Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalkınma Bakanlığı, 2011’de kurulan ilk olarak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde yer almış bakanlıktır. Önceki hükümette bulunan DevletPlanma Teşkilatı’nın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalkınma Bakanlığı, 2011’de kurulan ilk olarak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde yer almış bakanlıktır. Önceki hükümette bulunan DevletPlanma Teşkilatı’nın."— Sunum transkripti:

1 Kalkınma Bakanlığı, 2011’de kurulan ilk olarak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde yer almış bakanlıktır. Önceki hükümette bulunan DevletPlanma Teşkilatı’nın yerine kurulmuştur. İlk Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz olmuştur.

2 GÖREVLERİ 1]Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamak 2]Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve Yatırım Programını hazırlamak,

3 Kalkınma Planı ülkemiz, 5 yıllık kalkınma planları yapmaktadır. Bu plan, elbette TÜİK (Türkiye istatistik Kurumu) verileriyle birlikte ekonomik, sosyal, kültürel değişimleri yukarılara çıkarma gayesiyle yapılır. Tabir-i caizse devlet kendine SWOT Analizi yapar. Yani güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri masaya yatırır. 5 yıl içinde nerede olunduğunun tespiti yapılır. Bundan 5 yıl önceki durumla karşılaştırılır. Sonra da 5 yıllık bir plan hazırlanır. Kişisel bazda da kalkınma planı düşünülebilir.

4 Orta Vadeli Program sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelerin daha sağlam bir zeminde sürdürülmesi suretiyle güven ve istikrara katkıda bulunmaktadır.

5 Yıllık Program o yıl için ulaşılacak hedefleri ve izlenecek politikaları belirler

6 Yatırım Programı sektör ve kuruluş bazında listelenmiş bulunan projelere tahsis edilen yıllık ödenekleri ve bunların hangi kaynaklardan finanse edildiğinin yanı sıra projelerle ilgili geçmiş yıllardaki harcamaların toplamını, projelerin maliyetlerini, uygulama yerlerini, karakteristiklerini ve başlama-bitiş yıllarını göstermektedir.

7 Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kurumlar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

8 Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak” üzere kurulmuştur.

9 Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdareleri projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla kurulmuştur. DAP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezi Erzurum olup Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van olmak üzere 14 ili kapsamaktadır. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezi Giresun olup Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere 8 ili kapsayan bölgede kurulmuştur. KOP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezi Konya olup Karaman, Aksaray ve Niğde olmak üzere 4 ili kapsamaktadır.

10 BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN BAZI ÖNEMLİ PROGRAM VE PROJELER İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM] Sosyal Destek Programı (SODES) Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Araştırma Altyapısı Destekleri Programı Bilgi Toplumu Stratejisi Sürdürülebilir Kalkınma Sosyal Etkileşim Programı (SEP) Kalkınma İşbirliği Programları (KİP)

11 Kalkınma Ajansları Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi amaçlar.

12 Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmaktadır? 449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmaktadır.

13 İZMİR KALKINMA AJANSI “İzmir’de Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri kapsamında yenilikçi ürün üretim kapasitesinin geliştirilmesi; yenilenebilir enerji kullanımının tüm sektörlerde yaygınlaştırılması

14 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.

15 İSTANBUL KALKINMA AJANSI İstanbul’da yaratıcı endüstrilerin gelişmesi ile İstanbul’un küresel rekabet gücünü ortaya koymasına ve uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli işlevler edinmesine katkıda bulunmaktır.

16 Mevlana Kalkınma Ajansı Bu programın genel amacı, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.

17 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesinde bölgenin potansiyellerini harekete geçirmeyi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgenin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

18 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde model büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla bölgenin büyükbaş hayvancılık potansiyelini değerlendirilmesi ve hayvansal üretim kapasitesinin artırılmasıdır.”

19 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi Antep fıstığı, Zeytin, Nar, Üzüm, Biber, Bal, Badem, Kırmızı Mercimek, Buğday, Ceviz, Dut, Yumurta, Organik Girdi (gübre, hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılacak maddeler)

20 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Üretim ve İstihdamı arttırmak,bölgenin [Diyarbakır ve Şanlıurfa] Turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve turizm altyapısını geliştirmek.

21 DİCLE KALKINMA AJANSI Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde girişimciliğin geliştirilmesi, sosyoekonomik kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi ve kamu, özel kesim ile STK’ lar arasındaki işbirliğinin etkinleştirilmesi yoluyla hem bölge içi hem de bölgenin ülkemizle olan gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlamaktadır.

22 TRAKYAKALKINMA AJANSI Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

23 Dünya üzerinde en zengin bor yatakları, Bursa ve Balıkesir çevresinde bulunmaktadır. Ayrıca; bölgede altın, asbest, cıva, demir, krom, linyit, mermer vevolfram kayn akları da bulunmaktadır bunların kullanımını artırarak ülke gelişimine katkı olmasını sağlar.borBursaBalıkesiraltınasbestcıvademirkromlinyitmermervolfram

24 GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Güney Ege Kalkınma Ajansı 2009 yılında kurulmuş olup; yerel potansiyeli harekete geçirmek misyonuyla şeffaflık, yenilikçilik, eşitlik ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölge kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu Güney Ege Bölgesi’nde yürütmektedir.

25 ZAFER KALKINMA AJANSI Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, iktisadi ve toplumsal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü arttırmaya ve potansiyel gelişim alanlarını ön plana çıkarmaya yönelik araştırmalar yapmak. Bölgede yerli ve yabancı yatırımların stratejik ve planlı şekilde arttırılması yönünde tanıtım ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak.

26 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI[BEBKA] Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerindeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri desteklemektir.BursaEskişehirBilecik

27 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi ve sonuçlandırılması, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımını amaçlar.

28 Ankara Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2016 döneminde verilmesi planlanan E-Ticaret eğitimlerinin hedefi, Ankara iş dünyasında ‘’E- Ticaret ve E-ihracat farkındalığı’’ oluşturmak amacıyla ilin hem yerli ticaret hem de ihracat potansiyelini harekete geçirmektir.

29 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI Turizmi geliştirerek kalkınmayı sağlar.

30 AHİLER KALKINMA AJANSI Kırıkkale,Kırşehir,Niğde,Nevşehir, Aksaray illerini kapsar.

31 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI Kayseri yenilikçi, girişimci, hayırsever ve çalışkan insanı ile marka bir şehirdir. Kayseri de 3 adet Organize Sanayi Bölgesi, 1 adet Serbest Bölge ve 11 adet Küçük Sanayi Sitesini faaliyet göstermektedir. Bu alanlar arasında sanayi, ticaret, sağlık, madencilik, tarım ve hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Madencilik açısından çok zengin kaynaklara ve potansiyele sahip olan Sivas’ta, son yıllarda sanayi sektörü de hızla gelişmektedir. Ayrıca Sivas, ulaşım açısından ülkemizin dört yanını birbirine bağlayan kara ve demiryolları ağına sahiptir. Bu açıdan lojistik yatırımları için çok önemli yatırım imkânları sunmaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tüm teknik ve mali kaynakları ile yatırımcılara Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde doğru yatırımı gerçekleştirmede destek verecektir. Yozgat ilinde tarım ön plana çıkmakta, özellikle ilin yüzölçümünün %98’i coğrafi ve toprak yapısı itibarı ile tarıma oldukça uygundur. Bunun yanı sıra il hayvancılık açısından da son derece uygun bir yatırım ortamı sunmaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tüm teknik ve mali kaynakları ile yatırımcılara Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde doğru yatırımı gerçekleştirmede destek verecektir.

32 BATIKARADENİZ KALKINMA AJANSI ZONGULDAK, BATRTIN, KARABÜK

33 KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi’nde 2009 yılından itibaren faaliyet gösteriyoruz.

34 DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI Doğu karadeniz kalkınma ajansı tarıma dayalı sanayi mali destek kapsamında et ve mamulleri, süt ve mamulleri meyve sebze işleme sanayi, su ürünleri,yağ,un,şeker,yem mamullerialanlarında faaliyet gösteren iş alanlarının destelenmesini ön görmüştür.

35 SERHAT KALKINMA AJANSI Kentsel ve kırsal yerleşimlerin cazibesinin arttırılması. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılması. Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın ve sağlıklı bir yaşamın sağlanması için gerekli çevre koşullarının oluşturulması ve korunması.

36 FIRAT KALKINMA AJANSI


"Kalkınma Bakanlığı, 2011’de kurulan ilk olarak 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nde yer almış bakanlıktır. Önceki hükümette bulunan DevletPlanma Teşkilatı’nın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları