Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül."— Sunum transkripti:

1

2 SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül (Emniyet ve 657 SK.122) - İkramiye - Öğretim yılına hazırlık ödeneği - Giyecek yardımı ödemelerinin, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ilgili harcama birimlerince hesaplanması, bordroları ve ödeme emirlerinin hazırlanarak elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak tüm Türkiye’de uygulamaya geçirilmiştir.

3 I – DOĞUM YARDIMI: Bilindiği üzere, 633 sayılı KHK’nın Ek-4’üncü maddesi kapsamında 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için doğum yardımı ödemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılacaktır. 15.05.2015 tarihinden önceki doğumlar için yapılacak ödemeler KBS- Sosyal Hak ve Yardım Modülü üzerinden yapılacak olup, harcama ve muhasebe birimlerince doğumun söz konusu tarihten önce olup olmadığı kontrol edilecektir.

4 II – ÖLÜM YARDIMI: Ölüm yardımı ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208. maddesinde düzenlenmiştir. - Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile (...) * aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. - Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

5 ÖLÜM YARDIMI Memurun Ölümü (9500 x Aylık Katsayı) x 2 Memur Olmayan Eş ile Aile Yardımı Ödeneğine Müstehak Çocuğun Ölümü 9500 x Aylık Katsayı

6 III – ÖDÜL (EMNİYET) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Emniyet Teşkilatı mensuplarından; - Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar; - Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenlere, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar, para verilerek ödüllendirilme yapılmaktadır.

7 III – ÖDÜL (657 SK.122) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesine göre; - Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. - Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

8 IV – İKRAMİYE: İkramiye Özel Bütçeli Kuruluşların ilgili mevzuatında yer alan hükümler uyarınca, belli dönemler itibarıyla personeline yapmış olduğu maaş kapsamı dışında yer alan ödemelerdir.

9 V – ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ : Kamu Görevlileri Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinin 12. maddesine göre «657 sayılı Kanunun ek 32. maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 2014 yılında 850 TL, 2015 yılında 950 TL olarak ödeneceği belirlenmiştir. 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin «IV-Diğer Ödemeler» kısmının 5. maddesinde de; 657 sayılı Kanunun ek 32. maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75 i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise % 50’ si oranında yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Öğretim yılına hazırlık ödeneği; eğitim öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlar (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları) ile Diyanet İşleri Başkanlığında eğitim görevlisi ve Kur’an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara ödenir.

10 VI – GİYİM YARDIMI : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince hazırlanan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte, giyim yardımının hizmet sınıflarına göre hangi giyim yardımının verileceği, bunların hangilerinin ayni hangilerinin nakdi olarak sağlanacağı gibi konular ayrıntılarıyla yer almaktadır.

11 KAMU HARCAMALARI VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

12 II-HARCAMA BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Sisteme girildiğinde SOSYAL HAK VE YARDIMLAR modülü ekranda görünecektir. Söz konusu modülün üzerinde çift tıklandığında ANASAYFA, BİLGİ GİRİŞİ, RAPORLAR,SÜREÇ TAKİBİ ve KILAVUZ menüleri ekrana gelecektir.

13 II-HARCAMA BİRİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER GİRİŞ butonuna tıklandığında ekrana aşağıda resmi yer alan form gelecektir.

14 ÖLÜM YARDIMI Bilgi Girişi Formunda Yıl, Ay bilgisi girildikten sonra Ödeme Türü Seçiniz kutucuğuna tıklanarak ölüm yardımı seçilir. Yeni Kişisel Hesaplamaya Başla butonuna basıldıktan sonra açılan pencereye ilgili memurun T.C. Kimlik Numarası yazıldıktan sonra duruma göre ölen kişi memurun kendisi, eşi ve çocuğu kutucuklarından biri işaretlenerek TAMAM butonuna basılır. Ölen kişi memurun kendisi seçilip işleme devam edildiğinde varis sayısı girilecek alan açılır.

15 ÖLÜM YARDIMI Varis sayısı girilip tamam butonuna tıklandığında yakın bilgisi girilecek ekran karşımıza gelecektir.

16 ÖLÜM YARDIMI Gerekli bilgiler girilip kaydedildikten sonra sırasıyla HESAPLA, BORDRO AL, ÖDEME EMRİ AL işlemleri yapılıp MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonlarına basıldığında işlemler tamamlanmış olacaktır.

17 ÖDÜL (EMNİYET) Kişisel hesaplama yapmak için Yeni Kişisel Hesaplamaya Başla butonuna bastıktan sonra açılan pencereye ilgili memurun T.C. Kimlik Numarası yazıldıktan sonra Tamam butonuna basılarak ekrana ödeme yapılacak kişinin bilgileri getirilir.

18 ÖDÜL (EMNİYET) Verilecek ödülle ilgili ekrana gelen bilgilerde değişiklik yapılması gerekiyorsa bu durumda GÜNCELLE butonuna basılarak açılan arayüzde verilecek ödül katı, gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ya da kişinin ödemeye esas derece, kademe ve ek göstergesinde değişiklikler yapılabilecektir.

19 ÖDÜL (EMNİYET) Ayrıca, ödül alan personel sayısının fazla olması durumunda Yeni Kurumsal Hesaplamaya Başla butonu ile açılan formda, şablon butonuna basılarak açılan Excel sayfasının 1. sütununa ödül alacak kişinin TC kimlik numarası, 2. sütuna ödül karar sayısı, 3. Sütuna sıra no 4. sütuna ödülün kaç kat verileceği (1-24 arası) 5. sütununa ise gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği (kesilecekse 1, kesilmeyecekse 0) 6. sütuna derece, 7. sütuna kademe, 8. sütuna ek gösterge bilgisinin yazılması gerekmektedir. Şablona uygun olarak hazırlanan Excel listesi ÖDÜL YÜKLE butonuna basılmak suretiyle sisteme aktarılabilmektedir. ÖDÜL YÜKLE butonuna basıldığında DOSYA GÖNDERİMİ arayüzü ekrana gelecektir. Ekrana gelen formun üzerinde bulunan EKLE butonuna basıldığında bilgisayara kopyalanmış olan Excel dosyasının sisteme aktarılması için bir ara yüz açılacaktır. Bu ekranda, bilgisayara kaydedilen excel dosyası seçilecektir. Herhangi bir nedenle yanlış dosya seçilirse “Sil” butonu ile dosya silme işlemi yapılabilmektedir. Aktarılacak Excel dosyası seçildikten sonra AKTAR butonuna basılacaktır. Daha sonra sırasıyla HESAPLA, BORDRO AL, ÖDEME EMRİ AL işlemleri yapılıp MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonlarına basılmak suretiyle giriş işlemi tamamlanacaktır.

20 ÖDÜL (657 SK. 122) “Sosyal Hak ve Yardımlar” menüsündeki “Bilgi Girişi” formundan “ay”, “yıl” ve “ödül tipi” seçilerek “YENİ KİŞİSEL HESAPLAMAYA BAŞLA” butonuna basılır

21 ÖDÜL (657 SK. 122) Açılan sayfada “YENİ KAYIT EKLE” butonuna basılmak suretiyle arayüz açılır

22 ÖDÜL (657 SK. 122) Arayüzde ödüle hak kazanan personelin ödemeye ilişkin bilgi girişleri yapılıp “KAYDET” butonuna basılır. (T.C. Kimlik Numarası alanına giriş yapıldıktan sonra personelin adı ve soyadı sistem tarafından otomatik olarak getirilecektir.)

23 ÖDÜL (657 SK. 122) Kaydetme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, “HESAPLA” butonuna basılarak hesaplama işlemi bitirilir. Ardından “BORDRO AL” butonuna basılarak Çeşitli Ödemeler Bordrosu dökümü alınır. Daha sonra “ÖDEME EMRİ AL” butonuna basılarak ödeme emri sistemden dökülür. Tutar ve hak sahibinin bilgileri kontrol edildikten sonra “MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER” butonuna basılmak suretiyle ödeme yönünden bağlı bulunulan muhasebe birimine gönderme işlemi yapılır.

24 İKRAMİYE Bilgi Girişi Formunda Yıl, Ay bilgisi girildikten sonra Ödeme Türü olarak İKRAMİYE seçilecek, Yeni Kişisel Hesaplamaya Başla butonuna basılarak açılan arayüzde hak sahibinin T.C.Kimlik Numarası girilecek ve daha sonra TAMAM butonuna basılarak ödeme yapılacak kişinin bilgileri ekrana getirilecektir. Daha sonra GÜNCELLE butonuna basılarak açılan arayüzde kişiye yapılacak ikramiye tutarının miktarı, gelir vergisi kesintisine tabi olup olmayacağı bilgileri girilecektir.

25 İKRAMİYE KAYDET butonuna basıldıktan sonra HESAPLA butonu ile hesaplama işlemi tamamlanacaktır. Ödenecek olan ikramiyeden icra ve kişi borcu kesintisi yapılmak isteniyorsa KESİNTİ EKLE butonuna basılarak açılan formda yapılacak kesintinin oran olarak ya da tutar olarak girişi yapılacaktır. Kesinti işleminin yapılmasından sonra sırasıyla BORDRO AL, ÖDEME EMRİ AL butonlarına basılacak ve MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER yapılarak giriş işlemi tamamlanacaktır.

26 İKRAMİYE İkramiye ödemesi kurumdaki tüm personele maktu bir tutar olarak ödenecekse TOPLU İKRAMİYE butonuna basarak açılan arayüzde ödenecek ikramiye tutarının miktarı, gelir vergisi kesintisine tabi olup olmayacağı bilgisi girilecek ve Aktar butonuna basılarak bilgiler sisteme kaydedilecektir.

27 ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ Yıl ve ay bilgisi seçildikten sonra “ödeme türü seçiniz” kutucuğundan “ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ” seçilecektir. Daha sonra “ Yeni Kurumsal Hesaplamaya Başla” butonuna basılır.

28 ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ Gelen ekranda “Personel Listesi” butonuna basılarak öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecek olan o kurumdaki personelin tamamı listelenecektir. Ekrana gelmeyen personel olması durumunda “Yeni Kayıt” butonuna basılarak listeye eklenmesi sağlanacaktır. “HESAPLA” butonuna basıldığında ekrana gelen listedeki personelin hepsi için öğretim yılına hazırlık ödeneği hesaplanmış olacaktır.

29 ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ Daha sonra sırasıyla BORDRO AL, ÖDEME EMRİ AL butonlarına basmak suretiyle bordro ve ödeme emri belgesi alınarak “MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER” butonuna basılacak ve bu şekilde giriş işlemi tamamlanmış olacaktır.

30 ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖĞRETİM YILININ BAŞLADIĞI AYDAN SONRA VE BİRİNCİ DÖNEM DERS YILININ SONUNDAN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYANLARA %75 İ, BİRİNCİ DÖNEM DERS YILINDAN SONRA VE İKİNCİ DÖNEM DERS YILININ SONA ERMESİNDEN ÖNCE GÖREVE BAŞLAYANLARA İSE % 50’ Sİ ORANINDA ÖDENMESİ MÜNFERİT HESAPLAMA: Tek bir personele ödeme yapılacaksa “Yeni Kişisel Hesaplamaya Başla” butonuna basılır. Gelen ara yüze ilgilinin TC Kimlik Numarası yazılır ve Tamam butonuna basılır. Gelen ekranda “GÜNCELLE” butonuna basılarak “Dönem” kutucuğundan ilgili dönem seçilir ve KAYDET butonuna basılır. Daha sonra HESAPLAMA butonuna basılarak hesaplama yapıldıktan ve bordro ve ödeme emri belgesi alındıktan sonra MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonuna basılacaktır. Dönem: 1. EYLÜL BELİRLENEN TUTARIN TAMAMI 2.Dönem: (BELİRLENEN TUTAR) % 75’i 3.Dönem: (BELİRLENEN TUTAR) % 50’si

31 ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÖDENEĞİ

32 KURUMSAL HESAPLAMA: Birden fazla kişiye ödeme yapılacaksa “YENİ KURUMSAL HESAPLAMAYA BAŞLA” butonuna basılacaktır. Daha sonra ekrana gelen form üzerinde bulunan “YENİ KAYIT” butonuna basılacak ve Adı- Soyadı kutucuğuna tıklanarak ekrana açılan personel listesinden ödeme yapılacak personel seçilerek ekrana getirilecektir. Daha sonra yukarıda anlatıldığı şekilde ödeme dönemi seçilerek KAYDET butonuna basılacaktır. Daha sonra HESAPLAMA butonuna basılarak hesaplama yapıldıktan ve bordro ve ödeme emri belgesi alındıktan sonra MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonuna basılacaktır.

33 GİYİM YARDIMI YENİ KURUMSAL HESAPLAMAYA BAŞLA butonu seçildikten sonra açılacak arayüzde YENİ KAYIT EKLE butonu seçilir. Veri girişi tek tek yapılır. Personelin TC kimlik nosu girildikten sonra sistem otomatik olarak ad, soyad, unvan ve hizmet sınıfı bilgileri ekrana gelecektir. Personelin unvanına / hizmet sınıfına göre giyim yardımı ve adedi seçilir. Bunun için ekranda Giyim Kodu bölümünün altında seçiniz yazan sekmeye tıklanır. Burada açılan ekrandan ilgili giyim kodu seçilir.

34 GİYİM YARDIMI Adedi bölümünün altındaki alan tıklanarak manuel olarak giyim yardımı yapılacak adet rakam ile girilir. Sonra kaydet butonuna basılarak yapılan girişin kayıt işlemi tamamlanır. Bu işlemden sonra HESAPLA butonu ile hesaplama işlemi gerçekleştirilir. Son olarak bordro ve ödeme emri belgesi alındıktan sonra MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonuna basılacaktır.

35 GİYİM YARDIMI Ayrıca, giyim yardımı alan personel sayısının fazla olması durumunda Yeni Kurumsal Hesaplamaya Başla butonu ile açılan formda, şablon butonuna basılarak açılan Excel sayfasının 1. sütununa giyim yardımı alacak kişinin TC kimlik numarası, 2. sütuna adı, 3. sütuna soyadı, 4. sütuna giyim kodu, 5. sütununa ise giyim adedi bilgisinin yazılması gerekmektedir. Şablona uygun olarak hazırlanan Excel listesi YÜKLE butonuna basılmak suretiyle sisteme aktarılabilmektedir. YÜKLE butonuna basıldığında DOSYA GÖNDERİMİ arayüzü ekrana gelecektir. Ekrana gelen formun üzerinde bulunan EKLE butonuna basıldığında bilgisayara kopyalanmış olan Excel dosyasının sisteme aktarılması için bir ara yüz açılacaktır. Bu ekranda, bilgisayara kaydedilen excel dosyası seçilecektir. Herhangi bir nedenle yanlış dosya seçilirse “Sil” butonu ile dosya silme işlemi yapılabilmektedir. Aktarılacak Excel dosyası seçildikten sonra AKTAR butonuna basılacaktır. Daha sonra sırasıyla HESAPLA, BORDRO AL, ÖDEME EMRİ AL işlemleri yapılıp MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER butonlarına basılmak suretiyle giriş işlemi tamamlanacaktır.

36 III-MUHASEBE BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER Muhasebe Birimleri, ödeme yönünden kendilerine bağlı harcama birimleri tarafından Kamu Hesapları Bilgi Sistemi – Sosyal Hak ve Yardımlar Modülünde yukarıda belirtilen açıklamalara göre oluşturulan ve imza süreci tamamlanarak getirilen Ödeme Emri Belgesi ile ilgili aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır.

37 ÖDEME EMRİ BELGESİ HATASIZ OLUŞMUŞSA 1. Harcama birimleri tarafından tahakkuk ettirilen Ödeme Emri Belgesi ile say2000i sisteminde Personel Modülü/Memur Maaşları/Sosyal Hak ve Yardım İşlemleri menüsünde bulunan Raporlar içinde Ödeme Emri Belgesi Dökümünden alınan Ödeme Emri Belgesi raporu karşılaştırılarak, karşılıklı kontrol edilip doğruluğu teyit edildikten sonra, muhasebe kaydının oluşturulması için SOSYAL HAK VE YARDIMLAR Formu açılır. 2. Formda bulunan; Ödemenin türü SEÇİNİZ kutucuğundan seçilip Ay, Yıl, Kurum, Birim ve Bordro No bilgileri (bordro no bilnmiyorsa 1 yazılıp enter tuşuna basıldığında muhasebe birimine gönderilmiş olan bordroların numarası ekrana gelecektir) girildikten sonra MUHASEBEŞTİR butonuna basıldığında sistem tarafından otomatik olarak İşlem Numarası verilecektir. Bu numara ile Muhasebe Kayıt Formunda sorgulama yapılıp, gerekli kontroller yapıldıktan sonra ONAY butonuna basılmak suretiyle işlem tamamlanacaktır.

38 ÖDEME EMRİ BELGESİ HATALI İSE Harcama birimleri tarafından tahakkuk ettirilen Ödeme Emri Belgesi ile say2000i sisteminden alınan Ödeme Emri Belgesi arasında tutarsızlık söz konusu ise; hatanın sebebi araştırıldıktan sonra, gerekli değişiklik ve düzeltme işlemlerinin tahakkuk daireleri tarafından yapılabilmesi için, SOSYAL HAK VE YARDIMLAR Formunda iade etme nedeni yazılıp İADE ET butonuna basmak suretiyle (505 yetki seviyesine sahip muhasebe yetkilisi veya vekili) Ödeme Emri Belgesini elektronik ortamda geri iade edecektir.

39 TEŞEKKÜRLER


"SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları