflerinin Değerlendirilmesi Başvurular bağımsız değerlendiricilerin destekleri ile Sözleşme Makamı tarafından değerlendirilmektedir. İdari Kontrol + Teknik Değerlendirme Projenin İlgililiği + Projenin Tasarımı

18 Hibe Programlarında Başvuru Süreci Teklif Çağrısının yayınlanması Proje Ön Tekliflerinin sunulması Proje Ön Tekliflerinin değerlendirilmesi Seçilen Proje Ön Teklif sahiplerinden tam başvuru formu paketinin talep edilmesi Tam başvuru formları paketlerinin sunulması Tam başvuru formları paketlerinin değerlendirilmesi Sözleşmelerin imzalanması Seçilen başvuruların sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kontrolü II. AŞAMA I. AŞAMA

19 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Proje Ön Teklifleri değerlendirmesini takiben, Sözleşme Makamı, tüm Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına dair bir bildirim göndermektedir. Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri daha sonra Tam Başvurularını teslim etmeleri için davet edilmektedir.

20 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun ve Eklerinin Sunumu Ön Teklifleri kabul edilen Başvuru Sahipleri Sözleşme Makamı tarafından daha önce belirlenen son teslim tarihine kadar talep edilen belgeleri teslim etmekle yükümlüdür. Ön Teklifin kabulü projenin kesin olarak başarılı bulunduğu anlamına gelmemektedir. Nihai değerlendirme Tam Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır.

21 II. AŞAMA: Tam Başvuru Formunun Değerlendirilmesi 1.İdari Kontrol 2.Teknik Değerlendirme 1.Mali ve Operasyonel Kapasite 2.Projenin İlgililiği 3.Projenin etkililiği ve uygulanabilirliği 4.Projenin sürdürülebilirliği 5.Projenin bütçe ve maliyet etkinliği

22 Başvuru Süreci: Finansman Kararı Sözleşme Makamı Hibe Faydalanıcısı Proje Uygulaması Başlar

23 Sözleşme Adedine Göre Performans Sıralaması SıraKuruluşSözleşme AdediHibe Tutarı€ 1Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler/Vakıflar)97289.230.432,56 2KOBİ65447.767.998,55 3Belediye416 116.381.240,83 4Oda39042.997.086,84 5Üniversite-Yüksek Okul19128.849.321,35 6Birlik13520.635.325,98 7Köylere Hizmet Götürme Birliği11423.897.300,15 8Meslek Lisesi10115.138.045,45 9İl Özel İdaresi8320.631.699,46 10Kooperatif756.273.152,93 11Diğer698.013.533,25 12Çiftçi Grubu655.311.118,70 13İlköğretim Okulu615.282.422,64 14Sendika517.147.642,24 15Halk Eğitim Merkezi395.105.828,02

24 2002-2015 dönemi içerisinde 72 hibe programı ile 3630 projeye yaklaşık 462 Milyon Avro destek sağlanmıştır. 2002-2015 DÖNEMİ İÇERİSİNDE UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI 2002-2016 dönemi içerisinde Gaziantep’te 20 hibe programı ile 60 projeye yaklaşık 10,4 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Gaziantep

25 Sivil Toplum Kuruluşları, sanayi ve/veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek örgütleri, OSB’ler, KOBİ temsilci kuruluşları vb. 2003-2007 dönemi içerisinde uygulanmış 31 projeye yaklaşık 17 Milyon Avro destek sağlanmıştır. GAP Bölgesel Kalkınma Programı Kültürel Mirası Geliştirme Programı Projeler ABTD Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

26 Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep Ticaret Odası Gaziantep, Halfeti ve Rumkale’de Turizm Potansiyelinin Artırılması Projesi Projenin hedefi: Birecik Barajı su havzası çevresindeki tarihi ve kültürel mirasın turizme kazandırılarak, istihdam yaratılması amaçlanmıştır. Proje Kapsamında Bölgedeki el sanatlarının geliştirilmesi için Gaziantep Mozaik Eğitim Merkezi kurulmuştur Kursiyerlere mozaik tekniği, üretimi ve tasarımının yanı sıra arkeoloji, jeoloji ve pazarlama eğitimleri düzenlenmiştir. Merkez 37 mezun vermiştir Hibe Tutarı: 378 Bin Avro GAP Bölgesel Kalkınma Programı Kültürel Mirası Geliştirme Programı

27 Sivil Toplum Kuruluşları, sanayi ve/veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek örgütleri, OSB’ler, KOBİ temsilci kuruluşları vb. 2010-2012 dönemi içerisinde uygulanmış 124 projeye yaklaşık 24,3 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

28 Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Elektronikte Güvenlik Teknolojileri Eğitimi Projenin hedefi: Gaziantep’te yaşayan meslek lisesi mezunu, meslek yüksekokulu mezunu ve üniversite mezunu gençlerin, güvenlik teknolojileri eğitimiyle desteklenmesi ve iş dünyasının ilgili alanda oluşan ihtiyacının giderilmesini amaçlamaktadır. Proje Kapsamında 50 gence güvenlik teknolojileri eğitimi verildi Kurs bitiminde 40 kişi yetkinlik belgesi aldı 19 kişi istihdam edildi. Hibe Tutarı: 192 Bin Avro

29 dernek, vakıf, kamu idaresine bağlı olmayan eğitim kurumları, sendikalar, kar amacı gütmeyen kooperatifler 2010-2011 dönemi içerisinde uygulanan 131 projeye yaklaşık 24 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Projeler İŞKUR Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

30 Kadın İstihdamının Güçlendirilmesi Hibe Programı Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep Üniversitesi Turizm Sektöründe Kadın İstihdamının Artırılması Projesi Projenin hedefi: Gaziantepli kadınlara bölgenin önemli ekonomik girdi kaynaklarından biri olan turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirecek şekilde eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında: 57 kadın turizm sektöründe ara kademe eleman eğitimi aldı, 9 kadın sektörde istihdam edildi Kursiyerlerle sektör temsilcilerinin bir araya geldiği kariyer günü toplantısı düzenlendi Projede psikolojik danışman istihdam edilerek kadınlara kendilerinin farkına varması, sorunları çözme yöntemleri gibi eğitimler yoluyla sosyal güçlendirme yapıldı. Elde edilen bilgi birikimi Gaziantep Üniversitesi TOYO bünyesinde “Sektörel Mesleki Eğitim Merkezi” oluşumuna temel oluşturdu. Hibe Tutarı: 79 Bin Avro

31 Sivil Toplum Kuruluşu: meslek örgütleri/mesleki dernekler/vakıflar/federasyonlar /konfederasyonlar, işçi ve işveren örgütleri/kuruluşları, ticaret ve/veya sanayi odaları, odalar ve sendikalar 2011-2012 dönemi içerisinde uygulanmış 26 projeye yaklaşık 6,6 Milyon Avro destek sağlanmıştır. VocTest Merkezleri Hibe Programı Projeler Mesleki Yeterlilik Kurumu Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci

32 Proje Sahibi Kuruluş: TÜBİDER Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu Bilişim Teknolojileri Sektörünün 8.4 Numaralı Alt Sektöründe VOC Test Merkezi Projenin hedefi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BT) sektörünün 8.4 numaralı 'Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı' alt sektöründe'; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurmasına ve işletmesine katkıda bulunmaktır. Bazı Faaliyetler: Gaziantep ilinde bir VOC Test Merkezi oluşturulmuştur. Belgelendirme çalışmalarına başlanılmıştır. Proje İlleri: İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri, Antalya, Adana, İzmir ve Gaziantep Hibe Tutarı: 299 Bin Avro VocTest Merkezleri Hibe Programı

33 Sivil Toplum Kuruluşları, odalar ve borsalar, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler tüketici kuruluşları vb. 15 Şubat 2016 tarihinde projeler uygulanmaya başlamıştır. 80 projeye yaklaşık 11 Milyon Avro destek sağlanmıştır. Projeler AB BAKANLIĞI Sözleşme Makamı Programın Hedef Kitlesi Programın Hedef Kitlesi Başvuru Süreci Uygulama Süreci Sivil Toplum Diyaloğu IV

34 Proje Sahibi Kuruluş: TAŞEV Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği Yenilenebilir Enerji için Sürdürülebilir Ortaklık Projenin hedefi: Gaziantep/Türkiye ve AB ülkeleri arasında yenilenebilir enerji sektörü konusunda kalıcı ortaklıklar kurulabilmesi için yöntemlerin transferi, siyasi entegrasyon sürecine destek, ağ kurma, genç girişimcilerin desteklenmesi, bilimsel analiz ve rapor sayılarının artırılması hedeflenmiştir. Bazı Faaliyetler: Yerel mevzuat ve AB politikaları hakkında bilgi sahibi olmak için yerel kurumlara ziyaretler gerçekleşiyor. Macaristan’a yenilenebilir enerji kullanımında iyi örnekleri görmek amacıyla bir çalışma ziyareti gerçekleşiyor. Almanya’da Yenilenebilir Enerji konusunda sinerji yaratmak amacıyla STK’lar, kamu kurumları ve üniversiteler arasında ortaklık kurma seminerleri düzenleniyor. Gaziantep’te 500 katılımcı ile Rüzgar Gülü festivali düzenleniyor. Hibe Tutarı: 147 Bin Avro Proje Ortakları: Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány - Macaristan Sivil Toplum Diyaloğu IV İşletme ve Sanayi Politikası

35 Proje Sahibi Kuruluş: Gaziantep İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği İklim Değişikliği için Sivil Diyalog Projenin hedefi: Bölgedeki STK’lar, balıkçılar, turistik tekne sahipleri ve halk arasındaki diyaloğun ve çevre ve iklim değişikliği konusundaki bilinçlenmeyi artırmak; motorize turistik teknelerin güneş enerjisiyle çalışan teknelerle değiştirilmesine yönelik bir fizibilite çalışmasının yapılması ve 1 bot üzerinde pilot bir proje uygulanması hedeflenmiştir. Bazı Faaliyetler: Viyana’da Teknik Eğitim Çalıştayları düzenleniyor. Gaziantep’te eğiticilerin eğitimi gerçekleştiriliyor. Güneş enerjisi ile çalışan tekneler için bir fizibilite çalışması düzenlenip Gaziantep Valiliği’ne ve Halfeti’ye sunuluyor. 1 güneş enerjili tekne, pilot proje olarak Halfeti’de çalışmaya başlıyor. Çevre ve iklim değişikliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hibe Tutarı: 149 Bin Avro Proje Ortakları: Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Türkiye Universitat für Bodenkultur Wien, Avusturya Sivil Toplum Diyaloğu IV Çevre

36 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN JEAN MONNET BURS PROGRAMI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIK OLAN HİBE DUYURUSU

37 JEAN MONNET BURS PROGRAMI Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek yüksek lisans veya araştırma çalışmalarına tahsis edilmektedir. Jean Monnet, AB üyesi ülkelerde bulunan üniversite veya dengi kuruluşlarda, süresi en az 3 en fazla 12 ay olan akademik programlara katılma imkanı sunan, bursiyerlerin okul ücretini ve yaşam giderlerini karşılayan, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen AB finansmanlı bir burs programıdır. Detaylar için: www.jeanmonnet.org.tr KAMU SEKTÖRÜ Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler, belediyeler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil kamu sektörü çalışanları ÜNİVERSİTE SEKTÖRÜ Üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans ve doktora öğrencileri) Üniversitelerin akademik ve idari personeli ÖZEL SEKTÖR Özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları

38 YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

39 Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.000.000€2020.000-100.000€ İklim Değişikliği Hibe Programı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5.000.000€20-40 10.000-50.000€ İle 50.000-200.000€ Yerel STK’lar Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı1.750.000€30 - 4040.000 - 60.000€ Şehir Eşleştirme Hibe ProgramıAvrupa Birliği Bakanlığı2.600.000€2050.000-130.000€ Ağlar/Platformlar Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı2.500.000€5-12200.000-500.000€

40 ORTA VADEDE (2017-2018) DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI Hibe Programıİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Tahmini Proje Sayısı Ortalama Bütçe Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 6.000.000€30100.000-200.000€ Sivil Toplum Destek Programı Avrupa Birliği Bakanlığı 3.000.000€15-2050.000-150.000€ AB-Türkiye İş Dünyası Diyaloğu (ETCF III) Hibe Programı TOBB2.500.000€10-15200.000 - 250.000€ Genç istihdamının Desteklenmesi, Kadın İstihdamı Desteklenmesi, Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonun Geliştirilmesi gibi IPA I kapsamında gerçekleştirilen programların önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

41 Sivil Toplum Kuruluşları için hazırlanan kitapçığımıza göz atmayı unutmayınız.

42 Bakanlığımızın ağına kayıt olarak Hibe Duyurularının eposta adresine gelmesini sağlayabilirsiniz.

43 Avrupa Birliği Güven Fonu (Madad Fonu) Amacı: Suriye krizinden etkilenen bölge ülkelerine ve bu ülkelerdeki Suriyelilere yardım sağlanmasıdır. Başlıklar:  Eğitim Programı (165 Milyon avro)  Dayanıklılık ve Yerel Kalkınma Programı (145 Milyon Avro)  Sağlık Programı (55 Milyon avro)  Su, Halk Sağlığı ve Hijyen Programı (25 Milyon avro) Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Irak 390 Milyon Avro Ülkeler Fon Miktarı Kamu kurumları, yerel aktörler, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar Uygun Başvuru Sahipleri

44 Başvuru Süreci Detaylar için: http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad/

45 İlginize teşekkür ederiz.


"“Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci” Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı Gaziantep IPA Kapsamında STK’lara Sağlanan Destekler 16 Mart 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları