Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLARI TARİHİ DERSİNİN AMACI-KAYNAKLARI Toplumların yaşantılarını ve devletlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLARI TARİHİ DERSİNİN AMACI-KAYNAKLARI Toplumların yaşantılarını ve devletlerin."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLARI TARİHİ DERSİNİN AMACI-KAYNAKLARI Toplumların yaşantılarını ve devletlerin şekil kazanımlarını, sadece tarihteki uluslararası siyasi-askeri olaylar değil dünya çapındaki büyük sosyal olaylar belirler. Sosyal olayların en büyüğü ise inkılap hareketleridir. Mesela, Fransız İnkılabı sonuçları itibariyle bugün hala etkisini devam ettirmektedir. Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabı ise özellikle esir milletler ve geri kalmış ülkeler üzerinde tartışılmaz etki göstermektedir. Bu bağlamda Atatürk’ ün inkılap anlayışını, Türk inkılabını ve birbirine girmiş, hem iç içe hem ayrı olan kavramları anlamak ve öğrenmek bu dersimizin konusu olacaktır.

2 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 2 Türk inkılabını anlamak ve özümsemek için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amaçlarına bakmak gerekmektedir. Türk İnkılabının özü ve oluştuğu evreler bu dersin tanımıdır. Atatürk İlkeleri ve İnkılapları tarihi dersinin geçmişine bakacak olursak; Günümüzde bütün üniversitelerde okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersleri, hem Cumhuriyet tarihi kadar bir geçmişe sahiptir, hem de Atatürk’ün bizlere armağan ettiği kültür ve eğitim mirasıdır.

3 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 3 1925 yılından itibaren Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nde Mahmut Esat Bozkurt tarafından ve “İhtilaller Tarihi” adıyla verilen dersler; Türk Devriminin özelliklerini anlatarak diğer devrim hareketleriyle Türk Devrimini karşılaştırmalı olarak inceliyordu. 1930’lu yılların başlarından itibaren verilen İnkılap Tarihi Dersleriyle Cumhuriyet rejiminin halka götürülmesi ve devrimlerin benimsetilmesi hedeflemişti. Yeni oluşturulmaya başlanan tarih tezi ve üniversite reformu kapsamında sürdürülen bu dersler, İstanbul Üniversitesinde bir İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün ve Ankara’da Hukuk Fakültesi’ne bağlı İnkılap Kürsüsünün kurulmasıyla yeni bir ivme kazandı.

4 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 4 Dönemin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet Bayur’un 4 Mart 1934’te İstanbul Üniversitesinde, Başbakan İsmet İnönü’nün 20 Mart 1934’te Ankara’da İnkılap Tarihi Dersleri vermeleri sürece yeni bir boyut kazandırmıştır. Devrimin öncü kadrosundan olan Mahmut Esat Bozkurt ve Recep Peker de İnkılap Tarihi derslerini verdiler. Bu derslerin radyo ve gazetelerde konferanslar şeklinde yayımlanması da yaygınlaşmasını sağladı.

5 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 5 Daha sonraları Türk İnkılap Tarihi dersinin sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı olarak 15 Nisan 1942’de 4204 Sayılı Kanunla kurulan Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne verildi. Dersin adı, “İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi”ne dönüştürülerek fakülte ve yüksekokullarda baraj niteliğini kazandı. 27 Mayıs 1960 ihtilali ile başlayan yeni dönemde; dersin içeriğinde değişikliğe gidilerek fakültelerde iki sömestri, yüksek okullarda da bir yıl olarak okutulması kararlaştırıldı. 20 Mart 1968’de toplanan Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, danışma kurulu kararıyla, dersin adı “Türk Devrim Tarihi” olarak değiştirildi.

6 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 6 1 Şubat 1971 tarihinden itibaren Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Devrim Tarihi Dersinin amacını, niteliğini, özelliğini yeniden düşündü ve halka benimsetilmesi ve daha verimli çalışmalar yapılması bakımından yeni bir kanun tasarısı hazırladı. 12 Eylül 1980’den sonra dersin adı yeniden “Türk İnkılap Tarihi’ne dönüştürülerek dersin içeriği yeniden düzenlendi ve yeni esaslar çerçevesinde bir kitap da hazırlandı. 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca, Yüksek Öğretim Kurumlarında, eğitim ve öğretim süresince, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi adı altında, zorunlu bir ders kabul edildi.

7 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 7 Bu bağlamda bugün işlediğimiz Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal’in söylediği gibi; “Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır”. Devrimin amacının kavranabilmesi için, Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek gereklidir. Atatürk İlkeleri ve İnkılapları dersi, bu görevi üstlenmiştir.

8 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 8 Cumhuriyet rejiminin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir.

9 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 9 1.Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak modern Türkiye’nin doğuşunu ve gelişimini öğretmek. 2.Devletin temelini oluşturan Atatürk ilkelerini ve Atatürkçü Düşünce Sistemini öğretmek-benimsetmek. 3.Atatürk’ ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, devrimci kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması konusundaki çabalarını anlatmak. Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Dersi’ nin amacını kısaca özetlersek;

10 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 10 4.Türkiye Atatürk İnkılapları ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek. 5.Türk Gençliğini, ülkesi-milleti ve devleti ile bölünmez bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce doğrultusunda birleştirmektir.

11 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 11 İnkılap kavramını ve onunla yakından ilgili olan kavramları tanımlamak kavram birliği sağlamak açısından önemli ve aydınlatıcı olacaktır. Bu kavramlar tam anlamı ile bilinmediğinde ya da öğretilmediğinde kargaşa oluşmaktadır. Bu kavramları ülkemizde bazıları anlamını bilmeden, bazıları da ideolojik olarak anlamını bildikleri halde tarihi ve gerçek anlamının dışında kullandıklarından bilime ve gerçeğe aykırı bir durumu ortaya çıkarmaktadırlar. DERSE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

12 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 12 İnkılap İhtilal İsyan Hükümet darbesi Reform (Islahat) Bütün bu karışıklığı gidermek için birer birer kavramlara bakacak olursak;

13 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 13 Tekamül (Evrim) Tanzimat Rönesans Çağdaşlaşma (Modernleşme) Batılılaşma

14 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 14 Kelime olarak Arapça kökenli olup bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme, devrim anlamına gelir. Tanım olarak: Eskimiş, çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen düzeni, devlet ve toplum yapısını zor kullanarak köklü bir biçimde değiştirerek yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirmektir. Atatürk, İnkılâbın tanımını şöyle yapmaktadır. “ Türk ulusunu son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine ulusun en yüksek çağdaş ihtiyaçlarına göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumları koymaktır.” İnkılap

15 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 15 Yine Atatürk, Türk İnkılâbını şu veciz sözlerle ifade etmektedir. “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız inkılâplar… İşte Türk genel inkılâbının kısa bir ifadesi.”

16 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 16 1. Toplumun karşı karşıya geldiği İdari, Hukuki, Sosyal ve Ekonomik Buhranlar Örn: Fransız ihtilali öncesinde toplum; asiller, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmış, toplumda sosyal denge bozulmuş, toplumsal çatışmalar başlamış, işsizlik ve nüfus artışı başlamıştı. Türk İnkılabını oluşturan şartlar

17 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 17 2. Fikir Hayatının gelişme göstermesi ve İnkılâbı hazırlayan eserlerin verilmesi Fikirsiz bir inkılâp olmaz. Fransız İnkılâbını Montesqieu, Volter, Jean Jeak Rousseau vb aydınlar eserleriyle hazırlamışlardır. Türk İnkılâbının fikir kadrosunu ise M. Kemal, Ziya Gökalp, Kazım Karabekir, Hamdullah Suphi, Halide Edip, Yakup Kadri vb. birçok yazar ve şair oluşturur.

18 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 18 3. Lider ve Kadronun Oluşması Lider ve kadro inkılâbın lokomotifidir. Bundan önceki şartlar oluşsa dahi lider ve kadro olmadan inkılâp hareketi olamaz. Türk inkılâbında liderin önemi daha da büyüktür. Örn: Balkan savaşlarında önceleri kendisine bağlı küçük balkan devletlerine yenilen Osmanlı Ordusu, 3 yıl sonra Çanakkale’de İtilaf donanmasını, 6–8 yıl sonra da İtilaf Devletlerini, Yunan ve Ermenileri yenilgiye uğratması M. Kemal gibi orduyu sevk ve idare edebilen ideal bir liderin bulunmasından ileri gelmektedir.

19 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 19 4. Plan, Program ve Disiplin Bu ilke, bir inkılâbın hazırlanıp işlerlik kazanmasında büyük önem taşımaktadır. Türk İnkılâbı baştan itibaren bir plan, program ve disiplin içinde gerçekleşerek tüm dünyaya örnek olmuştur. İnkılâp sürecinde zorlama unsuru kaçınılmazdır. Çünkü toplum ve devletlerin başında bulunan insanlar alışılagelmiş, uzun bir zamanda yerleşmiş düzeni derhal ve kendiliklerinden değiştirmezler. Bunun içindir ki toplumun hemen hemen tüm yapısını değiştiren inkılâplarda insanları bu değişikliğe inandırmak için az veya çok zorlama kullanılır. 1789 Fransız ve 1917 Sovyet Devrimlerinde zor unsuru çok Türk Devriminde ise azdır.

20 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 20 1.Hazırlık aşaması 2.İhtilal aşaması 3.Yeni düzeni getirme aşaması İnkılabın 3 aşaması vardır;

21 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 21 İhtilâl Arapça “Hal” kelimesinden gelmektedir. Manası; “bozukluk, bozulmuş, karışıklık, düzensizlik, perişanlık” demektir. Kavram olarak ihtilâl; “bir devletin siyasi teşkilatını, kanuni şekillere hiç uymadan değiştirmek üzere zor kullanılarak yapılan geniş bir halk hareketidir”. İhtilâl; “mevcut bütünlüğü, uyumu bozmaya, düzeni çökertmeye yönelik bir mana” taşır. Yani ihtilâl; bozulan, alt üst olan düzenin yerine yeni düzenin oluşmasını kapsamaz. İhtilal

22 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 22 Bu iki kavramın ayırt edilememesi nedeniyle bazen yanlış adlandırmalar görülür. İhtilâl, inkılâbın yerine kullanılır. Bunun sebebi Türkçede her iki kavramın Fransız İnkılâbı’ndan sonra kullanılmış olmasıdır. Mesela Fransız İnkılâbı için yanlış olarak “Fransız İhtilâli” ifadesi kullanılır. Oysa ihtilâl kavramı inkılâptan daha dar kapsamlı bir olaydır. Fransa’da yaşanan hadise Atatürk’ün tabiriyle “tam yüz yıl süreli bir ihtilâller serisidir ve sonuç olarak bir inkılâptır”. İhtilâl, “inkılâbın bir evresidir. Zor kullanılarak yapılan halk hareketi olup, yıkılan düzenin yerine yeni bir düzenin oluşması aşamasını kapsamaz”.

23 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 23 İhtilâl, “mevcut müesseselerin yıkımını”, inkılâp ise “yeniden müesseseleşmeyi” ifade eder. İhtilâl, inkılâbın ilk safhasıdır. İhtilal safhasında eski düzeni temsil eden kurumlar halk ayaklanması sonunda değiştirilir.

24 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 24 Sözlük manası olarak; “itaatsizlik, emre boyun eğmemek, ayaklanma” demektir. Kavram olarak ise; “toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç ve hedefini gerçekleştirmek üzere devlete karşı başkaldırma hareketidir”. İsyan hukuki anlamda, “insanların şiddet kullanarak zorla devlete karşı gelmesi” demektir. İsyan

25 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 25 İsyan gelişme gösterebilirse ihtilâle, ihtilâl gelişme gösterebilirse İnkılâba dönüşebilir. Fransız inkılâbında böyle olmuştur. Yani önce isyan olarak başlamış, isyan gelişmiş ihtilâle dönüşmüş bu da sonuçta inkılâp olmuştur. Türk İnkılâbı’nda ise durum farklıdır. “İsyan ve ihtilâl safhası” yoktur. Türkiye’de ne devlete karşı başkaldırma olayı, ne de mevcut düzene karşı halk hareketi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti’ne karşı başkaldırması bir isyan olarak nitelendirilemez. Zira ortada baş kaldırılacak bir devlet yoktur. 1918 tarihli Mondros Mütarekesi’ni imzalayan Osmanlı Devleti, bir devlette bulunması gereken unsurlardan millet unsuru dışındakileri kaybettiği için hukuken varlığını yitirmişti.

26 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 26 İstanbul’da kalan teşkilat, İtilaf Devletleri’nin iradesine göre; “yaşayan ve her an son bulması muhtemel bir varlıktı”. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının hareketi ise; “elden çıkmış vatan topraklarını kurtarma ve yıkılmış devleti kurma hareketidir”. Bu noktadan hareketle Türk İnkılâbı’nın başlangıç kısmını Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve bunları takiben Milli Mücadele hareketi kapsar denilebilir.

27 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 27 Adından da anlaşılacağı gibi; “mevcut iktidara karşı yapılan harekettir”. “Devletin emri altındaki resmi kuvvetlerden birinin, mesela ordunun, mevcut hükümeti devirip iktidarı ele alması” demektir. İktidara karşı yapılan hareket silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri içinde yapılırsa bu “Askeri Darbe” olur. Darbe kelime olarak “vuruş, çarpış” karşılığı olarak kullanılmaktadır. Türkçe sözlükte darbe; “bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirmek veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi, devirmek işi” şeklinde, darbeci ise; “darbe yaparak yönetime el koyan kimse” olarak tanımlanmaktadır. Hükümet Darbesi

28 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 28 Hükümet Darbesi genellikle kan dökülmeden yapılır ancak kanlı biçimde son bulan örnekleri de vardır. Geniş halk kitlelerinin desteği olmadan yapılması ve köklü bir değişim hareketi olmaması sebebiyle devrimden ayrılır. Hükümet darbeleri sadece iktidardaki kişileri değiştirirler. Toplumdaki sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel yapıya ilişmezler. Osmanlı tarihindeki isyanların bazıları hükümet darbeleri ile son bulmuştur. Örnek olarak Patrona Halil İsyanı, Kabakçı Mustafa İsyanı, Bab-ı Ali Baskını vs. gibi. Bu isyanlar, baştaki Padişahı, veziri ve divan üyelerini bertaraf edebilmişlerdir. Fakat devletin hukuki, siyasi ve sosyal statüsünü değiştirememişlerdir. Genellikle bu tür hareketlerin böyle bir amacı da olmamıştır.

29 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 29 Fransızca “Réforme” (Reforme) kelimesinden Türkçeye geçmiş olan reform kelimesi sözlük anlamı olarak; “düzeltme, iyileştirme, değiştirme, tashih etme” manalarına gelmektedir. 3 Bu kelimenin karşılığı olarak Osmanlı döneminde “ıslahat” kelimesi kullanılmıştır. Arapça “sulh” kökünden gelmekte olup; “daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme ya da iyileştirme, reform” anlamına gelir. Reform (Islahat) Reform (Islahat)

30 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 30 Geniş manada Reform; “Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları, bazı prensip ve şekil değişiklikleri koyarak çağın seviyesine göre kanunlar çerçevesinde yeniden düzenlemedir”. Örnek olarak, vergi reformu, hukuk reformu, eğitim reformu gibi. Reformlar, o ülkenin mevcut hukuk düzenine uygun olarak yapılır. Tedricidir, zorlayıcı değildir. Osmanlı Devleti’nin özellikle Yakınçağ döneminde sık sık bu kelime ile karşılaşırız. Bununla birlikte tarihi manada “Reform” vardır. Bu da belli bir hareketi ve devri kapsar. XV. Yüzyıl Avrupa’sında Katolik kilisesinin ağır dogmatik prensiplerine karşı başkaldırma hareketi ve kilisenin yeniden düzenlenmesi “Reform” olarak adlandırılmıştır.

31 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 31 Tekâmül kelimesi Arapça “kâmil” olma, olgunlaşma kökünden türeyerek; “ilerleme, gelişme” demektir. Şimdiki karşılığı “Evrim'dir. Bir başka deyişle, mevcut kurumun veya herhangi bir varlığın ideale doğru değişmesini ifade eder. Tekâmülde zaman, insanların olumlu veya olumsuz tavırları, telkinler, toplumun yapısı, gelişmeye esas olan konunun benimsenmesi olayı, iyi programlanması gibi faktörler önemli rol oynar. Bu konuda söz edilecek bir başka husus tekâmülde zorlama olmamasıdır. Bunun belki de en önemli yanı, toplum bünyesine uygunsa ve toplum tarafından benimsenirse kabul edilir olmasıdır. Tekamül (Evrim)

32 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 32 Bu kavram da bizde kullanılan sadece tarihte bir devreyi ifade eden özel bir kelimedir. Tanzimat; “düzenleme, düzene koyma, mevcut devlet düzenine çeki düzen vermek” demektir. Tanzimat’ın İngilizcesi; “Reforms, Reorganizations”. Osmanlı Devleti’nin 1839’da devlet düzenini sağlamak için ilan ettiği, mülki, adli, askeri ve sosyal alanlardaki yenilikleri içine alan fermanın adıdır. Bu tarihten sonraki devre, “Tanzimat Devri” diye anılmış olup 1839-1876 yılları arasını kapsamaktadır. Tanzimat

33 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 33 Kelime anlamı; “yeniden doğuş” demektir. Rönesans’ın İngilizcesi; “Renaissance”. İlimde, sanatta, fikirde, edebiyatta yeniden doğuşu ifade eder. Rönesans genel manada pek kullanılmaz. Sadece tarihteki özel yeriyle anılmakta ve bilinmektedir. Tarihte Rönesans, “15. ve 16. yüzyılda Avrupa kültüründe eski çağın şekil ve ruh değerlerini yeniden yaşatmaya yönelen harekete” verilmiş addır. Daha sonraları Michelet ile Burchardt’ın etkisiyle daha geniş bir tanımı yapılarak, Rönesans’a, Ortaçağ’ın ilahiyatçı ve otoriter anlayışına karşı bir tepki, hür tenkitçi ve dinden uzak ferdiyetçiliğin ortaya çıkması gözüyle bakıldı. Rönesans

34 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 34 Fransızca “moderne” kelimesi; “yaşanılan zamana, çağa uygunluk” anlamına gelir. Eskiden kullanılan asrileşme, muasırlaşma, batılaşma gibi kelimelerin günümüzde kullanılan en güzel karşılığı “çağdaşlaşma” dır. Çağdaşlaşmanın iki anlamı vardır: 1. Akran olma, aynı dönem veya çağda yaşama. 2.Çağdaş uygarlık düzeyinde yaşama. Atatürk’ ün çağdaşlaşmadan kastettiği daha çok ikinci anlamla bütünleşmektedir. Çağdaşlaşma (Modernleşme)

35 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 35 Osmanlı’da bu kavrama “asrileşme, muasırlaşma, asrilik ve garplılaşma” denildi. Sözlük anlamı olarak Batılılaşmak; 1.Düşünce, çalışma, görüş ve anlayışta özellikle Avrupa ülkelerinin izledikleri temel ilkeleri benimsemiş olmak. 2.Gelişmişlikte Avrupa ülkeleri düzeyine ulaşmak anlamına gelmektedir. Atatürk’ ün hedef gösterdiği batılılaşma anlayışı batılı devletler düzeyinin de üstüne çıkmak olmuştur. Kendi milli yapımıza uygun biçimde yeniliklerin bünyemize katılmasını kastetmiştir. Batılılaşma

36 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 36  Mevlüt Çelebi, Türk İnkılap Tarihi  Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi  Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  www.sadikcan.com www.sadikcan.com  www.historyeducation.org www.historyeducation.org  Atauzem.atauni.edu.tr Yararlanılan Kaynaklar

37 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 37 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk Hamza Eroğlu, Türk İnkılap Tarihi Utkan Kocatürk, Atatürk’ ün fikir ve düşünceleri Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları Suna Kili, Türk Devrim Tarihi Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi Şerafettin Duran, Türk Devrim Tarihi, 4 Cilt Derse İlişkin Önerilen Kaynaklar

38 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 38 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu Bülent Tanör, Kuruluş Kurtuluş Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Niyazi Berkes, Türkiye’ de Çağdaşlaşma Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi

39 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 39 Mevlüt Çelebi, Türk İnkılap Tarihi Bülent Tanör, Zafer Toprak, Halil Berktay, İnkılap Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı?


"Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLARI TARİHİ DERSİNİN AMACI-KAYNAKLARI Toplumların yaşantılarını ve devletlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları