Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr Dilek ÇAKIR UMAR Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 07-Mart -2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr Dilek ÇAKIR UMAR Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 07-Mart -2015."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr Dilek ÇAKIR UMAR Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 07-Mart -2015

2  Cerrahi alan enfeksiyon tanımı  Önemi  Sınıflaması  Risk Faktörleri  Takibi (Sürveyans)  Son Söz

3  Cerrahi tarihi kadar eski olan ancak 19-20 yüzyıllarda tanımlanan cer CERRAHİ ENFEKSİYONLAR AMELİYAT BAŞARILI OLDU AMA HASTA ÖLDÜ ’ ‘AMELİYAT BAŞARILI OLDU AMA HASTA ÖLDÜ ’

4  Ellerini hipoklorid solüsyonu ile yıkaması sonrası ‘’pueperal sepsis’’mortalite oranındaki düşmeyi fark etmesi

5  Asepsi ve Antisepsi alanındaki gözlem ve önerileri

6  Antibiyotik çağını somutlaştıran buluşuyla modern tıbbın antibiyotiklere bakışını değiştirmesi

7  Lastik ameliyat eldivenlerini bulması  Günümüzde de CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ modern profilaksi ve tedavi uygulamalarının temelini oluşturur. Bozfakioğlu Y. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2001,5;91-94

8  Geçmiş yıllarda " CERRAHİ YARA ENFEKSİYONU " olarak adlandırılırken  1992 yılından bu yana " CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU" tanımının kullanılması kabul edilmiştir. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 1992

9 Cerrahi bir girişimi takiben veya Cerrahi girişime bağlı olarak gelişen enfeksiyonların genel adıdır. Ameliyatı izleyen 30 veya 90 gün içinde gelişen enfeksiyonları kapsar CAE CDC 1999 CDC /NHSN 2014

10  Mortaliteyi  Morbiditeyi  Hastanede yatış süresini  Sağlık harcamalarını arttırması nedeniyle  MODERN CERRAHİDE HALA CİDDİ SORUN olmaya devam etmektedir. Ağalar F.Turkiye Klinikleri J Inf Dis-special Topics 2010;3(1):11-6

11  Hastane kaynaklı enfeksiyonların sıklığı %3-21 bildirilmektedir.  Hastane Kaynaklı Enfeksiyonların yaklaşık %17 sini CAE’ları oluşturmaktadır.

12  Hastanede yatan hastalarda sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonların 1/3’ünü oluşturur.  Enfeksiyon kontrolü ile ilgili önlemlere rağmen CAE gelişen olgulardaki mortalitenin % 75’i CAE ilişkilidir.  Önlenemeyen CAE ekonomik kayıp olarak karşımıza çıkar. Magill SS. Infect Control Hosp Epidemiol, 2012. 33: 283-91. Mu Y.Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:970-986

13  CAE 2. sıklıkta Hastane kaynaklı enfeksiyon nedeni  CAE 500 000 /yıl  3.7 milyon ek hastane günü  1.6 milyar $ ek maliyet  S. Aureus %46 etken direnç sorunu  Uygunsuz cerrahi profilaksi hala önemli bir sorun  CAE 2. sıklıkta Hastane kaynaklı enfeksiyon nedeni  CAE 500 000 /yıl  3.7 milyon ek hastane günü  1.6 milyar $ ek maliyet  S. Aureus %46 etken direnç sorunu  Uygunsuz cerrahi profilaksi hala önemli bir sorun Amerika Birlesik Devletlerinde William J.Clinical İnfection Disease 2001;33(supp2):s67-68

14 Tüm hastane kaynaklı enfeksiyonlar içinde %22 oranla İKİNCİ SIRADA olduğu bildirilmektedir. Tüm hastane kaynaklı enfeksiyonlar içinde %22 oranla İKİNCİ SIRADA olduğu bildirilmektedir. Türkiye'de CAE sıklığı Uzunköy A.Turkish Journal Of Trauma &Emergency Surgery 2005;11(4);269-281

15  CDC ve CDC’ ye bağlı Hastane Enfeksiyonları Kontrol Uygulamaları Tavsiye Komitesi (HICPAC) tarafından CAE önleme rehberi GÜNCELLENME çalışmaları sonuçlanmıştır.  Başta CAE tanımındaki yenilik olmak üzere Antimikrobiyal profilaksi Glisemik kontrol Normotermi Oksijenasyon Cilt hazırlığına yönelik YENİ ÖNERİLER yer almaktadır.  2014 CDC7NHSN.Surgical Site Enfection SSI Event Procedure Associated Module Available http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf

16 CAE’nın  % 40- 60’ının önlenebileceği öngörülmektedir. Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q

17 CAE GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ameliyat sahasının kontaminasyonu Ameliyat sahasının kontaminasyonu Mikroorganizma sayısı Mikroorganizma sayısı Enfeksiyon yapma kabiliyeti (virulans) Enfeksiyon yapma kabiliyeti (virulans) Yaraya ait özellikler Yaraya ait özellikler KONAK DİRENCİ TEMEL FAKTÖR KOLAYLAŞTIRICI FAKTÖRLER ENFEKSİYON AJANI ENFEKSİYON Fry DE.Surg Infect 2008;9(6):579-84.

18 ENFEKSİYON AJANI

19 Diğer 17.3% Klebsiella 3 % Enterobacter 8% P aeruginosa 9 % E COLİ 10 % ENTEROCOCCİ 12 % KUAGÜLAZ NEGATİF STAFİLAKOK 25% S AUREUS 50.3 % CAE SIKLIKLA İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q

20  Ameliyat tekniğine  Cerraha  Hastaneye  Yapılan cerrahi girişimin tipine  Hasta özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

21 CAE SINIFLAMASI Yüzeyel CAE Derin CAE Organ-boşluk CAE Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q

22 YÜZEYEL İNSİZYONEL CAE ENFEKSİYON İNSİZYON YERİNDEDİR Cilt-cilt altı alanda sınırlıdır -Yüzeyel insizyondan pürülan akıntı -Yüzeyel insizyon materyalinde üreme -İltihabın 4 belirtisinden en az biri -Cerrahın yarayı açması (kültür +) Bulgulardan en az bir tanesi mevcuttur

23 DERİN İNSİZYONEL CAE ENFEKSİYON FASİA VE KAS TABAKALARINDADIR -İnsizyonun bu alanından pürülan akıntı -Lokal ve sistemik enfeksiyon bulguları -Yarada açılma -Görüntüleme yöntemleri ile enfeksiyon saptanması

24 ORGAN/BOŞLUK CAE ENFEKSİYON İÇ ORGAN VE/VEYA BOŞLUKLARDADIR -Bu boşluklardaki drenden pürülan akıntı -Akıntılarda mikroorganizma üremesi -Bu alanlarda radyolojik yöntemlerle abse veya enfeksiyon belirlenmesi -

25 YENİ REHBERDE http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscssicurrent.pdf CAE SAYILMAYAN DURUMLAR  Sütür abseleri  Epizyotomi  Sünnet yaraları  Enfekte yanık alanları  Yüzeyel ve derin CAE primer ve sekonder ayrımı yapılmıştır

26 Postoperatif CAE riskini belirlemek ve klinikler arası enfeksiyon oranlarını karşılaştırabilmek amacıyla CDC tarafından NNIS- RİSK İNDEKSİ (National Nosocomial Infection Surveillance) geliştirilmiştir. Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q

27 Ameliyat süresi Yaranın kontaminasyon derecesi ASA (American Society of Anaesthesiologists) fiziksel durum klasifikasyon skoru 0-3 PUAN

28 YARAYA AİT ÖZELLİKLER CAE için en önemli faktörlerden birisi YARANIN KONTAMİNASYON DERECESİDİR. Bozfakioğlu Y. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2001,5;91-94

29  Enfeksiyon enflamasyon bulgusu yok  Gastrointestinal Genital Üriner Respiratuar sistemlere girilmemiş  Primer olarak kapatılmış

30  Yara alanında enfeksiyon bulgusu yok  Gastrointestinal Genital Üriner Respiratuar sistemlere kontrollü olarak girilmiş  Belirgin bir kontaminasyon oluşmamış  Penetran bir travma yok

31  Travmatik yara  Standart cerrahi teknikte ciddi bozulma olmuş  Gastrointestinal sistemde belirgin kontaminasyon olmuş  Cerrahi alanda prülan olmayan akut inflamasyon saptanmış

32  Gecikmiş travmatik yaralar  Ölü doku içeren veya belirgin kirlenmenin olduğu travmatik yaralar  Cerrahi alanda pü yada açık enfeksiyon bulgusu olması

33 TEMİZ Tiroidektomi Meme biopsi 1-3% TEMİZ – KONTAMİNE Kolesistektomi Apendektomi 5-8% KONTAMİNE Hazırlıksız barsak rezeksiyonu 20-25% KİRLİ- ENFEKTE Perforasyon Abse 30-40% Bozfakioğlu Y. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2001,5;91-94

34 CAE neden olan mikroorganizmaların cerrahi yaraya bulaşması üç yolla olur Hastanın kendi florası ve hastaya ait faktörler%65 Sağlık personeli florası %31 Ameliyat ortamı (çevre) %4 Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q

35 CAE’DA RİSK FAKTÖRLERİ  1-Hastaya ait faktörler  2-Ameliyata ait faktörler

36  1.Ameliyatların sınıflandırılmasını sağlayarak sürveyans verileri anlaşılabilir hale getirilir.  2.Belli ameliyatlardan önce risk faktörlerini bilmek önlemlerin alınmasını sağlar. Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

37 HICPAC ( Hospital Infection Control Practices Advisory Committee)  1999 da CAE önlemeğe yönelik tavsiye niteliğinde yayınlanan klavuzda  CAE neden olduğu düşünülen faktörler litaratüre dayandırılarak dört katagoriye ayrılmıştır.

38  KATEGORİ IA: Uygulanması KUVVETLE ÖNERİLEN güvenilir deneysel klinik ve epidemiyolojik çalışmalarla desteklenen uygulamalar.  KATEGORİ IB: Uygulanması KUVVETLE TAVSİYE EDİLEN bazı deneysel klinik ve epidemiyolojik çalışmalarla desteklenen ve kuvvetli teorik mantıksal temeli bulunan uygulamalar.  KATEGORİ II: Uygulanması önerilen ve klinik veya epidemiyolojik çalışmalar veya teorik mantıksal temel bağlamında FAYDALI OLACAĞI DÜŞÜNÜLEN uygulamalar.  ÇÖZÜMLENMEMİŞ KONU: Etkinliği konusunda YETERLİ KANIT OLMAYAN veya fikir birliği bulunmayan uygulamalar. Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

39

40 CAE CAE HASTANIN FLORASI Deri Mükoz membranlar Orofarinks Akciğerler Gastrointestinal kanal Ürogenital sistem PATOJEN KAYNAKLAR Endogen floradır. Uzunkköy A.Turkish Journal Of Trauma &Emergency Surgery2005 11(4):269-281 REZERVUAR mikroorganizmalar

41  1 yaşın altında ve 50 yaşın üstünde yapılan cerrahi girişimlerde  CAE riskinin 1-50 yaş arasına göre 4 kat fazla olduğu bildirilmiştir. Kılınç YA, Abbasoğlu O.2001 Hastane Enfeksiyonları 5,2 63-68

42  İdeal kilonun %20’ sinden fazlasının CAE artırdığı  Karın duvarındaki cilt altı yağ dokusunun kalınlığı ile CAE gelişimi arasında direkt bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir. Kılınç YA, Abbasoğlu O.2001 Hastane Enfeksiyonları 5,2 63-68

43  Şiddetli protein kalori malnütrisyonunun yara iyileşmesini bozarak CAE insidansı ve mortaliteyi arttırdığı bildirilmiştir.  CAE'nin önlenmesi amacıyla cerrahi hastalarına nütrisyonel destek sağlanması konusunda kesin bir öneri getirilmemektedir. Çözümlenmemiş konu Uzunkköy A.Turkish Journal Of Trauma &Emergency Surgery2005 11(4):269-281 Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

44  Ameliyat öncesi ve sonrası ilk 48 saatlik dönemde kan glikoz düzeyinin 200 mg/dl üzerinde olmasının CAE riskini artırdığı bildirilmiştir. Tüm diyabetik hastalarda kan glikoz düzeyleri uygun olarak takip edilmeli ve özellikle perioperatif dönemde hiperglisemi oluşmasına izin verilmemelidir. Kategori IB Uzunkköy A.Turkish Journal Of Trauma &Emergency Surgery2005 11(4):269-281 Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

45  DİYABETİK OLAN VE OLMAYAN tüm hastalarda kan glikoz düzeyinin 200 mg/dl altında olması hedeflenmiştir.  CAE önlemek amacıyla hedeflenen hemoglobin A 1c düzeyi ile ilgili öneri bildirilmemiştir. Soyer T. Ankem Dergisi 2014; 28(ek 2)156-161

46  Sigara kullanımı primer yara iyileşmesini geciktirir ve CAE insidansını artırabilir  Elektif operasyonlardan 30 gün önce tütün kullanımının bırakılması önerilmektedir Kategori IB Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

47  Cilt veya mükoz membranlara yapılan insizyon kontaminasyona neden olur.  Bu nedenle elektif operasyon öncesi tüm deri ve mukozal enfeksiyonların tedavisi önerilmektedir. Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q

48  Operasyon öncesi hastanede kalış süresin uzamasının CAE arttıran bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir  Ameliyat öncesi hastanede yatış mümkün olduğunca kısa tutulmalı fakat bu çaba hastanın uygun ameliyat öncesi hazırlığını engellememelidir. Kategori II Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

49  Operasyon ile ilgili olmayan bir enfeksiyon varlığının cerrahi yara enfeksiyon riskini 3 kat arttırdığı bildirilmiştir.  Elektif operasyonlardan önce, ameliyat bölgesinden uzaktaki tüm enfeksiyonlar mümkün olduğunca tespit ve tedavi edilmeli  Uzak bölge enfeksiyonları bulunan hastaların elektif operasyonları bu enfeksiyonların tedavisinden sonraya ertelenmelidir. Kategori IA Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

50  Mupirocin içeren merhemlerin topikal kullanımı ile  Hasta ve sağlık çalışanların burnundaki Staphylococcus aureus’un eradike edilebileceği bildirilmiştir Bode LGM, etal. Preventing SSI in nasal carriers of StaphaureusNEJM 2010;362:9-17

51  Perioperatif kan transfüzyonlarının immünosupresif etki yaptığı bildirilmiştir  Yapılan çalışmalarda perioperatif kan transfüzyonunun CAE riskini arttırdığı ancak bağımsız belirleyici faktör olmadığı bildirilmiştir.  Gerekli kan ürünlerinin kullanımı CAE'nin önlenmesi amacıyla kısıtlanmamalıdır. Kategori IB Uzunkköy A.Turkish Journal Of Trauma &Emergency Surgery2005 11(4):269-281 Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

52 Ağız-burun florası(taşıyıcı)  Bulaşabilecek bir enfeksiyon hastalığının bulgu ve belirtilerini gösteren cerrahi ekip elemanı  Bu durumu amirine/iş sağlığı birimine en kısa zamanda bildirmesi konusunda eğitilmelidir. Kategori IB Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

53  Akıntılı cilt lezyonları olan cerrahi ekip elemanından uygun kültür materyali alınmalıdır.  Kişi enfeksiyon ekarte edilinceye/uygun tedavi görünceye kadar görevden uzaklaştırılmalıdır. Kategori IB Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

54  S. Aureus veya A grubu streptokolar gibi mikroorganizmalarla kolonize olmuş çalışan rutin olarak görevden uzaklaştırılmamalıdır.  Ancak kolonizasyona bağlı olarak hastane ortamında oluşan bir yayılımın kaynağı olduğu epidemiyolojik olarak belirlenmiş çalışan görevden uzaklaştırılmalıdır. Kategori IB Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

55  El hijyeni… Hıcpac Guideline For Prevention Of Surgical Site Infections 1999

56 AMELİYATA AİT RİSK FAKTÖRLERİ Ameliyat öncesi alan temizliği Yıkanma Tüylerin temizliği Cilt antisepsisi Antibiyotik profilaksisi Ameliyat salonu ventilasyonu Cerrahi aletlerin sterilizasyonu Mangram A. Infect Control Hosp Epidemiol 1999;20:247-2802q

57 Cerrahi teknik – titiz çalışma Δ Asepsi-antisepsi Δ Doku hasarının önlenmesi Δ Yeterli hemostaz Δ Ölü boşluk bırakılmaması Ameliyat süresi

58 CAE TAKİBİ( SÜRVEYANS) ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Sistematik veri toplama - Analiz etme- Yorumlama -İlgili birimlerle paylaşma

59 Durumu Bilmek Oranları Azaltmak Hasta İçin Riskin Tanımlanması Karşılaştırma CAE SÜRVEYANSIN AMACI

60 TEMEL AMAÇLAR CAE boyutunu ortaya koymak Strateji planı hazırlayıp uygulamak Alınan sonuçları değerlendirip ileriye dönük çalışmaları yönlendirmek Ulusal ve uluslararası verilerle karşılaştırarak çalışmaları irdelemek ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

61  Günümüzde hastane ortamında ortaya çıkan enfeksiyon hızları bir sağlık kuruluşunun hasta bakım kalitesinin en doğru göstergeleri arasında yer alır.  Gittikçe artan direnç sorunu nedeniyle CAE ile baş edebilmek için KURUMSAL DAVRANIŞ, REHBERLERE UYUM, SÜRVEYANS TEDBİRLERİNİN ALINMASINA önem verilmelidir. Ağalar F.Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2010;3(1):11-6

62 UUUU CAE ÖNLEME STRATEJİLERİ CERRAHİ EKİBİN TAVİZSİZ SÜREKLİ ETKİN UYGULAMALARI HASTA HAZIRLIĞI ENFEKTE KOLONİZE ÇALIŞAN ANTİMİKROBİYEL PROFİLAKSİ ASEPSİ ANTİSEPSİ KISA HASTA YATIŞ SÜRESİ Son söz CAE ÖNLENEBİLİR CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNDUR CAE ÖNLENEBİLİR CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNDUR CAE KORUNMADA

63 CAECAE ÖNLEM RİSKRİSK STRATEJİ


"Yrd. Doç. Dr Dilek ÇAKIR UMAR Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 07-Mart -2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları