Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 9 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Bilgisayar, diğer öğretim araçlarından farklı olarak öğretme ve öğrenme açısından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 9 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Bilgisayar, diğer öğretim araçlarından farklı olarak öğretme ve öğrenme açısından."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 9 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI

3

4

5 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Bilgisayar, diğer öğretim araçlarından farklı olarak öğretme ve öğrenme açısından benzersiz imkanlar sunan çok yönlü bir araçtır. Bilgisayarın eğitimdeki önemi ve bilgisayarı diğer araçlardan ayıran en önemli özelliği bir üretim, öğretim, yönetim, sunu ve iletişim aracı olarak kullanılabilmesidir.

6 Bilgisayarlardan eğitimde çok farklı amaçlar için yararlanmak mümkün olmakla birlikte biz burada bilgisayarların eğitimde öğretim, üretim ve iletişim amaçlı kullanımları üzerinde duracağız. Ancak, önce bir bilgisayar sisteminin temel öğeleri tanıtılacaktır. EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI

7 Bilgisayar Sistemi Bir bilgisayar sisteminde veri işleme sırasında kullanılan fiziksel birim ve ünitelere donanım (hardware), işlemlerin nasıl gerçekleşeceğini (bilgisayara ne yapması gerektiğini) belirten yönergelere de yazılım (software) denir.

8

9

10 Girdi Araçları (input devices): Bilgisayara veri girmek için kullanılır. Veri girme araçları olarak klavye (keyboard), fare (mouse), oyun çubuğu (joystick) ve tarayıcı (scanner) sayılabilir. Bilgisayar Sistemi

11 Merkezi Veri İşleme Ünitesi (Central processing unit, CPU): Girilen veriler üzerinde işlem yapan, bütün hesaplamaları ve sistemin bütününü kontrol eden birimdir. CPU bilgisayarın “beyni”dir. Bilgisayar Sistemi

12 Ana Bellek (main memory): Merkezi veri işleme ünitesi tarafından işlenecek bilgiler ana bellekte depolanır. İki türlü ana bellek vardır: Rastgele Erişimli Bellek (Random Access Memory-RAM) ve Sadece Okunur Bellek (Read Only Memory-ROM). Bilgisayar Sistemi

13 Sadece Okunur Bellek (ROM): Sabit bir bellektir, fabrika çıkışı kayıt yapıldıktan sonra bilgisayarın her açılışında bu bellekte kayıtlı bilgiler okunur. Bu bilgiler bilgisayarının çalışması için gerekli olan bilgilerdir. Bu bellekte kayıtlı olan bilgiler sadece okunabilir çünkü bilgisayar bu bilgileri kullanır (okur) fakat değiştiremez. Bilgisayar Sistemi

14 Rastgele Erişimli Bellek (RAM): Bilgisayarın çalışan belleğidir. Bir program ile çalışırken, program geçici olarak bu belleğe kaydedilir ve işlem bittiğinde silinir. Bilgisayar Sistemi

15 İkincil Bellek (Secondary storage veya veya mass storage): Veri ya da programları sürekli bir şekilde depolamak için kullanılır. Bu iş için kullanılan üniteler floppy disk, sabit disk (hard disk), optik disk (CD-ROM) ve manyetik teyplerdir. Bilgisayar floppy ve hard diskteki bilgileri okur ve bu disketler üzerine kayıt yapabilir. Ancak, CD-ROM üzerindeki bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez. Bilgisayar Sistemi

16 Çıktı Araçları (Output devices): Program sonuçlarını veya verileri görmek için kullanılan araçlardır. Ekran (monitör), yazıcı (printer) çoğu bilgisayar sistemlerinde kullanılan çıktı araçlarıdır. Bilgisayar Sistemi

17 ÖĞRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR Günümüzde bilgisayarlardan öğretim sürecinde iki değişik şekilde yararlanılmaktadır: Bilgisayar yönetimli öğretim ve Bilgisayar destekli öğretim

18 BİLGİSAYAR YÖNETİMLİ ÖĞRETİM Bilgisayar yönetimli öğretim, bilgisayar sisteminin öğretimi planlama, düzenleme ve programlama; öğrenmeleri ölçme; öğrencilerle ilgili verileri kaydetme ve öğrenme verileri üzerinde istatistiksel analizler yapma gibi öğretim etkinliklerini yönetmek için kullanılmasıdır.

19 Bilgisayarlar basılı testler hazırlamak için kullanılabileceği gibi testler öğrencilere doğrudan bilgisayar aracılığıyla da uygulanabilir. İkinci durumda, bilgisayar öğrencilere yanlış ve doğru cevapları hakkında anında geri bildirim sağlar, öğrencinin tamamladığı testi puanlar, analiz eder ve bu bilgileri belleğine kaydeder. BİLGİSAYAR YÖNETİMLİ ÖĞRETİM

20 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ), bilgisayarların sistem içine programlanan dersler yoluyla öğrencilere bir konu ya da kavramı öğretmek ya da önceden kazandırılan davranışları pekiştirmek amacıyla kullanılmasıdır.

21 Özel Ders Yazılımları Özel ders, belirli bir konu ya da kavramı öğretmeye yönelik programlardır ve bilgisayar destekli öğretimde en çok kullanılan yazılım türüdür. Bu kısımda diğer yazılım türleri için de geçerli olan tasarım ilkelerine yer verildiğinden, özel ders yazılımının açıklaması geniş tutulmuştur.

22

23 Şekil 9.1’de görüldüğü gibi özel ders yazılımları, öğrencinin dikkatini çeken ve ders hakkında genel bilgi veren bir giriş bölümü ile başlar. Bundan sonraki genel akış içinde, her bir adımda, öğrenciye bilgi sunma, bu bilgiye yönelik soru sorma, öğrencinin cevabını alma, cevabı değerlendirme ve uygun bir geribildirim verme etkinlikleri yer alır. Özel Ders Yazılımları

24

25 1. Giriş Bölümü: Özel ders yazılımları, öğrencinin dikkatini çeken, derse karşı ilgi uyandıran ve dersin içeriği hakkında genel bilgi veren bir ekran ile başlar. Özel Ders Yazılımları

26 İlgi Çekme: BDÖ derslerinde öğrencilerin dikkatleri genelde, ilgi çekici grafik ve animasyon kullanılarak çekilir. Müzik, sözlü veya yazılı mesajlar kullanılarak da öğrencilerde derse karşı ilgi ve merak uyandırılabilir. Hedefler: Genelde, ilk ekranı ders sonunda öğrencilerin kazanacağı davranışları belirten hedefler takip eder. Özel Ders Yazılımları

27 Hedeflerin amacı, öğrencilerin öğretim sonunda kendilerinden ne beklendiği hakkında bilgilendirilmesidir. Ancak, öğrencileri hedeflerden haberdar etmek, öğrenme açısından her zaman yararlı değildir. Hedeflerin etkililiği öğrenme türü ve öğrenci özelliklerine göre değişir Özel Ders Yazılımları

28 Yönergeler: Yönergeler, dersin etkililiği açısından önemlidir. Yönergeler; program içerisinde ileriye nasıl gidileceği, geriye nasıl dönülebileceği, programın nasıl sonlandırılacağı, soruların nasıl cevaplandırılacağı, nasıl yardım alınacağı hakkındaki bilgileri içermelidir. Özel Ders Yazılımları

29

30 Önceki Bilgilerin Hatırlatılması: Öğrenme üzerine yapılan araştırmalara göre, öğrenciler, yeni bilgiyi önceden sahip oldukları bilgilerle ilişkilendirebildiklerinde daha fazla öğrenmekte ve öğrendikleri daha kalıcı olmaktadır. Ancak, önceki bilgilerin hatırlatılması ve öğrenilecek materyalle ilişkilendirilmesinde detaylı bir açıklama yerine kısa bir yazı veya bir grafik kullanılmalıdır. Özel Ders Yazılımları

31 Öğrenciler istedikleri konulara istedikleri zaman çalışabilmeli mi? Özel Ders Yazılımları

32 Program Kontrolü: BDÖ’de önemli konulardan biri de program kontrolüdür. Programda öğrencinin her bir ekrandaki bilgiyi izleme zamanı, alıştırmaların sayısı ve zorluk dereceleri, konuların sunuluş sırası, farklı düzeylerde hazırlanmış modüllerin seçimi, vb., tamamen bilgisayar, tamamen öğrenci veya kısmen öğrenci ve kısmen de bilgisayar kontrolüne bırakılabilir. Özel Ders Yazılımları

33 Teorik açıdan, bireysel öğretimde öğrenci, ihtiyacına uygun bir modülü seçebilmeli, alt konuların işleniş sırasını menü yardımıyla kendisi belirleyebilmeli, örneklere, örnek sayısına, alıştırma yapıp yapmamaya ve alıştırmanın zorluk derecesine karar verebilmelidir. Özel Ders Yazılımları

34 Programın öğrenci kontrolüne bırakılması, eğer öğrenciler konu ile ilgili uygun öğrenme stratejilerine sahipse ve bunları ne zaman ve nerede kullanacaklarını biliyorlarsa yararlıdır. Öğrenci kontrolü, önerilerle desteklendiğinde etkili sonuçlar vermektedir. Özel Ders Yazılımları

35 Öntest: Bazı özel ders yazılımlarının giriş bölümünde öğrencilere bir öntest verilmektedir. Bu, dersin öğrenci düzeyine uygun olup olmadığını belirlemeye yönelik tasarlanmış kısa bir testtir. Böyle bir test ile, öğrencinin derse hazır olup olmadığı ya da derste kazandırılacak davranışlara önceden sahip olup olmadığı belirlenebilir; öğrenci, düzeyine en uygun program kısmına yönlendirilebilir. Özel Ders Yazılımları

36 2. Bilginin Sunulması: Bir yazılımın kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri, öğrenciyle etkileşimde bulunmadan önce (soru sormadan önce) sunulan bilgi miktarıdır. Özel Ders Yazılımları

37 Uygun olan bilgi sunma genişliği, konu ve öğrencinin düzeyine bağlıdır. Burada önemli olan, sunulan bilginin öğrencinin anlamasını kolaylaştıracak ve ilgilerinin dağılmasına neden olmayacak genişlikte olmasıdır. Bir iki ekranı aşan metinler genelde problemlere sebep olur. Uzun bilgiler, belleğin bilgi işleme kapasitesini aşabileceği gibi derse karşı ilginin dağılmasına da sebep olabilir. Özel Ders Yazılımları

38 Bilgi (Metin) Yerleşimi: Bilgi yerleşiminde dikkate alınması gereken noktalar şunlardır: Yeni bir paragraf ekranın son satırında başlamamalı ve paragraf başlangıcı açıkça belli olmalıdır. Özel Ders Yazılımları

39 Bir paragraf başladığı ekranda bitmelidir. Metin iki yana hizalanarak kelimeler arasında eşit olmayan boşluklar oluşturulmamalıdır. Kelimeler arasında eşit aralık bulunan cümleleri okuması daha kolaydır. Bir cümle aynı ekranda bitmeli ve satır sonlarında kelimeleri bölmekten kaçınmalıdır. Özel Ders Yazılımları

40 Satır aralıkları, okumayı zorlaştıracak genişlik ya da darlıkta olmamalıdır. Genelde, çift aralıklı metinler tek aralıklı metinlere göre daha hızlı okunur. Tümüyle büyük harflerle yazılmış metinleri okumak, küçük harflerle yazılmış metinleri okumaktan daha zordur. Süslü yazı tipleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. Özel Ders Yazılımları

41 Bilgiler, her ekranda birbirleriyle tutarlı şekilde düzenlenmesi algılamayı kolaylaştırır. Bu nedenle: Ders içinde ilerlemek ve yardım için kullanılan yönlendirmeler ekranın en altındaki birkaç satıra konmalı ve bunların yerleşimi her ekranda aynı yerde olmalıdır. Özel Ders Yazılımları

42 Öğrencilerin bir soruyu nasıl cevaplayacağı ile ilgili yönlendirici mesajlarda standart sağlanmalıdır (cevabınızı buraya yazınız). Yeni bir konu, yeni bir ekranda başlamalı ve bu açıkça belli olmalıdır. Ekran kenar boşlukları ve paragraf yapılarında tutarlı olunmalıdır. Özel Ders Yazılımları

43 Grafikler ve Canlandırma: Grafik, animasyon, diyagram, çizelge, harita ve resim gibi sözsüz görsel materyaller ve koyu yazı, altını çizme, kutu içine alma gibi yardımcı araçların tasarımı ve kullanımı öğrenme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özel Ders Yazılımları

44 Görsel materyaller karmaşık bilgileri basitleştirerek bilgilerin daha kolay öğrenilmesi ve hatırlanmasını kolaylaştırır. Ancak, bu materyaller bütün öğrenciler üzerinde aynı etkiyi göstermezler. Bu materyallerin etkili olabilmesi için öğrencilerin bu materyallerden nasıl bilgi çıkarabileceklerini ve kullanılan sembol ve işaretlerin anlamlarını öğrenmiş olmaları gerekir. Özel Ders Yazılımları

45 Grafiklerin kullanımında göz önüne alınması gereken hususlar şunlardır: Grafiksel bilgi, diğer öğretimsel mesajlarla tutarlı ve onlarla bütünleştirilmiş olmalıdır. Görsel materyallerde aşırı ayrıntı ya da gerçek resimleri kullanmaktan kaçınılmalıdır. Basit çizimler, ana fikri, gerçek resimlerden daha açık gösterebilir. Özel Ders Yazılımları

46 Karmaşık grafikler, eğer mümkünse basit parçalara bölünerek verilmelidir. Parçalar aynı ekran üzerinde aşamalı olarak üst üste yerleştirilerek, basitten karmaşığa doğru verilebilir. Öğrenci, sunulan grafiği izleme süresini kontrol edebilmelidir. Canlandırmaların gerekli olduğunda tekrar edilebilmeleri sağlanmalıdır. Özel Ders Yazılımları

47 Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin kırmızı olarak gördüklerini daha uzun süre hatırladıklarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla özellikle hatırlanması istenen materyaller için kırmızı renk kullanılmalıdır. Görsellerde az önemli olan öğeler için mavi renk kullanılmalıdır. İnsanlar ilk önce sarı nesnelere bakma eğilimindedirler. Özel Ders Yazılımları

48 BDÖ’de öğrenci dikkatleri nasıl çekilir? Bilgisayar destekli öğretimde bilgi işlem sürecini kolaylaştırmak için yazılı bilgiler renk yanında, koyu yazı, altını çizme, kutu içine alma gibi yardımcı araçlarla desteklenmelidir. Bu teknikler önemli bilgileri ön plana çıkarmak ve öğrencilerin ilgilerini çekmek için kullanılabilir. Özel Ders Yazılımları

49 3. Soru-Cevap: Bilgiyi öğrenci ile etkileşim sağlamaksızın aktaran bir dersin başarılı olması güçtür. Etkileşim, bilgisayar destekli öğretimin en önemli özelliklerinden biridir. Etkileşim aynı zamanda etkili bir öğretme- öğrenme sürecinin de en önemli özelliğidir. Özel Ders Yazılımları

50 Soruların, motivasyonu artırmak, öğrenciye pratik yaptırmak, verilen bilginin ne düzeyde anlaşıldığını öğrenmek, öğrencinin dikkatlerini dersin önemli noktalarına çekmek ve dersin akış sırası için karar vermeye yardımcı kriterleri sağlamak gibi birçok işlevi vardır. Özel Ders Yazılımları

51 Sorular, ders başlamadan, ders sırasında ve ders sonunda sorulabilir. Sorular, değişik aşamalarda farklı amaçlara hizmet eder. Öğretim öncesi soruların amacı öğrencilerin öğrenme materyali için gerekli önşart bilgilere sahip olup olmadıklarını tespite yöneliktir. Özel Ders Yazılımları

52 4. Cevabı Değerlendirme: Cevaplar, geri bildirim sağlamak, dersin akışını belirlemek ve başarıya yönelik verileri kaydetmek için değerlendirilir. Özel Ders Yazılımları

53 BDÖ’de istenen cevaplar ve bunları değerlendirme güçlükleri kolaydan zora doğru şu şekilde sıralanabilir: Tek bir cevap (çoktan seçmeli soru). Birden çok seçenek (işaretleme soruları). Sayısal cevap (aritmetik problemi). Özel Ders Yazılımları

54 Tek bir sözel cevap, bir kelime gibi. Çok sayıda sözel cevap, bir cümle gibi. Sayısal artı sözel cevap. Özel Ders Yazılımları

55 Bilgisayarlar, örneğin, öğretmenler için şu bilgileri sağlayabilir: Her bir sorunun cevaplandırılış şekli, Soruların kaçı doğru, kaçı yanlış cevaplandırılmıştır, Öğrenci ders için ne kadar zaman harcamıştır, Öğrencinin her bir soruyu cevaplandırması ne kadar zaman almıştır. Özel Ders Yazılımları

56 5. Geri Bildirim: Geri bildirim, bir soruya cevap verildikten sonra öğrenciye sunulan mesajdır. Bilgisayar destekli öğretimde geri bildirimin amacı öğrencileri cevaplarının doğru olup olmadığı hakkında bilgilendirmektir. Özel Ders Yazılımları

57 Geri bildirimin etkililiği, öğrenciler tarafından anlaşılmasına ve cevapla ilişkisine bağlıdır. Örneğin, eğer öğrencinin cevabı doğru, fakat heceleme hatası varsa, program bunu dikkate alabilmeli ve “doğru, fakat yanlış hecelenmiş” gibi bir mesaj verebilmelidir. Bunu dikkate almadan sadece “yanlış” mesajı vermek öğrencilerin motivasyonunu düşürebilir. Özel Ders Yazılımları

58 Cevap değerlendirmede, yazım hatalarını belirleyebilen ve öğrenciye biçimsel bir hata uyarısının ardından, cevabı yeniden girme imkanı sağlayan yordamlar hazırlanmalıdır. Özel Ders Yazılımları

59 6. Kapanış: Bir özel ders sonunda, ders özetlenmelidir. Özet, temel kavramların bir listesi ya da sunulan bilgileri özetleyen bir paragraf olabilir. Eğer programda, öğrenci başarısı ile ilgili veri toplanmışsa, öğrenciye dersteki başarısı ile ilgili bir özet ve sonraki çalışmaları için öneriler verilebilir. Özel Ders Yazılımları

60 Alıştırma Yazılımları Alıştırmalar, özel dersten farklı olarak belirli bir konu ya da kavramı öğretmek yerine önceden sınıf veya başka bir öğretim ortamında öğretilen konu ya da kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen programlardır.

61

62 Döngüdeki her bir adımın sonunda program, bir sonraki soru maddesini önceden belirlenmiş bir sırada ya da tesadüfi örneklem yoluyla seçer. Gerekli durumlarda aynı soru, olduğu gibi ya da değişik ifadelerle tekrar sunulabilir. Alıştırma Yazılımları

63

64

65 Alıştırma yazılımlarında soruların güçlük düzeyi nasıl olmalıdır? Bir alıştırma yazılımının etkili olabilmesi açısından, soruların güçlük düzeyi önemli bir kriterdir. Eğer soruların güçlük dağılımı rastgele olursa, güç olan soruların alıştırmanın başlangıcında ortaya çıkması ve öğrenciyi olumsuz yönde etkilemesi söz konusudur. Alıştırma Yazılımları

66 Güçlük düzeyi sabit tutulur. Seçilen soruların güçlük düzeyinin aynı ya da birbirine yakın olması sağlanır. Güçlük düzeyi öğrenci başarısına bağlı olarak yükseltilir. Alıştırmaya basit sorularla başlanır ve öğrencinin bunları başarmasının ardından daha güç sorulara geçilir. Sorular güçlük düzeylerine göre gruplanır. Öğrenci daha güç soruların yer aldığı yeni bir bölüme geçmeden önce, bir alt güçlük düzeyini başarıyla geçmek zorundadır. Alıştırma Yazılımları

67

68 Benzetişim Yazılımları Benzetişimler, bir takım olay ve durumları modelleyerek öğrenciye bu olay ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır.

69 BDÖ’de benzetişimler, bir takım olay ve durumları modelleyerek öğrenciye bu olay ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ders yazılımlarıdır. Bir benzetişim yazılımı, üç temel unsurdan meydana gelir: Senaryo Modelleme ve Öğretim taktik ve stratejileri Benzetişim Yazılımları

70 Benzetişim yazılımlarında öğrenciler karmaşık becerileri gerçek durumlarla karşı karşıya gelerek öğrenmekte; bir oyun çerçevesinde belli roller alarak sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarını önlemeye çalışmaktadırlar. Benzetişim Yazılımları

71

72 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLAMA ARAÇLARI Yazılım tasarımı için kullanılabilecek, farklı yeterlilik ve özelliklere sahip değişik programlama araçları bulunmaktadır. Bu nedenle, öğretilecek konu için en etkili BDÖ tasarım ilkelerinin uygulanmasına imkan tanıyan bir yazılım geliştirme sisteminin seçimi önem taşır.

73 Programlama araçları, özellikleri nedeniyle, üç gruba ayrılmaktadır: 1.Programlama dili (ör: Basic, Pascal, C) 2. Yazarlık dili (ör. Coursewriter, Pilot,) 3. Yazarlık sistemi (HyperCard, ToolBook, Authorware) BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLAMA ARAÇLARI

74 Programlama dillerinin, yazarlık sistemleri ve yazarlık dillerine göre en önemli avantajı, işlemleri hızlı yapması ve programcıya program tasarımında esneklik sağlamasıdır. Ayrıca, programlama dilleri ile geliştirilen ders yazılımları, yazarlık sistem ve dillerine göre farklı bilgisayar sistemlerinde bazı kodlama değişiklikleri ile kolayca çalıştırılabilir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLAMA ARAÇLARI

75 Yazarlık dillerini öğrenmesi programlama dillerine göre çok daha kolaydır. Ancak, yazarlık dilleri, azda olsa programlama becerisi gerektirdiğinden, kendi ders yazılımlarını geliştirmek isteyen, fakat programlama becerisine sahip olmayan eğitimciler için cazip görünmemektedir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLAMA ARAÇLARI

76 Yazarlık dilleri dönüştürülmüş dillerdir. Diğer bir ifadeyle, bu diller genellikle Pascal ve C gibi programlama dillerinde yazılır. Bundan dolayı, bir yazarlık dilinde yazılan öğretimsel etkileşim, istenen etkileşimin oluşmasından önce birkaç düzey dönüşümden geçer: BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLAMA ARAÇLARI

77 Yazarlık sistemleri, kullanıcı ya da programcı açısından hiç bir programlama becerisi gerektirmeyen bilgisayar programlarıdır. Yazarlık sistemleri önceden tasarlanmış şablonlardan meydana gelir. Yazarlık sistemleri ile BDÖ ders yazılımları genelde menü seçenekleri kullanılarak ya da birtakım sorular cevaplandırılarak geliştirilir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLAMA ARAÇLARI

78 Yazarlık sistemlerinin en önemli avantajı, programlama ve tasarım aşamaları arasındaki yanlış iletişim ihtimalini ortadan kaldırmasıdır. Yazarlık sistemlerinin en önemli dezavantajı ise, sistemde öğretim tasarım seçeneklerinin ve etkileşimin sınırlandırılmış olmasıdır. Bir BDÖ yazılımı geliştirmek için, “yazar” sistemde önceden belirlenmiş öğretim tasarım seçeneklerini veya etkileşimleri kullanır. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM PROGRAMLAMA ARAÇLARI

79

80 İLETİŞİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR Kişisel bilgisayarların ortaya çıkışı ve bu bilgisayarların bir şekilde birbirine bağlanmasını sağlayan bilgisayar ağlarının gelişimi, bilgisayarların tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

81 BİLGİSAYAR AĞLARI Bilgisayarların, ağlar ile birbirlerine bağlı ve iletişim halinde olması, kullanıcılara haberleşme, kaynak ve bilgi paylaşımı, bilgilere kolay, hızlı, ucuz ve güvenli erişim sağlamak gibi imkanlar sağlar.

82

83 Bilgisayar ağları “Yerel Bilgisayar Ağı” (Local-area network) ve “geniş Alan Bilgisayar Ağı” (Wide-area network) olmak üzere iki kategoride toplanır. Yerel bilgisayar ağları sınırlı bir coğrafi alanı kapsar – genelde bir bina (ör: okul) ya da bir bina içindeki tek bir oda (ör: bilgisayar laboratuarı). BİLGİSAYAR AĞLARI

84 Geniş alan ağları, adından da anlaşılacağı üzere, geniş bir coğrafi alanı kapsar. Fiziksel olarak ayrı yerlerde kurulu bulunan binaların birbirine ya da bilgi merkezlerine bağlandığı bir sistem olarak düşünebiliriz. En uç örneğini internet oluşturmaktadır. BİLGİSAYAR AĞLARI

85 İnternet Dünya üzerinde bulunan bütün bilgisayarlar, kişisel bilgisayarlardan çok kullanıcılı sistemlere kadar, model, marka, yer ve zaman bağımlılığı olmaksızın, internet aracılığı ile iletişim kurabilirler.

86 Bütün bu “bilgi ağı” üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır. Bu kurallara “internet protocolleri” ya da İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) (TCP/IP) denir. Bir başka deyişle, TCP/IP protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. İnternet

87

88 İnternet Adresleri: İnternete bağlı her bilgisayarın kendine özgü bir adresi vardır. Her bir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir, 194.122.12.2 gibi. Bu adresler IP adresi olarak adlandırılmıştır ve 0.0.0.0 ile 255.255.255.255 numaraları arasında değişmektedirler. Böylece, dünya üzerinde yaklaşık 4 milyar bilgisayarın adreslenebilmesi mümkündür. İnternet

89 Alan Adlandırma Sistemi: İnternet kaynaklarını kullanırken, nokta ile ifade edilen sayısal adresleri akılda tutmanın zor olduğu düşünülerek, aynı adrese karşılık gelen “Alanadı” adresleri oluşturulmuştur. Bu yapıya Alan Adlandırma Sistemi (Domain Name System - DNS) adı verilmektedir. İnternet

90 Örneğin; bote.gef.gazi.edu.tr adresini inceleyelim. İnternet

91

92 Elektronik Posta (E-Posta, E-Mail) E-posta metin, resim, çalışabilir program gibi verilerin bir bilgisayardan diğerine taşınmasıdır. Elektronik mektup gönderirken, mektubun gideceği bir elektronik posta adresine (e-mail) ihtiyaç vardır. E-posta adresi, genelde, kişinin kullanıcı numarası ve kullandığı sistemin internet adresinden oluşur. Sahin@gazi.edu.tr gibi.

93 Uzaktan Erişim (Telnet) Telnet, internete bağlı herhangi bir makinaya uzaktan bağlanmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu işlemi yapan programlara verilen genel addır. Uzaktan erişerek kullanacağımız sistem başka bir binada veya kilometrelerce uzakta olabilir.

94 QvtNet, Terminal, Telnet vb. programları kullanarak telnet { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/33/10180303/slides/slide_94.jpg", "name": "QvtNet, Terminal, Telnet vb.", "description": "programları kullanarak telnet

95 Şifre ise, size ait kullanıcı kodunun başkası tarafından kullanılmasını engellemek amacı ile alınmış bir güvenlik önlemidir. Bu bilgileri girdikten sonra, bağlandığınız sistemi kullanabilirsiniz. Uzaktan Erişim (Telnet)

96 Dosya Transferi (FTP) Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol - FTP) internete bağlı iki sistem arasında dosya transferi yapmamıza yarayan programların kullandığı protokole verilen addır.

97 Freeware yazılımlar, yazılımı geliştirenler tarafından herkesin bedava kullanmasına izin verilen, limitsiz kullanım hakkı olan yazılımlardır. Bu yazılımlar ticari amaç için kullanılamaz. Shareware yazılımlar, kullanım hakkı limitli olan yazılımlardır. Bu tür yazılımları belli bir süre (örneğin 1 ay) bedava kullandıktan sonra, kullanımına devam edebilmek için satın almanız gerekir. Dosya Transferi (FTP)

98 FTP ile bağlandığımız sistemde bulunan dosyaları ve yazılımları kendi bilgisayarımıza çekebileceğimiz gibi bu işlemin tam tersi olan, bilgisayarımızda bulunan bir dosyayı bağlandığımız sisteme aktarma işlemini de yapabiliriz. Dosya Transferi (FTP)

99 Anonim Dosya Transferi FTP işlemi sırasında, herkese açık bir program arşiv sistemi olabileceği gibi, kişiye özel ve parolasını sadece bizim bildiğimiz bir sistem de olabilir. Anonim Dosya Transferi servisi veren herhangi bir sisteme kullanıcı kodunuz ve şifreniz olmaksızın bağlanıp, dosya ve programların listesini alabilirsiniz. Anonim Dosya Transferi yapmak için kullanıcı ismi olarak anonymous ve şifre olarak kendinize ait elektronik posta adresinizi girmeniz gerekmektedir.

100 World-Wide Web WWW olarak da adlandırılan World-Wide Web, dünya üzerindeki bilgi alış-verişi için geliştirilmiş bir programdır. Bu program, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adı verilen bir protokol kullanmaktadır. Bu program aracılığı ile elektronik verileri resim, video, ses ve metin gibi çok

101

102 Haber Grupları Haber grupları (Netnews) elektronik ilan tahtası benzeri bir mesaj paylaşma sistemidir. İnternet kullanıcıları bu ortama sorularını, mesajlarını, ilanlarını bırakırlar veya değişik konularda tartışma olanağı bulurlar. Haber grupları ilgi odaklarına göre ayrılmışlardır. Alt alta dizinlerden oluşurlar. Bu dizinlere hiyerarşi adı verilmektedir. Ana dizinlerden bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

103

104 E-posta ya da elektronik ilan tahtalarını kullanarak, farklı bölge ya da okullardaki diğer öğretmenlerle eğitimle ilgili sorunları tartışabilir, fikirlerini paylaşabilir, teknik problemler ve öğretimle ilgili konularda yardımlaşabilirler. Öğretim metotları, stratejileri ve öğretim planlarını içeren on-line veri tabanlarından yararlanabilirler. Öğretmenler Bilgisayar Ağlarından Nasıl Yararlanabilir?

105 Kütüphane araştırmaları yapabilir, bilimsel veri bankalarına ulaşabilir, öğretim materyalleri arşivlerinden materyal seçimi ve kopyalama amacıyla yararlanabilirler. Konu alanı uzmanlarına ulaşarak, öğrencilerin bu uzmanlarla ağ üzerinde tartışmasını sağlayabilir. Öğretmenler Bilgisayar Ağlarından Nasıl Yararlanabilir?

106 Bilgisayar Ağlarından Öğrenciler Nasıl Yararlanabilir? Öğrenciler veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını içeren araştırmalarla güncel, hatta dakikalık bilgileri anında inceleyebilirler. E-posta ya da elektronik ilan tahtalarını kullanarak, birbirleriyle haberleşebilir, belli problemleri tartışabilir, mektup arkadaşlıkları kurabilir, ortak proje ya da araştırma yürütebilirler. Böylece, öğrencilerin iletişim, ortaklaşa çalışma ve problem çözme becerileri gelişecektir.

107 Kütüphane araştırmaları yaparak kütüphanelerdeki kaynaklar listesine, on-line dergilerdeki makalelere erişebilirler. Bilgisayar Ağlarından Öğrenciler Nasıl Yararlanabilir?

108 ÜRETİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARLAR Bu kısımda öğretim materyallerini planlama ve hazırlama sürecini kolaylaştırabilecek, nitelikli öğretim materyallerinin üretiminde kullanılabilecek bilgisayar destekli araçları tanıtmak istiyoruz. Özellikle, metne dayalı materyallerin üretiminde kullanılan kelime işlemciler; görsel materyallerin üretiminde kullanılan grafik programları ve hesaplama amacıyla kullanılan elektronik tablolama programlarını tanıtacağız.

109 KELİME İŞLEMCİLER Kelime işlemciler yazı yazmak için kullanılan araçlardır. Daktilo ve kağıt kalem gibi geleneksel yazı yazma araçları ile karşılaştırıldıklarında önemli avantajlar sağlarlar.

110

111 Kelime İşlemcilerin Özellikleri Kelime işlemcilerin en önemli işlevlerini dört kategoride ele alabiliriz: (1)Metin girişi ve düzenlemesi, (2) metin biçimleme ve sayfa yapısını ayarlama, (3) yardım araçları ve (4) doküman kayıt ve geri açma.

112 Metin Girişi ve Düzenlemesi: Yaklaşık bütün kelime işlemcilerde metin girişi ve metin düzenlemesi için ortak olan birtakım özellikler vardır. Bunlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir: Kelime Kaydırma: Bir satırdan daha uzun cümleler yazıldığında, bir sonraki satıra geçmek için daktiloda olduğu gibi ENTER tuşuna basmak gerekmez. Satır sonuna gelindiğinde, program bir sonraki kelimeyi otomatik olarak bir alt satıra gönderir (kelime kaydırma). Kelime İşlemcilerin Özellikleri

113 İmleç Kontrolü ve Metin Ekleme: Bir belgedeki herhangi bir yere, kolayca yeni metin eklenebilir. Bir kelime işlemci belgesindeki metin ekleme noktası yanıp sönen bir çizgi ile belirtilir. Bu çizgi imleç olarak adlandırılır. İmleç kontrolü, imlecin yön tuşları ya da fare aracılığıyla belgenin herhangi bir yerine götürülmesi anlamına gelir. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

114 Silme: Nasıl ki yeni metin girilebiliyorsa, yazılan metinde silinebilir. İmleç, istenen yere taşınır ve metni silmek için geri tuşu (BACKSPACE) ya da sil tuşu (DELETE) kullanılabilir. Kelime İşlemcilerin Özellikleri Metin Seçimi ve Biçimlendirme: Klavye tuşları ya da fare (mouse) yardımıyla, metnin bir kısmı düzenleme amacıyla seçilebilir. Seçilen metinler, silinebilir, sürüklenerek belge içinde başka bir yere taşınabilir ya da kopyalanarak başka bir yerde kullanılabilir. Ayrıca, seçili metne renk, kalın yapma, altını çizme gibi özellikler eklenebilir.

115 Bul ve Değiştir: Kelime işlemciler bir belge içindeki belirli bir kelime ya da kelime grubunun tümünü bulabilir ve gerekliyse bunlar başka kelime ya da kelime gruplarıyla değiştirilebilir. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

116 Geri Al ve Yineleme: Kelime işlemcilerdeki kullanışlı bir özellik, yapılan değişiklikleri yok saymak (yapılan en son değişiklikleri silmek ve belgeyi önceki durumuna getirmek) için kullanılan “Geri Al” ile geri alınan işlemleri eski haline dönüştürmek için kullanılan “Yinele” komutlarıdır. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

117 Belgeleri Kaydetmek: Çalışmalarınızı ileride kullanabilmek için, belgenize bir ad vermeniz ve onu kaydetmeniz gerekir. Belgeyi bir kez kaydedip, onu her kullanmak istediğinizde açabilirsiniz. Bir belgede değişiklik yapmak istiyor, ancak özgün belgenin de değişmeden korunmasını istiyorsanız, belgeyi açıp yeni bir adla kaydedebilirsiniz. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

118 Metin Biçimlendirme ve Sayfa Düzeni: Bir metnin görünüşünü değiştirdiğinizde (örneğin, ortaladığınızda, karakterleri italik veya kalın yaptığınızda), metni biçimlendirmiş olursunuz. Karakter ve paragraf biçimlendirmeleri, bir metnin görünüşünü değiştirmek için kullanabileceğiniz iki biçimlendirme türüdür. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

119 Yazı Tipleri: Kelime işlemciler, metninizi yazdırılacağı yazı tipi (font) ve yazı boyutu (karakterlerin büyüklüğü) ile görüntüler. Yazı tipi ve yazı boyutu kolayca değiştirilebilir; aynı biçimlendirme belgenin değişik yerlerinde sadece biçim kopyalanarak uygulanabilir. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

120 Kenar Boşlukları ve Hizalama: Paragrafların sağ ve sol kenar boşlukları ayarlanabilir; paragraf ortalı, sağa hizalı ya da iki yana yaslı biçimde düzenlenebilir. Sola hizalı metinde, paragrafın tüm satırları sayfanın sol tarafında aynı noktadan başlar ve satırların nasıl uyduğuna bağlı olarak sağ kenarda değişik noktalarda biter. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

121 Sayfa Ekleme: Genelde kelime işlemciler otomatik olarak belgeyi sayfalandırırlar. Bir sayfayı dolduracak kadar metin yazıldığında, değişken sayfa sonu denilen bir sayfa sonu eklenir. Sayfa üzerindeki metin silinir ya da sayfaya metin eklendiğinde sayfa sonunun yeri değişir. Kelime İşlemcilerin Özellikleri

122 Diğer Biçimlendirme Özellikleri Yazdırma: Bir belge yarattıktan ve ona istenilen görünümü kazandırdıktan sonra, çalışmanızın ürününü yazdırmak istersiniz. Metni düzenledikten ve metnin sayfalar üzerindeki akışını değiştirdikten sonra, belgenizi yazdıracaksınız.

123 Yazım ve Dilbilgisi Denetimi Yapmak: Yazım denetimi ve dilbilgisi komutu, yanlış yazılan ya da kelime işlemcinin sözlüğünde bulunmayan kelimeleri, dilbilgisi hatası olabilecek cümleleri ve standartlara uymayan yazım biçemini belirler. Dilbilgisi özelliği, pek çok hata için cümlenin düzeltilmesi yolunda önerilerde bulunur. Diğer Biçimlendirme Özellikleri

124 Bir Kelimeyi Eş Anlamlılar Sözlüğü’nü Kullanarak Değiştirmek: Eş anlamlılar sözlüğü yardımıyla çeşitli kelimeler belgede doğru bir biçimde kullanılabilir. Eş anlamlılar sözlüğünde, seçili kelime ya da deyim seçenekleri incelenerek karşıt anlamlı kelimeler de bulunabilir. Diğer Biçimlendirme Özellikleri

125 Sayfa Yapısını Kurmak: Kelime işlemcilerde çok sayfalı belgeler yaratırken, belgenin tüm sayfalarına tutarlı ve özenli bir görünüş vermek kolaydır. Belgenin tümünde kenar boşlukları ayarlanabilir, belgenin bir bölümünde sayfa yönelimi değiştirilebilir. Diğer Biçimlendirme Özellikleri

126 Belge Kaydetme ve Açma: Kelime işlemcilerin en önemli özelliklerinden biri de belge kaydetme ve kaydedilmiş belgeyi açmadır. Kelime işlemci başlatıldığında, ekrana boş, yeni bir belge penceresi gelir. Yeni bir belge açılabildiği gibi, var olan bir belgede açılabilir ve üzerinde değişiklikler yapılabilir. Bunun öğretmenler açısından önemi büyüktür. Diğer Biçimlendirme Özellikleri

127 KELİME İŞLEMCİLER VE YAZI YAZMA ÖĞRETİMİ Öğretmenler kelime işlemcileri için öğretim plan ve materyallerini yaratma araçları olarak tanıttık. Kelime işlemcilerin öğretmenler için çok önemli araçlar olduğu konusunda hiçbir sorun yoktur. Kelime işlemciler çok değişik yazılı materyallerin (ders planları, sınavlar, öğrencilere dağıtılacak ders notları, yazışmalar, vb.) üretimi için kullanılabilir.

128 Öğrencilerin Kelime İşlemcilerde Yazı Yazması Yazı yazma devam eden, aralıksız bir süreçtir. Bu süreçte, yazıyı yazan kişi fikir üretir, bu fikirlerini yazar, gözden geçirerek değiştirir, yeniden düzenler, tekrar gözden geçirir ve ortaya bir ürün koyar.

129 Araştırmalar kelime işlemcilerin yazı yazma öğretimindeki etkililiğini desteklemektedir. 32 araştırmanın istatistiksel incelemesinde, Bangert-Drows (1993) yazı yazma öğretiminde kelime işlemcilerin kullanılması sonucunda öğrencilerin daha uzun doküman hazırladıkları ve daha kaliteli yazılar yazdıkları sonucuna varmıştır. Öğrencilerin Kelime İşlemcilerde Yazı Yazması

130 Kelime işlemciler, öğrencilerin kelimeleri doğru yazma ve noktalama işaretlerine uyma gibi işlemler üzerinde odaklanmak yerine fikirler ve bunları iletme yolları üzerine odaklanarak üst-düzey düşünme becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilir. Öğrencilerin Kelime İşlemcilerde Yazı Yazması

131 Yazı yazma işlemlerinin otantikliği öğrencilere diğerleriyle seve seve paylaşabilecekleri profesyonel görünümlü dokümanlar üretme fırsatı verildiğinde artacaktır. Bilgisayar destekli yazı yazma, öğrenciler için son derece motive edici bir işlemdir. Ürünlerini zevk ve gururla üretme yanında öğrenciler çalışmalarını diğerleri ile paylaşma yönünde de istekli olurlar. Öğrencilerin Kelime İşlemcilerde Yazı Yazması

132 GÖRSEL MATERYALLER ÜRETİM PROGRAMLARI Bilgisayarda bilginin hangi şekilde olursa olsun resim olarak temsil edilmesi bir grafiktir – çizelge, grafik, çizim ya da fotoğrafa benzer üretim. Görsel materyaller, kendi başlarına bilgi taşıma araçları olmakla birlikte, genelde metinleri desteklemek için kullanılır.

133 Baskı Grafikleri Genelde bu tür programlar orijinal ya da karmaşık görseller üretmek için tasarlanmış programlar değillerdir. Bu kategorideki en popüler program “Printshop” programıdır. Bu tür programlar çok sayıda “clip art” adı verilen küçük resimler içerir. Bu resimlerle basit levhalar, tebrik kartları ve afişler üretmek mümkündür.

134 Günümüzde CD-ROM’ların ortaya çıkışı ile birlikte, farklı kategorilerde on binlerce küçük resme ulaşmak mümkündür. Hazır küçük resim ve çizimlerin bir diğer önemli boyutu da istenilen şekilde değiştirilebilmesidir (istenmeyen kısımlarının kesilmesi, büyütülüp küçültülebilmesidir). Baskı Grafikleri

135 Clip artların popülaritesinden dolayı, sunu programlarının çoğu (örneğin, Power Point) clip art arşivleri ile birlikte gelmektedir. Öğretmenler, bir resim yapmak için saatlerce uğraşmak ya da bir yerden keserek yapıştırmak zorunda değillerdir. Baskı Grafikleri

136 Meslek ve Bilimsel Grafik Programları Bu tür programlar, program içindeki ya da başka bir kaynaktaki verileri kullanarak, kullanıcı tarafından oluşturulan koşullara uygun çizelge ya da grafik üretmek için kullanılır. Bu kategoride yer alan grafik programlarından bazıları şunlardır: cricket graph, harvard graphics.

137 Mekanik Çizim Programları Günümüzde teknik resim çizimleri bilgisayarlarda yapılmaktadır. Projeler ve bina kat planları, peyzaj mimarisi, makine parçalarının tasarımı gibi üretimlerde bilgisayar destekli tasarım (CAD) kullanılmaktadır. Bu tür işlemler için kullanılan en popüler program AutoCAD’dir.

138 Resim Programları Kullanıcıların orijinal resimler üretmesi ya da var olan resimleri değiştirmesini mümkün kılan çok sayıda grafik programı bulunmaktadır. Bu programların birçoğunda fare kullanılır ve bir ressamın ihtiyacı olabilecek araçlar (boya fırçası, kalem, silgi, renk paleti gibi) içermektedir. Ayrıca, bu programlar elektronik kesme ve yapıştırma gibi fonksiyonlar ile kusursuz şekiller çizebilme yeteneğine sahiptirler.

139 Masaüstü Yayıncılık Kelime işlemciler öğretmenin ana üretim aracıdır. Kelime işlemciler metne dayalı temel materyaller için mükemmeldirler. Öğrenci notları, testler, çalışma sayfaları, ders planları, ailelere gönderilecek mektuplar vb. Masaüstü yayıncılık programları bir baskı sayfası üzerinde materyallerin (metin, grafik, vs.) yerleşimi ve kompozisyonu üzerinde yüksek düzeyde kontrol imkanı sağlamaktadır.

140 Masaüstü yayıncılık programları, çoğu kelime işlemci programlarında farklı olarak tek bir sayfa üzerindeki metin ve görsellerin yerleşimi, sayfanın düzenlenmesi üzerinde odaklanır. Masaüstü yayıncılık programları kelime işlemcilere göre sayfa üzerindeki öğelerin kontrolü açısından daha fazla esneklik sağlamaktadır. Ancak, unutulmamalı ki, bu yüksek kontrol derecesi, çoğu uygulamalar için gereksizdir. Masaüstü Yayıncılık

141 Belli başlı masaüstü yayıncılık programları şunlardır: Aldus Pagemaker, Quark Xpress ve Ventura Publisher. Bazı kelime işlemciler masaüstü yayıncılık programları ile yapılabilecek işlemlerin çoğunu yapabilme özelliğine sahiptir. Masaüstü Yayıncılık

142 Elektronik Tablolama Programları Elektronik tablolama programları aslında birer bilgisayar hesaplama araçlarıdır. Bu programlardaki “çalışma sayfaları”, bir muhasebecinin satır ve sütunlarda düzenlenmiş sayılar, metinler ve hesaplamalar içeren ana hesap defterine benzer. Muhasebe defterinden farklı olarak program, sayılar yazıldığında hesaplamaları kendiliğinden yapar.

143 Sütun harfiyle satır sayısının bileşimi hücre başvurusu olarak adlandırılır. Örneğin, satır 2 ve sütun H’de yerleştirilmiş bir hücre için hücre başvurusu H2’dir. Aşağıdaki şekilde Excel programında çalışma sayfasına bir örnek verilmiştir (H2 hücresi seçilmiş durumdadır). Elektronik Tablolama Programları

144 Elektronik tablo programlarında hesaplamalar hücrelere formül yazarak yaptırılır. Elektronik tablo programlarını kullanmanın en temel yararlarından biri, bir hücreye eklenen formülün diğer hücrelerdeki değerlerin hesaplanması için de kullanılabilmesidir. Elektronik Tablolama Programları

145

146 Elektronik Tablolama Programlarının Yararları En basit anlamda elektronik tablolama programları not verme ve saklama gibi yönetim işleri için kullanılabilir. Yukarıdaki şekilde gösterilen örnek not defteri tablosunu inceleyerek elektronik tablolama programlarının avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

147 Formüller: Örneğin, bir hücre aralığındaki değerlerin toplamını almak için bir hücreye formül girildiğinde, belirlenen aralığa hangi sayılar yerleştirilirse yerleştirilsin, doğru toplam formülü içeren hücrede görünür. Şekil 9.4’de Mehmet Tunç’un ortalama notunu hesaplamak için kullanılan formül yer almaktadır. Elektronik Tablolama Programlarının Yararları

148 Tekrarlama: Tek bir durum için bir formül yaratıldıktan sonra, yaratılan formül diğer hücrelere tek bir işlemle hızlı bir şekilde kopyalanabilir. Örneğimizde, formül sadece H2 hücresine (ilk öğrenci için) girilmiş ve diğer öğrenciler için tekrarlattırılmıştır. Elektronik Tablolama Programlarının Yararları

149 Otomatik Yeniden Hesaplama: Elektronik tablolama programlarının en güçlü özelliklerinden biri formülde ya da hücre değerlerinde yapılan bir değişikliğe bağlı olarak hesaplamayı yeniden yapmasıdır. Elektronik Tablolama Programlarının Yararları

150 Şablonlar: Tüm etiketler, formüller ve biçimlendirmelerin önceden hazırlandığı, kullanıcıya sadece veri girme işleminin kaldığı bir çalışma sayfasıdır. Şablon kullanarak, daha önce elektronik tablolama programı kullanmamış herhangi bir kişi, kolayca hesaplama işlemleri için bu programlardan yararlanabilir. Elektronik Tablolama Programlarının Yararları


"BÖLÜM 9 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Bilgisayar, diğer öğretim araçlarından farklı olarak öğretme ve öğrenme açısından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları