Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Web: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TEMEL PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ 1 Bayram AKBAŞ Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 26 Mayıs.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Web: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TEMEL PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ 1 Bayram AKBAŞ Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 26 Mayıs."— Sunum transkripti:

1 E-mail: myk@myk.gov.tr Web: www.myk.gov.tr MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TEMEL PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ 1 Bayram AKBAŞ Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 26 Mayıs 2009 YÖK-Ankara

2 2 SUNUM İÇERİĞİ  Ulusal Yeterlilik Sistemi  Gerçekleştirilen faaliyetler ve hedefler  Stratejik İşbirliği alanları

3 Ulusal mesleki yeterlilik sisteminin esaslarını belirlemek Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını sağlamak Mesleki yeterlilik alanında sınav ve belgelendirme sistemini kurmak ve işletmek Meslek standartlarına göre eğitim verilmesi için MEB ve YÖK’le işbirliği yapmak Edinilmiş mesleki becerilerin belgelendirilmesini sağlamak Bireylerin aldıkları yeterlilik belgelerinin başta AB olmak üzere uluslar arası kıyaslanabilirliğini sağlamak Türkiye'de çalışacak yabancıların meslekî yeterlilik belgelerini doğrulamak. MYK’NIN GÖREVLERİ 33

4 GÖREVLERİN YÜRÜTÜMÜ  meslek standartları  sınav ve belgelendirme  akreditasyon hizmetleri MYK tarafından değil,  MYK’nın yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca yapılacaktır. 4

5 AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİ (AYÇ/EQF-LLL) AYÇ; Avrupa’daki farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin daha anlaşılabilir olması için bir tercüme aracı görevi gören; ülkelerin yeterlilik sistemlerini birbirine bağlayan ortak bir Avrupa başvuru çerçevesidir. Temel amaç; yerli halkı, farklı ülkeler arasında hareketliliğe teşvik etmek ve onların yaşamboyu öğrenmelerini kolaylaştırmaktır. AYÇ yasal olarak Nisan 2008’de yürürlüğe girmiştir. Ülkelerin ulusal yeterlilik sistemlerini AYÇ ile uyumlu hale getirmeleri için önerilen tarih 2010’dur. Ayrıca 2012 yılı itibariyle yetkili makamlarca hazırlanan tüm yeni yeterlilikleri AYÇ’nin ilgili seviyesi ile ilişkilendirmeleri tavsiye edilmektedir. 5

6 AYÇ-ÖĞRENME ÇIKTILARI AYÇ’de öğrenme çıktısı, öğrencinin öğrenme süreci sonunda bildiği, anladığı ve yapabildiği şeyler olarak tanımlanır. AYÇ’de öğrenme çıktıları sekiz referans düzeyi ile tanımlanmıştır. AYÇ, öğrenme sonuçlarına odaklıdır. Öğrenme çıktıları üç kategoride belirtilir: Bilgi (knowledge), beceri (skill) ve yetkinlik (competence). Bu nedenle yeterlikler, farklı kombinasyonlarda kuramsal ve uygulamalı bilgi, kavramsal ve uygulamalı beceriler ile tutum ve davranışları içeren geniş bir öğrenme çıktısı sahasını kapsamaktadır. AYÇ genel, mesleki ve akademik eğitim ve öğretimin tüm yeterlilik düzeylerini kapsar. Ayrıca hayat boyu öğrenme kapsamında kazanılan yeterlikler de değerlendirilir. 6

7 7 ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ UYÇ: AB tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan ve ilk, orta ve yüksek öğretim dahil, tüm teknik ve meslekî eğitim/öğretim programları ile örgün, yaygın ve ilgili kurumların iznine dayalı programlarla kazandırılan yeterlilik esaslarıdır. (5544/m.2) Ulusal yeterlilik: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle tespit edilen ve Kurum tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir. (MYSBY/4-p)

8 ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ Teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve bu standartları temel alan yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetlerdir. (5544/m.2) 8

9 9 Tüm İkincil Mevzuat çıkartılmıştır. Personel planlaması, bina, donanım, araç-gereç sağlanmıştır. Ulusal Birikimin Değerlendirilmiştir. (İŞKUR, MEB-MEGEP, TSE) Görevlendirme Prosedürü ve Destek Dokümanlar hazırlanmıştır. (Görevlendirme Usul ve Esasları; Çerçeve İşbirliği Protokolü; Meslek Standardı Hazırlama Kılavuzu) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Çağrısı yapılmış, (Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Başvuru Formu) Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Başvuruları alınmıştır. (22 sektörde 65 başvuru) GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

10 10 UMS hazırlama başvuruları değerlendirilerek;  İnşaat sektöründe İNTES/25 meslek  Otomotiv sektöründe MESS/20 meslek  Doğalgaz alt sektöründe GAZBİR-UGETAM/9 meslek  Tekstil sektöründe İTKİB-TTSİS/44 meslek  Metal sektöründe MESS ve HAK-İŞ/ÇELİK-İŞ/ 32 meslek  Ulaştırma sektörü TÜRKLİM/ 25 meslek  Metal, tekstil ve gıda alanında TESK/ 14 meslek  Turizm sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı, TUROB, AKTOB/ 25 meslek  Çimento alt sektöründe ÇEİS/9 meslek protokoller imzalanarak yetkilendirme yapılmıştır.  Kimya sektöründe görevlendirmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı alınmış, protokol imzalanmak üzeredir. Toplam 35 Taslak Meslek Standardı kamuoyunun görüşüne sunulmuştur. GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER (2) ULUSAL MESLEK STANDARTLARI HAZIRLANMAYA BAŞLANMIŞTIR.

11 11 Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği, ulusal yeterliliklerin uluslar arası meslek standartlarından da geliştirilmesine imkan sağlamakta olup bu çerçevede personel belgelendirmesi alanında akredite kuruluşlarla ulusal yeterlilik geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Ulusal meslek standartlarının yayımlanmasıyla birlikte bu standartları esas alan ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Kuruluşların belgelendirme alanında yetkilendirilmeleri için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Yeterliliklerin UYÇ’ye yerleştirilmeleriyle birlikte yetkilendirme ve ardından belgelendirme faaliyetleri başlayacaktır. GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER (3)

12 12 AB VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLARLA SIKI İŞBİRLİĞİ MYK, AYÇ Türkiye Ulusal Koordinasyon Noktası Olmuştur. MYK, Türkiye Ulusal Europass Merkezidir. Avrupa Birliği Projesi hazırlandı ve onaylandı. (MYK’nın ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi, 2007-IPA) ETF, COLO, Dünya Bankası, British Council, NİHA, Euroguidance vd ortak projeler uygulandı, uygulanmaktadır. Uluslararası Toplantı ve Konferanslara Türkiye yetkili kurumu olarak katılım ve katkılar, GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER (4)

13 13 2009 HEDEFLERİ Meslek standartlarının hazırlanması/ doğrulanması/ onaylanması/ yayımlanması ( Görevlendirmeler, protokollerin imzalanması, rehberlik, koordinasyon, izleme ve değerlendirme 2009 yılı sonuna kadar yaklaşık 60 UMS) Sektör Komitelerinin eş zamanlı olarak kurulması ve etkin olarak işletilmesi (15 sektörde) Tasarlanan belgelendirme sisteminin uygulamaya geçirilmesi Yeterliliklerin geliştirilmesi- 2009 sonuna kadar en az 15 yeterliliğin UYÇ’ye yerleştirilmesi ve belgelendirilmesine başlanması

14 14 2009 HEDEFLERİ (2) Sınav ve belgelendirme yapmak üzere kuruluşların yetkilendirilmesine başlanması Yeterliliklerin belgelendirilmesi- ilk belgelendirmelerin başlaması ve 2009 sonuna kadar en az 15 yeterliliğin belgelendirilmesine başlanması Eğitim merkezlerinin akreditasyonuna ilişkin kalite güvence prosedürlerinin belirlenmesi ve yetkilendirmeye başlanması- (2010 yılında) MYK AB Projesinin uygulamaya başlatılması

15 15 STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ALANLARI  Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)  Eğitim ve Öğretim Kurumlarının akreditasyonu  Europass  Mesleki Niteliklerin karşılıklı tanınması

16 16 ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ MEB ve YÖK’le İşbirliği  UYÇ’nin tasarımı çalışmalarında tam katılımın ve sürekliliğin sağlanması o UYÇ seviye tanımlayıcılarının tespiti, o UYÇ’deki yeterliliklerin gruplandırılması o Yeterlilikler arası geçişler o Krediler o UYÇ’de yer alacak tüm yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanması, o UYÇ seviyelerinin AYÇ ile ilişkilendirilmesi, UYÇ ile Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin (TYUYÇ) uyumluluğunun sağlanması – tek çerçeve oluşturulması Orta ve Uzun vadeli strateji belirlenmesi

17 17 EUROPASS Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile oluşturulmuştur. 2241/2004/EC Bireylerin edindikleri becerileri, yeterlilikleri ve tamamladıkları öğretim programlarını belgelemelerini sağlar. Europass, kişilerin beceri ve yeterliklerinin Avrupa'da (EFTA/EEA ve aday ülkeler dahil) açıkça ve kolayca anlaşılmasında ve hareketlilik sağlamada önemli bir araçtır. AB düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür.

18 18 EUROPASS 28 Temmuz 2008 tarihinde Bürüksel Daimi Temsilcimizin AB Komisyonuna hitaben yazdığı yazı ile MYK Türkiye Ulusal Europass Merkezi olmuştur. MEB ve YÖK’le İşbirliği; Tanınırlık: Europass’ın tanınırlığı ve özellikle öğrenciler arasında farkındalık oluşturma çalışmaları, Diploma eki: Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenmesi öngörülen diploma eklerinin tek formatta olması ve diploma eki başvurunda bulunacak bireylere uygulanacak prosedürlerin belirlenmesi, Hareketlilik belgesi: Yurtdışına eğitim amaçlı giden öğrenciler için tasarlanan hareketlilik belgesinin şekli ve içeriğinin belirlenmesi, bu belgeyi talep edeceklere uygulanacak prosedürlerin belirlenmesi, Sertifika eki: Sertifika ekleri konusunda MEB (EARGED) ile sertifika eki ile ilgili diploma eki ve hareketlilik belgesinde öngörülen ortak çalışmalarının başlatılması

19 EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARININ AKREDİTASYONU  Eğitim ve öğretim kuruluşlarının ilgili ulusal yeterlilikte tanımlanan eğitim programını, yeterliliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmak üzere teorik ve uygulamalı yöntemlerle belirlenen şartlara uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde verildiğini ifade eden Eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonu MYK tarafından yetkilendirilecek olan eğitim akreditasyon kurumları ile yetkili kurullarca yapılacaktır.  Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri, MEB, YÖK, eğitim akreditasyon kuruluşları ve işçi, işveren ve meslek kuruluşlarının ortak çalışmalarıyla belirlenecektir.  Kamu eğitim ve öğretim kurumlarının akreditasyonunda yetkilendirilmek üzere ilgili bakanlıklar, kurumlar ile işçi, işveren ve meslek örgütleri temsilcilerinden bir kurul oluşturulması öngörülmüştür.  Bu alanda yürütülecek çalışmalarda YÖK tarafından yükseköğretim kurumları için uygulanan/ öngörülen akreditasyon esasları dikkate alınacaktır. Ancak akademik kriterler dolayısıyla farklılıklar olacaktır. 19

20 20 Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması  Başbakanlık koordinasyonunda yürütülen AB Müktesebatına uyum 3. Fasıl strateji çalışmasında Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması konusunda MYK koordinatör kurum olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamı;  AB standartları ile uyumlu ulusal yeterlilik sisteminin kurulması  Mesleki tanıma ve akademik tanımanın ayrımlaştırılması,  Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması için gerekli usul ve esasların düzenlenmesi 2010-2013 tarihlerinde MYK sorumluluğunda çıkarılması ön görülen “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun” Ulusal seviyede düzenlenecek mesleklere ilişkin olarak, ilgili tüm kurumlarla istişare halinde bir strateji belgesi hazırlanması ile mesleki tanınma konusunda ilerleme sağlanacaktır.

21 21 Tam koordinasyon ve etkin iletişim Tüm faaliyetlerde etkin iletişim ve tam koordinasyonu sağlamak için önlemler alınması  Çalışma grupları oluşturulması (UYÇ, Europass, Mesleki Niteliklerin Tanınması, Eğitim Kurumlarının Akreditasyonu) MYK tarafından yürütülen aktiviteler (paydaş toplantısı, 11 Haziran MYK-ETF semineri…) Meslek standartları ve yeterlilikler Sektör komiteleri

22 22 SORULAR

23 www.myk.gov.tr bakbas@myk.gov.tr 23 TEŞEKKÜRLER


"Web: MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TEMEL PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ 1 Bayram AKBAŞ Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 26 Mayıs." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları