Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Dergilerine Yolculuk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Dergilerine Yolculuk"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Dergilerine Yolculuk
Doç. Dr. Ali DELİCE Arş. Gör. Fatma Özge ÜNSAL

2 NEDEN DERGİLER Niceliksel sebepler (Her dergiyi kapsamıyor)
‘Teaching for test’ Puan Ünvan/Kadro Teşvik Niteliksel sebepler (Hemen hemen her dergi) İdealizm Yaygın etki Niceliksel + Niteliksel = İdeal ?

3 HANGİ DERGİLER Seçim önemli Duyduklarımız Gördüklerimiz
Olması gerekenler

4 BİLİMSEL DERGİLERE MAKALE GÖNDERİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Editoral Bord/Scientific Committee Editörler, Yardımcı Editörler, Bilim Kurulu yer alır. Focus/Aim and Scope Derginin amaçları Kabul edeceği yayınlar üzerindeki aradığı kriterler, Dergi yılda kaç kez yayınlanıyor, Online-kağıt baskı olarak mı yayınlanıyor, Yayın kabulünü nasıl yaptığını, Hangi indeksler tarafından tarandığını, Herhangi bir ücret talep edip etmediğini, Açık erişim (open access) mi yoksa kütüphaneler üzerinden okunabilen kapalı erişimli bir dergi olup olmadığı, Bu kısımda varsa derginin DOI numarası da burada bulunur.

5 DOI Digital Object Identifier (Dijital Nesne Tanımlayıcı) Elektronik bir belgenin güncel konumuna bağlı olmayan kalıcı bir tanımlayıcıdır

6 For Autors/Guide For Autors
Makaleyi gönderirken nelere dikkat edilmeli, Hangi tür evrakları göndermeniz gerektiği, Makalenin nasıl bir formatta hazırlanması gerektiği, Hangi başlıkların kullanılması gerektiği, Tabloların nasıl hazırlanması gerektiği, Referans kriterlerinin nasıl yazılması gerektiği (APA) , Makalenin gönderildiği an itibariyle hangi süreçlerin takip edileceği burada bulunur.

7 Journal Gudielines About Journal Archive Değerlendirme aşaması,
Ne tür araştırma içeriği aradığı, Yazar kriterleri burada bulunur. Telif hakları, Çıkar çatışmasına bakış açısı burada bulunur. About Journal Neden bu dergiye yayın göndermeniz sizin için iyi olur? burada bulunur. Archive Bütün arşiv dokümanları burada bulunur.

8 Uygun olmayan dergi seçiminin olası kötü sonuçlarından bazıları:
Çalışmanın dergiye uygun olmaması nedeniyle çok hızlı, hızlı ya da birkaç haftalık süreç sonrasındaki reddidir. Dergi ve makale arasındaki ilgi ilişkisi sınırdaysa metninin uygun değerlendirme ile karşılaşmasıdır. Makale kabul edilse de, meslektaşlarınızın çok sık okumayacağı bir dergide yayınlanacağı için basım sonrası yeterli ilgiyi görmemesidir.

9 Bu yolculuktaki rehber kavramlar;
ISI - Institute for Scientific Information (Thomson Reuters bünyesindedir) ISI merkezi Amerika'da bulunan bir kuruluştur. ISI'nın temel görevi indeks kapsamına alınacak dergilerin belirlenmesi ve bu dergilerin periyodik olarak kontrol edilmesidir. Zira ISI bilimsel yayın yapan bütün dergileri indeks kapsamına almaz. Bunlar içerisinden sadece kalite şartlarını sağlayanları seçer. ISI'nın bir dergiyi index kapsamına alması o derginin sonsuza kadar indeks kapsamında kalacağı anlamına da gelmez. ISI dilediği zaman dergiyi indeks kapsamında çıkarabilir. Bu yüzden dergiler index kapsamında kalmak istiyorlarsa kalite standartlarını sürekli korumak zorundadırlar.  Social Sciences Citation Index (SSCI) Sosyal bilimler (siyaset, hukuk, felsefe gibi) alanlarındaki dergilerin tarandığı indekstir.

10 Etki faktörü (Impact Factor)
Bu taranan dergilerdeki makalelerin aldığı atıf durumlarıyla ilgili bir kavramdır. Yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan rakam, derginin atıf durumuyla ilgili çok önemli bilgiler verir. Bir derginin etki faktörü, derginin son yılda, önceki 2 yıla ait makalelerden aldığı atıfların, önceki iki yılda yayınlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilir.

11 ULAKBİM 1996 yılında TÜBİTAK 'a bağlı bir enstitü olarak kurulan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM); ülkemizdeki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan Ulusal Akademik Ağ alt yapısını işletmekte ve bu ağ üzerinden yeni ağ servisleri sunarak, bir yandan ağ için araştırma geliştirme yapmakta, diğer yandan araştırmacıların ağı Ar-Ge yapmak için kullanmalarını sağlamaktadır. DERGİPARK TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan Dergi Park Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. 

12 EBSCO Publishing Bibliyografik ve tam metin veri tabanları hâlinde seri içerik sağlamaktadır. EBSCO Publishing, kütüphanelerin araştırma ihtiyaçlarını anlamakta ve söz konusu ihtiyaçlara makul maliyetli çözümler sunmaktadır. Üstün içeriği kullanıcıya kolaylık sağlayan ve kişiye özel hâle getirilebilen ve benzersiz arama ve bilgi getirme özelliklerini bünyesinde toplayan bir ara yüze sahip olan çevrimiçi bir sistem olan EBSCOhost aracılığıyla EBSCO veri tabanlarına erişim mümkün olmaktadır.  EBSCO Smart Links teknolojisi aracılığıyla EBSCOhost arama sonuçları diğer EBSCOhost veri tabanlarında veya EBSCO üzerinden abonesi bulunulan e-dergiler ya da CrossRef üyesi yayıncıların e- dergilerinde yer alan makalelerin tam metinlerine bağlantılar verilmektedir.

13 ERIC (Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi)
Dizinlenmiş ve tam metin eğitimsel literatür ve kaynaklarla ilgili güvenilir bir veri tabanıdır. Her tür eğitim araştırmacısı için gerekli olan Eğitim Dizininde Eğitim ve Kaynaklarda Güncel Dergiler Dizininde yer alan dergileri yayınlar. Scopus Hakemli literatür açısından (bilimsel dergiler, kitaplar ve konferans bildirileri) en büyük özet ve alıntı veri tabanıdır. Bilim, teknoloji, tıp, sosyal bilimler ve sanat ve beşeri bilimler alanlarında dünya araştırma çıktılarının kapsamlı bir incelemesini sunan Scopus araştırmayı takip etmek, incelemek ve görselleştirmek için küçük araçlar da sunar. Araştırma artan biçimde küresel, disiplinler arası ve işbirlikçi bir hale geldiği için, Scopus’u seçtiğinizde dünyanın her yerinden önemli araştırmaları kaçırmamış olursunuz

14 The British Education Index,
İngiliz Eğitim Dizini Birleşik Krallıkta yayınlanmış önemli eğitim dergilerinin içeriklerinin bağımsız konu ve yazar dizinini sunmak olan asıl ve 50 yıllık amacına hizmet etmeye devam etmektedir. Kendi kendini finanse etmesi sebebiyle yaşanılan sınırlılıklar içerisinde İED internetteki metinler ve olayları ele alarak çeşitli araştırma çevrelerinden bilgileri tanımlamaya çalışmaktadır. İED’nin tüm hizmetleri ücretlerinin telif haklarından sağlandığı çalışanlar ile zaman zaman taşeronlardan ve sipariş üzerine ancak potansiyel olarak işletilebilir bilgi yönetimi araçlarını kullanan çalışanlarca sunulur. DOAJ Kaliteli, erişime açık ve hakemli dergileri dizinleyen ve bunlara erişim sunan çevrimiçi bir rehberdir. DOAJ’a Mart 2014’ten önce kabul edilen tüm dergilerin tekrar başvuru yapması gerekmektedir. DOAJ’da dizinlenen bir derginiz varsa lütfen Publisher Area (Yayıncı alanı) kısmına giriş yaparak talimatları uygulayın.

15 The Asian Education Index-
Akademik dergiler dizinleme & profesyonel standartlar koyma: Güvenilir bilgi ve veri sunarak araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencileri güçlendirmek İnceleme süreçlerinde şeffaflık ve dürüstlük sağlamak Küresel akademi topluluğuna ücretsiz kaynaklar sunmak Seçilmiş küresel dizinlerle özgün ortaklıklar kurma Değerlendirme sürecinde tanınan akademik başarıyı ödüllendirme 2000’li yıllar için Dizinleme Standartları Oluşturma Etki Faktörleri Belirleme ProQuest Bu veri tabanlarında bilimsel dergiler, gazeteler, bildiriler, ön makaleler ve milyonlarca sayfa sayısallaştırılmış tarihi ana kaynaklar ile ’den fazla e-kitap bulunur. Dünyaca ünlü özetleme ve dizinleme yöntemi sayesinde bu bilgiler arasında kolayca dolaşılabilir ve anlık kaynakça ve alıntı üreteci araştırma yönetimi ve paylaşımını kolaylaştırır

16 Sosyal Bilimler Atıf Dizini
Süreli olarak en az bir yıl yayın yapmış elektronik dergilerin kaynakçaları taranmış bu tarama sonucunda da yazarın/yazarların eserlerinde yaptıkları atıflar ortaya konulmuştur.  Kayıtlı dergilerin tam metin ve özetlerine ulaşmaktır. Ayrıca impact değeri belirlenen bir derginin diğer dergiye göre etki değerinin istatistiksel olarak ortaya koymaktır.  Güncel makaleler anında görüntülenebilmekte istenildiği taktirde makalelerin özetlerine ve tam metnine erişim sağlanabilmektedir.  Taranan dergiler başlığında dergi linkleri aktif olacak böylelikle Türkiye merkezli sosyal bilimler dergilerine dergilere ulaşım daha hızlı ve kolay olacaktır.  Hem bireysel üyelik hem de kurumsal üyelik kabul etmektedir. Böylelikle hem tek kullanıcılı hem de çok kullanıcılı bir kitleye hitap etmektedir.  Türkiye merkezli elektronik dergilerde bulunan hem Türkçe hem de diğer dillerde yapılmış yayınları kapsamaktadır.  Sosyal Bilimler Atıf Dizini, sosyal bilimler alanında yapılmış ulusal tek atıf arama dizinidir. 

17 BAZI ÖRNEKLER fen eğitimi dergileri NewJour, thomson reuters indexi Open J-Gate, https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_journal ilk dergi Academic Journals Database, https://en.wikipedia.org/wiki/Citation_index indeksler TEI (Turkish Education Index), ERIC https://eric.ed.gov/ ROAD. http://road.issn.org/ Scopus https://www.scopus.com/ ARASTIRMAX ProQuest SOBİAD DOAJ https://doaj.org/ ASIAN EDUCATION INDEX EBSCO (Education Research Complete) https://www.ebscohost.com/ APA Google Scholar, https://scholar.google.com.tr/ impact factors Index Copernicus, NSD (Norwegian Social Science Data Services),

18

19 Eğitim dergilerine örnekler
ERIC’te taranan dergilere örnekler

20 ERIC sscı DERGİPARK BRITISH EDUCATION INDEX
KTU Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi Teaching and teacher education MÜAEFEğitim Bilimleri Dergisi ERIC sscı TOJET Kuyeb Eğitim Ve Bilim The EURASIA Journal

21

22

23 Teşekkürler 


"Eğitim Dergilerine Yolculuk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları