Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ."— Sunum transkripti:

1 Pazarlama PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

2 ÖZET ve Kilit Kavramlar -Pazarlama -Gereksinim (Birincil ve İkincil) -İstek -Mamul (Ürün ve Hizmet) -Müşteri ve Tüketici

3 2. Hafta Konuları -Pazar kavramı ve Çeşitleri -Pazarlama Kavramı ve Perspektifleri -Pazarlama Kavramının Evrimi -Pazarlama Karması ve Eleştirel Bakış Açısı -Pazarlamanın Oluşturduğu Faydalar -Pazarlama Fonksiyonları

4 Pazar Kavramı: Satın alma niyeti ve isteği ile bunu gerçekleştirecek satın alma gücü olan kişi ve kuruluşlar Pazar Çeşitleri Ürün pazarları  Tüketim malları pazarları  Endüstriyel mal pazarları  Hizmet pazarları Üretim faktörleri pazarları  Sermaye pazarları  İşgücü pazarları  Hammadde pazarları  Girişimci pazarları 1- Ekonomi açısından

5 2- Satın Alıcılar Açısından  Tüketiciler Pazar  Üretici pazarı  Aracı pazarları  Kamu pazarları  Uluslararası pazarlar Pazar Çeşitleri

6 Pazarlama Çeşitleri A- Düzey Bakımından  Makro Pazarlama  Mikro Pazarlama

7 C- Pazarlama Hedefleri Bakımından  Pazarlama  Mega Pazarlama  Sosyal Pazarlama Pazarlama Çeşitleri B- Ürün ve Hizmetler Bakımından 1- Geleneksel ürün sınıflamasına göre  Tüketim Malları  Endüstriyel Mallar  Tarımsal Mallar  Hizmet 2- Çağdaş Ürün ve Hizmet anlayışına göre  Mal ve Hizmet  Örgüt  Kişi  Mekan

8 D- Dağıtım Kanalları Bakımından  Dikey Pazarlama  Yatay Pazarlama  Çapraz Pazarlama Pazarlama Çeşitleri E- Hedef Pazar Stratejisi Bakımından  Farklılaştırılmış  Farklılaştırılmamış  Yoğunlaştırılmış F- Kar Amacı Bakımından  Kar Amaçlı  Kar Amaçsız

9 H- Yasal Bakımdan  Yasal Pazarlama  Yasa Dışı (Gölge) Pazarlama  Gri Pazarlama Pazarlama Çeşitleri

10 Talep DüzeyiPazarlama GöreviPazarlama Türü 1. Negatif TalepTalebi tersine çevirmeDönüştürücü pazarlama 2. Zayıf (Önemsiz Talep)Talebi kaydırma (atlatma)Kaydırıcı pazarlama (ÖBT) 3. Hiç talep yokTalebi yaratmaUyarıcı pazarlama 4. Gizli (Durgun) talepTalebi geliştirme (açma)Geliştirici pazarlama 5.Duraklayan (Uyuklayan) talep Talebi canlandırmaYeniden pazarlama (remarketing) 6. Düzensiz TalepTalebi senkronize etmeSenkromarketing 7. Dağınık TalepTalebi toplamaToplayıcı (konsolide) pazarlama 8.Tam talep (talebi kaçırmama)Talep düzeyini korumaSürdürücü pazarlama 9. Aşırı talepTalebi azaltma/frenleme (1) Pazarlamama (demarketing) (2) Ayrıcalıklı pazarlama (3) Karaborsa pazarlaması 10. Zararlı talepTalebi yok etmeKarşı (kontr) pazarlama 11.Belirli mekân ve zamanda yoğunlaşan talep Talebi yayma/dağıtma (siparişleri öne/arkaya atma) Yayıcı pazarlama I - Talep durumuna yönetimsel yaklaşım açısından

11 Güncel Pazarlama Çeşitleri  Ağ Pazarlaması Satış işlemlerinin dışarıda ürünün temsili yoluyla gerçekleştirildiği pratik pazarlama tekniği  İçsel Pazarlama Firma çalışanlarının (iç müşterilerin) firmayla ilişkisi üzerinde duran ve bu ilişkiyi iki tarafı da tatmin edecek şekilde mümkün olan en uzun zaman dilimine ulaştırmaya çalışan pazarlama yaklaşımıdır.  Elektronik Pazarlama Telekomünikasyon ağları üzerinden yapılan pazarlama çabalarıdır

12 Pazarlamada Güncel Ayrımlar  Etkileşimli Pazarlama Pazarlama kararlarının alınmasında pazarlama kanalı üyelerinin (tüketiciler ve aracılar) de aktif olmasıdır.  Gerilla Pazarlaması Ürün/hizmet ve markaların, çok değişik, alışılmadık şekillerde ve çok ucuz yöntemlerle pazara sunulmasıdır.  Yaşatımsal Pazarlama Tüketicilerle satış baskısı olmadan yüz yüze etkileşime girilen duygusal ve eğlence içerikli aktiviteler  Veri Tabanı Pazarlaması Müşteriler hakkında sistemli ve organize bir şekilde veri toplayarak tam profiller elde eden bir pazarlama tekniğidir.

13

14 Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler 1.Üretim Anlayışı 2.Ürün Anlayışı 3.Satış Anlayışı 4.Modern Pazarlama Anlayışı 5.Toplumsal Pazarlama Anlayışı

15 Satış Anlayışı Başlangıç NoktasıOdak NoktasıAraçlarıAmacı FabrikaÜrünTutundurmaSatış Hacmini Artırmak Modern Pazarlama Anlayışı Başlangıç NoktasıOdak NoktasıAraçlarıAmacı PazarMüşteri İhtiyaçlarıBütünleşik PazarlamaMüşteri İhtiyaçlarını Tatmin

16 Pazarlamanın Değişimine Yön Veren Trendler  Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler  İnternetin Hızla Ticarileşmesi  Değişen Dünya Ekonomisi  İş Hayatının Hızla Globalleşmesi  Müşteri Değerinin Artan Önemi ve Müşteri Veri Tabanı Oluşturma İhtiyacının Artması  Kar Amaçsız Kuruluşlarda Pazarlamanın Önem Kazanması

17 2000’lerde Pazarlamanın Değişen Yüzü  İlişkisel Pazarlama Müşteriler ve diğer ilişkide bulunulan pazarlama kanalı üyesi, kişi veya kurumlarla uzun vadeli kalıcı ve değer yüklü ilişkiler kurma ve geliştirme sürecidir.

18 İlişkisel pazarlama  CRM Müşterilerle,  PRM İş ortakları ile,  İçsel Pazarlama Firma Çalışanları ile

19  Müşteri İlişkileri Yönetimi Her müşteri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve müşteri sadakatini en üst seviyeye çıkarabilmek için müşterilerle olan temas noktalarını iyi yönetmeyi içeren bir süreçtir.  İçsel Pazarlama Firma çalışanlarının (iç müşterilerin) firmayla ilişkisi üzerinde duran ve bu ilişkiyi iki tarafı de tatmin edecek şekilde mümkün olan en uzun zaman dilimine ulaştırmaya çalışan pazarlama yaklaşımıdır.

20 Kitlesel PazarlamaCRM Ortalama müşteriBireysel müşteri Anonim müşteriMüşteri profili Standart / kitlesel ürünlerKişiselleştirilmiş ürünler Kitlesel reklamKişiselleştirilmiş reklam Kitlesel dağıtımKişiselleştirilmiş dağıtım Kitlesel promosyonKişiselleştirilmiş promosyon Tek yönlü mesajİnteraktif mesaj Ölçek ekonomileriKapsam ekonomileri Pazar PayıMüşteri Payı Yeni müşteri çekimiMüşteriyi elde tutma

21 Eski Çin’den Bir Hikaye Eski Çin’de bir kasabada Ming Hua adında bir pirinç satıcısı yaşıyordu. Ming Hua, kasabanın altı pirinç satıcısından biriydi. Bütün gün dükkanında oturup müşteri bekliyordu ve işleri pek de iyi gitmiyordu. Bir gün, Ming Hua sadece dükkanına gelen kasabalılara pirinç satmaktan öte, onların istekleri ve ihtiyaçları için daha fazla şey yapabileceğini fark etti. Kasabalılara diğer pirinç satıcılarından farklı şeyler sunması gerekiyordu. Sonunda, müşterilerinin yemek alışkanlıklarına ve tüketim miktarlarına ilişkin kayıt tutmaya ve pirinci onların evine teslim etmeye karar verdi.

22 Eski Çin’den Bir Hikaye Bunun için müşterilerin evlerine gitti, kapılarını tek tek çalıp, evde kaç kişi yaşadığını, bir günde ne kadar pirinç tükettiklerini ve pirinç kavanozlarının büyüklüklerini öğrendi. Bu bilgilere göre müşterilerine ücretsiz eve teslim sağlıyordu, üstelik pirinçleri bitmeden ve düzenli olarak. Örneğin, 4 kişilik bir evde ortalama olarak herkes günde 2 kap pirinç tüketiyor ise her gün 8 kap pirinç tüketiliyor demekti. Ming Hua ayrıca bu hanenin pirinç kavanozunun 80 kap pirinç alabileceğini de tuttuğu kayıtlardan biliyordu. O halde bu eve her 10 günde bir pirinç teslimatı yapmalıydı.

23 Eski Çin’den Bir Hikaye Bu kayıtları oluşturmakla ve müşteriye yeni hizmetler sunmakla, Ming Hua önce mevcut müşterileriyle daha güçlü ilişkiler kurdu. Giderek işi büyüdü, artık yardıma ihtiyacı vardı. Bir kişiyi müşterilerine ilişkin kayıtları tutmak ve takip etmek üzere, bir kişiyi dükkandaki satışla ilgilenmek üzere ve iki kişiyi de teslimatlar için işe aldı. Ming Hua artık zamanını kasabalıları ziyaret ederek ve pirinç tarlası sahipleri ile görüşerek geçiriyordu.

24 1- MÜŞTERİLERLE DOĞRUDAN KONTAK KURULMASININ YOLLARININ ARANMASI, 2-MÜŞTERİLER VE PAZAR HAKKINDA GEREKLİ VE YARARLI BİLGİLER İÇEREN BİR VERİ TABANI, 3-MÜŞTERİ ODAKLI BİR HİZMET SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ. BU ESKİ HİKAYE, PRİNÇ SATICISI MİNG HUA’NIN SATIŞA ODAKLI BİR DAĞITIM KANALI ÜYESİ İKEN NASIL İLİŞKİ ODAKLI BİR YÖNETİCİ HALİNE GELDİĞİNİN VE BÖYLECE YARATTIĞI FARKIN HİKAYESİDİR. MİNG HUA’NIN UYGULAMALARI, İLİŞKİ PAZARLAMASININ ÜÇ TİPİK TAKTİK BİLEŞENİNİ İÇERMEKTEDİR.

25 Pazarlama Karması  Mamul (Product)  Fiyat (Price)  Tutundurma (Promotion)  Dağıtım (Place)  (Politik Güç) (Power)  (Kamuoyu oluşturma) (Public)

26 İlişki Pazarlaması Karması  Müşteri için Değeri (Customer Value)  Müşteriye Maliyeti (Customer Cost)  İletişim (Communication)  Kolaylık, Uygunluk (Convenience)

27 Pazarlamanın Yarattığı Faydalar  Şekil Faydası: Ürünü daha değerli hale getiren fiziksel ve kimyasal değişiklikler  Yer Faydası: Potansiyel alıcıların ürüne daha kolay ulaşmaları  Zaman Faydası: Tüketicinin istediği zaman ürüne ulaşabilmesi  Mülkiyet Faydası: Tüketicinin ürünü satın alması ve kullanması ile yaratılan fayda

28 Pazarlama Fonksiyonları  Gereksinim ve İsteklerin Belirlenmesi  Talep yaratma ve harekete geçirme  Aracı(tedarik kaynağı) bulma  Fiyatlandırma  Satış ve Vade Koşulları Değişim Fonksiyonları  Satın Alma  Satış

29 Fiziksel Dağıtım Fonksiyonları  Taşıma  Depolama  Ambalajlama  Sipariş işleme  Envanter(Stok) Kontrolü

30 Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar  Dereceleme  Finansman  Risk üstlenme  Pazar bilgisi toplama

31 2’li Ayrıma Göre Pazarlama Fonksiyonları Talep Yönetme  Ürün  Reklam  Kişisel Satış  Satış Geliştirme  Halkla İlişkiler  Doğrudan Pazarlama  Fiyat Talebi Tatmin Etme  Stok Yönetimi  Ulaştırma  Sipariş İşleme  Koruyucu Ambalaj  Depolama  Yer Seçimi  Malzeme Aktarımı  Trafik Yönetimi

32 Kaynak: Tek ve Özgül, Modern Pazarlama İlkeleri, 4. Baskı, İzmir

33 Pazarlama Yönetimi Fonksiyonu  Plan ve politikaların hazırlanması  Örgütün kurulması  Araç ve gereçlerin sağlanması  Yöneltme ve denetleme  Finansman(kredi-tahsilat)  Risk taşıma  Bilgi Toplama

34 Pazarlama Sistemi ve Pazarlama Sistemini Etkileyen Faktörler Sistem, belirli bir plan ışığında belirli bir amaca erişmek üzere tasarımlanmış elemanlar topluluğudur. Pazarlama sistemi, sürekli değişen ve genellikle işletmenin kontrol edemediği çevresel koşullar içinde işleyen dinamik bir yapıdır. Pazarlama Sisteminin Elemanları  İşletmenin pazarlama örgütü  Pazarlanan mal, hizmet, fikir ya da kişi  Hedef pazar  Pazarlama örgütü ve pazarı arasındaki ilişkiyi sağlayan aracılar  Makro ve mikro çevre faktörleri

35 Kaynak: Tek ve Özgül, Modern Pazarlama İlkeleri, 4. Baskı, İzmir


"Pazarlama PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları