Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı İthalat Denetimleri ve TAREKS Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı İthalat Denetimleri ve TAREKS Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı İthalat Denetimleri ve TAREKS Uygulamaları

2  Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığına bağlı Uluslararası Muayene Gözetim Başkanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve diğer Yetkili Kuruluşların (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı) tarafından yayımlanan tebliğler kapsamında yer alan ürünlerin ithalatta uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini, Uluslararası Gözetim Müdürlüğü ile 6 tanesi İthalat Müdürlüğü olmak üzere toplam 22 ilde bulunan birimler aracılığı ile hizmet vermektedir. Bağlı müdürlükler; 1. Uluslararası Gözetim Müdürlüğü 2. Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü 3. Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü 4. Ankara İthalat Müdürlüğü 5. Mersin İthalat Müdürlüğü 6. Tekirdağ İthalat Müdürlüğü 7. İzmir İthalat Müdürlüğü

3 Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğünün Antrepo ve Gümrük Müdürlüğü olarak Faaliyet Alanımız

4 Faaliyet Alanı Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü Faaliyet Alanı Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü

5 5 Tareks Referans Tareks Başvuru TSE Ön İnceleme Teknik İnceleme ( Heyet Öncesi ) Heyet Numune Deney Teknik İnceleme ( Heyet Sonrası ) Dekont Kontrolu TSE Müdür Onayı İş Akış Şeması Risk Analizi

6 YAZILIM GELİŞTİRME VE UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ  2014/1 sayılı ÜGD Tebliği  İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ  2014/9 sayılı ÜGD Tebliği  “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ  2014/16 sayılı İthalat Tebliği  GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ:  Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik  Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelik

7  2014/1 sayılı ÜGD Tebliği A.TR’li Ürünler (1 Temmuz 2013’ten bu yana) Parti Teşkil Etmeyen Eşya AQAP, GMP, Otomotiv İmalat Yeterlilik veya Tip Onayı sahibi Firmaların Üretim Girdileri TSE Markalı Ürünlerin Bünyesinde Girdi Geri Gelen Eşya Not: Yukarıdaki Bazı Kalemler Risk Analizi Sonucu Fiili Denetime Sevk Edilebilmektedir. Yatırım Teşvik Mevzuatı Kapsamında Yapılan Makine Teçhizat İthalatı Türk Petrol Kanunu Kapsamı Ürünler Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığınca Yapılan İthalat Doğrudan İthalatçı tarafından Gümrüklere Kapsam Dışı Beyanı

8 YAZILIM GELİŞTİRME VE UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ  2014/9 sayılı ÜGD Tebliği A.TR’li Ürünler (3. Ülke Menşeli Ürünler için 1 Temmuz 2013) Sanayiciler için Üretim Girdisi Muafiyeti (CE Muafiyeti-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) AQAP, GMP sahibi Firmaların Üretim Girdileri Geri Gelen Eşya Not: Yukarıdaki Bazı Kalemler Risk Analizi Sonucu Fiili Denetime Sevk Edilebilmektedir. Doğrudan İthalatçı tarafından Gümrüklere Kapsam Dışı Beyanı

9 İthalatçının sorumluluğu MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda EK-1’deki tabloda belirtilen standartlar dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur. (2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez. (3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

10 İleri İşlem Gerektiren Ürünler: Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketleme, işleme veya etiketleme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez. Ve ilgili başvuru “Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. 2014/1 ve 2014/9 Tebliğ Kapsamında Yeni Denetim Sonucu

11 2014-1 Tebliğ ile ilgili bazı hususlar Denklik Beyanı Uygulaması: Üretici firmalar tarafından yapılan, denetim konusu ürünlerin farklı modellerinin denkliğine ilişkin beyanlar kabul edilmez. Ürünlerin denkliğine ilişkin belgeler (ilgili ürün modeli/modelleri için düzenlenen test raporuna da atıfta bulunarak, bu test raporunun sonuçlarının, test raporu konusu modele/modellere denk olduğu düşünülen ürün modeli/modelleri için de geçerli olduğunu açıkça ifade eden) veya test raporları ancak denkliği kabul edilen ürün model/modelleri için test raporunu düzenleyen ilgili akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenmiş ise kabul edilir.

12 YAZILIM GELİŞTİRME VE UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ 2014-1 Tebliğ İle İlgili Bazı Hususlar Müteakip İthalat (Emsal) G.T.İ.P.’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda deney raporu düzenleme tarihi esas alınarak, TAREKS Başvuru Evrak tarihinden geriye dönük olmak üzere 12 ay süre ile kabul edilecektir.

13 2014-9 CE Tebliği İle İlgili Bazı Hususlar Koşullu Kabul Uyarı: 30/06/2014 dâhil, bu tarihine kadar, CE İşaretinin, ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumlarda; mevzuatın diğer şartlarının yerine getirilmiş olması kaydıyla, denetimler, “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Başvuru “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılırken, firmaya 01/07/2014 tarihi itibariyle bu tür aykırılık durumlarında ürünlerin ithalatına izin verilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı TSE tarafından iletilir. 01/07/2014 tarihi itibariyle, CE İşaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumlarda ürünlerin ithalatına izin verilmez.

14 2014-9 CE Tebliği İle İlgili Bazı Hususlar Uygunluk Beyanı ve Test Raporları hakkında: Uygunluk beyanının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz koşullarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak üretici tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, uygunluk beyanı ile test raporlarının fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha önce düzenlenmiş olması esastır. Uygunluk beyanlarındaki maddi hatalardan dolayı yeniden düzenlenmesinin gerekmesi durumunda yukarıdaki şartları sağlayan uygunluk beyanı da sunulmak kaydıyla, fatura ve gümrük beyannamesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş yeni tarihli uygunluk beyanları da kabul edilecektir.

15 Sorunlar  Başvuru İle İlgili Süreçler: (Firma Unvanlarının Eksik ve Hatalı Girilmesi) Fatura / Beyanname Numaralarının Hatalı / Eksik Girilmesi Diğer Maddi Hatalar Sebebiyle yaşanan İptal Süreçleri Mükerrer Başvurular (Müeyyide Uygulanabilmesine Yol Açmaktadır)  İşaretleme Eksiklikleri Nitelikli Etiket Kolay Çıkabilme

16 Sorunlar  Evrak Eksiklikleri Test Raporu Temin Güçlükleri Sahte Test Raporu ve Sertifikaları Sorunları AB-Harmonize Standardlarının Güncelliğine Dikkat Edilmemesi  Kapsam Dışı Başvurularında Yeterli Açıklayıcı Doküman Sunulmaması Üretici Beyanı / Katalog vb.

17 İLETİŞİM A.Celal AŞKAROĞLU TSE Kalite Kampusu GEBZE Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanı TEL:0262TEL:0262 723 10 08

18


"Muayene Gözetim Merkez Başkanlığı İthalat Denetimleri ve TAREKS Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları