Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu: E Ğİ T İ M ORTAMINDAK İ İ LET İŞİ MDE Ö Ğ RETMEN VE Ö Ğ RENC İ ARASINDAK İ NES İ L FARKININ OLU Ş TURDU Ğ U OLUMLU VE OLUMSUZ ETK İ LER hazIRLAYANLAR:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu: E Ğİ T İ M ORTAMINDAK İ İ LET İŞİ MDE Ö Ğ RETMEN VE Ö Ğ RENC İ ARASINDAK İ NES İ L FARKININ OLU Ş TURDU Ğ U OLUMLU VE OLUMSUZ ETK İ LER hazIRLAYANLAR:"— Sunum transkripti:

1 Konu: E Ğİ T İ M ORTAMINDAK İ İ LET İŞİ MDE Ö Ğ RETMEN VE Ö Ğ RENC İ ARASINDAK İ NES İ L FARKININ OLU Ş TURDU Ğ U OLUMLU VE OLUMSUZ ETK İ LER hazIRLAYANLAR:

2 İ LET İŞİ M NED İ R İletişim; Kişilerin duygu, düşünce yada fikirlerini çeşitli yollarla başkasına aktarmasına iletişim denir.

3 NES İ L FARKI NED İ R? Nesil farkı: kuşaklar, nesiller, dönemlerin birbirleri arasındaki farklılıklar, değişiklikler bütünüdür. Sebep olduğu en büyük olay; kuşak çatışmasıdır.

4 Eğitim öğretimin en önemli iki ögesi; öğretmen ve öğrencidir. Bu iki öge arasındaki ilişkinin niteliği eğitim öğretimin kalitesinin belirleyicisidir. Öğretmen ile öğrenci arasındaki ilişkiyi belirleyen en önemli unsurlardan biri de öğretmenin eğitimsel inançlarıdır. (Yero) inançları, bireyin kendisiyle, başkalarıyla ve çevresindeki dünya ile ilgili olarak ulaştığı yargılar ve yaptığı değerlendirmeler olarak tanımlamaktadır. Ona göre, inançlar, belirli eylemlerin nedenselliği ya da anlamı gibi şeylerle ilgili genellemelerdir. İnançlar, dünyanın nasıl işlediğine ilişkin olarak bir kültürün insanlarınca paylaşılan ortak görüşlerdir. Bu ortak görüşler, geçmişin yorumlanmasına, bugünün açıklanmasına ve geleceğin kestirilmesine yardımcı olmaktadır. İnançlar, kültürün en derin ve soyut yönünü oluşturmakta ve diğer kültürel öğelere biçim vermektedir. İnançlar, insanların ya da sosyal grupların içinde yer aldıkları çevreye karşı tutumlarını ve tavırlarını da belirlemektedir

5 B İ R ARA Ş TIRMA  Ortaokul müfredatı ve merkezi sınavlara yönelik yapılan bir araştırmaya göre; mesleğe yeni başlayan öğretmenler, 15 yıllık tecrübeli meslektaşlarına göre öğrencilerini sınava çalıştırmadıklarında vicdan azabı duyuyor.  2011-2012 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde 5 okulda 13 grup öğretmen, veli ve öğrenci ile yapılan ‘Eğitim ve Toplumsal Değişim’ başlıklı araştırma, ortaokul müfredatı ve merkezi sınavlara yönelik çarpıcı verileri ortaya çıkardı. Buna göre mesleki anlamda sınav tecrübesi olmayan deneyimli öğretmenlerin sınav kültürü yok. Bu eğitimciler öğrenciler konuyu öğrendiğinde, sınav sorularına cevap vereceğini düşünürken, genç öğretmenler merkezi sınavları daha çok önemsiyor. Okulda test çözdürmediklerinde veya öğrencilerini sınava hazırlamadıklarında ‘vicdan azabı’ duyuyorlar.

6 NES İ L FARKININ OLUMSUZLUKLARI  Eğitimde 55 ve üstü yaşlardaki öğretmenler yeniliklere kapalı olurlar. Hem öğrencilere hem de genç öğretmenlere karşı otoriter bir tutum içinde olurlar.  55 yaşının üstündeki öğretmenlerde bir isteksizlik, bir kendini bilmişlik, kendi fikrini kabul ettirme anlayışları hakimdir.  55 ve üstü yaşlardaki öğretmenler sınıfı idare edemiyor, kendini dinletemiyor sınıf içinde oluşan uğultuyu kafası götürmüyor kızıyorlar.

7  55 yaş ve üstü yaşlardaki öğretmenler değişen sınav sistemine ayak uyduramıyorlar. Verimli bir eğitim veremiyorlar (teog öncesi).  Evet birçoğu çok tecrübeli olabilirler ama günümüzdeki öğrenci profiliyle baş etmek için insanın biraz da hevesinin kalması gerekir.  Özellikle 20 yıllık tecrübeli öğretmenler, öğrencilerin hızlı okumasından, eğik yazı yazamamalarından ve okuduğunu anlamamasından şikayetçi.

8 NES İ L FARKININ OLUMLU YÖNLER İ  Bir öğretmen genç olmalı ve bilgileri de taze olmalı, bu tecrübeden önce gelir.  Eğitim de tecrübe çok çok önemli. Tecrübeli öğretmenler yeni mezun öğretmenlerden çok daha bilinçli ve şevkle çalışıyorlar.  Daha yaşlı öğretmenler hep dersine zamanında giren, hala öğretmenliğe aşık ve işini layıkıyla yapan insanlardır.

9 Kimlerle görü ş tük?  6’sı öğretmen ve 15’i öğrenci olmak üzere 21 kişi ile görüştük.  Bu 21 kişinin farklı yaşlardan olmasına özen gösterdik.  Görüştüğümüz hocalardan 1’i lise öğretmeni diğerleri ise üniversitede öğretim görevlisidir.  Öğrencilerden 1’i ilkokul 3’ü lise 11’i ise üniversite öğrencisidir.

10 Mehmet Güç 20 yaşında Türkçe öğretmenliği ikinci sınıf Soru: Şu an okuduğun bölümü de göz önüne alırsan sınıf ortamında öğretmen ve öğrenci arasındaki nesil farkının iletişime olumlu ve olumsuz etkileri neler? Cevap: Öğretmen ve öğrenci arsında eğer yaş farkı azsa iletişim daha kolay oluyor, arada bir mesafe olmuyor, yaş farkı fazlayla öğrenci soru sormaktan çekinebiliyor. Soru: Öğretmen ve öğrenci arsındaki yaş farkının az olması sınıfta lakayt bir hava oluşmasına neden oluyor mu? Cevap: Öğretmenin kişiliğine göre değişiyor. Öğretmen izin verirse oluyor, vermezse olmuyor.

11 Soru: Öğretmenlerin teknolojiyi iyi kullanabilmesinin yaşları ile bir alakası var mı? Cevap: Var. Bazı hocalarımız dersleri sadece sözel olarak anlatıyor, bazı hocalarımızda teknolojiyi kullanıyorlar ve dersi daha etkili anlatabiliyorlar. Soru: Yaşı ilerlemiş hocalarının daha bilgili ve daha tecrübeli olduklarını düşünüyor musun? Cevap: Evet. Mesela Muzaffer Hocamız onlardan biri.

12 BURAK TOZKOPARAN Soru: Eğitim ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki nesil farkının oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkiler neler? Cevap: Öğretmenlerinizde sizin gibi teknolojik aletleri kullanıyor ama sizin kadar iyi kullandıklarını sanmıyorum. Buda iletişimde sizinle onlar arasında bir kopukluk ortaya çıkarıyor. Öğretmenlerinizin çoğu sizin kullandığınız WhatsApp dan habersiz. Diğer öğretmenleriniz WhatsApp dan size ödev verebiliyor, şu konuyu çalışıp gelin diye size mesaj atabiliyor. Nesil farkının olması bunu engelleyebiliyor. Bunun ortadan kalkması için hocaların öğrencilere ayak uydurması gerekiyor. Soru: Yaşlı hocaların daha bilgili ve tecrübeli olduğunu düşünüyor musunuz? Cevap: Kişiden kişiye değişir. Yaşı büyük hocalarımız her türlü bilgi birikimine sahip olmayabilir. Genç bir hoca yaşlı bir hocaya göre daha bilgili ve tecrübeli olabilir. Ben bizim bölüm böte olduğu için genç hoca taraftarıyım. Çünkü yaş arttıkça teknoloji ile olan ilişki azalıyor. Bu konu hakkında bir genelleme yapılamaz. Bu konu bölümden bölüme, dersten derse ve kişiden kişiye farklılık gösterir.

13 HATİCE BEYAZ 29 yaşında Bu önemli bir konu. Çünkü; teknoloji kullanımı nesil farkını ortaya çıkarıyor. Bunun giderilmesi için hocanın kendisini sürekli geliştirmesi ve teknoloji ile bağlantı kurması gerekmektedir. Öğrencinin algısı gelişen teknoloji ile sürekli değişiyor. Hocanın yeni neslin algısını oluşturan bu sosyal medyayı takip etmesi gerekmektedir. Öğrencinin kendini ifade etmesinde akıllı telefonların payı oldukça büyüktür. Akıllı telefonlar ile sosyal medyada twitter, facebook vs. de öğrenci kendini daha iyi ifade edebiliyor ve bir öz güven patlaması yaşıyor. Öğrenciler artık düz okumayla ilgilenmiyor. Teknoloji vasıtasıyla zenginleştirilmiş okumayı daha çok seviyorlar. Bizimde yeni nesile hitap ederken onların bu görsel hafızasına hitap edecek resimli metinler sunmamız gerekiyor. Ancak hukuk için bu oldukça zor. Biz bu zorluğu konumuzu slaytlara dökerek görsellerle destekleyip sunmaya çalışıyoruz. Büyük bir farkta dil farkı. Kitle iletişim araçlarıyla öğrenci Türkçeyi yanlış kullanıyor ve çok fazla yabancı kelime kullanıyor. Hocanın bu dili takip etmesi aynı zaman da öğrenciyi doğru olana yönlendirmesi gerekiyor.

14 HASAN ŞENAY 70 yaşında Soru: Eğitim ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki nesil farkının oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkiler neler? Cevap: Olumlu ve olumsuz birçok yönü olabilir. Ancak yararlı yönlerden çok olumsuz yönleri (vardır.)çoktur. İletişimde empati önemlidir. Ancak yaşlı bir hocanın kendini bir öğrencinin yerine koyması oldukça zordur. Günümüzde dersler teknoloji kullanılarak anlatılmaktadır. Bu bir olumsuzluktur ancak tecrübeli hocalar için bu bir sorun oluşturmamaktadır.

15 Ahmet 16 yaşında lise ikinci sınıf öğrencisi Soru: Eğitim ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki nesil farkının oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkiler neler? Cevap: Öğretmenim ile aramda nesil farkının bulunması iyi bir şey. Çünkü bir hayat tecrübesi vardır, bir sürü ders anlatmıştır ve bir sürü öğrencisi olmuştur yani öğrencinin halinden ve dilinden anlar. Onunla iletişim kurmam daha kolay olur ve daha iyi ders anlatır. Yaşlı hocamın teknolojiyi kullanma konusuna gelecek olursak bu konuda yetersiz kalabilir ama pratikle öğrenebilir.

16 Ramazan 14 yaşında sekizinci sınıf öğrencisi Soru: Eğitim ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki nesil farkının oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkiler neler? Cevap: Öğretmenim ile aramda yaş farkının olması onunla iletişim kurmama engeldir. Çünkü onunla samimi olamam. Bu yüzden genç hocalarımla daha iyi iletişim kurarım. Soru: Yaşlı hocan daha tecrübeli ve bilgili olabilir bu senin için ders içi iletişime etki etmez mi? Cevap: Yaşlı olan öğretmenim daha bilgili ve daha tecrübeli olabilir ancak benim için önemli olan benimle iyi iletişim kurması yani dersi bana iyi sunmasıdır.

17 Esra 20 yaşında Beslenme Diyetetik Soru: Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime nesil farkının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Olay nesil farkı değil. Hocamızın biri ile aramızda ki yaş farkı fazla ama aramızda bir iletişimsiz yok. Onunla çok rahat konuşabiliyoruz. Soru sorabiliyoruz. Aramızda yaş farkının az olduğu hocamız aslında çok iyi bir insan ancak derste ki iletişimimiz oldukça kötü. Soru: Genelde herkes yaşlı hocaların teknoloji iyi kullanamadığında ve bunun sonucu olarak da öğrenci ile iletişiminde sorun oluştuğundan bahsetti sen bu konuda ne düşünüyorsun? Cevap: Teknolojiyi genç olan hocamız derslerde daha iyi kullanıyor. Yaşlı hocamızın da teknolojiyle arası iyi olabilir ancak buna derse yansıtacak seviyede değil.

18 Büşra 19 yaşında Beslenme Diyetetik Soru: Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime nesil farkının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Bence nesil farkı iletişime engel değil. Hocanın kişisel problemleri varsa, egoistse yaş farkı iletişimde önemli bir faktör değil. Öğretmen öğrencisi ile çok içli dışlı olmamalı. Bununda yaşla alakası yok, kişiden kişiye değişebiliyor.

19 Özden Gül Hıra 28 yaşında Edebiyat Öğretmeni Olumsuz etkileri; öğrencinin tavırlarına, ilgisine anlam veremez, esprilerini anlayamaz. Hayata bakış açıları farklı olur. İnternet dili ile konuşan öğrencinin kullandığı kelimeleri anlayamaz. Bizim zamanımızda böyle miydi gibi cümleler kurar. Kullandığı dil Eski Türkçe vs. olursa dersi ile ilgili verdiği örnekleri öğrenci anlayamayabilir. Girişimleri tuhaf gelebilir ve giyinişi öğrenci tarafından tuhaf karşılanabilir. Olumlu yönleri; anne baba gibi davranır. Benzer sıkıntılar yaşamışsa yol gösterici olabilir.

20 Meliha Yılmaz PDR 1. Sınıf Soru: Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime nesil farkının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Öğretmeni genç olan öğrencinin iletişimi daha kolay olur. Öğrenciyi daha kolay anlayabilir ve daha dinamik olur. Yaşlı öğretmenin avantajı ise; deneyimi daha fazladır.

21 Ömer Rafi ÇİÇEK Mevlana Üniversitesinde Asistan Soru: Eğitim ortamındaki iletişimde öğretmen-öğrenci arasındaki nesil farkının olumlu olumsuz etkileri nelerdir? Cevap: Öğretmenin bilgi birikimini öğrenciye aktarması olumludur. Öğretmenin eski fikirler içerisinde, güncelliğini yitirmiş şeyler ile iletişimini sürdürüyor olması olumsuzdur. Öğretmenin öğrencinin frekansıyla uyan yenilikleri takip ediyor olması ve bunu iletişime aktarması olumludur. Öğrenci yeni sistem içerisinde eğitilmesi gerektiği halde öğretmenin modern tekniklerden bihaber olması iletişimi olumsuz etkiler.

22 Günümüz çocuklarının bilgiye çabuk ulaşıyor olması öğretmeni iletişimde zorlayıp, kendini geliştirmesini gerekli hale getirebilir. Yeni eğitim modellerinden haberdar olmayan veya eskiyi yaşatmaya çalışan öğretmen ile yeni kuşak öğrenci problem yaşayabilir. Hizmetçi eğitim öğrenci-öğretmen arasındaki nesil farkını kapatabilmemizi sağlayabilir tabi iyi değerlendirebilirsek.

23 Dilan Çelikbaş PDR 2. Sınıf Öğrencisi Soru: Nesil farkının Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime nesil farkının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Eskilerin hem kendi hem de etrafındakilerin bakış açısı olarak mesleki değerleri daha çok önemsendiğini görüyoruz. Bir öğretmen günümüzdeki gibi anlamını yitirmiş boş kalıplara sığdırılmazdı. Bu açıdan bakarsak kuşak farkının bizlere bu değerleri tekrar hatırlatması açısından muhakkak daha olumlu sonuçları vardır. Kişiler tecrübelerini bizlere aktarması bizim kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlar. Olumsuz olarak düşündüğüm, kuşak farkının ve günümüz insanlarının algılarını değer yargılarını o insanların kavrayamaması uzlaşma gösterememesidir. Çünkü; onlar bizim neslin hal ve hareketlerine yabancı, büyük ihtimalle bizlerde bizden sonra gelecek olan nesle karşı bu tutumlarda ve söylemlerde bulunacağız.

24 Aysel Batlı Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Soru: Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime nesil farkının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Öğrenciyle öğretmen arasında nesil farkının olmasına olumlu açıdan bakıyorum tabi olumsuz yönleri de vardır. Benden yaşça büyük olan öğretmenlerimle daha rahat iletişim kurabiliyorum. Babamdan büyükse özellikle bir amca gibi oluyor. Ama yaş farkı az öğretmenlerimle yani abimle ablamla yaşıt olanlarla ise açıkçası çekinerek iletişim kuruyorum. Çünkü yaş farkının az olması ister istemez olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Bu yüzden bence öğrenciyle öğretmen arasındaki nesil farkı olmalı hatta mümkünse öğrenci öğretmenin çocuğu yaşında olması gerektiğini düşünüyorum.

25 Prof. Dr. Mustafa Sarı Mevlana Üniversitesi Soru: Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime nesil farkının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Öğretmen ve öğrenci arasındaki nesil farkının sınıftaki iletişimi olumsuz yönde etkilemesi daha güçlü gibi geliyor bana. Tavırlar, davranışlar, sözcükler, kuşaklar arasında çok büyük farklılıklar gösteriyor. Benim çocukluğumda sırtımı yaslayarak oturmak hoca için bir saygısızlıktı. Şimdi bizim önümüzde yatıyor öğrenci, bırak telefonla oynamayı ders dışında başka bir dersle ilgilenmek bizim öğrencilik yıllarımızda büyük kusurdu. Mesela Matematik dersinde Türkçe çalışmak, Türkçe dersinde Matematik çalışmak çok önemli bir kusurdu hocalar bunu hiç kabul etmezlerdi. Şimdi başka bir dersle ilgilenen öğrenciyi biz takdir edeceğiz en azından ders çalışıyor diyeceğiz.

26 Bizim çocukluğumuzda hocalara karşı daha saygılı konuşulurdu. Günümüzde ise; söz isterken, hatta gülerken bile aykırı sesli gülme falan söz konusu değil ama öğrenciler kendilerini kontrol edemiyorlar. Buda hem öğretmen açısından hem de öğrenci açısından olumsuz sonuçlar doğuruyor. Hoca sınıfta kendi otoritesinin sarsıldığını düşünüp öğrenciyi cezalandırma, öğrenciye kızma yoluna gidiyor. Kızılan öğrencinin öğrenme motivasyonu düşüyor, derse katılımı engelleniyor. Bu önemli bir sorun. Ama bu kuşak çatışmasının önüne geçmenin de imkanı yok. Ben eskiden şöyle düşünürdüm; babamlarla aramdaki iletişim sorununu onların eğitimsiz benim eğitimli olmamdan kaynaklandığını düşünürdüm, ama zaman beni yanılttı. Eğitimli insanlar arasında da kuşak çatışması var bunu çok yaşayarak öğrendim.

27 Soru: Bu sorunun ortadan kalkması için ne yapılabilir ? Cevap: Empati kurulabilir. Onların saygısızlık yapmak için değil dünyalarının öyle olduğunu düşünmek gerekir. Soru: Öğrenciler yaşlı öğretmenlerinin daha tecrübeli ve bilgi birikimi bakımından daha ileride olduğunu düşünüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ? Cevap: Bilginin zamanın süzgecinden geçmesi, zamanın bilgiyi teyit etmesi önemli bir şey o yüzden tecrübede önemli bir şey ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Bilgi artık o kadar sık değişen bir şey ki mesela teknoloji alanında tıp alanında bilgi günlük hatta saatlik değişen bilgiler varmış. Eski kuşakların bu yeniliği takip edememe riski var. Eğer yeniliği takip ediyorsa ve bu yenilik tecrübeyle birlikte birleşirse herkesin hoşuna gidecek bir şey. Ama bu uzak bir ihtimal. Yeniliği takip edemeyen hocalar kendimi de katarak söylüyorum örneğin; bilgisayarı eğitimde yeterince kullanamıyorsam öğrenciye faydalı olamayacağımı düşünürüm.

28 Bundan 8-9 sene önce Hacettepe üniversitesinde yaşlı bir hocayı kütüphanecilik alanında Prof. bir kadın gelmişti. O kadını dinlediğimde gerçekten saygı duymuştum. Çünkü dijital kütüphaneciliğin nasıl olması gerektiğini nasıl olacağıyla ilgili kendini o kadar geliştirmiş ki ve bunu o kadar güzel anlatmıştı ki takdir ettim kendisini. Yaşı çok ilerlemişti buna rağmen teknolojideki yenilikleri takip ediyordu. Bu büyük bir başarı.

29 Şerife Kelek PDR 3. Sınıf Öğrencisi Soru: Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Olumlu olumsuz yönleri mutlaka vardır. Olumlu yönleri büyüklerin geçmişe yönelik tecrübeleri ve ya kendi yaşadığı ortamlarda bir şeylerin daha farklı olması daha farklı bakış açılarının ortaya sunulması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda öğretmenlerde öğrencilerden yeni dönem nesille alakalı daha farklı şeyler öğrenebiliyorlar yani bunun bazen zenginlik olduğunu düşünüyorum. Olumsuz yönleri ise bazen bunu zenginlik olarak değerlendiremezsek anlaşmazlıklara yol açabiliyor. Öğretmenler öğrencilerin ihtiyaçlarını veya şu anki durumu değerlendiremezlerse sıkıntı yaşanıyor. Bunun dışında her dönemin getirdiği yenilikler olduğu için bazen hocalar bize, buna göre hitap edemiyor. Yani çok yaşlı hocalarımızla genç hocalarımızı kıyasladığımızda yaşlı hocalarımız eskiye hitap edebilen kelimeler kullanabiliyor, Bizim anlayamayacağımız seviyede konuşuyor. Genç hocalarla daha iyi iletişimimiz olduğunu düşünüyorum.

30 Fatma Nur Taşdemir PDR öğrencisi Soru: Sınıf ortamındaki iletişimde öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişime nesil farkının olumlu ve olumsuz yönleri neler? Cevap: Öğretmen-öğrenci arasındaki büyük yaş farkı yani kuşak farkından dolayı bir kuşak tartışmasının çıkabileceğini düşünüyorum. Özellikle yaş farkının ürettiği bir zihniyet farkı olabilir, çünkü çok farklı ortamlar, biri çok zor şartlarda yetişmiş biri daha kolay şartlarda yetişmiş, zihni açıdan da maddi açıdan da yetişmiş olabilir ve bu insanların doğrularını etkileyebilir. Olumlu anlamda da şunları söyleyebilirim; çocukların aynı yerlerden geçtiğini düşünüyorum yani aradaki fark 50 yıl olsa bile arada aynı eğitimlerden geçtikleri için yine ortak paydada buluşabilirler ve insanların arasında hoşgörü olduktan sonra tecrübelerinden de faydalanılabilir büyük küçüğün, küçük büyüğün. Bu şekilde olduğunu düşünüyorum.

31 Bunların dışında;  Somali’den gelen Fevziye, Türkçesi çok iyi olmadığı için genç hocalarla daha iyi anlaşabildiğini,  İlahiyat okuyan Raziye; genç hocaların aralarında yaş farkı az olduğu için onlarla iletişim kurmakta zorlandığını, genç hocaların onlarla iletişim kurarken ciddi olmadıklarını, onlara ergen gibi davrandıklarını,  Habibe 17 yaşında lise 3. sınıf öğrencisi, olumsuz etkileri, ders esnasında verdiği örnekler dersle alakasız olur ve espri yaptığında hiç komik olmaz. Anlattığı konuyu yada söylediği sözü unutabilir. Olumlu etkileri ise bazen konuşurken çok sevimli olabilirler.

32  Hukuk okuyan şebnem, eğitim için sağlam deneyimin öğretmenin yaş olgunluğuyla mümkün olduğunu, ayrıca ergenlik altı ilk dönemde çocuğun kendinden yaşça büyük birine aşık olması genellikle okuldaki genç hocalara karşı olduğunu söyledi. Ayrıca şu anda eğitimini Almanya da devam ettiren Şebnemden oradaki öğrenci öğretmen iletişimi hakkında bilgi istediğimiz de Almanya’daki öğrencilerin hocaları ile iletişime geçerken yaş farkı ile ilgili bir problem yaşamadıklarını ve çok rahat iletişim kurduklarını,  Liseye giden Bahadır'ın da; nesil farkının iletişime olumlu etki oluşturacağını bunun en önemli nedeninin ise hocanın tecrübeleri olduğunun söyledi.

33 sonuç Yaptığımız röportajlarla sınıf ortamında öğretmen ve öğrenci arasındaki nesil farkının iletişime olan olumlu ve olumsuz etkilerini bulmaya çalıştık. Yaptığımız görüşmelerde nesil farkının iletişime olumlu etki edebileceği gibi olumsuz etki de edebileceğini öğrendik. Öğrencilerle yaptığımız ilk röportajlarda ilkokul ve lise öğrencilerinin deneyimli hocalarla daha iyi iletişim kurabildiklerini düşündük ancak iler ki zamanda böyle bir genelleme yapamayacağımızın farkına vardık. Çünkü ilkokul ve lise öğrencilerinin bazıları genç hocaları ile daha iyi iletişim kurduklarını söylerken bazıları da baba yada anne gibi gördükleri yaşı ilerlemiş hocalarla daha iyi iletişim kurduklarını söylediler. Üniversite öğrencileri için de durum farklı değildi, bu yüzden öğrenci yaşı konusunda bir genelleme yapamayacağımıza karar verdik.

34 Nesil farkı ile ilgili görüşlerini aldığımız hocalarımızdan da öğrencilerden aldığımız cevaplara benzer cevaplar aldık. Ancak hocalarımızın çoğunluğu olumlu etkisinin de olduğunu söyleseler de onlar nesil farkının iletişime olumsuz etkisi olacağının kanaatindeler. Röportajı ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri ile ayrıca üniversitede farklı bölümlerle yapmamızın nedeni farklı kademe ve bölümlerde hatta derslerde yürütülen iletişimin farklılık gösterip göstermediğini bulmaktır. Bunun da faydasını gördük çünkü sınıf ortamındaki iletişimde nesil farkının bölümden bölüme, hatta dersten derse değişebileceğini tespit ettik. Örneğin; bilgisayar dersleri için deneyimin yanında yeni teknolojiyi takip eden ve bu teknoloji ile büyüyen genç hocalar tercih ediliyor.

35 Tespit ettiğimiz ve dikkatimizi çeken bazı noktalara değinecek olursak; Nesil farkının en önemli olumsuzlukları arasında; öğretmen ve öğrencinin aynı Türkçeyi kullanamaması, espri anlayışlarının farklı olması, teknolojiyi kullanamayan öğretmenin dersi akıcı ve eğlenceli işleyememesi, öğrencinin öğretmenini arkadaş gibi görüp derdini rahat anlatamaması geliyor. Olumlu yönleri ise; öğrenciler iletişim anlamında deneyimli, bilgi anlamında daha donanımlı hocalarla daha kolay iletişime geçebiliyor, ayrıca bir ebeveyn gibi gördükleri öğretmenlerine dertlerini daha kolay anlatabiliyor.

36 Bunların yanında; röportaj yaptığımız ve fikrini aldığımız olumlu ve olumsuz bir etki olabileceğini söyleyen öğretmen ve öğrencilerin bir çoğundan nesil farkı ile ilgili bir genelleme yapılamayacağını iletişimin sürdürülebilir olmasının kişiden kişiye değişebileceğini tespit ettik. Kişilerin birçoğu genç bir öğretmenin hem iletişim deneyimi hem bilgi edinimi konusunda yaşı ilerlemiş hocadan daha donanımlı olabileceğini dile getirdi. Aynı şekilde yaşı ilerlemiş bir hocanın yeniliklere açık olup iletişimini iyi bir şekilde sürdürebileceklerini de dile getirdiler.

37 KAYNAKÇA:  http://www.uludagsozluk.com/k/kusak-farki/ http://www.uludagsozluk.com/k/kusak-farki/  www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/23a.yilm az.pdf www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/23a.yilm az.pdf  dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim _Dergisi/194.pdf  www.hurriyet.com.tr/egitim/25724360.asp www.hurriyet.com.tr/egitim/25724360.asp

38  isyasami.yenibiris.com/Default.aspx?pageID=238 &nID=62369  www.edam.com.tr/kuyeb/tr/makale.asp?ID=257 &act=detay www.edam.com.tr/kuyeb/tr/makale.asp?ID=257 &act=detay

39


"Konu: E Ğİ T İ M ORTAMINDAK İ İ LET İŞİ MDE Ö Ğ RETMEN VE Ö Ğ RENC İ ARASINDAK İ NES İ L FARKININ OLU Ş TURDU Ğ U OLUMLU VE OLUMSUZ ETK İ LER hazIRLAYANLAR:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları